dinsdag 3 juni 2008

Reetje op de baan !! ¤¤¤¤ Roe on the road !!

't Is precies avonturenweek hier in Zweden. Ik reed daarstraks mijn Duitse klanten naar de luchthaven, en opeens moest ik een coup-de-frein geven van hier tot in Tokio omdat er zomaar een ree voor het busje sprong.

Ik heb al redelijk wat reetjes zien overlopen, maar meestal is dat toch op zijn minst een meter of 10 voor de auto, maar deze sprong recht voor mijn wielen, op misschien 2 meter van de bus. Ik heb direct alles dichtgeklopt, mijn klanten vlogen bijna in mijn nek, maar daar denk je op dat moment natuurlijk niet aan, in een reflex gooi je gewoon alles dicht. Gelukkig had ik het beestje niet mee, en is het ook nog veilig aan de overkant geraakt. Ik kan wel zeggen dat de adrenaline uit mijn lijf daverde daarna.

Gelukkig ook voor het busje uiteindelijk want het was een spiksplinternieuw, ik kreeg het in mijn handen toen het nog maar 28 km had, en ik was de eerste die ermee reed. Wat zouden ze zeggen als ik zei dat ik het na 200 km al in friet had gereden.

Mmmmm, van friet gesproken !! Ik heb nog niet gegeten vanavond (en denk ook niet dat ik dat ga doen, zelfs al rammel ik), en een frietje zou er wel ingaan. Ik denk dat ik gauw weer eens naar België moet !!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
It looks like an adventurous week here in Sweden. This afternoon, I drove my German customers back to the airport, and all of a sudden I had to stand on the brake as hard as I could because a roe was jumping in front of the van I was driving.

I have already seen quit a lot of roes passing the road, but most of the time that’s at least 10 metres before the car, but this one really jumped just in front of my wheels, perhaps 2 metres from the van. I tried to slow down as fast as I could, my customers where almost landing into my neck, but you don’t think about that at such a moment, in a reflex you just push the brake. Luckily I didn’t hit the little animal, and it did make it safely to the other side. I can tell you that the adrenaline was pumping in my body !!

Fortunately also for the van, because that one was shiny new, I got it that morning with only 28 km on the counter, and I was the first one driving it. What would they have said if I already had an accident with it after only 200 km.

Mmmmm, I’m longing after French fries now !!! I didn’t eat yet this evening (and I even think I will not eat, even if I’m starving) and French fries are always good. I think I have to go home soon !!!

1 opmerking:

Inge zei

OK dit las ik ...

"Ik heb al redelijk wat reetjes zien overlopen"
Als je het uit de context trekt , is dit heeeeel grappig!