dinsdag 30 september 2008

Dagje Turnhout ¤¤¤¤ A day in Turnhout


Gisterenochtend had ik een paar zalige uurtjes "niets-speciaals-te-doen-tijd" en met plezier heb ik ze besteed aan wat scrappen.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Yesterday morning I had some hours of "nothing-special-to-do-time" and I have spend it on some scrapping.

Bezige bij nr. 4 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 4


En hier nog een ander werkje dat in mijn waskot hangt, 2 jaar geleden door mijn ma gemaakt. Ze had het mee als verrassing, toen ze nog eens kwam logeren in Zweden.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


And here another little work that hangs in my laundry and that my mum has made about 2 years ago. She had it with her, when she came to visit me again in Sweden.

maandag 29 september 2008

Bezige bij nr. 3 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 3


Dit is er ook weer eentje van mijn moeder haar hand. Ik vond de tekening zo mooi die erop stond aangezien ik eigenlijk een zwak heb voor tractoren !! Ik woon dan ook in een streek in Zweden waar ik ze rijkelijk zie rijden !!


Het doek is gequilt, zodat er wat volume in kwam, en hangt nu te pronken in mijn waskot. Zelfs daar mag het mooi versierd worden !!


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


This is another one that my mum has made. I really liked the drawing that was printed on the fabric since I really like tractors !! And I do live in a part of Sweden where I see them passing by constantly !!


The fabric is quilted so it shows a little more volume and it's hanging proudly in my laundry now. Even there it's important to make it beautiful.

zaterdag 27 september 2008

Bezige bij nr. 2 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 2


2de in de rij wordt een werkje dat mijn ma gemaakt heeft ...

Het houten paardje dat jullie zien is HÉT symbool van Zweden, en hebben we gekocht in één van de weinige dorpjes in Dalarna - Zweden, waar nog de originele paardjes met de hand worden gemaakt. De meesten zijn geschilderd, en 3-dimensioneel maar dit was een leuke "platte" versie.


Aangezien ik graag wat lectuur bij de hand heb op het toilet, hmhmhmhm, vond mijn ma het een leuk idee, een zakje onder het paard te naaien, om wat tijdschriften in te steken. Vooraan heeft ze er de namen op genaaid van een aantal populaire tijdschriften in België en Nederland.¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Second in row is a work that my mum has made for me, and we did buy it in one of the few villages left in Dalarna - Sweden where they still make this my hand.


The wooden horse that you see is THE symbol of Sweden. Most of them are painted by hand, and are 3-dimensional but this was a nice "flat" version.


Because I like to have some literature at hand at the toilet, hmhmhmhm, my mother found it a nice idea to hang a little pocket under the horse, to put in some magazines. On the front she has stitched the names of some popular magazines from Belgium and Holland.


vrijdag 26 september 2008

Bezige bij nr. 1 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 1

Ik had het al aangekondigd, en nu is het zover ... de geboorte van "De Bezige Bij" ... Veel plezier ermee ...

Aangezien ik natuurlijk al jaren een bezige bij ben, heb ik besloten jullie elke dag gedurende de komende maanden te verwennen met iets dat ik of mijn ma - die ook heel creatief is - ooit gemaakt heeft. Sommige mensen op het forum hebben deze werkjes al gezien, maar aangezien ik zie dat er toch nog wat mensen meelezen (wat me groot plezier doet trouwens), wil ik dit toch ook aan hen tonen. Om een tipje van de sluier op te lichten, zal je de eerste maand meestal handwerk zien, daarna gevolgd door wat kaartjes en layouts die nog niet om mijn blog waren verschenen.

Vandaag ga ik van start met een koppeltje kerst-Tildaatjes die ik vorig jaar als kerstgeschenkje voor mijn ma heb genaaid. We houden ervan om elkaar te verrassen met creatieve cadeautjes. Het was mijn eerste Tilda die ik naaide, en sindsdien ben ik helemaal verliefd op alles wat met Tilda te maken heeft.

Deze zijn met de hand genaaid, en nog steeds vraag ik mij af wat ik het mooiste vind, met de hand of met de machine genaaid. Met de naaimachine zijn de steekjes natuurlijk veel mooier en gelijkmatiger, maar aan de andere heb ik zo iets dat deze poppetjes veel echter zijn als ze met de hand worden genaaid. En dan heb ik er natuurlijk ook veel langer plezier van om ze te naaien he.

