zaterdag 31 januari 2009

Bezige bij nr. 45 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 45

Ik heb een erfenis gedaan !!! ... Nee ... geen grote som geld, maar 3 boeken van mijn moeder, waar ik eigenlijk best blij mee ben.
Ik moest vandaag iets naaien, maar wat ... dat kan ik nog niet zeggen ;-)) In elk geval, ik wou een bepaalde steek uitvoeren, maar wist niet meer hoe die eigenlijk moest. En toen toverde mijn moeder een boek uit de kast met 500 verschillende naaisteken. Wat een fantastisch boek !! Alhoewel het uit 1978 was, en na meer dan 30 jaar dus niet echt nog een moderne look had, was het meer dan een rijkdom, met zoveel verschillende steken erin.

Zoals jullie waarschijnlijk weten, ben ik iemand die heel graag naait op haar layouts, en ik ga dit boek dan ook vlijtig gebruiken om me een aantal nieuwe steken aan te leren die ik dan op mijn layouts kan gebruiken.

En het beste was, dat mijn ma niet alleen zo een boek had met 500 verschillende steken voor het borduren en naaien, maar ook nog een tweede boek met 500 steken voor het haken en nog een derde boek met 500 steken bij het breien !!!!

Aangezien ze blijkbaar al 30 jaar niet meer van plaats zijn veranderd, heb ik ze nu geërfd, en ik ben er meer dan blij mee. Wat een schat aan rijkdom voor mij, die ik zo goed ga kunnen gebruiken in mijn creatieve uurtjes ...Hiernaast zie je een ander kerstkaartje dat ik eind 2007 heb gemaakt met 3D ...
Vandaag heb ik ook iets gemaakt, iets dat ik eigenlijk al lang wou, maar het was er nog nooit van gekomen. Aangezien ik mijn camera niet meeheb naar België, kan ik het nog niet laten zien, maar maandagavond toon ik het jullie, da's beloofd. Dus stay tuned !!!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
I received an enheritage !!! ...No, not a big sum of money, but 3 books from my mother, with which I'm actually very happy.
I had to sew something today, but what ... I cannot say yet ;-)) Anyway, I had to make a certain stitch, but I couldn't remember anymore how. And then my mother came up with a book from the closet with 500 different stitches. What a great book !!! Even if it was from 1978 and after these 30 years didn't have a modern look, it was more than a treasure with all those different stitches in it.
As you probably know, I'm someone that adores sewing on my layouts, and I will thus use the book to learn myself some new stitches that I then can use on my layouts.
And the best thing of all was that my mother not only had a book with 500 different stitches for sewing, but also a second book with 500 different stitches to crochet and a third book with 500 stitches to knit !!!
Because they apparently hadn't moved in the closet the last 30 years, I have now enheritated them, and I'm so happy with it. What a real treasure that I will be using lots during my creative moments ...
Hereby I show you a X-mas card that I made end 2007.
Today I also made something, something I actually wanted already a long time ago, but I never had time for it. Because I don't have my camera with me here in Belgium, I cannot show it yet, but Monday evening, I will show it over here, that's a promise. So stay tuned !!

Geen opmerkingen: