zaterdag 31 januari 2009

Bezige bij nr. 45 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 45

Ik heb een erfenis gedaan !!! ... Nee ... geen grote som geld, maar 3 boeken van mijn moeder, waar ik eigenlijk best blij mee ben.
Ik moest vandaag iets naaien, maar wat ... dat kan ik nog niet zeggen ;-)) In elk geval, ik wou een bepaalde steek uitvoeren, maar wist niet meer hoe die eigenlijk moest. En toen toverde mijn moeder een boek uit de kast met 500 verschillende naaisteken. Wat een fantastisch boek !! Alhoewel het uit 1978 was, en na meer dan 30 jaar dus niet echt nog een moderne look had, was het meer dan een rijkdom, met zoveel verschillende steken erin.

Zoals jullie waarschijnlijk weten, ben ik iemand die heel graag naait op haar layouts, en ik ga dit boek dan ook vlijtig gebruiken om me een aantal nieuwe steken aan te leren die ik dan op mijn layouts kan gebruiken.

En het beste was, dat mijn ma niet alleen zo een boek had met 500 verschillende steken voor het borduren en naaien, maar ook nog een tweede boek met 500 steken voor het haken en nog een derde boek met 500 steken bij het breien !!!!

Aangezien ze blijkbaar al 30 jaar niet meer van plaats zijn veranderd, heb ik ze nu geërfd, en ik ben er meer dan blij mee. Wat een schat aan rijkdom voor mij, die ik zo goed ga kunnen gebruiken in mijn creatieve uurtjes ...Hiernaast zie je een ander kerstkaartje dat ik eind 2007 heb gemaakt met 3D ...
Vandaag heb ik ook iets gemaakt, iets dat ik eigenlijk al lang wou, maar het was er nog nooit van gekomen. Aangezien ik mijn camera niet meeheb naar België, kan ik het nog niet laten zien, maar maandagavond toon ik het jullie, da's beloofd. Dus stay tuned !!!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
I received an enheritage !!! ...No, not a big sum of money, but 3 books from my mother, with which I'm actually very happy.
I had to sew something today, but what ... I cannot say yet ;-)) Anyway, I had to make a certain stitch, but I couldn't remember anymore how. And then my mother came up with a book from the closet with 500 different stitches. What a great book !!! Even if it was from 1978 and after these 30 years didn't have a modern look, it was more than a treasure with all those different stitches in it.
As you probably know, I'm someone that adores sewing on my layouts, and I will thus use the book to learn myself some new stitches that I then can use on my layouts.
And the best thing of all was that my mother not only had a book with 500 different stitches for sewing, but also a second book with 500 different stitches to crochet and a third book with 500 stitches to knit !!!
Because they apparently hadn't moved in the closet the last 30 years, I have now enheritated them, and I'm so happy with it. What a real treasure that I will be using lots during my creative moments ...
Hereby I show you a X-mas card that I made end 2007.
Today I also made something, something I actually wanted already a long time ago, but I never had time for it. Because I don't have my camera with me here in Belgium, I cannot show it yet, but Monday evening, I will show it over here, that's a promise. So stay tuned !!

