maandag 2 augustus 2010

A stroll in the park en 10.000 bezoekjes ¤¤¤¤ A stroll in the park and 10.000 visits

Deze avond merkte ik dat ik net 10.000 bezoekers heb gehad op mijn blog. Aan iedereen die nu en dan eens langskomt, en een fijne boodschap achterlaat, een dikke dankuwel ... Het is altijd leuk te zien dat mensen reageren op je berichtjes.

Hier in Zweden was het afgelopen weekend niet echt mooi weer, en ik heb er dan ook een gezellig cocooning weekend van gemaakt, echt heel fijn. Tegen de avond klaarde het wel iedere keer mooi uit, dus ik heb mijn nordic walking sticks van onder het stof gehaald, en iedere avond een fikse wandeling gemaakt. En 't is voor herhaling vatbaar, we gaan er weer regelmatig aan beginnen !!

De layout die ik maakte, zijn trouwfoto's van mijn ma en pa, net 40 jaar geleden ...¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
This evening, I noticed that I just had 10.000 visitors on my blog. To all the people who come and visit every now and then, and leave a message, a very big thank you ... It's always so nice to see that people react on the things you write.
Here in Sweden, the weather was not too great this weekend, so I turned my weekend into a real cocooning weekend, which was really great. But every evening, the weather turned out better, so I took out my Nordic Walking sticks from under a big pile of dust, and made a long walk during those 2 nights. And I really enjoyed it, I will be picking them up much more now again ...
The layout I made are pictures of my mom and dad's wedding, exactly 40 years ago ...

vrijdag 30 juli 2010

Winter en lente ¤¤¤¤ Winter and spring

Alles goed met jullie? Ikzelf ben sinds zondagnacht terug in Zweden na weer 2 weken in België te hebben gewoond / gewerkt ... Zelfs al moet ik dan werken, het is altijd fijn om de avonden en weekends te hebben in België die ik dan met vrienden kan doorbrengen.
Deze week heb ik de hele week van thuis gewerkt. Bijna iedereen op mijn werk is met verlof, en dan is het niet leuk om als enige op een superstil kantoor te zitten. Dus zit ik hier al elke dag van thuis op mijn pc te tokkelen.
Zoals jullie weten naait mijn ma graag kleine handwerkjes, en hieronder heeft ze 2 kleinere werkjes gemaakt, naar een patroon van een franse dame. Die ga ik dan later gebruiken om te verwerken op een layout. Persoonlijk vind ik de winter geslaagder dan de lente. En nu maar hopen dat die dame ook ooit eens een patroontje maakt voor de herfst en zomer he ;-))
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Everything OK with all of you? I'm back in Sweden from Sunday night after having lived / worked 2 weeks in Belgium again ... Even if I have to work than, it's always nice to spend the evenings and weekends in Belgium together with friends.
This week I have been working from home all week. Almost everybody at work is on holidays, and then it is not so nice to sit there in an oh so quit office. So I worked on my pc here at home the whole week.
As you know, my mother likes to make small works of cross stitchings, and on the pictures you see 2 small works made by a pattern of a french lady. And later on, I will then use them on a scrapbooking layout. Personally, I like the winter better than the spring. And let's hope now that the lady will also make a pattern for the autumn and summer ;-))

donderdag 22 juli 2010

Handwerk ¤¤¤¤ Cross stitching

Oh, wat is het lang geleden dat ik nog iets op mijn blog heb geschreven. Mijn leven is dan ook de laatste tijd helemaal in een stroomversnelling gekomen. Er is veel gebeurd, en het is momenteel heel erg intensief. Maar wel fijn ...
Het was lang geleden dat ik nog eens een update getoond had van waar ik stond met mijn handwerk dus ik dacht dat dit wel het moment kon zijn ...
Sinds mijn vorige vakantie heb ik het werkje hieronder helemaal afgemaakt. Nog juist in een kader steken en het kan aan de muur in mijn ma haar slaapkamer ... Ze was er blij mee dat het eindelijk na al die jaren afraakte.
En natuurlijk, als een handwerk af is, moet er aan een nieuw begonnen worden !! En wel deze nieuwe HAED, die mijn ma voor mij had gekocht. Pfff, ik zal weer mijn werk hebben ...

En hieronder is het resultaat na een week keihard werken ... Ondertussen heb ik er nog aan verder gedaan, en zou binnen een paar dagen het eerste blad moeten afzijn ...

Nog veel plezier en ik beloof snel al jullie blogs weer bij te lezen ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Oh, how long it has been, since I last wrote something on my blog. My life has really gone into overdrive the last couple of weeks. A lot has been happening, and everything is very intensive. But very nice also ...
It has been a long time since I last showed where I was with my cross stitching, so I thought that this could be a good moment ...
Since my last holidays, I finished the work that you see on the first picture. I just need to frame it now, and then we can hang it in my mother's bedroom ... She was happy that I finally finished it after all these years ...
And of course, if there comes an end to one work, I need to start another one ... And this will be the new HAED that you see on the second picture. A HAED that my mother bought for me ... Pffff, I will have my work again with this one ;-))
And on the last picture you see the result after a week of hard work ... In the meantime I have been working further on this one, and the first page would soon need to be ready ...
In the meantime, have a good time, and I promise to soon catch up on all your blogs ...

