vrijdag 26 juni 2009

Handwerk van de familie Mouse ¤¤¤¤ Cross stitching from the Mouse family

Het moet niet altijd mijn eigen werk zijn dat ik toon. Hieronder een Mickey Mouse tafereeltje in ouderwetse stijl dat mijn ma een aantal weken geleden heeft afgewerkt. Ondertussen is ze er aan nog eentje bezig, waarbij Mickey en Minnie schaatsen. Blijkbaar heeft mijn ma ook al een ideetje wat ze ermee gaat doen, maar dat wou ze nog niet verklappen !!¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
It doesn't always have to be my own work that I'm showing over here. Hereby a Mickey Mouse scenery in oldfashioned style that my mother finished some weeks ago. In the meantime she started another one, where Mickey and Minnie are iceskating. My mother has apparently already an idea what she wants to do with it, but that she wouldn't tell yet !!

dinsdag 23 juni 2009

2 dagjes ertussenuit in Walcheren ¤¤¤¤ 2 days of fun in Walcheren

Ziezo, hier ben ik weer terug na er zondag en gisteren eventjes tussenuit te zijn geweest. Mijn vriendin had van haar baas een overnachting voor 2 personen in een hotel in Veere op het eiland Walcheren gekregen met daarbij een 6-gangenmenu. Aangezien we elkaar vorige maand ook 20 jaar kenden als beste vriendinnen, was het het uitgelezen moment om dit uitje te beschouwen als het bevestigen van ons vriendinnen-zijn.
Zondagochtend vroeg zijn we vertrokken richting Zeeuws-Vlaanderen. Picknick op het strand en daarna wat gelezen. We zijn beiden wel in slaap gevallen, en ondanks dat er geen zon was, maar wel flink wat wind, zijn we allebei toch mooi rood geworden !! Na het luie intermezzo zijn we nog richting 2 stadjes aan de kust getrokken, en daar trok ik deze foto's van het landschap.


Daarna was het tijd om naar ons hotel te gaan en ons klaar te maken voor het 6-gangendiner, waar we echt naar uitzagen. De ober had er ook voor gezorgd dat we het beste tafeltje kregen in een nis aan het raam met prachtig uitzicht over het Veerse meer. En daarna kon het vertroetelen en strelen van de smaakpapillen beginnen. Aangezien zowel mijn vriendin als ik al bijna 20 jaar vegetariër zijn, was het voor de kok waarschijnlijk een uitdaging om een vegetarisch gangenmenu in elkaar te flansen, maar hij is echt met brio geslaagd. Wat een lekkere en verfijnde keuken !!
Alles begon met een aperitief met spumanti en armagnac gevolgd door een kopje fijngesneden witte asperges, hardgekookt ei en een toefje heerlijke zure room. Daarbij steeds heerlijk zelfgebakken brood met lekkere boter, zoutflingers en olijfolie. Nadien kwam het koude voorgerecht met een torentje van toastjes met daarop een avocadodip en een venkellaagje gegarneerd met lauwwarme tomatenblokjes en olijven. Dit werd gevolgd door een diep bord met daarin wat erwtjes en fijngesneden wortel, en de ober kwam dit overgieten met de heerlijkste, romigste lente-erwtensoep. Daarna het warme voorgerecht zijnde groene gegratineerde asperges met zeekraal (had ik nog nooit gegeten maar vond ik superlekker) met daarbij een heerlijk gestoofd tomaatje. En dan het hoofdgerecht, dikke witte asperges met kantharellen en een heerlijke bearnaisesaus. Als dessert een heerlijk bolletje vlierbloesemijs met verse perzik en framboos. En om te besluiten nog een lekkere muntthee (die had ik wel nodig om alles te laten zakken ;-)) die ook werden geserveerd met nog 4 heerlijke petit-fourtjes, die allemaal ook gewillig richting mijn mond gingen !!!
Om dit romantisch diner af te sluiten, zijn we nadien nog een wandeling aan het water in Veere gaan maken, en hebben we gekeken hoe het langzaam donker werd over het meer, het was tenslotte de langste dag van het jaar.


Op de laatste foto zie je het zicht vanuit onze hotelkamer, niet mis toch !!
Gisteren zijn we de dag dan weer op dezelfde zinnestrelende manier begonnen, namelijk met een superlekker ontbijt. Daarna hebben we een fiets gehuurd want we waren van plan een 55 km lange Dorpentocht te maken. Uiteindelijk hebben we de fietstocht toch een stukje ingekort want aangezien ik al jaren niet meer op een fiets had gezeten, protesteerde mijn achterste toch een beetje te veel. We hebben daarna dan nog een mooi plekje opgezocht waar we nog wat zitten lezen hebben, en tegen een uur of 7 was het tijd om het mooie eiland te verlaten en huiswaarts te keren, maar met een fijne herinnering aan ons 20-jarig samenzijn ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
So, now I'm back after having been away yesterday and on Sunday. My best friend had received a night in a hotel and a 6-course diner at a place in Veere on the island Walcheren in Holland, for 2 persons. Since last month, my friend and I also knew each other 20 years, it was the utmost moment to celibrate our 20 years of friendship.
Early Sunday morning we left in the direction of Dutch Flanders. Picknick on the beach and then we had read some more on that same beach. However, we both fel asleep and despite the fact that there was no sun, but quit some wind, we both turned out pretty red !! After this lazy intermezzo, we visited 2 nice little villages at the seaside and there I made the first 2 photos of the beautiful landscape.
After this it was time to go to the hotel and make ourselves ready for the 6-course dinner which we were really looking forward to.
The waiter also had arranged for us to receive the best table of the restaurant in a niche at the window were we had a splendid view over the lake of Veere. And then the pampering and spoiling of our taste sences could start. Because both my friend and I have been a vegetarian for almost 20 years, I think it must have been a real challenge for the chef to make a vegetarian dinner but he really succeeded perfectly. What a tastefull kitchen he made !!
Everything started with a spumanti with armagnac, followed by a cup of smally cut white asparagus with pieces of hardboiled egg and a bit of sour cream. Everything joined by homebacked bread with oliveoil, rough salt and creamy butter. After this it was followed by the cold starter which was a tower of small toasts with a layer of avocado dip and a layer of fennelcream joined with some luckwarm tomatocubes and olives. This was followed by a deep plate with some peas and tiny pieces of carrot, which the waiter came to pour over with the best and creamiest spring-peasoup ever tasted. After this the warm starter being gratinated green asparagus with sea vegetables (something I had never eaten before but which I liked very much). And then the main course, being thick white asparagus with mushrooms and a nice bearnaise sauce. And as a dessert a big scoop of ealderflower sorbet with fresh peaches and raspberry. And to finish everything of a nice mint tea (which I needed to rest my stomache ;-)) served with 4 petit-fours, that all went direction my mouth without a problem !!!
To finish this romantic dinner in a good way, we then walked towards the lake in Veere and we watched how it slowly got dark, after all, it was the longest day of the year.
On the last picture you see the view that we had from our hotelroom. It's nice, isn't it !!
Yesterday, we started the day at the same delicious way with a great breakfast. After this we rented a bicycle because we wanted to make a 55 km long "Villagetour". In the end we made the trip a bit shorter because I hadn't been on a bicycle for many, many years, my backside was aching a bit too much. We then looked for a nice spot where we could read some more, and around 7 p.m. it was time to leave the beautiful island and turn back home but with beautiful memories of our 20 years of warm friendship ...

vrijdag 19 juni 2009

Vakantie ¤¤¤¤ Vacation

Vandaag is het midsommar in Zweden, het belangrijkste feest van het jaar, maar voor mij tevens de start van een weekje vakantie. Ik ben ondertussen in België aangekomen, en ga eens lekker een weekje genieten. Zondag en maandag ga ik samen met mijn vriendin een weekendje naar het eiland Walcheren in Nederland waar we zullen getrakteerd worden op een mooi hotel met 5-gangendiner en hemelbed. Verder veel fietsen en wandelen, hopelijk zit het weer ons ook een beetje gunstig mee.
Hieronder een handwerk dat ik een paar maand geleden afgewerkt heb. Ik kocht het enkele jaren geleden als verjaardagskadootje voor mijn pa omdat hij veel van die Zuiderse landschappen houdt. Ik heb het ondertussen laten inkaderen, en vanmiddag gaan we die kader in de winkel ophalen, ik ben benieuwd. En vanavond krijgt hij het dan als verlaat vaderdagskadootje omdat ik natuurlijk zondag, toen vaderdag werd gevierd, nog niet in het land was. Ik hoop dat hij er blij mee zal zijn ...


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Today it's midsommar in Sweden, the most important holiday of the year, and for me also the start of a week of vacation. In the meantime, I have arrived in Belgium, and I will really enjoy this week. Sunday and Monday I will be going to the isle of Walcheren in Holland with my best friend where we will be spoiled with a nice hotel, 5-courses menu and a four-poster bed. And further more lots of cycling and walking, I hope the weather likes us also.
On the picture you see a cross-stitching work that I finished some months ago. I bought it some years ago for my father as a birthday present because he really likes those Southern landscapes. In the meantime I had it framed in, and this afternoon we will go and get the frame in the store, I'm curious. And this evening he will receive it as a late fatherdays' gift because I was not in the country yet on Sunday, when we celebrated fathers' day over here. I hope he will be happy with it ...

zondag 14 juni 2009

Klik

Vorige weekend maakte ik een layout voor de uitdaging van Grodans Scrapgarden aan de hand van deze schets.
Eigenlijk is het heel leuk om met een schets te werken, want het stimuleert je creativiteit op de één of andere manier, vind ik.

Dit is wat ik ervan maakte ... Een foto die ik van mijzelf trok in een spiegel tijdens onze uitstap vorig jaar naar "De Tuinen van Appeltern". Als je in de buurt van Nederland bent, kan ik iedereen die prachtige tuinen aanraden ... ga zeker kijken, je gaat er met honderdduizenden tuin- en decoratie-ideetjes naar huis ...¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Last week I made a layout for the challenge from Grodans Scrapgarden with the help of the above sketch.
I actually have found out that I like to work with sketches because, one way or another, it stimulates the creativity.
This is what I made of it ... a picture that I made of myself by photographing in a mirror during a trip last year in "De Tuinen van Appeltern" (The Gardens from Appeltern). When you are in the neighborhood from Holland, I can advise these beautiful gardens to everyone ... go and have a look, you will go home with thousands of garden- and decoration inspiration ...

vrijdag 12 juni 2009

Vaderdagskaartje ¤¤¤¤ Fatherday's card

Zondag vaderdag, en daarom had ik vorig weekend een kaartje gemaakt voor mijn pa. Ik had iets leuks in gedachten, maar helaas is het helemaal iets anders geworden ... Het ging mis toen ik de roosjes in het oranje kleurde, denk ik. Nadien heb ik verschillende zaken proberen veranderen, maar wat ik ook deed, het werd er niet mooier op. Uiteindelijk vond ik het kaartje dus niet mooi, maar aangezien op het op de bus moest om op tijd te zijn, en ik dus geen tijd meer had om een nieuw te maken, moet dit er maar mee doorkunnen.Iedereen een prettig weekend gewenst !! Hier in Zweden regent het pijpestelen, dus het perfecte excuus voor een gezellig scrapbookweekend.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Sunday we celebrate father's day in Belgium, and therefor I made a card for my dad last weekend. I had something nice in my head, but unfortunately, it turned out totally different ... It went wrong, the moment I coloured the roses in orange, I think. Afterwards I tried out different things, but what I tried, it never became OK. So in the end I really didn't like the card, but since I had to post it to make it in time, I didn't have the time to make a new one, and this one have to do.
I wish you all a nice weekend. Here in Sweden it's raining cats and dogs, so the perfect excuse to have a scrapbooking weekend !!

dinsdag 9 juni 2009

Vergadering in het Gildenhuis ¤¤¤¤ Meeting in "Het Gildenhuis"

Goeiemorgen op deze stralende dag !!! Dit weekend maakte ik nog een layout met weer een foto uit de oude doos, namelijk een foto uit 1967 waar mijn grootvader en pa (als jong baasje van 20) opstaan. Mijn grootouders hielden toen een Gildenhuis open, en daar werden ook veel vergaderingen gehouden oa over de voetbal, zoals je kan zien aan de vlag die achter hun hangt. Vandaar ook de 2 indianenhoofden die terug komen in de layout, het logo van de voetbalploeg van KAA Gent. Misschien een beetje raar om die in mijn layout te verwerken, maar in dit geval vond ik dat ze goed pasten bij de foto.


