vrijdag 31 oktober 2008

Het weer in Zweden ¤¤¤¤ The weather in Sweden

In mijn vorig berichtje vroeg ik jullie toch hoe het weer was bij jullie? Wel, ik kan jullie vertellen dat hier zopas de eerste sneeuw gevallen is !!!
Daarstraks vertrok ik met een busje vol Duitsers richting hotel, een 40-tal kilometers verder. Bij het begin van mijn rit was het een beetje aan het regenen. Na 10 minuten veranderde de regen in sneeuw, en tegen dat we bijna aangekomen waren, bleef de sneeuw ook al echt liggen.
Ondertussen zijn we een uur of 4 verder en ... ligt er 20 cm sneeuw !!! Potverdorie, morgen ben ik de ganse dag op stap met die Duitsers en nadien moest ik rushen om onze bus terug op het werk te zetten, naar huis te vlammen, mijn andere valies op te halen om naar België te vertrekken, de taxi nemen naar de luchthaven en dan het vliegtuig. Alles was redelijk tight getimed, en op het laatste nippertje, opdat ik het vliegtuig zou halen (de laatste vlucht die normaal om 20u30 is, is afgeschaft wegens feestdag op zaterdag). Maar nu met die sneeuw heb ik echt wel schrik dat ik er niet op tijd ga geraken ... Het zal spannend zijn morgen !!!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
In my last post I asked you how the weather was like at your place. Well, I can tell you that the first snow of the year just arrived over here !!
Earlier this evening, I left with a mini-bus full of German people towards our hotel, about 40 kilometers further. At the beginning of the trip, it was raining a little bit. After 10 minutes the rain changed into snow, and when we were almost at the hotel, the snow was really lying in the streets.
Now we are about 4 hours later and ... we have already 20 cm of snow !!! God, tomorrow I'm on the road with those Germans during the rest of the day, and after this I really have to rush to get the bus back to work, hurry home, take my other suitcase to leave for Belgium, take the taxi to the airport and then to Belgium. Everything was counted rather tight, so I would be able to get the plane (the last plane which is normally at 20.30, has been cancelled because it's holidays on Saturday). But with the snow I really am afraid that I will not make it in time ... It will be thrilling tomorrow !!!

donderdag 30 oktober 2008

Bezige bij nr. 25 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 25


OK, we komen langzaam aan in de kerstsfeer, en dan kom ik hier af met wat kippen die beter bij Pasen passen, maar toch, ik kon mijn kippevriendjes toch niet vergeten zeker !!
Deze kipjes met bijbehorende vriendjes op de washandjes maakte ik ook alweer een paar jaar geleden voor mijn ma.
Ondertussen heeft het deze nacht voor de eerste keer gevroren in Zweden, 't is nu -5. En hoe is het weer bij jullie?
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
OK, we are softly heading towards the X-mas period and than I come over here with some chickens which fit much better for Easter, but I couldn't forget my chickenfriends, could I ?
These chickens with their friends on the small handtowels, I made some years ago for my mum.
Meanwhile it has been freezing for the first time in Sweden this year, it's -5 degrees Celcius. And what's the weather like at your place?

woensdag 29 oktober 2008

Happy HalloweenVrijdagavond neem ik alweer het vliegtuig richting Brussel, om het weekend in België door te brengen. En wedden dat het die avond druk zal zijn in de lucht? Onze piloot zal zeker moeten oppassen dat hij niet opbotst tegen een bende heksen die op hun bezems op weg zijn naar één of ander griezelfeestje.
Ik zal in elk geval gewoon onderweg zijn naar mijn ouders, en heb alvast dit Halloweenkaartje gemaakt voor mijn ma.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
On Friday I will be taken the airplane again to Brussels, to spend the weekend in Belgium. And I bet that there will be a lot of traffic in the air that night. Our pilot will certainly have to make sure that he doesn't bump into a group of witches on their brumes who are on their way to a shivering Halloween party.
I will in any case just be on my way to my parents, and for my mum, I made this Halloween card.

maandag 27 oktober 2008

Bezige bij nr. 24 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 24


Ik had nog wat handdoeken die ik jullie nog niet getoond had. Kaboutertjes en een boerderijlandschap ... 2 handdoeken die ik voor mijn ma maakte.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

I still had some towels that I didn't show you. Gnomes and a farm landscape ... 2 towels I made for my mum.

Toeval ??? Of toch niet ... ¤¤¤¤ Coincidence ??? Or not ...

Hebben jullie dat soms ook? Dat er bepaalde dingen gebeuren in je leven, waarvan je denkt ... is dit toeval of ... Ik had de afgelopen dagen 2 van die voorvallen ... Niets bijzonders, maar toch, ik vraag het me af ...
Donderdag en vrijdag was ik in Keulen op een meubelbeurs. Toen ik donderdag rondliep op de verschillende standen om te zien wat de concurrenten doen, kwam er opeens een ex-collega van ons bedrijf in Frankrijk naar me toe. Ik wist dat hij weg was bij ons, maar wist niet dat hij voor de concurrentie was gaan werken. Maar we hadden een hele fijne babbel, en hij toonde me met plezier alle produkten die hij nu verkocht.
De dag nadien, zat ik, vlak voor het vertrekken na 2 lange dagen op de beurs, op een bankje in de grote gang van de expositiehal een appeltje te verorberen, toen hij opnieuw passeerde. Dat vond ik al heel toevallig aangezien de expositiehal 5 grote hallen beslaat en er duizenden mensen lopen. Ik vroeg of hij ervan was, en hij vertelde mij dat hij naar huis ging, met de TGV naar Parijs. Weer afscheid genomen, met de belofte dat we elkaar misschien om 2 jaar terug zouden zien, tijdens de volgende meubelbeurs in Keulen.
Nadat mijn appeltje op was, nam ik een taxi en ging ik richting station om de trein naar Brussel te nemen. Bij aankomst van de TGV zocht ik mijn gereserveerde plaats op ... en wie kwam daar ook af in dezelfde coupé ... juist ja, mijn ex-collega ... hij had een plaatsje op de rij precies voor mij ... Dan vraag ik me toch af : Is dit nu toeval ????
Hetzelfde had ik gisteren voor toen mijn ouders en ik een wandeling maakten in Gent. Opeens zag ik een groep van een 10-tal blonde meisjes, en toen ik dichterbij kwam hoorde ik dat ze Zweeds aan het praten waren ... dat valt mij natuurlijk op :-))
Ze hadden allemaal dezelfde rugzak, waren waarschijnlijk van één of andere sportgroep en hadden een weekendje Gent gepland ...
's Avonds zat ik op de luchthaven, te wachten op het vliegtuig dat me richting Göteborg ging brengen, en wie zat er op mijn vliegtuig ??? Inderdaad, die groep van Zweedse meisjes !! Toeval ???
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Do you have that sometimes? That certain things happen in your life and that you think ... is this a coincidence or ... I had the past couple of days 2 of those experiences ... Nothing special, but still, I wonder ...
Last Thursday and Friday I was at a furniture fair in Köln. When I was walking around last Thursday on the different stands to see what our opponents are doing, all of a sudden an ex-colleague that worked for our company in France, came up to me. I knew he was not working for us anymore, but I didn't know he was working at the opponent. But we had a great chat and he showed me with great pleasure all products he was now working with.
The day after, just before leaving the fair after 2 long days, I was sitting in the big corridor of the exposition hall eating an apple, when he passed by again. I found it already a big coincidence since the fair is spread over 5 big halls, and thousands of people are walking there. I asked him if he was finished working at the fair and he told me that he was going home, back to Paris with the TGV. So we said bye again, with the promise that we would see each other in 2 years again on the new edition of this fair.
After I had finished my apple I took a taxi and went to the trainstation to take the train back to Brussels. When the TGV came into the station, I looked up my reserved space ... and who was entering the same wagon ... yes, my ex-colleague who had a seat in the row just before me ... Than I wonder ... is this just coincidence ??? ...
The same happened yesterday when I made a walk with my parents in Ghent. All of a sudden I saw a group of about 10 blond girls, and when I came closer, I could hear that they were speaking Swedish ... something I notice directly of course :-))
They all had the same backpack, they were probably all from the same sportsgroup and had planned a weekend trip in Ghent ...
In the evening, I was sitting at the airport in Brussels, to take the plane to Göteborg, and who was joining me on the plane? Yes indeed, that group of Swedish girls ... Coincidence ???

zondag 26 oktober 2008

Bezige bij nr. 23 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 23


Heeft iedereen eraan gedacht om zijn klok een uurtje terug te draaien? Vandaag begint de wintertijd, dus nu is het officieel ... de lange avonden zijn begonnen, dus hopelijk veel tijd om te scrappen en knutselen !!
Vandaag wou ik jullie een "tomte" (Zweeds voor kabouter) tonen, die ik vorig jaar bij een collega heb gemaakt. Die collega werkt vaak met vilt, en aangezien dit iets is waar ik nog nooit mee gewerkt had, en zij vertelde dat het niet moeilijk was, wou ik dit graag eens proberen. Die avond zaten we dan ook met een collega of 10 in haar appartement om allemaal onze eigen tomte te maken. Ik vond het eigenlijk wel superleuk om te doen, helemaal niet moeilijk, en het was super om te zien hoe er op het einde 10 heel verschillende varianten uit het vilt verrezen !! Ik heb hem daarna als kadootje aan mijn ma gegeven, dus vanaf vorig jaar komt deze tomte ook elk jaar in ons kersthoekje te voorschijn.
Veel plezier op deze zondag !!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Did everybody think about turning back the clock an hour? Today wintertime is starting, so now it's official ... the long evenings have started, so hopefully lots of time to be busy with scrapbooking and other handcraft.
Today I'll show you a tomte (Swedish for gnome) that I made at a colleague's place. This colleague likes to work with felt and because I never worked with it, and she said that it was not difficult to use, I really wanted to try it. That evening we were gathered with 10 colleagues in her appartment, to make our own tomte. I really enjoyed making it very much, it was not difficult and it was awsome to see how at the end of the evening 10 totally different tomte where born !! Afterwards, I gave it as a present to my mum, so from last year this tomte also appears in the X-mas corner every year.
Have a nice Sunday !!

zaterdag 25 oktober 2008

Bezige bij nr. 22 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 22


En als jullie dachten dat het gedaan was met de kerstversiering ..... nee hoor ;-)) Dit is een gequilte doek die mijn moeder elk jaar weer bovenhaalt. We hebben dan in de living een hoekje met de kerstboom, de sneeuwman met zijn gezellige lichtjes, de cadeautjes in het rond, en ook deze doek komt dan aan de muur te hangen, om de kersthoek helemaal compleet te maken.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

And if you thought we were finished already with X-mas decorations ... oh no ;-)) This is a quilted piece that my mum takes out every year again. Around X-mas time we have a little corner in the living room with the X-mas tree, the cosy snowman with his lights, all gifts gathered around it, and also this quilt is hanging on the wall to make the X-mas corner complete.

vrijdag 24 oktober 2008

Bezige bij nr. 21 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 21


En we blijven in de winterse sfeer ... Nog een gedroogbrushte sneeuwman, wederom door mijn ma gemaakt. Deze staat bij mijn ma thuis, en oh, wat vind ik dat jammer dat het de hare is en niet de mijne, want ik vind hem eigenlijk supermooi. Ze heeft er een lampje ingemonteerd, dus als we 's avonds televisie kijken, dan doen we de lichten uit, behalve dit lampje en dan komt er een prachtige gloed uit de gaatjes van de vogelhuisjes. Oh zo gezellig !!!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
And we stay in this wintern atmosphere ... Another drybrushed snowman my mother made. This one is standing at her home, and ohoh, I really find it a pity that it's hers and not mine, because I really like him very much. She has mounted a little lamp in the inside of the snowman so when we watch television during the evening, we turn off all lights except this one and a warm glow comes out through the bird-boxes. It's oh so cosy !!!

dinsdag 21 oktober 2008

Bezige bij nr. 20 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 20


En we blijven in de kerststemming !!! Dit is een drieluikje dat ik 2 jaar geleden gemaakt heb voor mijn ma, en dat nu elk jaar rond november opnieuw aan de muur komt te hangen.
De bedoeling was dat ik ook zo een drieluikjes ging maken voor andere feesten, zoals Halloween, pasen, lente, zomer, ... zodat de kader steeds gewisseld kon worden, maar uiteindelijk ben ik daar nog niet verder mee gekomen. Staat dus nog op de to-do-lijst ;-))
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
We stay in the same X-mas spirit !!! This is a triptych that I made for my mum 2 years ago and that appears at the wall now every year around November.
The idea was that I would also make such triptyches for other events like Halloween, Easter, spring, summer, ... so she could change the frame every time, but in the end I have not many any other ones yet. It's thus still on my to-do-list ;-))

