maandag 31 augustus 2009

Mietje moet in bad ¤¤¤¤ Mietje has to take a bath

Een week of 2 geleden maakte ik deze layout van mijn nichtje, tante en mijn ma, op een foto van voor ik geboren was. Ik vond het 3D-prentje met Donald Duck er goed bij passen, een eend die een andere eend wast ...


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
A week or 2 ago I made this layout from my niece, aunt and my mother, on a picture taken before I was even born. I tought the 3D-picture of Donald Duck fitted very well to it, one duck washing another duck ...

vrijdag 28 augustus 2009

Verjaardagskaartje voor Veerle ¤¤¤¤ Birthdaycard for Veerle

Zoals je weet, of niet weet, sta ik op een verjaardagslijst van het forum, om een kaartje te maken als iemand van die lijst verjaart. Gisteren was het de beurt aan Veerle, en omdat ze het kaartje ondertussen ontvangen heeft, kan ik het hier nu ook tonen ...¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
As you know, or don't know, I'm on the birthday list of the forum, to make a card, everytime someone on that list has her birthday. Yesterday it was Veerle's turn, and since she has received the card in the meantime, I can now also show it over here ...

maandag 24 augustus 2009

Ierland ¤¤¤¤ Ireland


Ik heb al heel wat landen gezien in Europa, maar Ierland ontbrak nog op het lijstje. Daar ben ik vandaag naar op weg. De taxi kwam me deze ochtend om half 7 thuis halen, en pas vanavond om 18 uur zal ik terplaatse zijn. Helaas vond ik vanuit Göteborg geen direkte vlucht dus ik vlieg deze ochtend naar Kopenhagen, daarna naar London Heathrow en van daar naar Dublin. Ik neem tegenwoordig het vliegtuig zoals een andere mens de bus neemt !!

Toch ben ik wel eens benieuwd om Ierland te zien, al zal het maar een klein deeltje zijn. Vorig jaar kocht ik toevallig een reisgids over Ierland omdat ik daar toch ooit nog eens op vakantie zou willen gaan, dus ik denk dat het zeker en vast zal beginnen kriebelen als ik het straks zie, al zal ik nu wel alleen een klein voorsmaakje krijgen van Dublin en niet van de prachtige Ierse natuur.

Dus deze avond staat een stadsbezoek zeker op het programma. Morgen ga ik 2 leveringen bij Hewlett Packard gaan bekijken en morgenavond vlieg ik door naar Heathrow, waar ik 2 dagen op één van onze kantoren zal blijven voor verschillende meetings.

En donderdagavond als ik toekom op de luchthaven, staat mijn mamie daar ook, die 3 weken bij me op verlof komt ;-))

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


I've already seen quit some countries in Europe, but Ireland was still missing on my list. That's where I'm heading to for the moment. The taxi came and get me this morning at 6.30 am and only tonight at 6 pm I will be at place.
Unfortunately I couldn't find a direct fligth from Göteborg, so this morning I fly to Copenhagen, and then further to London Heathrow and then Dublin. The latest time, I'm taking the airplane like another person takes the bus.
But I'm curious to see Ireland, even if it will only be a very small part. Last year I bought a travelguide about Ireland, because I really would like to go there on vacation, so I think I would soon like to do that, if I will now actually see Ireland, even if it will only be a very small part of Dublin city, instead of their beautiful nature.
So tonight a cityvisit is certainly on the program. Tomorrow I will investigate 2 deliveries of Hewlett Packard, and then tomorrow night I will fly further to Heathrow, where I will stay 2 days at one of our offices to have different meetings again.
And on Thursday night, when I will be landing at the airport again, my mum will be standing there also, because she will be visiting me during 3 weeks again ;-))

