zaterdag 30 mei 2009

Nog een verjaardagskaartje ¤¤¤¤ Another birthday card


En nog een verjaardagskaartje ... vandaag verjaart Wendy, dus een kaartje voor haar kon niet ontbreken. Het was heel leuk om eens een Sarah Kaytje in te kleuren, omdat ze zo lekker gedetailleerd zijn.
Ik had onlangs voor het eerst "Glossy Accents" gekocht en moest dat natuurlijk uitproberen op de bloemetjes. Heel leuk vind ik dat, ik zou het nu eigenlijk op alles smeren ;-))
Happy birthday Wendy, geniet er vandaag maar lekker van !!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
And another birthday card ... Today Wendy celebrates her birthday so I made a card for her. It was very nice to colour a little Sarah Kay, because it's very detailed.
Some time ago I bought "Glossy Accents" for the first time and of course, I had to test it on the little flowers. I liked it very much and now I would put it on everything ;-))
Happy birthday Wendy, enjoy your day today !!

dinsdag 26 mei 2009

Verjaardagskaartje ¤¤¤¤ Birthday cardZondag verjaarde Evelyne en ik weet dat ze een grote fan is van mooie pennen en van vintage, dus ik hoop dat ze blij was met dit kaartje dat ik voor haar maakte ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Sunday Evelyne celebrated her birthday, and I know she likes beautiful fountain-pens and vintage, so I hope she liked this card that I made for her ...

zaterdag 23 mei 2009

Absolute stilte ¤¤¤¤ Absolute silence


Onze tripje langs het grote meer zit erop, ik heb 4 fijne dagen gehad maar het hoogtepunt was wel vanavond. In plaats van een restaurant te zoeken, hadden we meer zin om nog een picknick te houden aan een mooi plekje. Snel nog wat eten gehaald in de supermarkt en al gauw vonden we dit plekje aan een meer waar we met onze sandwich zaten te genieten. Het was er zo mooi, dat we nadien nog 2 uur verder hebben zitten turen over het meer. Terwijl ik normaal altijd een bezige bij ben, en met allerlei dingen tegelijk bezig ben, zat ik nu gewoon 2 uur op een bankje over het meer te staren. Rondom mij absolute stilte, behalve de vogeltjes die op en aan vlogen en aan het zingen waren. De zwaluwen vlogen ons langs de oren en het was fijn om een paar families eenden met kleintjes gade te slaan. Die 2 uur gewoon kijken op een bankje zijn zo voorbijgevlogen zonder een moment van verveling. Wat is het toch zalig om jezelf zo opgenomen te voelen worden in de natuur ...

En om het geheel mooi af te sluiten, zag ik deze mooie zonsondergang, enkele kilometers voor we thuis aankwamen ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Our little trip along the big lake is finished. I have had 4 great days but the highlight of the trip was this evening. Instead of searching for a restaurant, we felt more for a picknick at a nice spot. We went to buy some food at the supermarket, and really soon afterwards we found this nice spot that you can see on the first picture where we could enjoy our sandwich. It was so beautiful over there, that we stayed watching over the lake during 2 more hours. Where I'm normally a busy bee that likes to be busy with 1000 things at a time, I now just stared over the lake during 2 more hours. Around me just absolute silence, except for the birds that were flying and singing the whole time. Swallows were flying around our heads and it was nice to spy a couple of families of ducks with little ones. Those 2 hours of just sitting and watching just passed by very quick without a moment of boredom. It's great to feel yourself becoming one with nature ...
And to finish in beauty, the last picture was a beautiful sunset that we saw, just some kilometers before we came home ...

donderdag 21 mei 2009

Dagje natuur ¤¤¤¤ A day in the nature


Aangezien het vandaag een feestdag was in Zweden, en alles dus gesloten was, besloten we er een natuurdagje van te maken ... of misschien eerder een lui dagje.

Ons huisje dat we gisteren huurden, was zo gezellig dat we deze ochtend gewoon tot na 11 uur gebleven zijn, ondertussend naaiend aan mijn HAED en genietend van het mooie uitzicht.

Nadien in de auto gesprongen en heerlijk van het landschap genoten vanuit de auto. Ondertussen zochten we iets om te eten, maar aangezien we echt wel in the middle of nowhere reden, hebben we onze auto maar langs de kant van de weg gezet aan een mooi meer, en de rest van ons ontbijt als middagmaal gebruikt, om daarna te blijven zitten en een uurtje of 2 te lezen. Heerlijk ...

En de rest van de tijd hebben we op het gemak verder gewandeld, eerst met de auto en daarna toch ook nog wat gewandeld met de benenwagen ... ja, we moesten toch iets sportiefs doen vandaag ook he ;-))

En voor al wie er nog aan twijfelt ... hierboven nog een foto van het mooie landschap. Als je van natuur houdt, niet twijfelen en gewoon komen genieten van "het land van de duizenden meren" ...

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Because today is a day of holiday in Sweden, and thus everything is closed, we decided to make it a day in the nature, or ... perhaps better, a lazy day.

Our little cottage that we rented yesterday, was so cosy that we decided to stay until after 11 o'clock and in the meantime I had been stitching on my HAED and enjoying the beautiful sight.

After this we jumped in the car to enjoy the beautiful scenery. In the meantime we searched for something to eat, but because we were really in the middle of nowhere, we parked our car at the side of a beautiful lake, and we used the leftovers of our breakfast as a light lunch, and afterwards we stayed there more than 2 hours enjoying a great book ... Heaven !!!

And the rest of the time we walked further, first with the car, but then also with our own legs ;-)) Yes, we had to do something sporty today also, isn't it?

And for all of you who are still doubting ... here on top another picture of the beautiful natureside of Sweden. If you like nature, don't hesitate and just come and enjoy "the country of the thousands of lakes" ...

woensdag 20 mei 2009

Gewoon even een foto uit Zweden ¤¤¤¤ Just a picture from SwedenZomaar even een foto vanuit het raam van de chalet waar we momenteel verblijven, 10 minuten geleden getrokken terwijl de zon langzaam ondergaat ... een mooier uitzicht kunnen we ons niet indenken over een meertje (dit meer is maar een 20-tal km lang, dus ik spreek van een meertje ...).
Het is hier zalig vertoeven ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Just a picture from the window of the cabin where we are staying for the moment, made just 10 minutes ago when the sun is slowly going down ... a more beautiful view we cannot imagine from this beautiful little lake (this lake is only about 20 km long, so I speak of a little lake ...).
I really enjoy being here ...

dinsdag 19 mei 2009

De Tilda's groeien hier gewoon in een bloempot !! ¤¤¤¤ The Tildas just grow in a flower pot over here !!

In mijn slaapkamer had ik 4 bloempotjes staan, maar helaas vergat ik die plantjes heel regelmatig water te geven, zodat het resultaat er niet al te fris meer uitzag. Tot mijn moeder het beu was, de plantjes in de vuilbak gooide, en zei dat ze een andere oplossing ging vinden !!
En dit is het resultaat. Vandaag de dag groeien er 4 Tilda's in, en ik moet zeggen, ze zullen wel langer meegaan dan die arme plantjes ;-))
Donderdag is het hier in Zweden ook verlof, maar ik neem morgen reeds een dagje vrij, en mijn ma en ik gaan 4 dagen nog een stukje Zweden verkennen. Ikzelf woon tussen de 2 grootste meren van Zweden, en we trekken morgen naar het noorden van het grootste meer om er de natuur te gaan ontdekken. En als ik spreek van het grootste meer, dan is het echt wel groot, 140 km in lengte en 75 km breed, met een 22.000-tal kleine eilandjes. Ik ben natuurlijk gewapend met mijn camera, want ik wil graag mooie natuurfoto's nemen. Even duimen voor het weer, want ze voorspellen wisselvallig weer, en er zal dus nu en dan wel eens een plensbui naar beneden komen ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
In my bedroom I had 4 flower pots, but unfortunately I often forgot to give water to these poor plants, so that the result was not a pretty sight anymore. Until my mother got fet up with it, throwed the plants in the garbage and told me that she would find another solution !!
And this is the result. Today 4 Tilda's are growing in it, and I have to say, they will last longer than these poor plants ;-))
Thursday we have a day of holidays in Sweden, but I will already take a day off tomorrow also, and my mum and I will discover a new part of Sweden during 4 days. I live between the 2 biggest lakes in Sweden, and we will drive tomorrow to the north of the biggest of the lakes to discover nature over there. And when I say the biggest lake, than I really mean big, as it is 140 km in length and 75 km in width with about 22.000 little islands. I will of course take my camera with me, because I really would like to take some beautiful nature pictures. Keep your fingers crossed for me, because they announce unstable weather and we will thus see some showers coming down ...