maandag 20 oktober 2008

Bezige bij nr. 19 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 19


In de aanloop naar kerstmis (iets meer dan 2 maand te gaan !!!!) mocht de kerstman natuurlijk niet ontbreken. Deze kerstman is een brievenhouder uit hout, die mijn ma voor mij heeft geschilderd. Maar eigenlijk gebruik ik hem het hele jaar door. Elke maand mag hij even uit de kast komen, als ik mijn rekeningen van die maand moet betalen !!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Since we are slowly going towards X-mas (a little more than 2 months to go !!!!), we couldn't be without Santa Claus. This one is a letterholder in wood that my mum painted for me. But actually I use him the whole year round. Every month he can come out of the closet, when I have to pay my monthly bils !!

zondag 19 oktober 2008

Chocoladepap ¤¤¤¤ Chocolate puddingEindelijk !!!! Na weken heb ik nog eens op mijn gemak kunnen scrappen met al mijn eigen spulletjes rondom mij ... Wat een luxe !!! Ik heb er echt van genoten.
En van een meisje van het forum kreeg ik een tip om mijn layouts te scannen in Scan-n-stitch, dus vanaf nu gedaan met wachten tot het licht is om een foto te nemen van mijn layout. Vanaf nu worden ze allemaal gescand en het resultaat is veel beter omdat nu die vervelende ondergrond weg is. Ik moet alleen nog even werken aan de kleuren, zodat die ook waarheidsgetrouw overkomen.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Finally !!! After weeks I had the time to scrap again in a relaxed pace with all my own things around me ... What a luxury !!! I really enjoyed it.
And from one of the girls of the forum I got the tip to use Scan-n-stitch, so from now it's finished to wait upon bright daylight to take a picture of my layout. From now on all of them will be scanned and the result is much better because that awful background is gone. I just have to work a bit on the colours, so that they are also looking like the real colours.

Bezige bij nr. 18 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 18


Ik heb bijna alle handdoeken in mijn huis onder handen genomen, en hier zijn er nog 2. Toen ik in Amerika was, vele jaren geleden, vond ik een kruisjesstekenboek met de figuurtjes van Warner Bros. Ik moest er niet lang over nadenken vooraleer ik die gekocht had ;-))

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

I have sewed on almost all my towels in the house, and here you will see 2 more. Many years ago I was in USA and found a crossstitching book with the animals of Warner Bros. I didn't have to think long, before I had bought that one ;-))

zaterdag 18 oktober 2008

Bezige bij nr. 17 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 17


Nog een serietje handdoeken die mijn badkamer sieren. Een groene in cactussen-Arizona-New Mexico-stijl, en de 2 anderen vond ik zo toepasselijk bij het in bad gaan, een hoop schaaldieren en visjes ...

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Again a couple of towels ... A green one in cactus-Arizona - New Mexico style and the 2 others I like to use when taking a bath, with all the little fishes ...


donderdag 16 oktober 2008

Weer thuis na een maandje weggeweest ¤¤¤¤ Back home after having been away during a month