donderdag 29 januari 2009

Weeral op weg ¤¤¤¤ On the road again

En hup, ik zit weer in de taxi op weg naar de luchthaven van Göteborg. Deze keer gaat de reis naar Brussel, vanavond slaap ik bij mijn ma, en morgenochtend vroeg rij ik naar Duitsland. Als het verkeer een beetje meezit, dan zou ik op een kleine 3 uur op mijn bestemming moeten staan.
In Duitsland heb ik een meeting met een paar verschillende mensen van de Duitse afdeling van ons bedrijf, en ergens in de late namiddag begint dan weer een 3-tal uur terug naar huis. Maar ik vind dat wel leuk, gezellig muziekje op in de auto en zingen maar !!
Zaterdag profiteer ik ervan om nog een aantal boodschappen te doen in winkels die we niet hebben in Zweden, en ik ga ook wat foto's laten bijmaken, zodat er nadien kan gescrapt worden. Mijn goede voornemen was een 1000-tal foto's klaar te hebben, maar het zijn er uiteindelijk maar 107 geworden. Klein verschil ;-)) Maar ach, geen paniek, er is nog tijd genoeg, niemand zit achter mij om mij op te jagen, dus dat komt allemaal ooit wel eens in orde !!
Ik kijk alvast uit naar zondagochtend, wanneer In2hobby zijn receptie houdt van hun nieuwe winkeltje op een nieuwe locatie. Komen jullie ook?
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
And hup, I'm in a taxi again on the way to the airport of Gothenburg. This time the trip is going to Brussels, tonight I sleep at my mother's place, and early tomorrow morning I will be driving to Germany. If the traffic is nice to me, I should reach my destination after a small 3 hours.
In Germany I have a meeting with some different persons of the German department of our company, and somewhere in the late afternoon, I can do the whole trip of 3 hours back home. But I actually kind of like it, I put on some nice music, and start singing !!!
On Saturday I take advantage of visiting some stores that we don't have in Sweden, and I will also go to the photo lab to have some pictures printed, so I can scrapbook them afterwards. I wanted to have about 1000 pictures ready to print, but I ended up with only 107. Small difference ;-)) But no worries, there is time enough, nobody's chasing me so one day it will all be OK !!
I'm actually looking forward to Sunday morning when In2hobby has the opening of their new store at another location. I hope you will be joining also?

dinsdag 27 januari 2009

Bezige bij nr. 44 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 44

Ik ben nog altijd druk aan het lezen in mijn boek over Corsica, ik zou hem zo graag uitkrijgen vanavond !! Dan moet er nog wat gestreken worden - er zijn wat kleren die persé mee moeten op een meeting die ik vrijdag in Duitsland heb - en ik moet ook nog wat meer foto's afwerken. De deadline komt dichter en dichter; ik heb nog vanavond en morgenavond. Maar 't zal wel lukken ... 't is altijd nipt, maar meestal geraak ik er wel ...


Dit is één van de eerste kerstkaartjes die ik ooit maakte, eind 2007, een 3D-kaartje voor mijn ma. Ik vind het nog altijd fijn om nu en dan wat te zitten knippen voor de televisie, om daarna de inimini kleine deeltjes op elkaar te kleven ...
Is er trouwens al iemand van jullie naar Corsica geweest? Als jullie nog tips hebben van dingen die ik ZEKER moet zien, dan kom ik dat graag te weten. Laat je me iets weten?
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
I'm still busy reading in my book about Corsica, I would like to finish it tonight !! I also have to iron some stuff - I have some clothes that I absolutely need to take with me on a meeting in Germany on Friday - and I also have to finish some more pictures. The deadline is coming closer and closer; I'm having this evening and tomorrow evening left. But I will make it ... it's always close, but most of the times I reach my deadline ...
This is one of the first X-mas cards I ever made, end 2007, a 3D-card for my mum. I still like it very much to be sitting in front of the television every now and then and cutting, and then glue the tiny little pieces together ...
By the way, has anybody of you out there been to Corsica? If you have some tips about things that I ABSOLUTELY need to see, then I would really like to know it. Will you let me know something?