zaterdag 10 juli 2010

Wandelen met eendje Kwak ¤¤¤¤ Having a walk with duckling Kwak

De eerste week na het verlof was superdruk. Ik heb elke dag overuren moeten maken, om het werk toch een beetje rond te krijgen en nog loop ik veel achter. Mijn andere collega's beginnen ook op verlof te gaan, dus alles komt bij mij terecht ...
Verder heb ik 's avonds elke avond heel laat op de pc gehangen in die mate dat ik er mijn slaap een stuk voor laat. Straks gaat die pc nog eens vastgroeien aan mijn vingers !!!!
Dit weekend ga ik nog eens hard werken in de tuin, het is nodig na 2 weken weggeweest te zijn. Hoe komt dat toch dat onkruid altijd veel harder groeit dan al de rest ??? En dinsdag vertrek ik weer voor 2 weken. Ik moet volgende week en de week daarna in Parijs zijn, en in tussentijd is het geen idee om weer naar Zweden te keren, maar blijf ik gezellig in België, ik zie er naar uit.
Op de layout ben ik op stap met mijn eendje dat ik overal en altijd achter me aan sleepte, hij was mijn dikke vriend ;-))
En voor nu ... een fijn weekend, geniet van het superwarme weer of kruip in de koelkast als je het niet meer uithoudt ;-))¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
The first week after holidays was very very busy. I had to do overtime every day, to get 'round things and still I'm way behind with everything. My other colleagues are also starting to go on holidays, so all comes to me.
Every evening, I was stuck behind my computer in such a way that I missed big parts of my sleep. Soon my computer will start to grow so it get's stuck on my hands !!!
This weekend I will have to work hard in the garden again, it's necessary after having been away 2 weeks. And on Tuesday, I will leave again for 2 weeks. Next week and the week after, I need to be in Paris for work, and in the meantime it's no idea to go back to Sweden, but I stay in Belgium. I'm already looking forward to it again.
On the layout I made, you see me with my little duckling Kwak that went everywhere where I went. He was my big friend ;-))
And for now ... a nice weekend. Enjoy the really warm summer weather and if it's too warm, climb into your refrigerator !!

zaterdag 3 juli 2010

Appeltje plukken ¤¤¤¤ Picking some apples

Gisterenavond ben ik gaan eten met 2 oude schoolvriendinnen die ik via Facebook heb teruggevonden. Het was fijn te horen wat ze sindsdien allemaal uitgespookt hebben ... 't Is toch altijd weer grappig te zien dat ik altijd het minst conventionele leven van allemaal heb. Ik ben eerder een globetrotter, en doe altijd mijn zin, terwijl de meesten altijd de zorg over een gezin hebben en meer gebonden zijn aan huis en thuis ...
De foto's op de layout waren van zo slechte en donkere kwaliteit dat ik ervoor gekozen heb, om ze heel klein te maken. Maar in het geheel is het toch nog leuk geworden, vind ik ... Soms moet je creatief zijn om de slechte kwaliteit van die oude foto's een beetje te verdoezelen.¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Yesterday evening, I went eating with 2 old school friends I had found back through Facebook. It was great to listen to all the things they have been doing since then ... It's always fun to see that I always have the less conventional life of all. I'm kind of a globetrotter, and I'm always doing exactly what I like to do, while most others have to take care of their family and are more tied to home and family ...
The pictures on the layout where of such a bad and dark quality that I have choosen to make them very small. But in it's whole, it still became something nice, I think ... Sometimes you have to be a bit creative to hide the bad quality of these old pictures ...

donderdag 1 juli 2010

Beteuterd ¤¤¤¤ Looking sad

Nog niemand gesmolten bij deze temperaturen? ;-))
Een snelle post om te vertellen dat ik een heel fijne vakantie heb ! Alles mag en niets moet, heerlijk ...
Ik heb ook al redelijk wat gescrapt deze vakantie, echt fijn. En verder ga ik veel wandelen, en gewoon genieten van alles wat rond mij gebeurt ...
Op de layout zie je een foto van mij waar ik het zo te zien niet naar mijn zin heb, ik zie er echt beteuterd uit ;-))


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
You haven't melted yet with the high temperatures? ;-))

Just a quick note to tell that I'm having a fabulous holidays. I do all I want to do, but nothing is a must ... just wonderfull !!

I have been doing quit some scrapbooking this vacation also, just lovely. And further more I go hicking quit a lot, and I'm just enjoying all that happens around me.

On the layout you see me on a picture where I definitively don't have a blast, it looks like I'm really sad ...


maandag 28 juni 2010

Sweetie

Hebben jullie ook zo van het weekend genoten als ik? Het was prachtig weer, zelfs iets te warm, maar dat maakt wel dat er momenteel prachtige lange avonden te verdelen vallen ;-))

Vrijdag was het midsommar, en al was ik niet in Zweden, ik wou het toch vieren. Dus heb ik een picnic voorbereid, en toen zijn mijn vriendin en ik die gaan verorberen in De Haan, één van de mooiste badplaatsen aan de Belgische kust. Er was, desondanks de prachtige avond, heel weinig volk, dus het was zalig rustig op het strand. Tot half 11 hebben we er genoten van zelfgemaakte sangria, lekkere pastasalade met toebehoren en natuurlijk ook een overheerlijk dessert.

Zaterdag heb ik me een nieuwe bril gekocht. Normaal blijf ik altijd in de klassieke modellen omdat ik niet anders durf, maar deze keer heb ik me toch aan een flashier model gewaagd. Morgen mag ik hem ophalen ... ik ben toch al benieuwd eigenlijk !!

Gisteren hebben we 's morgens al een lange wandeling gemaakt, om de warmte voor te zijn, en in de namiddag hebben we ons aan de rand van een rivier in de schaduw gezet, met handwerk in de aanslag om een aantal uren verder te werken aan mijn kruissteekwerkje. Het mag al eens vooruit gaan als je aan een HAED werkt.

Ik wou ook nog een layout met jullie delen ... Het was een foto van heel slechte kwaliteit ... ja, dat gebeurd als de foto's bijna 40 jaar oud zijn, en daarom heb ik ervoor gekozen hem heel klein te verknippen. Maar ik ben wel blij met het resultaat, en vooral ook met de vrolijke kleurtjes ...


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Have you also been enjoying the weekend as much as I did? It was beautiful weather, even a little too hot, but it makes that currently there are beautiful long evenings to share ;-))
Friday it was “midsommar”, and although I was not in Sweden, I still wanted to celebrate this. So I prepared a picnic, and then my girlfriend and I were planning on eating it in De Haan, one of the finest places on the Belgian coast. There was, nevertheless a beautiful night, very few people so it was blissfully quiet at the beach. Until 10:30PM we have enjoyed homemade Sangria, delicious pasta salad with accessories and of course a gorgeous dessert.
Saturday, I bought a new pair of glasses. Normally I always stay within the more classical models because I don’t dare, but this time I have chosen a more flashier model. Tomorrow, I pick it up ... I'm already really curious!
Yesterday morning we had a long walk, before the real heat came up, and in the afternoon we sat at the edge of a river, in the shade with the attempt to craft a few hours to continue work on my cross stitch design. It may go forward a little if you have a big work like a HAED pattern.
I also wanted to share a layout with you ... It was a very poor picture quality ... Yes, that can happen when the photos are almost 40 years old, and so I chose to cut it up very small. But I am pleased with the outcome, and especially with the bright colours ...

donderdag 24 juni 2010

Bompa ¤¤¤¤ Grandfather

Joepie de poepie !! Zonet heb ik mijn boeken dichtgeklapt en besloten dat mijn verlof mag beginnen. Ik ben 10 dagen in België en ga ervan genieten !! Het weer is alvast van de partij.

Ik ben van plan van veel te scrappen, veel te wandelen en buiten te zijn, veel te naaien aan mijn HAED en vooral mij goed te amuseren ;-))

Op de foto misschien een vreemd onderwerp om te scrappen, het graf van mijn grootvader, die ik nooit gekend heb. Maar scrapbooking gaat over de dingen des levens, en dit is er ook een onderdeel van ...¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Jihhauw !!! I just closed my books and decided that my holidays could start !! I'm in Belgium during the next 10 days and I'm going to enjoy it !!! The weather is already on my side at least !!
I'm planning to do lots of scrapbooking, hiking and being outside, I want to do lots of stitches on my HAED and most of all, have fun !!!
On the picture perhaps something strange to scrapbook, the grave of my grandfather, who I have never knewn. But scrapbooking is about the things of life, and this is also part of life ...

zondag 20 juni 2010

Een afscheidsfeestje en Summer of 69 ¤¤¤¤ A fairwell party and Summer of 69

Afgelopen woensdag hielden we een afscheidsfeestje voor een collega die beslist heeft op vervroegd pensioen te gaan. Ze is enkele jaren mijn baas geweest, en een supercollega, dus ik ga haar zeker missen.

We gingen met een groep van een 35-tal collega’s varen op Vättern, het tweede grootste meer van Zweden. En het weer was ons ook gunstig geschikt, een zalige 25 graden, prachtige zon … het kon niet beter zijn.


Het was een kleine gezellige boot, waar we heerlijk hebben gegeten. Op de foto zie je me klinken met enkele van mijn buitenlandse collega’s, en al woon ik al 8 jaar in Zweden, ik voel me toch nog altijd het fijnst tussen de andere Europese collega’s van mijn groep.Tegen dat we na 3 uur terug aan wal kwamen, was de zon net aan het ondergaan … een prachtig zicht over het meer …

Ik wou ook nog een layout met jullie delen. Een ongelooflijk saaie foto die ik moest scrappen, dus het was even een uitdaging. Maar je kent me ondertussen wel he, alles moet gescrapt worden, ook de saaie foto’s. Dat vind ik de charme van scrapbooking, dat ook minder geslaagde foto’s toch een leuk scrapresultaat kunnen geven …


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Last Wednesday we held a farewell party for a colleague who has decided on early retirement. She's been my boss for several years, and a superb colleague, so I'll definitely miss her.
We went with a group of some 35 colleagues on a boat on Vättern, the second largest lake in Sweden. And the weather was great ... a delightful 25 degrees, with a beautiful sun ... it could not be better.
It was a nice little boat, where we ate delicious. The second picture shows me with some of my foreign export colleagues, and even if I have been 8 living in Sweden for 8 years, I still feel the best among the other European members of my group.
After 3 hours after we came back to shore, while the sun was going down ... just a beautiful view over the lake ...
I also wanted to show you a layout. An incredibly boring photo I had to scrap, so it was a bit of a challenge. But hey, you know me by now, everything should be scrapbooked, even the dull photos. I find the charm of scrapbooking, that even less perfect pictures, still can give a beautiful result after having scrapbooked it ...

donderdag 17 juni 2010

Doel

Vorige week zondag maakten mijn ouders en ik een fietstocht net aan de grens met België en Nederland, nabij het Verdronken Land van Saeftinghe en daarna bezochten we Doel. Voor wie Doel niet kent, dat is één van de plaatsen in België waar Electrabel, een Belgische electriciteitsmaatschappij, zijn kerncentrales heeft staan. Het ligt vlak aan de haven van Antwerpen en omdat die moet uitbreiden, moest Doel wijken. Iets meer dan 30 jaar geleden had Doel nog 1300 inwoners, maar vandaag is het een vervallen, verloederde gemeente of eerder wat ooit een gemeente was ...