Ziezo, na een deugddoende vakantie ben ik deze namiddag weer thuisgekomen in Zweden. Het doet altijd zo raar om na een langere periode weer in mijn huis toe te komen, het is precies of ik altijd een beetje moet wennen, eerst.
Het eerste wat ik deed, was een wandelingetje maken in de tuin, en wat ben ik verschoten. Ik vond er volop kervel, peterselie die opnieuw gegroeid was, zelfs opnieuw een heleboel kamillebloemen die nog in bloei waren gekomen !! En in de serre, vond ik nog massa's tomaten (helaas het grootste deel nog groen) en zelfs enkele kleine paprikaatjes !! Wie kan dat nog denken in het midden van oktober en dit in Zweden. Dus het zal hier blijkbaar ook helemaal niet koud geweest zijn voor de tijd van het jaar.
Toch kan ik zien dat de seizoenen hier iets rapper vooruit gaan. Als ik naar buiten kijk, zie ik de prachtige gele bladeren, zowel aan de bomen als op de grond. Het gaat hier duidelijk toch een stuk rapper dan in België en het is hier dus echt al veel meer herfst. Maar wat is het mooi !! De hele middag heb ik van thuis gewerkt maar ik kon het niet nalaten om regelmatig eens een blik uit het raam te werpen, omdat de natuur hier op een maand tijd zo prachtig veranderd is. Wat kan Zweden mooi zijn !!!!!!!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
So, after a great holiday, I just arrived home in Sweden again this afternoon. It always feel funny to come back home after a longer time away from my house, it always feels like I have to adjust first again.
The first thing I did, was making a little walk in the garden and boy, I was surprised !! I found plenty of herbs, the parsley started growing again, and I even had lots of camomille flowers again !! In the greenhouse, I found lots of tomatoes (unfortunately also a lot of green ones) and even some tiny mini peppers.Who would have thought this in the middle of October and in Sweden !! So I presume that it will not have been so cold over here either for the time of the year.
But still I can see that seasons are passing quicker over here. When I'm looking outside, I see the beautiful yellow leaves, both at the trees as on the ground. It goes clearly a bit faster than in Belgium and it's already really autumn over here. But oh, it's sooooooo beautiful !! The whole afternoon I have been working from home and I couldn't stop looking outside every now and then because nature has changed so fine over here the last month. Oh, Sweden can be so beautiful sometimes !!

dinsdag 14 oktober 2008

Bezige bij nr. 16 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 16


Ik heb de laatste dagen allerlei zaken getoond die mijn ma voor mij heeft gemaakt, maar nu toon ik met plezier ook enkele zaken die ik maakte gedurende de jaren. Ik naai heel graag en daarom zijn alle handdoeken in mijn huis onveilig voor mij, en moeten ze natuurlijk allemaal een band krijgen met een decoratie erop. Deze 2 heb ik voor kerstdag gemaakt, en worden dan ook alleen maar in december gebruikt ;-))
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
The last couple of days I mostly have been showing stuff that my mum has made for me, but now I show you with pleasure some things that I have made during the past years. I like to sew, and therefor all towels are unsafe in my hands, because they all get a ribbon with some decoration on it. These 2 I have made for X-mas and I will only use them during December ;-))

maandag 13 oktober 2008

Verjaardagskaartje Marika ¤¤¤¤ Birthdaycard MarikaEen week of 2 geleden maakte ik dit kaartje voor Marika haar verjaardag, maar aangezien ze pas vandaag verjaart, kon ik het nog niet eerder laten zien.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
A week or 2 ago, I made this birthday card for Marika, but since she was only having her birthday today, I couldn't show this card earlier.

Het verlof is weeral voorbij !! ¤¤¤¤ The holidays are over again !!!

Na iets meer dan 3 weken zit het verlof er nu op dit eigenste moment weer op. Als ik dit berichtje schrijf, zit ik op de luchthaven in Zaventem, te wachten op het vliegtuig. Neen, niet richting hoge Noorden maar wel naar Zwitserland, want morgen en overmorgen werk ik vanuit Genève.
Morgen volg ik de ganse dag een opleiding, en woensdag heb ik nog een meeting met het management van de afdeling in Genève en breng ik een bezoek aan één van hun grootste klanten.
Woensdagavond vlieg ik dan weer naar Brussel om donderdagochtend naar Zweden te vliegen. Vrijdag een dagje op kantoor, en tegen dan kan ik me waarschijnlijk al niet meer herinneren dat ik op verlof ben geweest !! ;-)) Jullie herkennen dat vast wel. Een keer dat je weer in de routine van alle dagen terecht komt, ben je al gauw weer je vakantie vergeten. Toch neem ik mooie herinneringen mee aan deze vakantie, want ik heb weer veel vrienden teruggezien, een fijne tijd met familie gehad en een aantal mooie plekjes gezien in ons Vlaanderenland.
En niet getreurd, binnen een goeie 2 maand is het kerstverlof er alweer ;-))
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
After a little bit more than 3 weeks, the holidays are over again. I'm writing this post at the airport in Brussels waiting on a plane. No, not to fly to the high North but to Switzerland because tomorrow and the day after, I will be working from Geneva.
Tomorrow I will be in a training during the whole day, and the day after I have a meeting with the management of the team in Geneva, and I'm visiting one of their biggest customers.
Wednesday evening I will be flying back to Brussels again to fly home to Sweden again the day after. Friday a day at the office, and by then I probably can't remember anymore that I was on holidays before ;-)) You probably recognize this. As soon as you come in the daily routine, you have quickly forgotten all about the holidays. But I will take some fine memories home with me from this holiday, because I have seen a lot of friends again, had a good time with my family and have seen some nice places in Flanders.
And no worries, in a little more than 2 months, it's X-mas holidays again ;-))