zaterdag 22 augustus 2009

Huishoudboekje januari 2010 ¤¤¤¤ Housekeeping book January 2010

Donderdag mocht ik de warmste dag van dit jaar in Duitsland beleven en liepen de temperaturen in Ratingen op tot 37 graden !!!! Gelukkig zat ik een groot deel van de dag op ons kantoor, waar de airco lustig blies. 's Avonds moest ik de trein naar Frankfurt nemen, en gelukkig viel dat ook nog redelijk mee, behalve op het perron, waar de temperatuur niet meer te harden was.
Toen ik 's avonds van het restaurant terugkwam om 11 uur, was het nog steeds 30 graden !! Crazy.
Gisteren, na een dagje meeting in Frankfurt, heeft de taxi me rond half 12 's avonds afgezet aan mijn voordeur, dus mijn weekend begon eigenlijk maar pas deze ochtend. Ik ga er goed van genieten want maandagochtend vroeg staat de volgende taxi al voor mijn deur om dan de week door te brengen in Ierland en Engeland.
Mijn ma was vorig jaar zo blij met haar huishoudboekje dat ik natuurlijk niet kon nalaten om er ook eentje te maken voor 2010. Ik dacht eraan op tijd te beginnen, en hier komt alvast de eerste maand. Vorig jaar gebruikte ik vooral stempeltjes, en dit jaar ga ik voor een foto die in verband staat met de betreffende maand, en onderaan komt een spreuk die daar ook mee te maken heeft. Ik hoop dat je alvast de eerste pagina leuk vindt, want er komen er natuurlijk nog 11 aan ;-))
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Thursday I was in Germany to enjoy the hottest day of the year, and in Ratingen temperatures went up to 37 degrees !!! Luckely for me, I was quit a part of the day at the office, where the airco was doing it's job. In the evening, I had to take the train to Frankfurt and that was also quit OK except on the platform of the trainstation where temperatures were killing.
When I came back from the restaurant in the evening, around 11 o'clock, it was still 30 degrees. Crazy !
Yesterday, after a day of meetings in Frankfurt, the taxi put me of before my home around 11.30 pm, so my weekend actually only started this morning. I will really enjoy it because early Monday morning the taxi is there again, so I can spend a week in Ireland and England.
Last year, my mum was very happy with her housekeeping book, so that I also have to make one for 2010. I thought about starting a little earlier, so here is the first page for January. Last year I used stamps, but this year I want to go for a picture that is related to the month I'm making, and at the bottom, I will use a saying that also has to do with this month. I hope you already like the first page, because there will of course be following 11 more ;-))

woensdag 19 augustus 2009

Wandeling in de Duitse bossen ¤¤¤¤ Walk in the German woods

Iedere maand ben ik hier in Ratingen voor een meeting, maar meestal kom ik voor de dag over uit België. Deze keer echter kwam ik uit Zweden en omdat het hier vanavond nog 30 graden was, had ik besloten een wandeling te maken. Ratingen ligt midden in het Ruhrgebied tussen allerlei autostrades, maar toch vond ik hier aan de overzijde van het hotel een natuurgebied. Mooie weides en bossen, maar je hoort wel constant het razen van de auto's en elke minuut vliegt er een enorm vliegtuig over je hoofd dat landt op de luchthaven van Düsseldorf. Dan doet het mij beseffen hoe verwend ik ben dat ik in die prachtige natuur in Zweden woon.
In het begin van de wandeling zag ik een slot liggen, dus ik wist dat ik dat als referentiepunt kon gebruiken om de weg terug te vinden. Na ongeveer een uur vond ik dat torentje terug, maar wel aan de achterzijde, en kon ik niet meer door omdat er een grote omheining rond de tuin van het slot lag.
Gelukkig kwam er op dat moment net een man met hond af - de enige wandelaar die ik tot dan toe gezien had - die me vroeg wat een meisje zo alleen in de bossen liep te doen. Hij vertelde mij dat hij dwars door de wouden een kortere weg kende dus dan hebben we een stuk samen verdergewandeld. Een goede moment om mijn Duits nog wat te oefenen. Ondertussen heb ik nog heel wat lekkere braambessen gesmikkeld.
De man boodt me dan aan om me naar het hotel te voeren, maar dat heb ik maar niet gedaan, het was trouwens maar een 20-tal minuutjes meer wandelen. Ik was net op tijd weer op het hotel vooraleer het helemaal donker werd. Maar ik heb een zalige avond gehad, zo op mijn eentje de bossen verkennend ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Every month I'm here in Ratingen for a meeting, but mostly I just come over for the day from Belgium. This time I came from Sweden and because it was still 30 degrees Celcius, I decided to go out for a walk. Ratingen is lying in the middle of the Ruhr area in between many different highways, but I found a nature reserve on the other side of the hotel. Beautiful meadow-land and forests, but you constantly hear the cars raging in the background and every minute a big airplane flies just over the top of your head on the way to land at Düsseldorf airport. That makes me realise how spoiled I am living in the beautiful Swedish nature.
In the beginning of the walk, I saw a castle, so I knew I could use that as a reference point to find the way back. After one hour I saw the tower of the castle at a distance, but I was at the backside of the castle and couldn't pass anymore because of the big garden with fence around the castle.
Luckely at that moment, there was a man passing with a dog - the only walker I had seen on my whole walk - who asked me what a girl was doing in the woods all by herself. He told me that he knew a shortcut straight through the woods, and so we walked a big part together. A good moment to practice my German. And in the meantime I also found lots of blackberries, a real treat.
The man than offered me to drive me back to the hotel but I didn't do that. It was after all only 20 more minutes to go back to the hotel. I was just in time back before it was totally dark. But I had a great night, all alone wandering through the German woods ...