zaterdag 16 mei 2009

Familie ¤¤¤¤ FamilyIk blijf spelen met oude foto's ...
Dit is een foto uit 1951 van mijn ma en mijn grootvader die op bezoek gingen bij mijn nonkel. Als kind moest hij jammer genoeg vele van zijn jeugdjaren doorbrengen in het sanatorium aan zee, wegens gezondheidsredenen en elke week gingen mijn grootouders daar op bezoek.
Wederom een heel eenvoudige layout, maar ik vind dat die oude foto's niet veel extra vragen, zodat de focus op de mooie foto kan blijven ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
And I keep on playing with old pictures ...
This is a picture from 1951 where my mum and my grandfather went to visit my uncle. As a child he, unfortunately, had to spend many of his childhood years in a sanatorium at the seaside, due to illness, and every week my grandparents went to see him there.
Again a very simple layout, but I believe that these old pictures don't ask much extra, so the beautiful picture can stay in focus ...

woensdag 13 mei 2009

Zo blauw, zo blauw, zo blauw ¤¤¤¤ So blue, so blue, so blue

Het was alweer eventjes geleden dat ik nog de status van mijn HAED even getoond had ... Dit is wat ik 3 weken geleden ongeveer had gedaan.


En dit is het resultaat vandaag. Zoals je ziet, blauw, blauw en nog eens blauw, maar toch verveelt het geen moment. Ik denk dat ik nu ongeveer 10% genaaid heb van het totaal, dus ik zal nog wel wat blauw voor mijn ogen zien vooraleer het af zal zijn ;-))

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
It had been a while since I last showed the status of my HAED, so on the first picture is what I had about 3 weeks ago.
And the last picture is the result as of today. As you can see, blue, blue and more blue, but still it is not annoying one single moment. I think I should have stitched about 10% of the total now, so I guess I will be seeing some more blue before it will be finished !! ;-))

zondag 10 mei 2009

Wie is de echte sint? ¤¤¤¤ Who is the real santa?

Oeioeioei, al meer dan een week geleden dat ik nog iets postte op mijn blog, da's echt niet van mijn gewoonte. Maar mijn ma is op verlof bij mij hier in Zweden, en daarom dat ik veel tijd met haar spendeer ipv te scrappen. Maar met tussenstapjes, heb ik toch nog iets gescrapt deze week, en met name nog wel mijn ma in de hoofdrol.
Dit zijn de oudste foto's die ik thuis liggen had, namelijk van toen mijn moeder respectievelijk 2 en 4 jaar oud was en ze op bezoek mocht bij de sint. Aangezien de sinten er op beide foto's zo anders uitzagen, vond ik de titel wel toepasselijk ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Ojojoj, already more than a week since I last posted something over here. That's not what you are used to from me. But my mum is on holidays over here with me, and that's why I spend lots of time with her instead of doing some scrapbooking. But step by step, I have made a new scrapbookpage this week and my mother is in the spot on this page.
These are the oldest pictures that I had lying at home, namely when my mother was respectively 2 and 4 years old, and could visit santa (in Belgium we have a special day for children on the 6th of December, with a guy that looks a bit like Santa Claus). Because the santa's looked so different on both pictures, I found the title very suitable ...

zaterdag 2 mei 2009

GSM-zakje ¤¤¤¤ Pocket for a mobile phoneDe laatste tijd vind ik het heel leuk om met vilt te werken. Voor mijn pa zijn paaskadootje maakte ik dan ook dit GSM-zakje. Voor zijn nieuwjaar hadden mijn ma en ik hem een GSM gekocht, en sinds dan was hij altijd bang om het schermpje te krassen. Dus ik vond er niet beter op dan een beschermzakje te maken.
Ik weet dat dit niet echt een "mannenkado" is, dus mijn moeder had hem stiekem al gewaarschuwd dat hij niet mochten lachen als hij zijn pakje opende, maar toch ... toen hij het kadootje zag, lachte hij tranen met tuiten, en uiteindelijk liepen de tranen zowel langs mijn als mijn ouders hun wangen.
Maar ... hij gebruikt zijn zakje nu toch overal waar hij gaat, om zijn GSM toch maar te beschermen.
Ondertussen heb ik nog vilt bijgekocht, en ga ik voor hem en mezelf ook een MP3-zakje maken. Wordt vervolgd ;-))
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
The last couple of months, I like it very much to work with felt. So I made this little pocket for a mobile phone as an Easter gift for my father. For his newyears present my mother and I bought him a mobile phone and since then he was always afraid to have scratches on the little screen. So I thought I would make him a little pocket to protect it.
I know this is not your typical "mensgift" so my mother had secretly said to him that he wasn't to laugh when he opened his present, but ... when he opened the present he started to laugh so much that the tears were running over his cheeks and in the end all 3 of us were laughing out loud and we couldn't stop anymore.
But ... he is using his little pocket now everywhere he is going so he can protect his mobile phone.
In the meantime I bought new felt and I will make a pocket for both my and my father's MP3-player also. Will be continued ;-))