Bezige bij nr. 15 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 15


Deze kwakerige vriendjes hangen op het terras van mijn achterdeur en vertellen me elke dag welke temperatuur het is als ik naar mijn werk vertrek. Ze zijn, natuurlijk ... weeral door mijn ma gemaakt met de droogbrushtechniek.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
These little fellows are hanging at the portch of my back door and tell me every day which temperature it is when I'm off to work. They are, of course, again ... made by my mum with the drybrush technique.

zondag 12 oktober 2008

Bezige bij nr. 14 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 14


't Is misschien nog iets te vroeg om winterdecoratie te tonen, zeker met dit weer, maar dit is een sneeuwman die mijn ma een paar jaar geleden gemaakt heeft met de droogbrushtechniek. Tijdens de winterperiode krijgt hij een prominente plaats op mijn keukentafel, maar ik vind hem eigenlijk zelf zo leuk dat hij tijdens de zomer gewoon naar de hall verhuist, zodat ik hem toch nog kan zien ;-))
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
It's perhaps a little too early to show winterdecoration, but this is a snowman that my mum made a couple of years ago, with the drybrush technique. During wintertime he gets a nice spot on the kitchen table, but I like him so much that I only move him to the hall during summertime, so I can still see him ;-))

zaterdag 11 oktober 2008

Prachtig weer ¤¤¤¤ Beautiful weather


Mensen, zijn jullie ook zo aan het genieten van het mooie weer? 20 graden in het midden van oktober, met een zon die nog echt warmte geeft, ik vind het fantastisch. Misschien is het wel omdat ik deze maand alweer 7 jaar in Zweden woon, en dit niet echt meer gewend ben, maar in elk geval, ik geniet ervan !!

Gisteren zijn mijn ma en ik naar de "Tuindagen van Beervelde" geweest, een beurs die ik nu al een paar jaar niet meer had gezien, omdat ik nooit op het gepaste moment in België was.Het was echt weer een mooie beurs, die je enorm veel zin geeft om je tuin helemaal om te toveren. Er waren heel veel planten en bloemen te zien, maar ook prachtige decoraties om in de tuin te plaatsen.Net voor we naar huis gingen, kocht ik nog dit leuke mandje met herfstbloemetjes voor mijn ma, zodat haar balkonnetje er in de herfst ook nog fleurig uitziet !!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Guys, are you also enjoying the nice weather like I am? 20 degrees in the middle of October, with a sun that still gives warmth, I really love it !! Maybe it's because I'm already living in Sweden during 7 years now, that I'm not used to this anymore, but anyway, I'm really enjoying it !!
Yesterday, my mum and I went to "The gardendays of Beervelde", a fair that I hadn't seen anymore the last couple of years, because I was never in Belgium at the right moment.
It was really a beautiful fair, which really wants you to change your whole garden again. There are lots of plants and flowers to see, but also a lot of decorations to put in the garden.
Just before we left, I bought this nice basket with autumn flowers for my mum, to chear up her balcony during autumn and winter.

vrijdag 10 oktober 2008

Bezige bij nr. 13 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 13


Deze keer een hele simpele. Mijn ma had me een vogelhuisje gegeven, dat ze had geschilderd in mijn lievelingskleurtjes groen. Na een tijdje denken kwam dit uit de bus, om het te gaan gebruiken als bewaarplaats voor mijn tandenborstel.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
This time a very simple one. My mum gave me a little bird cage that she had painted in my favorite colours green. After a while I knew what to do with it. It could be used as a place to keep my toothbrush.