maandag 26 januari 2009

Bezige bij nr. 43 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 43

Pffff, het is zoooooooo druk, zowel thuis als op het werk.
Op het werk weet ik eigenlijk niet waar ik eerst zal beginnen. Ik moet nu nog meer reizen dan vroeger, zit heel vaak in meetings en op trainings, of ben zelf bezig met het opleiden van mensen, en ondertussen staat de mail ook niet stil. Tijdens al deze bezigheden vallen er dagelijks wel een 60-tal mails in mijn mailbox, die dan ook nog eens moeten beantwoord worden, waarbij de ene al rapper gaat dan de andere. Vaak moet ik een aantal verschillende collega's contacteren, of weer een nieuwe meeting beleggen vooraleer ik een gepast antwoord kan sturen. Veel werk dus, maar superleuk.
Thuis is het ook druk, en ik moet mijn bezigheden altijd aanpassen aan het feit of ik wel of niet thuis zal zijn, wegens die reizen voor het werk. Dus ben ik momenteel bezig om foto na foto te bewerken, een werkje dat eigenlijk best langzaam gaat, maar ik wil er zoveel mogelijk doorkrijgen om zaterdag een groot aantal te laten bijmaken. Helaas, de 1000 foto's die ik wil laten bijmaken, zullen in eerste instantie herleid worden tot een 100-tal, meer lukt echt niet momenteel. Maar bon, ik heb me al neergelegd bij het feit dat ik niet alles in 1 keer kan hebben zoals ik het wil. Het voordeel met ouder worden is blijkbaar dat ik wat meer geduld gekregen heb ;-))
Verder ben ik ook in spoedtempo een boek over Corsica aan het lezen, want die moet zaterdag binnen in de bib en kan niet meer verlengd worden. In september ga ik met een vriendin naar Corsica en ik ben ondertussen begonnen met plannen. Maar er moet nog heel wat gepland worden, want ik heb ook nog 2 uitstapjes in Zweden gepland, volgend weekend ga ik naar Stockholm, en op het einde van het jaar ga ik met mijn ma naar Praag. Dus er zullen de komende maanden nog heel wat reisboeken gelezen worden.
Omdat ik momenteel dus niet echt veel te tonen heb, want ik geraak gewoon niet aan de knutsel, ga ik nog even verder met mijn "Bezige bij"-serie, die ik vorig jaar in het najaar heb getoond. Eigenlijk had ik nog wat oudere kaartjes en layouts die ik nog niet heb getoond. Dus bij gebrek aan beter, ga ik hier nog even mee door.
Dit is een kerstkaartje dat ik in 2007 maakte voor Jerker ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Pffff, it's sooooooooooooo busy, both at work and at home.
At work, I actually don't know where I will start first. I have to travel even more than before, I'm attending lots of meetings and trainings, or I am training people myself, and in the meantime mails keep falling in. During all these activities, I receive around 60 mails a day, that also need to be answered, and some can be answered fast, others not. Often I have to contact some different colleagues, or have another meeting, before I can give the appropriate answer. Lots of work thus, but oh so fun to do.
At home I also have lots of work, and I have to adapt my work the whole time to the fact if I will be home or not according to the traveling I have to do. So for the moment I'm photoshopping picture after picture, a work that goes slowly, but I want to do as much as possible, so I can have a big pile of them printed on Saturday. Unfortunately, the 1000 pictures I wanted to print, will in first instance be taken down to about 100 pictures ... more will not be possible for the moment. But OK, I kind of accepted that I cannot have everything always as I want it. The advantage in getting a bit older is that I'm also getting some more patience ;-))
Furthermore I'm also reading a book about Corsica, because that one has to be returned to the library on Saturday and cannot be prolounged anymore. In September, I will be going to Corsica with a friend, and I started planning this trip. But I have to plan some more things, as I have also planned 2 trips to some different areas in Sweden, next week I will be in Stockholm and at the end of the year I will be going to Prague with my mum. So the next coming months I will be reading much more traveling guides.
So because I don't have so much to show now, just because I don't have time to scrapbook, I will continue with the "Busy bee"-series, that I showed during autumn last year. I actually have some older cards and layouts that I've never shown. So due to nothing better to show, I will continue a while with this.
This is a X-mas card that I made for Jerker in 2007 ...

zaterdag 24 januari 2009

Photoshop, Photoshop en nog eens Photoshop ¤¤¤¤ Photoshop, Photoshop and more Photoshop

Vinden jullie het net als ik te stil op mijn blog? Inderdaad, en sorry daarvoor. Ik ben momenteel de hele tijd aan het Photoshoppen, tot ik er nog eens bij neerval.
Volgend weekend kom ik weer af naar België en zou graag al mijn foto's van 2008 gesorteerd krijgen, en gephotoshopt zodat ik er een 1000-tal kan laten bijmaken om dan te scrappen.
Maar ik vrees dat het niet meer op tijd gaat lukken ... Ik heb vorig jaar een 3000 foto's getrokken en die moeten er allemaal aan geloven, en eigenlijk heb ik maar meer tijd tot woensdagavond, want donderdag vlieg ik alweer naar België.
Dus sorry dat ik momenteel niets meer kan tonen, maar ik beloof mijn schade in te halen als de foto's er eenmaal zijn. Misschien dat ik morgen toch nog iets kleins scrap, want ik kan toch niet de hele dag zitten Photoshoppen he, of ik word er nog helemaal onnozel van.
Als er nog iets spannends gaat gebeuren in mijn leven, dan laat ik het jullie zeker weten !!! Doei !!!!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Do you, just as I, also think it's too silent on my blog? Yes indeed, and sorry for that. For the moment I'm Photoshopping till I drop.
Next week I will be flying to Belgium again and I would like to sort out and Photoshop all my pics from 2008, so I can have around 1000 of them to print out and then scrapbook.
But I think I will not make it in time anymore ... Last year I made around 3000 pictures, and all of them have to pass now, and actually I only have time untill Wednesday evening, because I will be flying to Belgium again on Thursday.
So sorry if I don't have anything to show anymore now, but I promise to make up once the pictures are there. Perhaps that I will be scrapbooking something small tomorrow because I can't be Photoshopping the whole day, or otherwise I will go nuts.
If something exciting is to happen in my life, then I will certainly come and tell you!!! Bye !!!!