HAED

Op het werk hebben we net een rustige zomerperiode van 6 weken achter de rug waarbij de meeste collega's op verlof waren en waarbij ik geen reizen had gepland. Maar sinds deze week zijn alle activiteiten weer in volle gang.Momenteel zit ik in de taxi op weg naar de luchthaven van Göteborg, om straks naar Kopenhagen te vliegen en dan verder door naar Düsseldorf, waar ik morgen een meeting zal hebben met verschillende van mijn Duitse collega's. 's Avonds neem ik de trein naar Frankfurt, waar ik een van mijn Zweedse collega's zal ontmoeten op hotel en gezamelijk gaan we dan vrijdag naar Hewlett Packard om daar één en ander met de klant te bespreken.Vrijdagnacht rond 12 uur hoop ik dan thuis te zijn en toch even van het weekend te genieten, want maandagochtend vroeg vertrek ik weer samen met diezelfde collega naar Dublin en London tijdens 4 dagen. Dus het wordt weer druk, maar ik hou ervan om zoveel te reizen.Nog even mijn HAED laten zien ondertussen ... Dit is waar ik een aantal weken geleden was ...En dit is het resultaat na vele draadjes donkerblauw te hebben versleten. Nu begin ik aan de bomen, dus mag ik toch terug beginnen met een mengeling van licht- en donkerblauw. Wat een verademing !!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
At work we have just finished a more relaxing period of 6 weeks where most of my colleagues had holidays, and where I had not planned any trips abroad. But since this week, all activities restarted as normal again.

For the moment, I'm in the taxi on the way to the airport of Gothenburg, to fly to Copenhagen and then further on to Düsseldorf, where I will have a meeting with several of my German colleagues tomorrow. In the evening, I will take the train to Frankfurt where I will join one of my Swedish colleagues, and on Friday we will together have a meeting with Hewlett Packard to discuss some different items.

Friday night, I hope to be home around 12 o'clock to enjoy some weekend, because early on Monday morning I leave again with that same colleague towards Dublin and London during 4 days. So it will be busy again, but I like to travel a lot.

In the meantime, I wanted to show you my HAED. The first picture shows where I was a couple of weeks ago. And the last picture shows the result after many threads of blue colour. Now I have started to work on some trees, so I can use both light- and darkblue. What a relief !!!!

zondag 16 augustus 2009

Sperziebonenregenboog en kruidenpracht ¤¤¤¤ Rainbow of French beans and the splendour of herbs

Ik heb net een wandeling in mijn tuin achter de rug, en kwam terug met allerlei lekkers ...