Ik kom er niet echt uit, denk ik !!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


I did already announce it earlier, and now it's the moment ... the birth of "The Busy Bee" ... I hope you enjoy it ...


Because I’m already a busy bee for many years, I have decided to spoil you every day during the next month with something that I or my mum - who is also very creative - made during earlier days. Some people on the forum have already seen this, but because I see that there are quit some more people that are reading along (which makes me very happy by the way), I wanted to show it to all of you. In order to tell you already something, I can say that this first month will be dedicated to craftwork, followed by some cards and layouts that have not appeared on my blog yet.


Today I start with a Tilda X-mas-couple that I have sewed last year as X-mas present for my mum. We love to surprise each other with creative gifts. It was the first Tilda I have been sewing, and since than I have been in love with everything that is Tilda.

This one I have been sewing by hand and still today I don't know what I like best, sewing by hand or with a sewing machine. With a sewing machine, the stitches are of course nicer and more even, but on the other hand I believe these Tilda are more real if they are made by hand. And than I have much longer in making them.


I still don't know, I guess !!

donderdag 25 september 2008

Eindelijk weer eens gescrapt ¤¤¤¤ Finally I did some more scrapping

Het was heel lang geleden, maar nu ik op vakantie ben, heb ik een ietsiepietsie meer tijd, en eindelijk heb ik gisteren nog eens gescrapt. Wat was dat een fijn gevoel !!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
It was a very long time ago, but now I'm on holiday, I have a little more time, and finally, yesterday, I have done some scrapbooking again. What a great feeling !!

woensdag 24 september 2008

Stempelnamiddag bij Linda ¤¤¤¤ Stamping afternoon at Linda's

Gisterenmiddag waren Anja en ik bij Linda uitgenodigd voor een middagje "spelen met de stempeltjes". En het was een supergezellige middag. Linda heeft een groot tuinhuis omgetoverd tot een stempelparadijs !! Wat een luxeparadijs !!!!
Ze was zo lief ons 7 verschillende stempeltechnieken aan te leren. Het stopwoordje van Linda was daarbij "simpel" ;-))
Inderdaad, allemaal vrij simpele technieken, maar als je ze nog niet kent, is niets simpel natuurlijk. Ik ga alle voorbeeldjes nu mooi bewaren in een techniekenboekje waaraan ik ga beginnen als ik weer thuis kom. Een voorbeeldige leerling, nietwaar?
Na het aanleren van de technieken, begon Linda ook een paar kaartjes te maken. Groot was mijn verbazing toen dit mooie kaartje dan ook voor mij was. Zóóóóóóóó lief !! Ik had ondertussen zelf al een beetje met die stempel gespeeld, en was er helemaal verliefd op geworden. En dat het dan ook nog een groen kaartje was, maakte het natuurlijk helemaal top !!
Bedankt Linda, en Anja, voor een fijne namiddag.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Yesterday afternoon, Anja and I were invited at Linda's place for an afternoon "playing with stamps". And it was a great afternoon. Linda has turned a garden pavilion into a stamping paradise !!! What a luxurious paradise !!!!!
She was so nice to learn us 7 different stamping techniques. The most favorit word Linda was using during these lessons was "simple" ;-))
Indeed, all quit simple techniques, but if you don't know them, nothing is simple of course. I will now keep all samples in a book of techniques that I will start to make upon return in Sweden. Am I not the perfect student?
After having learned us the techniques, Linda also started to make some cards. I was so amazed when she told that this beautiful card was for me. Sóóóóóóóóóóó sweet !!! In the meantime I also played with this stamp and I instantly had fallen in love with it. And it also turned out to be a green card, completely perfect !!
Thanks Linda and Anja, for a great afternoon.

