zondag 30 mei 2010

Verhuiskaartje ¤¤¤¤ Moving card

Wat schreef ik in mijn vorige post? Dat de tijd vliegt? Wel, dat is niet alleen tijdens de week maar zeker ook tijdens het weekend. Ik ben nog maar goed en wel begonnen aan het weekend, en het loopt alweer op zijn einde ... Wat gaat dat toch allemaal snel !!!

Maar ik heb een leuke week voor de boeg. Een dagje kantoor, 2 daagjes met klanten van Zwitserland op stap, dan even rap op en neer naar London, en vrijdag weer een dagje van thuis werken. Voor ik het weet, is het weer weekend !!

Een maand of 2 geleden verhuisde mijn nichtje en daar hoorde natuurlijk een verhuiskaartje bij ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

What did I write in my previous post? That time flies? Well, that's not just during the week but also during the weekend. I'm have just well and truly started the weekend, and it runs again at its end ... Oh, how everything goes so fast!
But I have a wonderful week ahead. A day at the office, two days out with clients from Switzerland, then just fast up and down to London, and Friday, a day of work at home. Before I know it, it will be weekend again!
A month or two ago, my niece moved and therefor I had to make a moving card of course ...

zaterdag 29 mei 2010

Eddy Merckx

Wow, wat vliegt die tijd. Ik ben in de maand mei niet echt flink geweest met het plaatsen van posts. Maar ik beloof mijn leven te beteren, ik heb nog heel veel dingen om jullie te tonen, so stay tuned ;-))
Maandag is mijn ma terug naar huis vertrokken na 3 weken verlof in Zweden. Het was een fijne tijd samen met haar, en ook mijn tuin ziet er weer wat mooier uit dankzij haar hulp.
Deze week ging mijn dampkamp stuk, direct een nieuwe gekocht, en gisteren proberen ophangen. Eerst die vieze, oude, kapotte dampkamp met veel moeite verwijderd om dan te zien dat de nieuwe dampkamp niet echt eenvoudig op te hangen was. Maar een vriend van mij heeft hem nu mee naar huis om een paar aanpassingen te doen, en hopelijk lukt het dan wel.
Ik ging gisteren ook mijn moestuin omploegen maar helaas weigerde ook mijn freesmachine dienst, dus die moest ook weer binnen voor een service. Het zat mij niet mee gisteren !!
Maar bon, niet getreurd ... er ligt een heel weekend voor mij waarin ik ga proberen heel veel dingen te doen en te genieten.
Op de layout zie je Eddy Merckx die zijn eerste Ronde van Frankrijk reed in 1969 en die Ronde dan ook meteen won. Mijn ouders zaten in het stadium toen hij toekwam want dat wou mijn pa voor geen geld ter wereld missen ...
Nog een prettig weekend voor iedereen !! Geniet ervan !!!¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Wow, time flies. I'm have not been good during the month of May in placing posts. But I promise to improve, I have many things to show you, so stay tuned ;-))
Monday, my mom went back home after three weeks holidays in Sweden. It was a great time with her, and my garden looks much nicer thanks to her help.
This week, my kitchen hood broke down, I immediately bought a new, and tried to hang it up yesterday. First, it was difficult to remove the dirty, old, broken hood and then it was not easy to hang up the new one. But a friend of mine has taken the hood now home to do a few adjustments, and hopefully it will then work.
I also wanted to plow my kitchen garden yesterday but unfortunately my milling machine refused service, so that one was also returned to do a service. It was not my day yesterday!
But ok, never mind ... There is an entire weekend ahead of me where I'm going to try to do lots of things and enjoy.
The layout that you see is when Eddy Merckx had made his first Tour de France in 1969 and won that round also. My parents were at the stage when he entered and won and my dad didn't wanted to miss that for no money in the world ...
Have a good weekend for everyone! Enjoy!

vrijdag 21 mei 2010

Verjaardagskaartje voor Jerker

Oei, al bijna een hele week voorbij zonder dat ik iets liet horen. Het is dan ook druk geweest op het werk, en de rest van de tijd heb ik gespendeerd met mijn ma die hier nog altijd op bezoek is. Tot maandag blijft ze nog, dan gaat ze weer richting Belgiƫ. Maar niet getreurd, want volgende maand is het mijn beurt om op verlof te gaan, en dan ga ik weer naar huis.
Op de foto een verjaardagskaartje dat ik maakte voor mijn beste vriend hier in Zweden .. .


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Oj, almost a week pasted since I last wrote something over here. It has been busy at work and the rest of the time, I spent with my mum who is still visiting me. She will stay untill Monday and then she's off to Belgium again. But don't worry, next month I will have holidays myself, and then it is my turn to go home ...
On the picture you see a birthday card that I made for my best friend here in Sweden ...

zaterdag 15 mei 2010

Zandkoekjes bakken ¤¤¤¤ Making sandcakes

Ik GENIET van mijn verlengd weekend !! Donderdag zat het weer helemaal niet mee, maar ik heb lekker binnen vanalles en nog wat gedaan. Gisteren was het iets beter, alee als je 10 graden beter kan noemen, en hebben we eerst een tuinprojekt ondernomen, wat we al 5 jaar van plan waren. De helft van een stukje tuin is uitgegraven, veel hard werk, en vandaag moeten we het andere stuk doen. Maar daarna komen er mooie lavendelstruikjes, gebroken hartjes en bodembedekkers in om zo weer een mooi hoekje te creeƫren in de tuin. Daarna even naar een nabijliggend stadje geweest en daarna foto's getrokken in een prachtig natuurreservaat in de buurt. Al bij al een nuttig dag dus.
Maar ... nog 2 extra dagen in dit lange weekend die ik goed ga gebruiken om nog vanalles en nog wat te doen.
Op de foto zie je mij op mijn lievelingsplekje bij mijn marraine ... de zandbak !!! Je kon er mij uuuuuuuuuuuuuuuuren in terugvinden ...


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
I'm really ENJOYING my prolounged weekend !!! Thursday it was not nice weather and therefor I have done many things inside the house. Yesterday it was better weather, well that is if you think 10 degrees Celcius is nice, so we started with a garden project, that we already wanted to do the last 5 years but never found the time for. Half of a little part of the garden has been tumbled upside down, a lot of hard slavery work, and today we have to do the second part. But then I will plant lots of lavender, broken hearts and ground covering plants so it will be a nice new piece in the garden. After this we went to a neighborhood city, and afterwards we took pictures in a very nice nature reserve not far from my home. All in all a usefull day ...
But ... still 2 more days in this prolounged weekend that I will make very good use of by doing lots of different things.
On the picture of the layout you see me at my favorite spot when I was young at my grandmothers ' place ... the sandbox !!! You could found me there for hoooooooooooooouuuuuuuuuuuuuuurs in a row ...

dinsdag 11 mei 2010

Spelen in de tuin ¤¤¤¤ Playing in the garden

Deze week hebben we een korte werkweek, en eerlijkgezegd, ik kijk er naar uit. Morgen werk ik nog tot een uur of 2 en dan geef ik het op voor deze week.
Donderdag en vrijdag voorspellen ze slecht weer, dus waarschijnlijk zal er dan wel wat gescrapt worden. Als het zaterdag en zondag wat beter is, dan heb ik nog veel werk in de tuin ...
Op de layout zie je mij samen met mijn marraine in de tuin ... vele, vele jaren terug !!¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
This week, we have a short working week and to be honest, I'm looking forward to it. Tomorrow I will work until about 2 o'clock and then I will close the books for this week.
On Thursday and Friday, they give bad weather, so probably I will do some more scrapbooking. If it's getting better on Saturday and Sunday, then a lot of work in the garden is waiting for me.
On the layout you see me with my grandmother in the garden ... many, many years back !!!

maandag 10 mei 2010

Moederdag ¤¤¤¤ Mothersday

Gisteren was het moederdag, en gelukkig is mijn moedertje momenteel in Zweden, zodat we het samen konden vieren. Hieronder het kaartje dat ik voor die gelegenheid maakte ...¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Yesterday mothersday was celebrated in Belgium, and luckely my mother was here in Sweden with me, so we could celebrate it together on the correct day. Here is the card that I made for her ...

woensdag 5 mei 2010

November

En ondertussen vliegt de tijd maar voorbij. Mijn ma is hier ook op verlof in Zweden, en daarom staat het "computeren" en scrappen op een iets lager pitje omdat we samen andere dingen doen.
Maar ondertussen wou ik jullie wel nog even de novemberpagina van mijn kalender 2010 tonen. Nog 1 pagina te gaan nadien !¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
And in the meantime, time is just flying away. My mother is here on holidays in Sweden with me and therefor my computer is a little at the side, and I'm doing less scrapbooking because we do quit some other activities together.
But I wanted to show you the November page of my calender 2010. One more page to go then !!

zaterdag 1 mei 2010

Super jammer !!! ¤¤¤¤ How sad !!!

Voor mijn verjaardag in december kreeg ik een doos prachtige kleurpotloden van Prismacolor, waar ik heel erg naar uitgekeken had. Zoals zo vaak bij mij, als ik nieuwe dingen heb, gebruik ik dat de eerste maanden niet omdat ik dat "te mooi" vind en zit ik er alleen maar naar te staren. Zo ook met kleren, die vaak eerst een paar maand in de kast hangen, vooraleer ik ze durf aandoen ;-))
Gisteren echter was de tijd rijp om mijn nieuwe potloden te scherpen en er een stempel mee in te kleuren, maar wat een domper op de vreugde, toen ik bij het slijpen merkte, dat heel veel van mijn potloden gebroken waren !!! Waarschijnlijk zullen ze, tijdens het transport van het verre USA een val gemaakt hebben, want uiteindelijk bleek dat 3/4 van de doos gebroken stiften heeft.
Superjammer, want diegenen die de val hebben overleefd, zien er inderdaad heel erg goede potloden uit ... Ik zal maar proberen me voorlopig tevreden te stellen met de 20-tal die waarschijnlijk wel goed zullen zijn ... ;-((
Om toch te eindigen met een vrolijke noot, wil ik hieronder een layout tonen die ik onlangs maakte. Mijn ma en pa op stap met mijn nichtje ... Foto's van een 40-tal jaar terug. Je moet eens kijken naar de kleren van mijn ouders ... Waarschijnlijk hebben ze die dag samen voor de kleerkast gestaan, om hun garderobe op elkaar af te stemmen ;-))

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
For my birhtday in December, I got a lovely box of pencils from Prismacolor which I had launghed for very much. As so often with me, the first months when I receive something new, I don't use it because "too beautiful" and I'm only staring at it. I have the same thing with clothes, which very often hang in my wardrobe for some months, before I dare to wear them ;-))
Yesterday I found the time right to start sharpening my pencils, but how sad I became when I noticed that a great lot of them were broken on the inside !!! Probably, when making the long journey from the far USA, they will have fallen because in the end, 3/4th of my box was broken !!
Very sad, because the once that have survived, look like the best pencils ... I will try to be happy with the 20-something that probably will be good once ... ;-((
To end this post with a positive note anyway, I want to show a layout that I made some time ago. My parents on a day at the seaside with my niece ... Pictures that are about 40 year old. Have a look at the clothes of my parents ... Probably they have been in front of their wardrobe together, to match the colours of their clothes ;-))