Ik kon voor het eerst sperziebonen oogsten ... zien die kleurtjes er niet lekker uit? Mmmmmmmmmm ...En in mijn kruidentuin haalde ik 2 verschillende soorten munt (dat wordt een lekkere verse muntthee na de lunch), citroentijm, gewone tijm, koriander en peterselie. Wat een geuren hebben mijn neus vandaag al geprikkeld !!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

I just made a walk in my own garden, and came back with all kinds of goodies ...

For the first time this year, I could harvest French beans ... don't all those colours really look yammie? Mmmmmmmmmm ...

And in my herbgarden I got 2 kinds of mint (I will enjoy a nice fresh minttea after lunch), lemonthyme, normal thyme, coriander and parsley. All those bouquets that already touched my nose today !!

vrijdag 14 augustus 2009

Goede voornemens opnieuw bekeken ¤¤¤¤ Good intentions revised


Herinneren jullie je nog je goede voornemens die je maakte aan het begin van 2009? Velen hebben ze waarschijnlijk na een aantal dagen of weken al opgegeven, of misschien zelfs gewoonweg vergeten.

Daarom dat ik ze eind december op mijn blog had geplaatst, om ze zeker niet te kunnen vergeten en er nu en dan nog eens aan herinnerd te worden. En deze ochtend in de auto dacht ik er inderdaad nog eens aan, en wou ik eens zien of ik daadwerkelijk iets had gedaan met die goede voornemens ...

Hier komen mijn goede voornemens, nog eens op een rijtje :

* Kookboek scrappen ==> Ondertussen heb ik nog vele stempeltjes en embellishments bijgespaard en ook veel recepten genoteerd die ik lekker vond, maar ik ben er nog niet effectief aan begonnen, wegens nog geen tijd. Dit zal een projectje worden voor de herfst.

* Dia's herscannen en andere inscannen ==> Ik heb effectief begonnen aan het herinscannen van mijn dia's maar het is een monnikenwerkje. Ik heb een aantal dagen geleden een schema opgesteld voor mezelf, want ik heb mijzelf als doel gesteld dat ik voor het einde van het jaar klaar wil zijn met het scannen van al mijn dia's. Concreet betekent dit 4 rijtjes scannen per week (200 dia's uit de raampjes nemen dus, scannen, weer in het raampje plaatsen, sorteren, Photoshoppen, ...) dus nog heel wat werk voor de boeg, maar als ik me aan mijn schema kan houden, zou het toch moeten lukken. Ik doe mijn best !!

* Photoshop leren ==> Ik ben een aantal hoofdstukken ver gekomen, maar nu tijdens de zomer heb ik er niet meer verder aan gewerkt. Wordt zeker vervolgd als de herfst weer in aantocht is. Voorlopig kan ik de basics en daar kom ik al een heel eind mee.

* Techniekenboekje maken ==> Ondertussen al heel veel dingen gespaard op mijn pc, maar nog niet effectief uitgeprint. Het is in mijn hoofd ook nog een beetje aan het vormkrijgen, hoe ik het juist allemaal wil doen, maar dit is ook een projectje voor oktober-november. Wordt zeker aan verdergewerkt !!

* Veel scrappen ==> Ik heb toch al redelijk wat gescrapt en nu ik al een heel deel foto's heb laten bijmaken van toen ik klein was, zit ik niet om foto's verlegen. Dus beetje bij beetje komt hier schot in, en na de zomer, als de herfst weer zijn intrede doet, zal ik in gezapig tempo verder werken.

* Genieten ==> Dit heb ik alvast dubbel en dik gedaan, in alles wat ik onderneem. Dit vind ik echt heel belangrijk want voor de tijd dat we hier zijn, kunnen we maar beter plezier hebben. Dus dit voornemen is alvast dubbel en dik geslaagd. Ik ben een tevreden mens ;-))

Als ik mijn lijstje zo eens bekijk, dan ben ik al bij al toch wel tevreden van wat ik al allemaal heb gedaan de voorbije maanden, en als het tuinwerk er hier weer een beetje opzit in midden september, en nadat ik dan op reis ben geweest, begint in oktober weer het winterweer hier in Zweden, zodat ik nog aan vele zaken van het lijstje kan verderwerken. Ik ben er zeker van dat ik tegen het einde van het jaar een heel groot deel van dit lijstje zal klaarhebben. Dus met goede-voornemens-lijstjes werken, heeft blijkbaar toch zijn nut !!!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Do you remember your good intentions you made at the beginning of 2009? Many of you have certainly already abandonned them some days or weeks later, or have forgotten all about them.