donderdag 9 oktober 2008

Bezige bij nr. 12 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 12


Ik heb de indruk dat ik alleen maar dingen toon die mijn ma heeft gemaakt in plaats van ik ;-)) Maar dat komt omdat ik eerst gans mijn huis rondgegaan ben met het fototoestel, en daar zijn meestal kadootjes van mijn ma te vinden. Daarna toen ik in België was, heb ik gefotografeerd in mijn moeder haar huis, en daar zijn veelal kadootjes van mijn hand te vinden !!
Dit zijn een aantal gedroogbrushte paddestoelen die spontaan op mijn kast in de slaapkamer zijn beginnen groeien !! En elke ochtend zingen de kikkers mij wakker ;-))
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
I have the feeling that I'm only showing you stuff that my mum has made instead of I ;-)) But that's because I first made a walk in my house with my camera in my hand and there you will find mainly presents that my mum has made. Then afterwards, when I was in Belgium, I have taken pictures in my mother's house, and those are mainly made by me !!
These are a couple of drybrushed mushrooms that spontanuous started to grow on my cabinet in the bedroom !! And every morning the frogs are singing me awake ;-))

woensdag 8 oktober 2008

Bezige bij nr. 11 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 11


In de logeerkamer ligt een kussentje dat genaaid is met kruissteekjes om de mensen een welkomsgevoel te geven, of zoals de Zweden zeggen "välkommen" ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
In the guestroom there is a pillow made in cross stitch to make the guests welcome, or like they say in Sweden "välkommen" ...

dinsdag 7 oktober 2008

Bezige bij nr. 10 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 10


Dit is een werkje waar ik enorm van hou. Mijn ma heeft het 2 jaar geleden voor me gemaakt toen ze weer eens op verlof was in Zweden. We hadden dit al jaren geleden eens gezien, en het idee was steeds in ons hoofd blijven zitten, en toen heeft ze die "Pas op, ik glijd eraf" voor me gemaakt. Wat was ik blij !!!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


This is a work I really love. My mum made it for me about 2 years ago when she was in Sweden again for holidays. We had seen this already years ago, and the idea was still in our head and than she made this "Watch out, I'm sliding off" for me. I was so happy !!!

maandag 6 oktober 2008

Bezige bij nr. 9 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 9


Dit zijn nog 2 gedrybrushte beeldjes die mijn ma heeft gemaakt. Ik vind ze grappig omdat ze zo een guitig gezichtje hebben. En ik vond de passende blauwe achtergrond in mijn bureau ... een paar donderwolken bij stralende hemel ;-))

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

These are 2 other dry brushed things that my mother has made. I really like them because they have so funny faces. And I found the perfect background for them in my office ... a couple of dark clouds on a clearbright sky ;-))

zondag 5 oktober 2008

Bezige bij nr. 8 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 8


Deze beer heeft mijn ma veeeeeeeeeeeeeeeele jaren geleden voor mij gemaakt, en hij blijft mij steeds maar mee volgen, waar ik ook heen ga. Nu mag hij lekker in mijn hal zitten. Benieuwd waar hij nog allemaal zal moeten verhuizen ... ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

This bear my mum made for me many, many, many, maaaaaaaaaany years ago and he keeps on following me, where ever I go. Now he can sit in the hallway. I'm curious where he will need to move afterwards ...


zaterdag 4 oktober 2008

JUF


Deze namiddag heb ik alweer een ganse middag gespeeld met mijn lijm en papiertjes !!
Dit is een layout over mijn eerste vriendje dat toen ook zijn eerste autootje had gekocht van zijn zuurverdiende centjes. En fier dat hij op dat autootje was !! Tijdens het jaar zaten we altijd op de ijspiste en dronken daarna nog wat in de cafetaria, maar tegen het einde van het seizoen in mei, zaten we meestal nog wat buiten op de parking na te genieten van de schaatsbeurt. En met een "nieuwe" tweedehandse auto, was dat natuurlijk dubbel en dik plezier. De nummerplaat van de auto was JUF-929, en daarom kreeg de auto al gauw de troetelnaam Juf.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
This afternoon I played again with glue and paper !!
This is a layout about my first boyfriend who also just had bought his first little car, with his own money. And he was so proud about this car !! During the year, we were always at the ice skating rink, and drank something afterwards in the cafetaria, but at the end of the season in May, we were more often at the parking space after we had been skating to enjoy the good weather. And of course, it was even more fun with his "new" secondhand car. The registration plate of the car was JUF-929, and so the car got his petname really fast.