woensdag 21 januari 2009

Verjaardagskaartje Scrapbookdoll ¤¤¤¤ Scrapbookdoll's birthday


Gisteren verjaarde Scrapbookdoll van het forum bij In2hobby, en voor haar maakte ik dit kaartje ...

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Yesterday Scrapbookdoll from the forum at In2hobby had her birthday and I made this card for her ...

dinsdag 20 januari 2009

Just a lazy day !!


De laatste maanden heb ik verscheidene kerst- en verjaardagskaartjes gemaakt, en ook een kalender voor mijn ma, maar het was ondertussen al 3 maand geleden dat ik nog eens iets gescrapt had. Ongelooflijk !!!! ...
Het was superleuk om weer eens een klein beetje tijd te hebben om te scrappen, en ik heb deze keer 2 foto's gescrapt uit de oude doos. Foto's van mijn 2 nichtjes, maar aangezien de foto's uit 1984 stammen, zijn het ondertussen nichten ipv nichtjes ;-))
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
The last couple of months, I have made different Christmas- and birthday cards, and also a calendar for my mum, but it was in the meantime 3 months ago since I last scrapbooked for real. Incredible !!!! ...
It was great to have a little time again to do some scrapbooking, and this time I took 2 old pictures. Pictures of my 2 little nieces, but since the pictures are from 1984, they are in the meantime become nieces instead of little nieces ;-))

maandag 19 januari 2009

Terug naar de prehistorie ¤¤¤¤ Back to the stone ages

Ik ben deze avond teruggegaan naar de prehistorie en heb me even een holbewoner gevoeld.
Vandaag en morgen wordt er op mijn werk een productcursus gegeven voor een 40-tal medewerkers vanuit verschillende landen in de wereld. En vanavond hebben we dus een gezellige activiteit gedaan met hen. Dicht bij ons werk is een park waar je de evolutie kan zien tijdens de prehistorie en hoe mensen toen leefden, woonden, werkten, ... 's Zomers kan je daar een paar fijne uren doorbrengen en we hadden dit park nu gehuurd om er te praten over ecologie, een item dat zeer belangrijk is voor ons bedrijf. En waar kan je dat beter doen dan ... midden in de natuur.
In één van die grote hutten, hadden ze een kampvuur aangelegd waar we gezellig met velen konden rondzitten, en ook buiten was er een kampvuur waar later lekkere groentensoep werd op gemaakt. En nadien werd er een sublieme ananastaart geserveerd, alhoewel ik denk dat ze in de prehistorie weinig ananas hadden in Zweden ;-))
We zaten gezellig op schapenvelletjes rond het kampvuur en konden er met vele collega's praten, en dit allemaal bij kaarslichtjes, vuur en prikkende ogen van de rook die in de hut hing !!!
En zeg nu zelf, zo een avond zal iedereen zich veel langer herinneren dan weer een zoveelste avond in een restaurant. Een geslaagde avond zou ik zo zeggen !!!!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
This evening, I went back to the stone ages, and for a moment, I felt myself like a cave-dweller.
Today and tomorrow we are having a product course at my work for about 40 employees from all different countries all around the world. And this evening we did a cosy activity with them. Not far from my work there's a park where you can see the evolution during stone ages, how people lived and worked ... During summertime it's great to spend some hours over there and we had now hired the park to speak about ecology, an issue that is very important for our company. And what is a better place to speak about this ... then in nature !!
In one of their big huts, they had made a nice fire where we could sit around with many people and also outside was a cosy campfire where they also made vegetable soup for us. And after this we received a great pineapple pie, although I think you couldn't find so much pineapple in Sweden during the stone ages ;-))
We were sitting on sheep's pelt around the fire and had the chance to talk to many colleagues, and all of this with candle light, fire and burning eyes from the smoke inside the hut !!!
And of course, a night like this will be remembered much better by everbody, than just going to a restaurant again. A great evening if you ask me !!!

zaterdag 17 januari 2009

Zürich

Donderdag heb ik de ganse dag gereisd om van Zweden naar Zwitserland te geraken, via Brussel. Maar om 17u was ik ter plaatse in het hotel (een heel leuk designhotel, een echte aanrader) dus ik had nog even tijd om de stad te verkennen.