That's the reason why I had put them on my blog at the end of December, not to forget them and to be reminded of them every now and then. And this morning in the car, I thought about them and wanted to see if I had done something with them already ...

Here are my good intentions, one more time ...

* Scrapbooking of a cookbook ==> in the meantime I gathered many more stamps and embellishments and also noted down recipes which I though sounded nice, but I haven't actually started this project yet, due to no time. This will become a project for autumn.

* Scanning of slides ==> I have actually restarted scanning in my slides, but it's a real slow work that takes lots of time. A few days ago, I made a schedual for myself because I gave myself the goal of being ready with the scanning of all my slides before the end of the year. This actually means scanning in 4 rows per week (taking out 200 slides out of their frames, scanning in them, putting them into the frames again, sorting them out, Photoshopping them, ...), so loads of work left but if I can stick to the scheme, I could make it. I will try !!!

* Learning of Photoshop ==> I made it through some chapters but now during summertime I have not worked further on this. This will certainly be continued when autumn is there again. For now, I know the basics in Photoshop and that helps me already a lot.

* Making of a technique book ==> In the meantime I have already saved a lot on my computer, but I did not actually print it yet. It is all still getting shape in my head, how I want to make it, but this will be a project for October-November. Will be continued !!

* Do lots of scrapbooking ==> I did do quit some scrapbooking, the latest time, and now that I have printed out quit a bit of my childhood pictures, I'm not short on pictures anymore. So little by little, this proceeds and after summer, when autumn comes, I will continue in a good pace.

* Enjoying myself ==> This I have really been doing, in everything I undertake. This I think is really important, because for the short time we are only here, we'd better enjoy ourselves. So this intention certainly worked out fine. I'm a happy person ;-))

If I look over this list, I'm actually quit happy with what I have been doing the last couple of months, and when the garden work will be finished over here in September, and after I have been going on holidays, the winter weather is starting over here again in Sweden around October, so I can continue with lots of things that are still on my list. I'm convinced that I will have finished quit a big part of this list by the end of the year. So working with good-intentions-lists has his use anyway !!

woensdag 12 augustus 2009

Kasteel van Beloeil ¤¤¤¤ Castle from Beloeil

Ohohoh, wat is het toch fijn in mijn nieuwe scrapkamer !!! Het is fantastisch om zoveel plaats te hebben om alles lekker uit te spreiden over het bureau, en om alle dingetjes zomaar voor het grijpen te hebben in de kasten. Super !!!!
Dit weekend heb ik daar mijn eerste layout gemaakt, die je hieronder ziet. Het was de tweede keer nog maar dat ik een spread maakte, en ook de eerste keer dat ik met 4 foto's werkte, en omdat ik toch op veilig wou spelen, is deze layout dus gelift.
De foto's zijn van de zomer van 40 jaar geleden (The Summer of '69 ;-)) toen mijn ma nog een jong meisje van 23 jaar was. Op zich waren dit nogal saaie foto's maar door ze te scrappen zijn ze echt tot leven gekomen. Wat fijn dat scrapbooking dit kan met foto's, dat vind ik helemaal fantastisch. Opeens vertellen saaie, nietszeggende foto's een heel verhaal ... Fantastisch toch !!!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Ohohoh, it's great in my new scrapbooking room !!! It's fantastic to have so much space at my desk to spread out all my stuff and to have all things at hand in my cabinets. Great !!!
This weekend I made my first layout over there, which you can see here. It was only the second time that I made a spread and also the first time I worked with 4 pictures and because I wanted to be on the safe side, I lifted this layout.
The pictures are from the summer 40 years ago (The Summer of '69 ;-)) when my mother was a young girl of 23 years old. These were actually quit boring pictures but by scrapbooking them, they really came to live. It's great that this can happen by scrapbooking, it's really fantastic. All of a sudden, boring pictures can tell a whole history ... Isn't that fantastic !!!

zondag 9 augustus 2009

Mijn kasten staan wagenwijd open voor jullie !! ¤¤¤¤ My cabinets are standing wide open for you !!!