dinsdag 23 september 2008

Mijn geliefde scrapgerief ¤¤¤¤ My beloved scrapping material

Gisterenavond is de truck toegekomen vanuit Zweden waarop mijn valiezen zitten, en met daarin mijn allerliefste scrapgerief !!!! Ik kijk er zo naar uit om dat deze namiddag te gaan ophalen, eindelijk kan ik weer wat creatief bezig zijn.
Van daar rijd ik rechtstreeks door naar Linda van het forum om daar te gaan stempelen. Linda houdt binnen een aantal weken een scrap- en stempelweekend, maar omdat ik tegen dan alweer in het Hoge Noorden zal zitten, was ze zo lief om me vandaag uit te nodigen, samen met Anja. Ik ben echt al benieuwd om Linda haar stempelparadijs eens te zien, want stempels, dat heeft ons Linda met hopen ;-))
Ik neem mijn fototoestel mee, dus misschien kom ik vanavond wel langs met wat fotootjes van onze scrapmiddag ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Yesterday evening the truck from Sweden has arrived, on which I also have my suitcases, and in one of those suitcases, I have my beloved scrapping material !!! I'm really looking forward to getting it this afternoon, finally I will be able again to be creative.
From there, I will drive further to Linda from the forum, to have a stamping afternoon. Linda is having a scrap- and stamping weekend within a couple of weeks, but since I will be long gone again in Sweden, she was so nice to invite me now, together with Anja. I'm really curious to see Linda's stamp paradise, because lots of stamps, that's what Linda is having ;-))
I'm taking my camera with me, so perhaps I will leave some pics from our scrapping afternoon here later on my blog.

maandag 22 september 2008

Wanneer starten we met "De Bezige Bij" ??? ¤¤¤¤ When do we start with "The Busy Bee" ???

Een tijdje geleden verklapte ik jullie, dat ik weldra met een nieuwe rubriek op mijn blog zou beginnen die "De Bezige Bij" zal noemen, en waarin ik jullie een aantal oudere werkjes van mij zou tonen die nog niet op mijn blog zijn verschenen. Elke dag gedurende bijna 3 maand zal er iets nieuws te zien zijn op mijn blog.
De vraag is alleen ... wanneer zal ik met die nieuwe rubriek beginnen? Wat vinden jullie? ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
A while ago I told you, that I would shortly start with a new topic on my blog which was called "The Busy Bee", and where I will show you some older work from me that has not appeared on my blog yet. Every day during almost 3 months something new will appear here.
The only question remaining is ... when shall I start with this new topic? What do you think? ...

Historische stoet in Gent ¤¤¤¤ Historical parade in Ghent

Zaterdag zijn ma en ik naar huis gekomen, en tegen 14u stonden we op Vlaamse bodem. Na een trein- en busrit stonden we een paar uur later thuis, en zijn dan direkt om boodschappen getrokken, om de lege koelkast te vullen !! 's Avonds zijn we naar een nieuw Thaïs restaurant in Gent getrokken, om er de 61ste verjaardag van mijn pa te vieren.


Gisteren was er een historische stoet in Gent, naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van de Floraliën.


Er werden 150.000 mensen verwacht, dus we hebben gewacht tot ergens op het einde van de parade om ons langs het parcours te stellen, zodat al veel mensen de stoet hadden gezien, en wij toch nog een goed plaatsje konden bemachtigen om iets te zien.
Op de 1ste foto zien jullie een aantal van mijn buren en collega's uit Zweden, die had ik speciaal in mijn handbagage meegebracht ;-))

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

On Saturday, my mum and I travelled to Belgium, and at 2 pm we were standing on Flemish ground. After a train- and bustrip, we were home a couple of hours later, and we then drove directly to the foodstore to replenish our empty refrigerator. In the evening, we went to a new Thaï restaurant in Ghent, to celebrate the 61st birthday of my father.

Yesterday there was a historical parade in Ghent, because of the 200th birthday of the Floraliën, one of the leading flower expositions in the world, only held once every 5 years. They expected 150.000 people, so we waited until the end of the road to watch and look, so many people had already seen the parade, and that way, we were able to still catch a good spot to see everything.

On the first picture you see some of my neighbours and colleagues from Sweden, that I smuggled along in my handluggage ;-))

vrijdag 19 september 2008

Verlof !!! ¤¤¤¤ Holidays !!!