In het oude stadsgedeelte waren superleuke kleine winkeltjes met heel veel designmeubeltjes en andere snuisterijen, en ik vond er ook een winkeltje dat "Papier 5" heette, en ... waar ze allerlei soorten papier verkochten ;-)) Een supergezellig adresje en een echte aanrader om een leuk half uurtje door te brengen. Geen scrapgerief of zo, maar wel heel mooi papier, notaboekjes, schriftjes, kaartjes, enz ... Ik kocht er zelf een 5-tal papiertjes en een aantal van die mooie ouderwetse etiketten die vroeger op mijn schriften kleefden. Nostalgie troef !!!
Als je ooit eens in de buurt van Zürich bent, laat dan niet na om "Papier 5" te bezoeken op de Neumarkt 5 ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Thursday I have traveled the whole day to get from Sweden to Switzerland, via Brussels. But at 5 pm I had arrived in my hotel (a very nice designhotel, a real recommendation) so I had some time to discover the city.
In the old part of town there were many sweet little shops with lots of design furniture and other falderals and I also discovered a little shop that was called "Paper 5" ... where they sold lots of paper ;-)) No scrapbooking material but beautiful paper, notebooks, diaries, cards etc ... I bought 5 beautiful pieces of paper and some of those old labels that I had on my books in early days in school. Real nostalgy !!!
If you ever are in the neighborhood of Zürich, don't forget to visit "Paper 5" at the Neumarkt 5 ...

woensdag 14 januari 2009

Kaartje voor mijn ma ¤¤¤¤ Card for my mum


Maandag moet mijn ma een kleine operatie ondergaan aan haar hand en pols. En natuurlijk moest ik dan een kaartje maken. Ik vond zowel de tekst als de foto wel toepasselijk ...
Wat mijn ma toch niet allemaal doet om een kaartje van mij te krijgen he ;-)) Ze zal er wel hartelijk om kunnen lachen, als ze het ziet ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
On Monday my mum will need to have a little operation on her hand and wrist. And of course I had to make her a card. I find both text and picture fitting the occasion very well. (Note for the people who don't understand Dutch : The text says "I come to have a look what is happening". I can't translate it literally, but the 2 big words - polsen and hand - mean - wrist and hand - in Dutch ;-))
What my mum doesn't do to receive a card from me !!! But I'm sure she will be laughing out loud when she sees it ! ...

dinsdag 13 januari 2009

Verjaardagskaartje voor mijn nicht ¤¤¤¤ Birthdaycard for my nieceVolgende week verjaart mijn nicht en ik heb alvast deze kaart voor haar gemaakt.
Voor het stempeltje moet ik Inger Hardinger bedanken. Inger is een Noorse dame die zaken ontwerpt voor oa Panduro en zo lief is om nu en dan eens een freebie weg te geven op haar blog. Ben je benieuwd geworden, ga dan eens kijken op http://ingerhardingdesign.blogspot.com/.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Next week it's my niece's birthday, so I already made this card for her.
For the stamp, I have to thank Inger Hardinger. Inger is a Norwegian lady who creates beautiful things for amongst others Panduro and she is so nice to spoil her readers with some freebies on her blog every now and then. If you are curious to see it, have a look at http://ingerhardingdesign.blogspot.com/.

zondag 11 januari 2009

Normandië ¤¤¤¤ Normandy


Ik had jullie nog wat foto's beloofd van vorige week toen mijn ouders en ik in Frankrijk Normandië bezochten.
We begonnen onze tocht in Rouen, stad van de honderden kerken en tevens ook stad waar Jeanne d'Arc om het leven kwam.
's Avonds ging het richting een prachtige gîte, alleen zo op het platteland gelegen dat er geen internetontvangst was. Maar ik heb het overleeft ;-))Op zaterdag was het markt in de straten van Dieppe, en ook al was het bitterkou, de kraampjes met olijven, tapenade, champignons en kruiden maakten veel goed ... Frankrijk op zijn best.

De rest van de dag hebben we nog een aantal kleine dorpjes aan de kust bezocht, waar ik ook deze steen met gat vond. Hij ligt nu thuis te blinken in mijn ma haar stenencollectie.

Dag 3 ging het richting Étretat, om de prachtige kust aldaar te gaan verkennen, maar vooraleer we daar aankwamen bezochten we het stadje met de kleinste rivier van Frankrijk, slechts 1100 meter lang. Je kan het helemaal volgen en langs de oevers staan verschillende watermolens, waarvan jullie er hier één zien, in werking en toch volledig bevroren. Kou hé !!!


In Étretat zijn we dan eerst lekker gaan eten. Ik vond er zowaar een vegetarisch restaurant met een koksmuts van Gault Millot, in een historisch pand van meer dan 200 jaar oud.


En daarna trokken we de kliffen op om te genieten van het prachtige natuurschoon dat de Normandische kust te bieden heeft !!

We hadden deze keer maar tijd om een klein stukje van de kust te bezoeken, en alhoewel we al verschillende keren naar Normandië en Bretagne zijn geweest, komen we zeker weer terug, gewoon omdat het zo een mooi stukje van Frankrijk is ...

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
I had promised you some pictures from last week, when my parents and I visited Normandy in France.
We started our travel in Rouen, city of the hundreds of churches, and also city where Jeanne d'Arc ended her life.
In the evening we went to a beautiful lodging, only it was really lying in the middle of nowhere, so there was no internet connection. But, I survived ;-))
On Saturday it was marketday in Dieppe, and even if it was freezing cold, the little stands with their olives, tapenade, mushrooms and herbs made up for a lot ... France at its best.
The rest of the day we visited some smaller villages at the coast, where I also found this stone with hole. It is now lying at my mother's stone collection.
Day 3 we went to Étretat, to check upon the beautiful coast over there, but before we went over there, we visited the city in France with the smallest river, only 1100 meters long. You can follow it the whole way, and there are several watermills, which you can see over here, working but still covered in ice. Cold, isn't it?
In Étretat we went first for a nice lunch. I managed even to find a vegetarian restaurant with a Gault Millot's chef's cap, in a historical house that was more than 200 years old.
And after this we went up the clifs to enjoy the beautiful nature that the Normandy coast is offering.
This time we only had time to visit a small part of the coast, and even if we have already been many times in Normandy and Bretagne, we will certainly be back, because it's such a beautiful part of France ...

vrijdag 9 januari 2009

Huishoudboekje januari 2009 ¤¤¤¤ Housekeeping book January 2009Gisteren heb ik de layout gemaakt voor mijn huishoudboekje - een halve A4 pagina - en vandaag ben ik begonnen met de eerste maand te scrappen.
Aangezien het een kleine oppervlakte is, hou ik het redelijk simpel, er moet natuurlijk ook nog plaats zijn om de onkosten te noteren !! Elke maand zijn er 2 pagina's om te noteren, met links een overzichtje van een aantal posten.


En op de rechterpagina kunnen de verschillende aankopen worden genoteerd. De layout blijft steeds dezelfde, maar elke maand ga ik nu scrappen naargelang de dingen die er in die welbepaalde maand gebeuren, zoals Valentijn, Pasen, zomer, verjaardagen, enz.


Ik ben van plan om dit boekje wel te voorzien van een aantal pagina's, zodat mijn ma een aantal jaar verder kan met hetzelfde boekje. Als het lukt om het af te krijgen, dan krijgt ze het als paaskadootje ... Lukt het me niet, dan is er ook nog altijd moederkesdag, haar verjaardag, of in het slechtste geval
kerst !! ;-))