Ja, mijn kasten staan wagenwijd open voor jullie. Nu durf ik natuurlijk, nu dat ik ze gisteren pas gerangschikt heb ;-))
Ik heb bijlange zoveel scrapgerief niet als velen onder jullie, maar ik vind er meestal wel in wat ik wil en nodig heb, dus als jullie zin hebben, neus gezellig even mee in mijn kasten ...
In de eerste kast, op de bovenste legplank, links 4 bakjes met kleine prulletjes in zoals brads, bloemetjes, knoopjes. Boven de bakjes ligt wat brol gesmeten (nu al?) maar ik heb nu gezien dat ik nog 3 van die bakjes kan bijkopen, dus die brol moet daar dan in, als ik eerst eens in Göteborg geraak om die bakjes te halen.
Aan de rechterkant mijn clearstempels, momenteel nog allemaal in de originele verpakking, maar ze moeten allemaal in CD-doosjes komen, zodat dan een mooi geheel ontstaat. Ik haat al die verschillende verpakkingen door elkaar, echt niet handig.
Daaronder 2 ladenbakjes met inhoud, maar die inhoud zie je wel op de volgende foto's ...
En onderaan mijn scrappapier en cardstock.


Nieuwsgierig om even mee te kijken naar de inhoud van de bakjes?

In de eerste lade mijn inktjes en verfjes ... mijn smoslade dus ;-))


Van de 2 lades eronder heb ik geen foto genomen, omdat er een beetje vanalles en nog wat inzit.

4de lade, al mijn alfabetjes ...


Lade 5, allerlei embellishments waar ik zoveel van hou ...En de laatste lade, ook nog allerlei embellishments en kleine spulletjes ...

In de rechterkast bovenaan mijn geliefde kleurpotloden (voor mijn verjaardag krijg ik nog een doos, maar helaas is dat maar binnen 4 maanden !), wat verfjes, grungeboard, lapjes stof en lintjes.


In het midden eerst een bakje met allerlei stiften, daarnaast mijn tote die ik won bij In2hobby, en waar ik nu superblij mee ben omdat er zoveel spulletjes inpassen en ernaast foto- en ander papier.

En onderaan mijn albums (waarvan nog maar 2 in gebruik, ik zei toch dat ik nog veel werk had ;-)) en mijn scrapboeken en tijdschriften.En, last but not least, heel belangrijk, mijn lades met klassement. Daar moet ik nog veel aan werken, maar de bedoeling is dat alles geklasseerd komt te zitten zoals in de linkerkant. Daar ben ik begonnen met in verschillende mapjes alle foto's op volgorde te steken die nog moeten gescrapt worden. Als je weet dat ik nog meer dan 40 jaar achterzit met scrappen, kan je je voorstellen dat ik blij ben met dit klassement om alles een beetje ordelijk bij te houden !!!


En nu gaan de kasten dicht, en ga ik mij volledig uitleven in mijn scrapkamer. Ondertussen heb ik er vandaag mijn eerste layout gemaakt. Die laat ik over een paar dagen wel zien ...