Joehoe !!! Het is verlof !!!! Ik heb hard gewerkt op mijn werk, en mijn ma heeft hard gewerkt om hier in huis en de tuin alles op orde te krijgen, dus nu verdienen we een reisje ... naar ... België ;-))
Morgen om 12u vliegen we in de lucht en 2u later komen we op Vlaamse bodem aan !! Dan moet ik nog tot dinsdag wachten tot mijn scrapgerief komt (ik stuurde dat deze week alvast op met een truck van het werk, zo kan het niet verloren gaan met het vliegtuig) en dan hoop ik dat ik eindelijk weer eens in een normaal tempo aan de slag kan met schaar en papier. Ik kijk er erg naar uit. 3 weken lang gewoon genieten en doen waar ik zin in heb ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Joehoe !!! It's holidays !!! I've worked hard at my job, and my mum worked hard to make everything beautiful here in the house and garden, so now we deserve a trip ... to ... Belgium ;-))
Tomorrow at 12 o'clock we take off, to arrive on Flemish ground 2 hours later !! Then I still have to wait until Tuesday until I have my scrapbooking stuff (I sent it already this week with a truck from my work, that way it cannot get lost on a plane) and then I hope that I can enjoy playing with my scissors and paper again. I'm really looking forward to it. 3 weeks of enjoying myself and just doing what I feel like ...

zondag 14 september 2008

Onrijpe tomaten ¤¤¤¤ Unripe tomatoes

Al 6 jaar waag ik mij aan het kweken van tomaten hier in Zweden. Afhankelijk van het weer groeien de plantjes goed of slecht, maar van een grote oogst kan men meestal niet echt spreken. Echter, dit jaar heb ik massa's tomaten aan mijn planten, alleen ... het is ondertussen maar een graad of 12 meer overdag en rond het vriespunt 's nachts, dat ze niet meer willen rijpen.
Maar ik heb een recept gevonden om tomatenconfituur te maken van onrijpe tomaten !! Dus gisteren alle tomaten getrokken, ik had meer dan 6 kg ... En wat een lekkere tomatenconfituur heb ik gemaakt !! Heerlijk, tomatenconfituur van onrijpe tomaten. Deze ochtend heb ik er al van genoten bij een aantal lekkere zelfgemaakte croissantjes. Mmmmmmmmm ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
6 years already, I try to grow tomatoes, here in Sweden. Depending on the weather, the plants grow good or bad, but mostly you cannot really speak about a good harvest. But this year, I had lots of tomatoes on my plants, only ... it's only about 12 degrees anymore during the day, and at night it's just around the freezing point, so the tomatoes will not ripe anymore.
But I have found a recipe to make jam from unripe tomatoes. So yesterday I have harvested all tomatoes, I had more than 6 kilograms ... And what a great tomato jam I have made !!! Delish, tomato jam from unripe tomatoes. This morning I already enjoyed it with some home-made croissants. Mmmmmmmmmmm ...

zaterdag 13 september 2008

Verjaardagskaartje pa ¤¤¤¤ Birthday of my father

Zaterdag verjaart mijn pa en natuurlijk moest ik dan ook voor hem een kaartje maken. Aangezien ma en ik momenteel nog in Zweden zijn, maar op zijn verjaardag naar huis komen, stuur ik alvast deze week dit kaartje op, zodat hij weer dat we ons aan het voorbereiden zijn !!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
On Saturday it's my father's birthday and of course I also had to make a card for him. Because my mother and I are still in Sweden for the moment, but will be coming home on his birthday, I will send this card during the week, so he knows we are already preparing !!

zondag 7 september 2008

Verjaardag Mette-Marit ¤¤¤¤ Birthday Mette-MaritWoensdag verjaart het dochtertje van mijn vriendin, 6 jaar wordt ze alweer. Omdat ze helemaal gek is van roze, werd het dan ook een roze kaart, terwijl ik normaalgezien gruwel van dat kleur. Maar bon, de jarige wint natuurlijk !!! Het kleuren is rap moeten gaan, en ik ben dan ook niet helemaal tevreden van de kaart, maar het moest vanavond af zijn anders kwam het nooit meer op tijd aan ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
On Wednesday it's the birthday of the daugher of my best friend, 6 years she will be. Because she's totally madly in love with pink, it became a pink card, even if I normally detest that colour. But OK, the birthday girl wins, of course. The colouring had to go very fast and I'm not totally satisfied with this card, but it had to be finished this night, otherwise it would never arrive on time ...