Nadat Doel werd onteigend, kwamen er krakers in de plaats, alsook buitenlanders en zigeuners die zich allemaal een gratis slaapplaats toe-eigenden ... Een deel van de huizen is ondertussen afgebroken, en op de huizen die nog overeind staan, is het volgeschilderd met graffiti ... Maar hier en daar is er nog een stijfkop aanwezig die het dorp nog niet heeft verlaten, en 84 mensen blijven voorlopig waar ze zitten.
Als je in de buurt bent van Antwerpen, ga eens een kijkje nemen in Doel, nu het er nog is ... Het is best een speciaal gevoel om daar rond te lopen !
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Last Sunday, my parents and I made a bicycle ride at the border between Belgium and the Netherlands, near the "Drowned Land of Saeftinghe" and then we visited Doel. For those who don't know Doel, that's one of the places in Belgium, where Electrabel, a Belgian electricity company, has listed its nuclear power plants. It's right at the border of the harbour of Antwerp, and since this had to expand, Doel had to go. Slightly more than 30 years ago, Doel has 1300 inhabitants, but today is a dilapidated, run-down town, or rather what was once a town ...
After the people of Doel had been expropriated, there came squatters in the village, followed by foreigners and gypsies, all looking at a free space to sleep ... Part of the houses are now demolished, and the houses still standing, are fully painted with graffiti ... But here and there is still a stubborn presence of a person or family, that still has not left the village and 84 people remain where they are at this moment.

If you're in the area of Antwerp, go take a look at Doel, now it is still there ... It's a pretty special feeling to walk around over there!

maandag 7 juni 2010

December

December als titel van deze post ... Kan je verder van december afzitten, dan daar in juni over spreken? Nee, eigenlijk niet ;-)) Maar ik moest nog altijd mijn laatste pagina laten zien van mijn kalender 2010 die ik voor mijn ma had gemaakt. Ondertussen hangt hij natuurlijk al wel een half jaar te hangen aan haar kast !!


Zondag zijn het verkiezingen in België en als Belg in het buitenland zat mijn kiesbrief vandaag in de bus. Ik heb hem net propertjes ingekleurd met een rood bolletje en morgenochtend gaat hij snel op de post om op tijd toe te komen tegen zondag. En nu maar hopen dat we op de goeien hebben gestemd ;-)) Eigenlijk had ik net zo goed in België kunnen stemmen, want dit weekend ben ik daar zelf hihi !!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

December as the title of this post ... Is it possible to be further away from December than speaking about it in June? No, I guess not ;-)) But I still had to show the last page of the calender 2010 that I made for my mom. And in the meantime he has been hanging against the wardrobe for the last half year !!!

On Sunday we have to vote in Belgium and as a Belgian in a foreign country, my voting letter was in the mailbox today. I have signed it with a nice red dot and tomorrow morning I will quickly post it so it will be on time by Sunday. And let's hope we voted for the right once ;-)) In fact, I could have easily voted in Belgium myself because that is where I will be this weekend hihi ...


zondag 6 juni 2010

En nu maar groeien ¤¤¤¤ And now just growing

Een terechte proficiat voor mijzelf … dat geef ik mij ;-)) Vrijdagavond heb ik nog mijn moestuin omgeploegd, en na anderhalve dag, is mijn meer dan 100 vierkante meter hemelse groentetuin volledig bezaaid en beplant met allerlei lekkers zoals verschillende soorten tomaten, meloen, quinoa, allerlei boontjes, slaatjes in alle vormen en maten, worteltjes, spinazie en nog veel meer lekkers.

En ik ben ervan overtuigd dat het een mooie zomer wordt zodat ik binnen een aantal maanden heel veel lekkers kan oogsten. Of zou dat gewoon komen omdat ik altijd en eeuwig een optimist ben ???

De tomaten op de foto zijn trouwens niet mijn eigen oogst maar kocht ik vorige maand van een man die ze kweekt in een serre en ieder jaar op 1 mei opendeurdag houdt. En dan ben ik een trouwe klant en koop een 10-tal kilo om te verwerken in de diepvries. Zijn tomaten zijn onbespoten en voor het bestuiven gebruikt hij bijen, die van bloempje naar bloempje vliegen.

En mijn lievelingsgroenten … ja, gebakken groene (lees : onrijpe) tomaten, wat een delicatesse. Dus als je zomer te kort is, en je tomaten rijpen niet genoeg af, geen nood, gewoon bakken die tomaten, wat een heerlijkheid. En heb je er te veel, dan snijd je ze gewoon in schijfjes en steekt ze in de diepvries en dan kan je het hele jaar door van die lekkere gebakken tomaten genieten. Mmmmmmmmm ….
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
A deserved congratulations to myself ... that is what I give myself ;-)) Friday evening I have plowed my garden, and after a day and a half, my more than 100 square meters totally scattered and heavenly vegetable garden has been planted with many goodies such as different types of tomatoes, melons, quinoa, various beans, salads of all shapes and sizes, carrots, spinach and more goodies.
And I am convinced that it will be a good summer so I will be abe to harvest a lot of goodies, within a few months. Or would that just be because I'm always the eternal optimist??
The tomatoes in the picture are not my own crops but I bought them last month by a man who grows them in a greenhouse. Each year at May 1, he holds open houe and I am a loyal customer and buy many kilo’s to put into the freezer. His tomatoes are unsprayed and to pollinate, he uses bees that fly from flower to flower.
And my favorite vegetable ... yes, fried green (read : unripe) tomato, which is a delicacy. So if your summer is short, and your tomatoes are not ripe enough, do not worry, just bake the tomatoes, what a glory. And do you too much to eat them at once, then you cut them into slices and put them in the freezer and then you can enjoy them all year round. Mmmmmmmmm ....

vrijdag 4 juni 2010

Voetbalstadion A.R.A.G. Gent ¤¤¤¤ Football stadium A.R.A.G. Gent

Ik had het voorspeld en zo is het ook uitgekomen ... deze week is vliegensvlug gegaan. Dinsdag en woensdag heel fijn bezoek gekregen van mensen uit Zwitserland, en daarna snel op en neer naar London gevlogen. En ook daar heel lekker weer.