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Yes, my cabinets are standing wide open for you. Now I dare to do this of course, now that I arranged all of them only yesterday ;-))
I really don't have so much scrapbooking items as many amongst you, but I mostly find in it what I like and need, so if you feel for it, have a sneek around together with me ...
PICTURE 1 : In the first cabinet, on the left hand side, 4 little boxes for small stuff like brads, flowers, and buttons. On top of them, I just thrown some stuff (now already?) but I have seen that 3 more boxes fit in the height, so that stuff needs to go in their, if only I will go to Gothenburg first to go and get 3 more boxes.
On the right hand side my clear stamps, all still in the original package, but they all have to be put in empty CD-boxes so it's nice and tidy. I really hate all those different packages, really not handy.
Under this 2 drawer boxes with content, but that content you will see on the next pictures ...
And on the bottom my scrapbooking paper and cardstock.
PICTURE 2 : Curious to see the content of the 2 drawer boxes? In the first drawer my stamp pads and paints. Of the 2 drawers underneath, I didn't take any pictures, as it has all different this-and-thats.
PICTURE 3 : 4th drawer, all my alphabets ...
PICTURE 4 : All kind of embellishments, which I really like so much ...
PICTURE 5 : And in drawer 6, more embellishments and small stuff.
PICTURE 6 : In the righthand cabinet, my beloved colouring pencils (I will get another box for my birthday, but that's only in 4 months), some paint, grungeboard, pieces of fabric and ribbons.
In the middle a box with pencils, next to it my tote that I won at In2hobby, of which I'm superhappy because so many small things fit into it, and next to it photo- and other paper.
And at the bottom my albums, of which only 2 in use at the moment (I told you before that I still had much work ;-)) and my scrapbooks and magazines.
PICTURE 7 : And last but not least, very important, my drawers with filing. I still have to do lots of work on that one, but the goal is that everything will be classified like on the left hand side. There I have started to put all my pictures in the right order, that need to be scrapbooked afterwards. If you know that I'm running behind with my pictures for more than 40 years, than you can understand that I'm super happy with this filing system so I can keep track of everything in a clear way.
And now I will close my cabinets, and I will start to enjoy myself in my new scrapbooking room. In the meantime I created my first layout over there, which I will be showing in a few days ...

zaterdag 8 augustus 2009

Nieuwe scrapkamer ¤¤¤¤ New scrapbook room

Hieronder zien jullie het plekje waar ik tot gisteren zat te scrappen. Een "scrapkast" die je na gebruik makkelijk kan sluiten, zodat het er wat meer opgeruimd uit ziet. Deze kast staat in de living, en mijn scrapbenodigdheden zitten in een lange wandkast ook in die living.
Maar het was al een tijdje dat ik het vervelend vond om te scrappen op zo een klein plaatsje, en dat rondom mij op de grond alles vol lag, terwijl ik bezig was aan een layout. Dus gisteren heb ik de knoop doorgehakt, en heb ik besloten naar boven te verhuizen.
Boven heb ik nog 3 kamers en een badkamer, maar omdat ik eigenlijk beneden meer dan plaats genoeg heb, voor alleen maar mijzelf, gebruik ik het boven eigenlijk alleen maar als opbergruimte voor vanalles en nog wat in plaats van er ook echt gebruik van te maken. Dan heb je al de plaats van de wereld, en dan gebruik je het niet. Niet echt goed he ??? Alle 3 de kamers zijn ingericht met een bureau (valt het op dat ik werk voor de derde grootste fabrikant in Europa van kantoormeubilair ;-)) dus ik zou er best veel meer mee kunnen doen dan ik vandaag de dag doe.
Dus ... het komt ervan !!! Ik maak een echte scrapkamer in plaats van een klein hoekje in de living.
Hieronder een paar foto's die ik gisterenavond trok, om jullie een idee te geven van hoe de kamer er komt uit te zien.
De eerste foto is een overzicht van het bureau. Daar zal ik tenminste plaats hebben om mijn verschillende zaken uit te spreiden.
De tweede foto toont het bureau nog eens van langs de andere zijde.
De derde foto toont de kasten, 2 met legplanken en in het midden 1 met klassement, wat ik heel hard miste eigenlijk, om al mijn projecten in te kunnen klasseren. Daar ga ik mij eens duchtig op uitleven. De kasten moet je je voorstellen aan de rechterzijde van het bureau.

En op de laatste foto, die zich bevindt aan de linkerzijde van het bureau, zie je de trap, met daarvoor een gezellig leeshoekje. Daar ga ik mij nu en dan eens gezellig in installeren om een scrapmagazine te lezen.

