maandag 26 januari 2009

Bezige bij nr. 43 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 43

Pffff, het is zoooooooo druk, zowel thuis als op het werk.
Op het werk weet ik eigenlijk niet waar ik eerst zal beginnen. Ik moet nu nog meer reizen dan vroeger, zit heel vaak in meetings en op trainings, of ben zelf bezig met het opleiden van mensen, en ondertussen staat de mail ook niet stil. Tijdens al deze bezigheden vallen er dagelijks wel een 60-tal mails in mijn mailbox, die dan ook nog eens moeten beantwoord worden, waarbij de ene al rapper gaat dan de andere. Vaak moet ik een aantal verschillende collega's contacteren, of weer een nieuwe meeting beleggen vooraleer ik een gepast antwoord kan sturen. Veel werk dus, maar superleuk.
Thuis is het ook druk, en ik moet mijn bezigheden altijd aanpassen aan het feit of ik wel of niet thuis zal zijn, wegens die reizen voor het werk. Dus ben ik momenteel bezig om foto na foto te bewerken, een werkje dat eigenlijk best langzaam gaat, maar ik wil er zoveel mogelijk doorkrijgen om zaterdag een groot aantal te laten bijmaken. Helaas, de 1000 foto's die ik wil laten bijmaken, zullen in eerste instantie herleid worden tot een 100-tal, meer lukt echt niet momenteel. Maar bon, ik heb me al neergelegd bij het feit dat ik niet alles in 1 keer kan hebben zoals ik het wil. Het voordeel met ouder worden is blijkbaar dat ik wat meer geduld gekregen heb ;-))
Verder ben ik ook in spoedtempo een boek over Corsica aan het lezen, want die moet zaterdag binnen in de bib en kan niet meer verlengd worden. In september ga ik met een vriendin naar Corsica en ik ben ondertussen begonnen met plannen. Maar er moet nog heel wat gepland worden, want ik heb ook nog 2 uitstapjes in Zweden gepland, volgend weekend ga ik naar Stockholm, en op het einde van het jaar ga ik met mijn ma naar Praag. Dus er zullen de komende maanden nog heel wat reisboeken gelezen worden.
Omdat ik momenteel dus niet echt veel te tonen heb, want ik geraak gewoon niet aan de knutsel, ga ik nog even verder met mijn "Bezige bij"-serie, die ik vorig jaar in het najaar heb getoond. Eigenlijk had ik nog wat oudere kaartjes en layouts die ik nog niet heb getoond. Dus bij gebrek aan beter, ga ik hier nog even mee door.
Dit is een kerstkaartje dat ik in 2007 maakte voor Jerker ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Pffff, it's sooooooooooooo busy, both at work and at home.
At work, I actually don't know where I will start first. I have to travel even more than before, I'm attending lots of meetings and trainings, or I am training people myself, and in the meantime mails keep falling in. During all these activities, I receive around 60 mails a day, that also need to be answered, and some can be answered fast, others not. Often I have to contact some different colleagues, or have another meeting, before I can give the appropriate answer. Lots of work thus, but oh so fun to do.
At home I also have lots of work, and I have to adapt my work the whole time to the fact if I will be home or not according to the traveling I have to do. So for the moment I'm photoshopping picture after picture, a work that goes slowly, but I want to do as much as possible, so I can have a big pile of them printed on Saturday. Unfortunately, the 1000 pictures I wanted to print, will in first instance be taken down to about 100 pictures ... more will not be possible for the moment. But OK, I kind of accepted that I cannot have everything always as I want it. The advantage in getting a bit older is that I'm also getting some more patience ;-))
Furthermore I'm also reading a book about Corsica, because that one has to be returned to the library on Saturday and cannot be prolounged anymore. In September, I will be going to Corsica with a friend, and I started planning this trip. But I have to plan some more things, as I have also planned 2 trips to some different areas in Sweden, next week I will be in Stockholm and at the end of the year I will be going to Prague with my mum. So the next coming months I will be reading much more traveling guides.
So because I don't have so much to show now, just because I don't have time to scrapbook, I will continue with the "Busy bee"-series, that I showed during autumn last year. I actually have some older cards and layouts that I've never shown. So due to nothing better to show, I will continue a while with this.
This is a X-mas card that I made for Jerker in 2007 ...

1 opmerking:

THEA zei

Nou Mich, je bent zelf ook wel echt een bezige bij, lijkt het !!!!
En weer naar Belgie?? Voor de gezelligheid ?? Of voor het werk.

In ieder geval, veel plezier !!

Groetjes Thea