Vandaag werk ik van thuis en ik heb me al helemaal geïnstalleerd op 1 van mijn terrassen buiten, gezellig. Dat voelt al een stuk minder dan werken ;-))

Dit weekend zal vooral bestaan uit heel veel werken in de tuin. Mijn frees was nog altijd niet gerepareerd en heb dan ook mijn ongenoegen geuit, maar ik mag vandaag om een reservefrees gaan die ze in de winkel hadden liggen, dus ik hoop echt dat tegen vanavond mijn moestuin zal zijn omgeploegd.

In tegenstelling tot het mooie weer nu, hieronder een bitterkoude layout waarop mijn pa te zien is, toen hij nog een jong baasje was ...¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

I had predicted it, and it came true ... This week has been flying fast. Tuesday and Wednesday I had a very nice visit from people from Switzerland, and then quickly flew back and forth to London. And there they also had very nice weather.

Today I work from home and I have already completely installed me comfortable on one of my outdoor terraces and. It already feels a lot less like working then ;-))

This weekend will mostly consist of lots of garden work. My cutter was still not repaired and I have therefore expressed my displeasure to the shopowner, but I can now go him in the shop and lean a second hand cutter, so I really hope that tonight my vegetable garden will be plowed.

Unlike the nice weather now, here under a bitterly cold layout where you can see my dad, when he was a young guy ...

zondag 30 mei 2010

Verhuiskaartje ¤¤¤¤ Moving card

Wat schreef ik in mijn vorige post? Dat de tijd vliegt? Wel, dat is niet alleen tijdens de week maar zeker ook tijdens het weekend. Ik ben nog maar goed en wel begonnen aan het weekend, en het loopt alweer op zijn einde ... Wat gaat dat toch allemaal snel !!!

Maar ik heb een leuke week voor de boeg. Een dagje kantoor, 2 daagjes met klanten van Zwitserland op stap, dan even rap op en neer naar London, en vrijdag weer een dagje van thuis werken. Voor ik het weet, is het weer weekend !!

Een maand of 2 geleden verhuisde mijn nichtje en daar hoorde natuurlijk een verhuiskaartje bij ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

What did I write in my previous post? That time flies? Well, that's not just during the week but also during the weekend. I'm have just well and truly started the weekend, and it runs again at its end ... Oh, how everything goes so fast!
But I have a wonderful week ahead. A day at the office, two days out with clients from Switzerland, then just fast up and down to London, and Friday, a day of work at home. Before I know it, it will be weekend again!
A month or two ago, my niece moved and therefor I had to make a moving card of course ...

zaterdag 29 mei 2010

Eddy Merckx

Wow, wat vliegt die tijd. Ik ben in de maand mei niet echt flink geweest met het plaatsen van posts. Maar ik beloof mijn leven te beteren, ik heb nog heel veel dingen om jullie te tonen, so stay tuned ;-))
Maandag is mijn ma terug naar huis vertrokken na 3 weken verlof in Zweden. Het was een fijne tijd samen met haar, en ook mijn tuin ziet er weer wat mooier uit dankzij haar hulp.
Deze week ging mijn dampkamp stuk, direct een nieuwe gekocht, en gisteren proberen ophangen. Eerst die vieze, oude, kapotte dampkamp met veel moeite verwijderd om dan te zien dat de nieuwe dampkamp niet echt eenvoudig op te hangen was. Maar een vriend van mij heeft hem nu mee naar huis om een paar aanpassingen te doen, en hopelijk lukt het dan wel.
Ik ging gisteren ook mijn moestuin omploegen maar helaas weigerde ook mijn freesmachine dienst, dus die moest ook weer binnen voor een service. Het zat mij niet mee gisteren !!
Maar bon, niet getreurd ... er ligt een heel weekend voor mij waarin ik ga proberen heel veel dingen te doen en te genieten.
Op de layout zie je Eddy Merckx die zijn eerste Ronde van Frankrijk reed in 1969 en die Ronde dan ook meteen won. Mijn ouders zaten in het stadium toen hij toekwam want dat wou mijn pa voor geen geld ter wereld missen ...
Nog een prettig weekend voor iedereen !! Geniet ervan !!!¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Wow, time flies. I'm have not been good during the month of May in placing posts. But I promise to improve, I have many things to show you, so stay tuned ;-))
Monday, my mom went back home after three weeks holidays in Sweden. It was a great time with her, and my garden looks much nicer thanks to her help.
This week, my kitchen hood broke down, I immediately bought a new, and tried to hang it up yesterday. First, it was difficult to remove the dirty, old, broken hood and then it was not easy to hang up the new one. But a friend of mine has taken the hood now home to do a few adjustments, and hopefully it will then work.
I also wanted to plow my kitchen garden yesterday but unfortunately my milling machine refused service, so that one was also returned to do a service. It was not my day yesterday!
But ok, never mind ... There is an entire weekend ahead of me where I'm going to try to do lots of things and enjoy.
The layout that you see is when Eddy Merckx had made his first Tour de France in 1969 and won that round also. My parents were at the stage when he entered and won and my dad didn't wanted to miss that for no money in the world ...
Have a good weekend for everyone! Enjoy!

vrijdag 21 mei 2010

Verjaardagskaartje voor Jerker

Oei, al bijna een hele week voorbij zonder dat ik iets liet horen. Het is dan ook druk geweest op het werk, en de rest van de tijd heb ik gespendeerd met mijn ma die hier nog altijd op bezoek is. Tot maandag blijft ze nog, dan gaat ze weer richting België. Maar niet getreurd, want volgende maand is het mijn beurt om op verlof te gaan, en dan ga ik weer naar huis.
Op de foto een verjaardagskaartje dat ik maakte voor mijn beste vriend hier in Zweden .. .