vrijdag 3 oktober 2008

Bezige bij nr. 7 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 7


Ziezo, net weer thuisgekomen in België na 2 daagjes Kopenhagen - Zuid-Zweden ... Normaalgezien hing ik nu nog in de lucht, maar tegen alle verwachtingen in was ik vroeger op de luchthaven dan voorzien, en mits opleg van 260 euro, kon ik nog net als laatste passagier mee op de vlucht ervoor. Dus nu kan deel 2 van mijn verlof beginnen !!
Ik moet het bekennen, ik heb een zwak voor koetjes ... Deze kruissteekjespatroon stond zeker 20 jaar geleden al in de Nederlandse Margriet, toen een tijdschrift waarin elke week een borduurpatroon stond en dan ook de reden waarom mijn ma dit tijdschrift kocht.

Een jaar of 10 geleden maakte ik dit werkje, en toen het bijna af was, liet ik het gewoon liggen. Heel typisch voor mij, als er nog een klein beetje werk aan is, begin ik eigenlijk altijd met iets nieuws !! Maar toen ik in Zweden in het nieuwe huis kwam wonen, vond ik dat zowel de kleuren als het onderwerp wel pastten in de keuken, en heb ik het laatste stukje dan ook maar verder genaaid.


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

So, I just arrived home again after 2 days Copenhagen - South Sweden ... Normally I was still hanging in the air by now, but I arrived earlier at the airport than forseen, so after paying an extra 260 €, I was able to leave as the last passenger on an earlier flight. So now I can start with the second part of my holiday.

I have to admit it, I adore cows ... This stitching pattern was put in the Dutch magazine Margriet for at least 20 years ago, and at that time, there was a stitching pattern in that magazine every week, and that was also the reason that my mum bought it.

About 10 years ago, I made this little work but when it was nearly finished, I put it at the side. Very typical for me, when there's only a little bit left, I put it at the side and start something new !! But when I came to live in the new house in Sweden, I found that both the colours and the theme fitted in the kitchen, so I quickly finished the last part of the job.

donderdag 2 oktober 2008

Bezige bij nr. 6 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 6


Sorry, op de valreep nog een berichtje van mij vandaag. Ik ben 3 weken op verlof in België maar moest vandaag en morgen toch even heen en weer naar Zweden, voor een belangrijke meeting. Ik ben al op sinds 3 uur deze ochtend, maar ik wou toch nog dit berichtje plaatsen vooraleer ik mij in mijn bedje ga neervleien.
Iets anders dat mijn ma graag doet, is het drybrushen van beeldjes. Dit maakte ze een paar jaar geleden in mijn lievelingskleurtjes en hangt nu ook te pronken in het raam van mijn living. Ik hou enorm van de kleurenpracht van het groen, geel, en rossige haar dat goed bij elkaar past.


Zelf heb ik nog nooit ge-airbrushed, en denk eerlijk gezegd dat ik er ook niet zo goed in zou zijn. Naar het schijnt is het niet moeilijk, maar ik heb de indruk dat het mij niet echt zou liggen.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Sorry, on the edge, still a little post from me. I'm 3 weeks on holiday in Belgium but today and tomorrow, I had to make a quick trip to Sweden, to attend an important meeting. I'm awake from 3 o'clock this morning, but I wanted to post this little message, before going into my bed.

Something else that my mother likes doing, is dry brushing. This one, she made a couple of years ago in my favorite colours, and is now hanging proudly in the window of my living room. I really like all the different shades of green, yellow and the red hair, which all fit together very well.


I have never air brushed myself, and I really think that I would not be good at it. They say that it's not difficult, but I have the feeling that it's not my cup of tea ...

woensdag 1 oktober 2008

Bezige bij nr. 5 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 5


Deze berenkader heb ik een 6-tal jaar geleden afgewerkt, juist gepast om hem toen op te hangen in de living van mijn nieuwe huis in Zweden. Het was een ongelooflijk fijn werkje op kaasdoek en ik heb er met veel plezier aan gewerkt omdat er veel fleurige kleurtjes aan te pas kwamen.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

This bear frame I have finished about 6 years ago, just in time to hang it in the living room in my new house in Sweden. It was a very fine work and I have made it with great pleasure because it had a lot of nice colours in it.