En aan de vierde zijde, maar daar heb ik geen foto van genomen, zijn grote ramen met daarvoor een balkon.
Deze ochtend, nu het nog niet té warm is, heb ik mijn kasten leeg gemaakt en alles naar boven gesleurd. Momenteel ligt alles verspreid over de hele kamer, maar als alles weer een beetje op orde is, zal ik je even laten zien wat ik ervan gemaakt heb.
Ik heb lang getwijfeld of ik het zou doen, maar opeens kan ik niet meer wachten tot ik daar mijn eerste layout kan maken !!
En nu, moet ik mijn scrapkamer op orde gaan maken. Doei !!!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤.
On the first picture, you see the space where I sat to scrapbook until yesterday. A "scrapbooking"-closet which was easy to close afterwards, so it had a cleaner look afterwards. This cabinet is standing in the living room and my utilities are all in another cabinet in that same room.
But it was already quit some time that I didn't like it anymore to do my scrapbooking on such a limited space and had to throw all the rest all around me on the floor while making a layout. So yesterday I finally took the decision to move upstairs in my home.
Upstairs I have 3 more rooms and a bathroom, but because I have more than enough space downstairs, for only myself, I only use upstairs as storageroom for many different things instead of really making full use of it. Then you have all the space in the world, and you're not using it. Not so good, isn't it ??? All 3 rooms are furbished with a desk (do you notice that I work for Europe's third largest manufacturer of office furniture ;-)) so I could really do so much more with it than what I do today.
So ... it will happen !!! I will make a real scrapbooking room instead of just a little corner in the living room.
Pictures 2 to 5 are pictures I took yesterday evening, to give you an impression of where the scrapbooking room will come.
On the first one you see an overview over the desk. Over there I will finally have the space to spread out all the things I'm working with.
On the second picture you see the desk from another angle.
On the third one, you see my cabinets, 2 with shelves and the one in the middle with expansion drawers, something I actually really missed, so I can put in all my different projects. So it will be great to organize these. You should see these cabinets on the right hand side of the desk.
And on the last picture, which is on the left hand side of the desk, you see the stairs, with in front of them a cosy readers corner. You might find me there every now and then enjoying a great scrapbooking magazine.
And on the forth side, of which I actually didn't take any pictures, are big windows and a balcony in front.
This morning, when it was not to warm yet, I emptied all my cabinets downstairs, and put everything upstairs. For the moment all is spread everywhere, but when everything has received a final space, I will take some more pictures to show you what I made of it.
I doubted long before I made this room over there, but all of a sudden I can't wait anymore to make my first layout over there.
And now I have to organize my room !! Bye !!!

donderdag 6 augustus 2009

Verjaardag Debby ¤¤¤¤ Birthday of Debby

En vandaag was ook Debby van het forum jarig en voor haar maakte ik dit kaartje met mijn allerliefste stempeltjes van Crafty Secrets, voor mij geen leuker merk dan deze !!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
And today Debby from the forum celebrates her birthday, and for her I made this card with my favorite stamps from Crafty Secrets. I don't have any stamps I like better than those !!

dinsdag 4 augustus 2009

Verjaardag Marijke ¤¤¤¤ Birthday of Marijke

Vandaag verjaart Marijke van het forum, en ik maakte dit kaartje voor haar. Rara, hoe oud zou ze worden? ;-))

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Today Marijke from the forum is celebrating her birthday and this is the card I made for her. Can you guess how old she became today? ;-))

zaterdag 1 augustus 2009

Suikerspin ¤¤¤¤ Cotton candyVorige week maakte ik nog een layout aan de hand van de schets op NAN. Alleen, toen ik er gisteren aan dacht, om hem nog in te zenden voor het einde van de maand, zag ik dat de deadline de dag ervoor verstreken was !!


Ach, niet erg natuurlijk, ik heb me geamuseerd met de schets, en zoals de olympische gedachte zegt : Deelnemen is belangrijker dan winnen !! ;-))

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Last week I made a layout with the help of the sketch that was on the site of NAN. Only, when I tought about sending it in yesterday, before the end of the month, I saw that the deadline was actually the day before that !!


Oh well, it's not so terrible after all. I amused myself with the sketch, and like the olympic though is saying : Participating is more important than winning !!! ;-))