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Oj, almost a week pasted since I last wrote something over here. It has been busy at work and the rest of the time, I spent with my mum who is still visiting me. She will stay untill Monday and then she's off to Belgium again. But don't worry, next month I will have holidays myself, and then it is my turn to go home ...
On the picture you see a birthday card that I made for my best friend here in Sweden ...

zaterdag 15 mei 2010

Zandkoekjes bakken ¤¤¤¤ Making sandcakes

Ik GENIET van mijn verlengd weekend !! Donderdag zat het weer helemaal niet mee, maar ik heb lekker binnen vanalles en nog wat gedaan. Gisteren was het iets beter, alee als je 10 graden beter kan noemen, en hebben we eerst een tuinprojekt ondernomen, wat we al 5 jaar van plan waren. De helft van een stukje tuin is uitgegraven, veel hard werk, en vandaag moeten we het andere stuk doen. Maar daarna komen er mooie lavendelstruikjes, gebroken hartjes en bodembedekkers in om zo weer een mooi hoekje te creeëren in de tuin. Daarna even naar een nabijliggend stadje geweest en daarna foto's getrokken in een prachtig natuurreservaat in de buurt. Al bij al een nuttig dag dus.
Maar ... nog 2 extra dagen in dit lange weekend die ik goed ga gebruiken om nog vanalles en nog wat te doen.
Op de foto zie je mij op mijn lievelingsplekje bij mijn marraine ... de zandbak !!! Je kon er mij uuuuuuuuuuuuuuuuren in terugvinden ...


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
I'm really ENJOYING my prolounged weekend !!! Thursday it was not nice weather and therefor I have done many things inside the house. Yesterday it was better weather, well that is if you think 10 degrees Celcius is nice, so we started with a garden project, that we already wanted to do the last 5 years but never found the time for. Half of a little part of the garden has been tumbled upside down, a lot of hard slavery work, and today we have to do the second part. But then I will plant lots of lavender, broken hearts and ground covering plants so it will be a nice new piece in the garden. After this we went to a neighborhood city, and afterwards we took pictures in a very nice nature reserve not far from my home. All in all a usefull day ...
But ... still 2 more days in this prolounged weekend that I will make very good use of by doing lots of different things.
On the picture of the layout you see me at my favorite spot when I was young at my grandmothers ' place ... the sandbox !!! You could found me there for hoooooooooooooouuuuuuuuuuuuuuurs in a row ...

dinsdag 11 mei 2010

Spelen in de tuin ¤¤¤¤ Playing in the garden

Deze week hebben we een korte werkweek, en eerlijkgezegd, ik kijk er naar uit. Morgen werk ik nog tot een uur of 2 en dan geef ik het op voor deze week.
Donderdag en vrijdag voorspellen ze slecht weer, dus waarschijnlijk zal er dan wel wat gescrapt worden. Als het zaterdag en zondag wat beter is, dan heb ik nog veel werk in de tuin ...
Op de layout zie je mij samen met mijn marraine in de tuin ... vele, vele jaren terug !!¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
This week, we have a short working week and to be honest, I'm looking forward to it. Tomorrow I will work until about 2 o'clock and then I will close the books for this week.
On Thursday and Friday, they give bad weather, so probably I will do some more scrapbooking. If it's getting better on Saturday and Sunday, then a lot of work in the garden is waiting for me.
On the layout you see me with my grandmother in the garden ... many, many years back !!!

maandag 10 mei 2010

Moederdag ¤¤¤¤ Mothersday

Gisteren was het moederdag, en gelukkig is mijn moedertje momenteel in Zweden, zodat we het samen konden vieren. Hieronder het kaartje dat ik voor die gelegenheid maakte ...¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Yesterday mothersday was celebrated in Belgium, and luckely my mother was here in Sweden with me, so we could celebrate it together on the correct day. Here is the card that I made for her ...

woensdag 5 mei 2010

November

En ondertussen vliegt de tijd maar voorbij. Mijn ma is hier ook op verlof in Zweden, en daarom staat het "computeren" en scrappen op een iets lager pitje omdat we samen andere dingen doen.
Maar ondertussen wou ik jullie wel nog even de novemberpagina van mijn kalender 2010 tonen. Nog 1 pagina te gaan nadien !¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
And in the meantime, time is just flying away. My mother is here on holidays in Sweden with me and therefor my computer is a little at the side, and I'm doing less scrapbooking because we do quit some other activities together.
But I wanted to show you the November page of my calender 2010. One more page to go then !!

zaterdag 1 mei 2010

Super jammer !!! ¤¤¤¤ How sad !!!

Voor mijn verjaardag in december kreeg ik een doos prachtige kleurpotloden van Prismacolor, waar ik heel erg naar uitgekeken had. Zoals zo vaak bij mij, als ik nieuwe dingen heb, gebruik ik dat de eerste maanden niet omdat ik dat "te mooi" vind en zit ik er alleen maar naar te staren. Zo ook met kleren, die vaak eerst een paar maand in de kast hangen, vooraleer ik ze durf aandoen ;-))
Gisteren echter was de tijd rijp om mijn nieuwe potloden te scherpen en er een stempel mee in te kleuren, maar wat een domper op de vreugde, toen ik bij het slijpen merkte, dat heel veel van mijn potloden gebroken waren !!! Waarschijnlijk zullen ze, tijdens het transport van het verre USA een val gemaakt hebben, want uiteindelijk bleek dat 3/4 van de doos gebroken stiften heeft.
Superjammer, want diegenen die de val hebben overleefd, zien er inderdaad heel erg goede potloden uit ... Ik zal maar proberen me voorlopig tevreden te stellen met de 20-tal die waarschijnlijk wel goed zullen zijn ... ;-((
Om toch te eindigen met een vrolijke noot, wil ik hieronder een layout tonen die ik onlangs maakte. Mijn ma en pa op stap met mijn nichtje ... Foto's van een 40-tal jaar terug. Je moet eens kijken naar de kleren van mijn ouders ... Waarschijnlijk hebben ze die dag samen voor de kleerkast gestaan, om hun garderobe op elkaar af te stemmen ;-))

