donderdag 16 oktober 2008

Weer thuis na een maandje weggeweest ¤¤¤¤ Back home after having been away during a month

Ziezo, na een deugddoende vakantie ben ik deze namiddag weer thuisgekomen in Zweden. Het doet altijd zo raar om na een langere periode weer in mijn huis toe te komen, het is precies of ik altijd een beetje moet wennen, eerst.
Het eerste wat ik deed, was een wandelingetje maken in de tuin, en wat ben ik verschoten. Ik vond er volop kervel, peterselie die opnieuw gegroeid was, zelfs opnieuw een heleboel kamillebloemen die nog in bloei waren gekomen !! En in de serre, vond ik nog massa's tomaten (helaas het grootste deel nog groen) en zelfs enkele kleine paprikaatjes !! Wie kan dat nog denken in het midden van oktober en dit in Zweden. Dus het zal hier blijkbaar ook helemaal niet koud geweest zijn voor de tijd van het jaar.
Toch kan ik zien dat de seizoenen hier iets rapper vooruit gaan. Als ik naar buiten kijk, zie ik de prachtige gele bladeren, zowel aan de bomen als op de grond. Het gaat hier duidelijk toch een stuk rapper dan in België en het is hier dus echt al veel meer herfst. Maar wat is het mooi !! De hele middag heb ik van thuis gewerkt maar ik kon het niet nalaten om regelmatig eens een blik uit het raam te werpen, omdat de natuur hier op een maand tijd zo prachtig veranderd is. Wat kan Zweden mooi zijn !!!!!!!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
So, after a great holiday, I just arrived home in Sweden again this afternoon. It always feel funny to come back home after a longer time away from my house, it always feels like I have to adjust first again.
The first thing I did, was making a little walk in the garden and boy, I was surprised !! I found plenty of herbs, the parsley started growing again, and I even had lots of camomille flowers again !! In the greenhouse, I found lots of tomatoes (unfortunately also a lot of green ones) and even some tiny mini peppers.Who would have thought this in the middle of October and in Sweden !! So I presume that it will not have been so cold over here either for the time of the year.
But still I can see that seasons are passing quicker over here. When I'm looking outside, I see the beautiful yellow leaves, both at the trees as on the ground. It goes clearly a bit faster than in Belgium and it's already really autumn over here. But oh, it's sooooooo beautiful !! The whole afternoon I have been working from home and I couldn't stop looking outside every now and then because nature has changed so fine over here the last month. Oh, Sweden can be so beautiful sometimes !!

Geen opmerkingen: