maandag 30 november 2009

Huishoudboekje mei ¤¤¤¤ Housekeeping book May

Dit weekend heb ik heel hard gewerkt aan mijn kerstkadootjes. Heel veel dia's ingescand (maar nog verre van klaar helaas), en zelfs begonnen aan de kalender voor 2010. Die toon ik binnenkort ook nog ...
Hier ondertussen de mei-pagina van mijn huishoudboekje ...


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
This weekend I have worked very hard to make some more X-mas presents. I scanned in lots of slides (but I'm far from finished) and I even started my calender for 2010. That one I will show soon also ...
In the meantime you see here the May page for my housekeeping book ...

vrijdag 27 november 2009

Huishoudboekje april 2010 ¤¤¤¤ Housekeeping book April 2010

Goeiemorgen !!! Vandaag werk ik een dagje van thuis, en begin mijn dag met 2 lekkere croissants. Op het werk ren ik altijd van de ene persoon naar de andere, en als ik thuis ben, kan ik tenminste eens lekker mijn gigantische mailbox uitlegen. Ik ga er direkt eens invliegen.
Maar eerst wou ik nog de aprilpagina van mijn huishoudboekje tonen. Ondertussen zijn alle pagina's klaar, en dit weekend scan ik ze in, zodat ik ze allemaal kan laten zien. Dit weekend begin ik dan ook aan een gewone kalender voor mijn ma, als bijkomend kerstkadootje ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Goodmorning !! Today I'm working a day from home, and I start the day with 2 croissants. At work I always run from one person to another, and when I'm at home, I do have the time to try to empty my gigantic mailbox. I will start within a couple of minutes.
But first I wanted to show you the April page of my housekeeping book. In the meantime all pages are finished, and this weekend I will scan them, so I can all show them to you. This weekend I will thus start with a calender for 2010 for my mom, also as an extra Christmas gift ...

zondag 22 november 2009

Afghan

Nee, ik ben niet van de wereldbol verdwenen hoor !!! Ik heb de afgelopen weken ongelooflijk hard bezig geweest op het werk en ben heel weinig thuis geweest. Vaak vind je me om 6 uur 's morgens al, of 12 uur 's avonds nog achter de laptop. Vandaar dat alles een beetje op een laag pitje ligt. Maar nog 3 en een halve week hard werken en dan ga ik naar België voor een aantal weken verlof. Ik kijk er hard naar uit. Er gaat veel scrapbookgerief richting België verhuizen, omdat ik tijdens die 3 weken verlof heel veel ga scrappen om mijn schade in te halen.
Ondertussen ben ik wel, op de zeldzame avonden dat ik thuis ben, begonnen aan het maken van een afghan, en gisteren had ik het eerste blokje klaar. In totaal worden het 30 blokken en dan ga ik errond een patchworkboord aanbrengen zodat ik een echt dik dekentje heb. 't Is leuk om te naaien, want het gaat heel snel vooruit. Ik kijk al uit naar de volgende blokken die ik moet maken ...

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
No, I didn't vanish from the world !!! The last couple of weeks, I have been working very hard and have been away very much. Often you will find me at 6 in the morning, or 12 at the evening still behind my laptop. That's why everything is going a bit slower for the moment. Still working 3 and a half week very hard, and then I will go to Belgium for a couple of weeks for some holiday. I'm really looking forward to it. Lots of scrapbooking material will move direction Belgium at that time because I will do lots of scrapbooking during my holidays to make up for lost time.
In the meantime, on the seldom evening I'm home, I've started to make an afghan and yesterday I had the first square ready. In total it will be 30 squares, and then afterwards I will make a patchworkborder around it, to make a real plaid. It's nice to make it, because it goes rather fast. I'm already looking forward to making the rest of the squares ...

maandag 9 november 2009

Huishoudboekje maart 2010 ¤¤¤¤ Housekeeping book March 2010

Goeieavond !! Ik ben net neergestreken in een hotel in München. Normaalgezien zijn op den duur alle hotelkamers bijna hetzelfde, maar deze keer zit ik op een supermodern en leuk appart/suitehotel, en de inrichting is super, met zelfs een kleine kitchenette, en een mooie badkamer waar ik me straks eens ga in onderdompelen.
Voor vanavond wou ik jullie de maart-pagina van het huishoudboekje tonen ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Goodevening !!! I just arrived in a hotel in Munchen. Normally, in the end all hotelrooms look the same, but this time I'm in a very modern and great appartment/suitehotel and the refurbishment looks very nice with even a small kitchenette and a very beautiful bathroom which I will test later on.
For tonight, I wanted to show you the March page of my housekeeping book ...

donderdag 5 november 2009

Huishoudboekje februari 2010 ¤¤¤¤ Housekeeping book Februari 2010

Goeiemorgen vanuit een zeer lawaaierig London !!! Deze nacht sliep ik in een hotel dicht bij Heathrow, en de auto's blijven hier dag en nacht onder mijn raam razen, om nog maar te zwijgen van de vliegtuigen die je hier elke minuut over hoort vliegen !!! Vandaag ga ik enkele van onze regionale kantoren bezoeken in het zuiden van London, dus ik ben wel eens benieuwd om in van die typische Engelse stadjes te komen en daar de sfeer op te snuiven. Morgen een dag op het hoofdkantoor in Heathrow, en 's avonds mag ik richting België vliegen waar ik het ganse weekend blijf !!
Ik was in augustus al begonnen met het maken van een nieuw huishoudboekje voor mijn ma voor 2010, wat een goed voornemen zeg, en zo goed op voorhand. Alleen ben ik toen niet verder gekomen dan januari en besef ik dat de tijd nu begint te dringen, wil ik het op tijd afkrijgen.
Hieronder zien jullie de pagina voor februari. Alles is zeer simpel gehouden, omdat het toch heel klein is om op te scrappen (helft van een A4 pagina) en ach, het is maar een boekje om te gebruiken en in te kladderen, en niet echt een album dat je jaren moet behouden ...


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Goodmorning from a loud London !!! This night, I slept in a hotel close to Heathrow, and the cars keep on racing under my window, day and night, not to mention the airplanes that fly by in the sky every minute !!! Today I will visit some of our regional offices in the south of London, so I'm actually curious to see some of those typical English towns and seeing how live is over there. Tomorrow a day at the headoffice in Heathrow where I will stay the whole day and in the evening, I will fly to Belgium where I will stay the whole weekend !!!
In August, I had already started on a new housekeeping book for 2010 for my mum, what a good intention, and so early on the year already. Only, I didn't make it further than January and I start to notice now that time is running out, if I want to have it finished in time.
On the picture, you see the page for February. The page is very simple, because it is very small to do some scrapbooking (it's a half A4 paper) and well, it's just a little book to use and make notes in and not really an album that you will keep for years and years ...

zondag 1 november 2009

Kerstkous ¤¤¤¤ Christmas stocking

Dit weekend druk bezig geweest van het maken van kerstkadootjes. Ik vind het altijd heel leuk om zelfgemaakte kadootjes te geven, maar kerstmis komt met rasse schreden dichterbij, als ik bekijk hoeveel werk ik nog heb, en hoe weinig ik nog thuis zal zijn om eraan te werken. Ach, ik kan alleen maar mijn best doen.
Hieronder zien jullie waar ik de laatste weken aan genaaid heb, de kerstsok, die helaas dit jaar niet meer zal afgeraken. Daarom ben ik deze middag dan ook aan een nieuw werk begonnen, nl. de afghan die ik een tijdje geleden aan jullie toonde. Als er al iets te zien is, kom ik wel opnieuw langs om jullie te tonen wat ik maakte, voorlopig kunnen jullie nog niet te veel maken van die paar kruissteekjes ...

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
This weekend I was busy making Christmas gifts. I always like to give those handmade gifts, but Christmas is now coming soon, and I'm getting nervous if I see how much work I have left and how little time I will be at home. Well, I can only do my best.
On the picture, you see what I have been working on the last couple of weeks, the Christmas stocking, but unfortunately it will not be finished in time. That's why I started with a new work this afternoon, being the afghan that I showed you some weeks back. When there is some more to see, I will come over and show you, but for the moment, you can't see that much with only a few stitches done ...