Een drukke bezoekersweek voor mij op het werk ... Vandaag en morgen trek ik in Zweden rond met 6 Zwitsers, en donderdag en vrijdag doe ik nog eens hetzelfde met een aantal Nederlanders. Ik hoop dat jullie ook een fijne werkweek tegemoet gaan !!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Goodmorning on this beautiful day !!! This weekend I made another layout with again an old picture, a picture from 1967 where my grandfather and father (as a young guy from 20 years old) are on. At that time, my grandparents had an "Gildenhuis" (note : a kind of café where also lots of cultural activities where taking place) and over there, there were also held lots of meetings, like amongst others about soccer, as you can see on the flag that is hanging behind them. That's also the reason for the 2 indianheads that come back in the layout, the logo of the soccerteam of KAA Gent. Perhaps a bit strange to have them on a layout, but in this case, I found that they fitted well with the picture.
A busy week full of visitors at work for me this week ... Today and tomorrow I will be travelling through several parts of Sweden with 6 people from Switzerland, and Thursday and Friday, I will be doing the same thing once again with some from Holland. I hope you will also enjoy a nice workingweek !!

zaterdag 6 juni 2009

Een ster is geboren ... ¤¤¤¤ A star is born ...

... en ze is geland op mijn kerstboom.
Dit is mijn HAED, 3 weken terug.


En zopas heb ik de vijfde pagina afgewerkt, inclusief de ster op de kerstboom. En nu, gauw op naar pagina 6 ;-))


P.S. Zoals jullie kunnen zien, is mijn werk verschrikkelijk verrimpeld. Misschien kan ik er de volgende keer eerst een ijzertje op zetten !!


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
... and it landed on my Christmas tree.
The first picture is my HAED, 3 weeks ago.
And on the second page you see the result that I just finished, minutes ago. The fifth page is ready, incl. the Christmas star on top. And now I will hurry on to page 6 ;-))
P.S. As you can see, my work is terribly wrinkled. Perhaps I need to put an iron on it next time, before taking a picture.

donderdag 4 juni 2009

Nog een verjaardagskaartje dan maar ;-)) ¤¤¤¤ And another birthday card !!


Vandaag is Ann van het forum jarig, en dit kaartje maakte ik voor haar. Ik ken haar niet echt, dus weet eigenlijk niet welke stijl ze graag ziet, maar ik hoop dat dit kaartje haar beviel !!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Today Ann from the forum is celebrating her birthday and this is the card that I made for her. I don't really know her, so I don't know what style she likes, but I hope she enjoyed my card !!

dinsdag 2 juni 2009

Plechtige kommunie ¤¤¤¤ Holly confirmation


Dit is een layout die ik maakte aan de hand van een schets. Het was de eerste keer dat ik met een schets werkte, maar vond het eigenlijk wel leuk, alhoewel ik serieus binnen de lijntjes ben gebleven en de schets heel letterlijk heb opgevolgd. De volgende keer zal ik eens creatiever proberen zijn met een schets.
De foto is van mijn buurtje en jeugdvriendinnetje die haar plechtige kommunie deed. 3 jaar later was het mijn toer en had mijn mama haar kleed een beetje "verbouwd" zodat het ook mij paste. De kaarsjes komen van het bedankingskaartje waarop deze foto was gekleefd ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
This is a layout that I made with the help of a sketch. It was the first time I used a sketch and actually quit liked it, although I stayed very much between the lines and followed the sketch very much. Next time I will try to be more creative with a sketch.
The picture is from my neighbour- and youth friend who was doing her Holly Confirmation. 3 years later is was my turn and my mother changed her dress so that it than also fitted me. The candles come from the "thank-you"-card where this picture was glued on ...