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
For my birhtday in December, I got a lovely box of pencils from Prismacolor which I had launghed for very much. As so often with me, the first months when I receive something new, I don't use it because "too beautiful" and I'm only staring at it. I have the same thing with clothes, which very often hang in my wardrobe for some months, before I dare to wear them ;-))
Yesterday I found the time right to start sharpening my pencils, but how sad I became when I noticed that a great lot of them were broken on the inside !!! Probably, when making the long journey from the far USA, they will have fallen because in the end, 3/4th of my box was broken !!
Very sad, because the once that have survived, look like the best pencils ... I will try to be happy with the 20-something that probably will be good once ... ;-((
To end this post with a positive note anyway, I want to show a layout that I made some time ago. My parents on a day at the seaside with my niece ... Pictures that are about 40 year old. Have a look at the clothes of my parents ... Probably they have been in front of their wardrobe together, to match the colours of their clothes ;-))

zondag 25 april 2010

Afghan

Het was alweer eventjes geleden dat ik een update toonde van de vogelhuisjesafghan die ik aan het naaien ben. Het is zo leuk om deze te maken, echt genieten ...


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
It had been a time since I last showed my update of my birdcage afghan that I'm making. It's such a pleasure to make this one, I really enjoy it ...

zaterdag 24 april 2010

Hush Puppies

Hahaha, nog een geluk dat ik nog eens de vlieguren check van mij ma, wanneer ze donderdag toekomt, want ... ze komt niet donderdag toe, maar al woensdag ;-)) Nog een geluk dat ik eventjes check of ze ging daar mooi staan schilderen op de luchthaven, wachtend naar haar dochter die maar niet zou afkomen !!
Op de layout zie je ook mijn ma en mij, maar dan ettelijke jaartjes jonger ;-))¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Hahaha, what a luck that I verified my mother's flight hours one extra time, to see when she will arrive on Thursday, because ... she doesn't come on Thursday but already on Wednesday ;-)) What a luck that I checked again, otherwise she would have stand their at the airport, waiting on a daughter that would not come !!
On the layout, you also see myself, but some years ago ;-))

vrijdag 23 april 2010

Oktober ¤¤¤¤ October

En voor mij is zonet het weekend begonnen. Een druk weekend waarin ik nog veel moet doen, want vanaf volgende week donderdag is mijn ma hier op verlof in Zweden, dus ik moet eerst nog een aantal dingen in orde maken, vooraleer het zover is. Laat ons hopen dat de vulkaan de komende week weer geen kuren meer krijgt, en dat ze vlot naar hier kan komen.
Ondertussen de oktober pagina van mijn kalender 2010. Jullie hebben ondertussen bijna alle pagina's gezien. Nog 2 te gaan ...


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
And for me, the weekend has just started. A busy weekend, where I still have to do lots of things, because as from next Thursday, my mother will be on holidays with me here in Sweden, and so I have to organize some stuff before she comes. Fingers crossed that the vulcano will behave the coming days, so my mother can come over without any problems.
In the meantime you see my October page of the calender 2010. In the meantime, you have almost seen all pages. 2 more to go ...

zondag 18 april 2010

Just married


Deze week kreeg ik een award van Chantal, A Belgian scrapper in Holland. Ik ben altijd blij met een award maar meestal zet ik ze niet op mijn blog omdat ik dat soms nogal een "gedoe" vind, maar bij deze moest je 10 dingen over jezelf vertellen en ik vond het een goede aanleiding om nog eens een post te plaatsen ...
Daar gaat hij dan ... 10 dingen over mezelf ...
1) Ik woon al meer dan 8 jaar in Zweden, woon hier supergraag, maar voel me nog altijd Belg in hart en nieren ...
2) Op het eind van het jaar verandert het eerste cijfertje in het getal van mijn leeftijd, en dat vind ik nu al vervelend ...
3) Al van sinds ik 15 ben, wil ik mijn eigen huis bouwen, en het ziet er naar uit dat het er binnen het jaar toch eindelijk van gaat komen !!
4) Het moet nu al ongeveer 18 jaar zijn dat ik vegetariër ben, en elke dag ben ik meer en meer overtuigd van mijn keuze ... omdat ik het niet lekker vind, omdat het zielig is voor de dieren, omdat ik me er goed bij voel en de laatste tijd ook omdat ik vind dat het de enige "juiste" manier is voor onze planeet en al dat ander volk dat er op rondloopt ...
5) Ik werk heel veel maar omdat ik er zoveel plezier in heb, vind ik mezelf geen workaholic maar lijkt het alleen maar een leuke hobby.
6) Door het reizen voor het werk, kan ik dat vaak combineren met een weekendje in België, wat heel fijn is. Ongeveer de helft van het jaar slaap ik daardoor niet in mijn eigen bed ...
7) Al van kindsafaan ben ik creatief geweest, en er gaat geen dag voorbij zonder wat te scrappen, naaien, of creatieve inspiratie op te doen.
8) Ik vind dat we in een ongelooflijk fijn tijdperk leven waarin we ongelooflijk verwend zijn met MP3's, podcast waarbij je je opgelopen achterstand toch nog kan inlopen, laptop's die een groot deel van het leven uitmaken, om vanalles en nog wat op terug te vinden. Wat deed een mens vroeger als hij iets niet wist? ;-))
9) Ik ben verslaafd aan het lezen van blogs. Ik volg er maar liefst 566 en daar komen er elke week weer nieuwe bij !!
10) En ook het krijgen van berichtjes op mijn eigen blog, vind ik altijd heel fijn. Het is altijd weer even een klein momentje van genieten ...
11) Ik zou nog heel wat meer kunnen vertellen over mijzelf ... maar dat mag niet meer zeker? Ik mocht maar tot 10 !!!!
Nu moet ik deze award ook doorgeven aan een aantal mensen, en dat is niet moeilijk. Er zijn een aantal mensen die direct in mijn hoofd opkomen, omdat ik zoveel plezier heb met hun blog.
De eerste persoon die ik een award wil geven, is Erna (http://scotlandandstitching.blogspot.com/), een lieve dame uit Nederland die een sterke band heeft met Schotland, en me altijd veel leesplezier bezorgt op haar blog met haar fijne verhalen, en mooie merklappen die ze laat zien.
De tweede award geef ik graag aan Rein (http://stampingrika.blogspot.com/ en http://knutselen-frutselen.blogspot.com/), een Belgische dame die in Duitsland woont, en heel mooie kaartjes en ATC's maakt, maar vooral met haar tweede blog bij mij heel veel nostalgie naar boven haalt, als ze weer eens één of ander voorwerp "uit de oude doos" naar boven haalt, die ook voor mij veel herinneringen oproept ...
Een derde award geef ik aan Robin (http://www.photosbyrobin.com/blog) omdat ik graag naar mooie foto's kijk en fotografie, en bij haar blog kan ik echt heerlijk genieten.
En de laatste geef ik graag aan een Franse dame (http://symiote.over-blog.com/), die vaak hele leuke handwerkjes maakt, en ook nu en dan eens een patroon weggeeft op haar blog, waarvan ik er al een paar heb gemaakt om dan te verwerken op mijn scrapbooking layouts.
Ik zou met gemak nog een heel aantal awards kunnen weggeven, maar deze 4 personen sprongen spontaan in mijn hoofd, en ga ik altijd met veel plezier bezoeken. Ik hoop dat het ze kan aanzetten op hun beurt weer een aantal mensen in de bloemetjes te zetten.
Op de layout hieronder zie je mijn ouders op hun trouwdag. Het blauwe lint dat ik op de layout heb verwerkt, is het lint dat mijn ma op haar trouwkleed droeg, en dat ze altijd heeft bewaard en dat ze me onlangs heeft gegeven om te verwerken bij het scrapbooken.


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
This week, I got an award from Chantal, A Belgian scrapper in Holland. I'm always happy with an award but mostly I don't put them on my blog but with this award, you had to tell 10 things about yourself, and I thought this was a good way of starting a new post again.
So here we go ... 10 things about myself ...
1) It's more then 8 years now that I live in Sweden, and I love living here, but I'm still that all Belgian girl ...
2) At the end of the year, the first digit in my age will change, and I already find it annoying now ...
3) Ever since I was 15, I wanted to build my own house, and it looks like that within a year, this dream will come true.
4) It must be more than 18 years now, I'm a vegetarian, and every day, I'm more and more convinced about this ... because I don't like the taste of meat, because I pity the animals, because I feel much more healthy this way, and the last period also more and more because I find it's the only "correct" way to help our planet and all people walking on that planet.
5) I work a lot but because I like it so much I don't see myself as a workaholic but I see it as a hobby.
6) By traveling for work, I can often combine this with a weekend in Belgium which is very nice. By this, I'm not sleeping in my own bed for about half of the year.
7) Ever since I have been a child, I have always been creative. There will not pass a day without me doing some scrapbooking, some cross stitching, or finding creative inspiration somewhere.
8) I find we live in an incredible period where we are spoiled with MP3's, podcasts where you can still listen to everything that you didn't have time for before, and laptops that contain a big part of my life, where you can find all kinds of information. What did we do before, when we didn't know something?
9) I'm addicted to reading blogs. I follow 566 once, and every week there are new once coming along.
10) And also receiving a message on my own blog, I really enjoy very much. It is every time a little moment of enjoyment.
11) I still could tell much more about myself, but I think I'm not allowed anymore. I think I had to stop at 10 !!!!
Now I have to give this award at some other people and that's not difficult. There are a couple of people that spontanuous come up in my head, because their blogs give me so much joy.
The first person I want to give an award is Erna (http://scotlandandstitching.blogspot.com/), a very nice lady in Holland who is a big fan of Scotland, and always give me a lot of pleasure on her blog with nice stories, and shows us a lot of nice samplers.
The second award I like to give to Rein (http://stampingrika.blogspot.com/ en http://knutselen-frutselen.blogspot.com/), a Belgian lady who lives in Germany, and makes beautiful cards and ATC's but certainly with her second blog brings up a lot of nostalgy when she finds one of another item "from old times" that bring out a lot of memories for me.
A third award goes to Robin (http://www.photosbyrobin.com/blog) because I like to watch beautiful pictures and photography, and her blog really makes me enjoy my time.
The last award I like to give to a French lady (http://symiote.over-blog.com/), who makes really nice cross stitching works, and also gives away some nice patterns on her blog, of which I have made some so I can then use them on my scrapbooking.
I could with ease give away many more awards but these 4 persons came up automatically into my mind and I always like to visit their blog. I hope they will take this opportunity so they in their turn will give a little flower to some other people.
On the layout, you see my parents at the day of their marriage. The blue ribbon that I used on the layout, is the ribbon that my mother wore on her wedding dress, and that she always kept, and recently gave to me to use with my scrapbooking.