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Yesterday I made the layout for my housekeeping book - half of an A4 page - and today I have started to scrapbook the first page.
Because it's a rather small spot that I can use, I keep if fairly simple, because there has to be space enough to note all expenses of course !!! Every month there are 2 pages to note stuff, with on the left hand side an overview of some cost-headings.
And on the right hand side you can write your expenses. The layout stays the same in the whole book, but every month I will scrapbook something according to what is happening in that month, such as Valentine, Easter, summer, birthdays, and so on.
I will make quit some pages in this housekeeping book, so my mum can use it for several years in a row. If I make it, she will receive it as an Easter present ... If I don't make it, there's always Mothersday, her birthday or in the worst case X-mas ;-))

donderdag 8 januari 2009

Huishoudboekje ¤¤¤¤ Housekeeping book

Mijn ma houdt al jaren een huishoudboekje bij waarin ze al haar uitgaven zorgvuldig noteert. Ze doet dit in een eenvoudig zwart schriftje. Maar sinds ik de Bind-it-all kreeg, moeten alle boekjes in huis eraan geloven, en deze avond ben ik dan ook begonnen aan een gescrapte versie van een huishoudboekje.
De layout is klaar, en wordt voor iedere maand hetzelfde. Maar elke pagina wordt volgens het bijbehorende seizoen gescrapt. Als de eerste pagina af is, laat ik dit weekend nog iets zien ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Since many years, my mum keeps a housekeeping book where she notes all expenses very accurate. She does this in a very simple black book. But since I have received the Bind-it-all, I want to change all books in the whole house, so this evening I started to make a scrapped version of the housekeeping book.
The layout, which will be the same for every month, is ready. But than every month will be scrapped according to the appropriate season. When the first page is finished, I will show it to you during the weekend ...

dinsdag 6 januari 2009

Verjaardag Linda ¤¤¤¤ Birthday of LindaVandaag verjaart Linda, en ik maakte deze kaart voor haar. Een beetje anders dan de stijl die ik normaal heb, maar ik wou eens iets anders proberen ... Ik hoop dat ze het leuk vindt.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Today Linda has her birthday, and I made this card for her. A little different than the style I normally have, but I wanted to try something else. I hope she liked it.

maandag 5 januari 2009

Terug van weggeweest ¤¤¤¤ Back in town

Eindelijk terug van weggeweest !!! Ik ben vrijdag voor 4 dagen naar Normandië vertrokken met mijn ouders. We zaten in een prachtige gîte, en ik was van plan elke avond een verslagje te schrijven met een aantal foto's van wat we gedaan hadden, alleen lag die gîte helemaal in the middle of nowhere, zodat ik 4 dagen geen internet had. Dat ik dat overleefd heb zeg !!!! Ik post zo snel mogelijk toch nog enkele foto's van de prachtige natuur die Normandië rijk is ...


Afgelopen vrijdag was Bruno van In2hobby jarig, en ik maakte dit kaartje voor hem. Ik hoop dat hij het ondertussen gekregen heeft, want ik heb de indruk dat de postbode met de feestdagen toch wel heel veel werk heeft gehad !!!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Finally back in town !!!! Last Friday I went to Normandy with my parents for 4 days. We were situated in a beautiful little house, and I had planned to post some pictures and some words about what we had been doing that day, only ... this little house was situated in the middle of nowhere, so I was without internet during 4 days !! What a surprise that I did survive this !!! As soon as I can, I will post some pictures anyway, of the beautiful nature in Normandy.
Last Friday, Bruno from In2hobby celibrated his birthday, and I made this card for him. I hope he has received it by now, because I have the feeling that the postman has had a lot of work during these festival days.

vrijdag 2 januari 2009

Het allerlaatste kerstkaartje ¤¤¤¤ The very last X-mas cardDit is het allerlaatste kerstkaartje dat ik voor dit jaar heb gemaakt. Dit prentje van Vera De Muis heb ik al bijna een jaar, en ik heb het de hele tijd speciaal bewaard, omdat ik weet dat diegene die het gekregen heeft, een fan is van Vera De Muis. Ik hoop dat ze het leuk vond ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
This is the very last X-mas card that I have made for this year. This picture of Vera The Mouse, I have had for almost a whole year, and during that time, I have especially saved it for her, because she is a fan of Vera The Mouse. I hope she liked it ...

donderdag 1 januari 2009

Kerstkaartje ¤¤¤¤ Christmas cardVorige week had ik nog een kerstkaartje gestuurd, maar omdat ik weet dat ze ook mijn blog lezen, kon ik het nog niet laten zien. Maar ondertussen is het aangekomen, dus mag ik het nu ook tonen, hé !!! ;-))
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Last week, I had sent another X-mas card, but because I know that they also read my blog, I couldn't show it yet. But in the meantime it has arrived, so now I can also show it ;-))