donderdag 4 september 2008

Rustig in blogland ¤¤¤¤ Quiet at my blog

Ik wou me even verontschuldigen voor het feit dat er de laatste tijd niet veel nieuws meer wordt getoond op mijn blog op creatief gebied. Deels komt dit doordat ik verzuip in het werk ... de druk wordt met het uur groter.
Aangezien ik terzelfdertijd ook mijn ouders hier op bezoek heb, wil ik ook geen overuren doen, zodat het werk zich nu echt opstapelt, en ik er al helemaal niet meer doorkom. Dus scrappen en kaartjes maken zit er dan ook al helemaal niet in, jammer genoeg.
Maar ik beloof beterschap. Binnen een 3-tal weken begin ik met een nieuwe rubriek op mijn blog die "De bezige bij" zal heten, en waarbij ik trouw elke dag iets ga posten, gedurende bijna 3 maand aan één stuk !! Dus kom zeker nu en dan eens piepen.
Vanavond gaan mijn ouders en ik zwemmen en naar de sauna hier op het werk. We hebben een prachtige sportvoorziening, die door alle werknemers en familie gratis mogen gebruikt worden. Aangezien mijn vader de voorbije jaren altijd in juli op bezoek kwam, en toen de sporthallen altijd 3 weken gesloten waren voor jaarlijks onderhoud, is hij nu echt wel benieuwd om ons zwembad te zien. Dus vanavond gaan we lekker ploeteren !!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
I would like to apologize myself for the fact that I'm not showing much new creative things anymore on my blog the last couple of weeks. This is partely because I'm drowning in the work ... the pressure is getting bigger and bigger by the hour.
And because I also have my parents here on holiday, I don't want to make any overtime, so work is really piling up now and I can't see the end anymore. So in consequence I don't have the time anymore to scrap and make cards either for the moment.
But I promise to be better. Within a week or 3, I will start a new column at my blog which is called "The busy bee" and where I will post something new every day, within almost 3 months in a row. So make sure you stay tuned !!!
Tonight my parents and I will go swimming and then to the sauna here at work. We have a beautiful sport accomodation that can be used for free by all employees and their family. Due to the fact that my father always visited me in July before, when the sports complex was closed for the annual maintenance, he is really curious now to see our swimming pool. So tonight we are in for a splash !!

maandag 1 september 2008

Helaas alweer het laatste dagje aan de kust ¤¤¤¤ Unfortunately already the last day at the coast


Vandaag hadden we een hele vroege start, en om half 8 waren we al een prachtige berg aan het bewandelen, in een natuurreservaat op het puntje van een schiereiland. Wat een prachtige natuur, en na anderhalf uur klimmen kwamen we aan op "het einde van de wereld", volledig omringd door water, prachtige rotsen en verschrikkelijk veel wind. Het was een lastige wandeling maar het eindresultaat was dan ook de moeite.


Alle 3 de foto's zijn getrokken op het uiterste puntje van het eiland, want ik wou jullie even laten meegenieten van het prachtige uitzicht.Toen we terugwaren ging het richting een outletcenter van Zweeds keramiek, en daar vond ik eindelijk, na een zoektocht van meer dan 2 jaar, ijscoupes die ik mooi vond. En dan nog tegen 80% korting van de prijs in de winkel omdat dat olijfgroene kleur uit de collectie ging. Ik heb me er nog snel ook wat diepe en platte borden bijbesteld !!
Na de middag ging het naar een nieuw plekje aan de kust voor alweer een picknick op het strand, en rond 5u sloten we ons kustavontuur af met het verzamelen van prachtige schelpjes, een activiteit die ik sinds mijn kinderjaren niet meer had uitgeoefend. Tegen 6u waren we klaar voor een 3u durende tocht naar huis, en hadden we alweer veel foto's om onze 3-daagse trip te vereeuwigen !!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Today we had an early start, and at 7.30 am we were already hicking up the mountains in a nature reserve at the far end of a peninsula. What a beautiful nature, and after 1 and a half hour we arrived "at the end of the world", totally surrounded by water on all sides, beautiful rocks and lots of wind. It was a difficult walk but the result was more than worth it !!

All 3 pictures are taken at the end of this mountain, because I wanted you to enjoy the beautiful panorama together with me !!

When we were back, we went to an outlet store of Swedish ceramics where I finally found some beautiful ice dishes after a search of more than 2 years. And this at 80% discount of the price in the store because this beautiful olivegreen was taken out of collection. I quickly bought some more plates to go with it also.

After this, we went to search a new spot for another picknick at the beach and around 5 pm we ended our coast adventure with the search for beautiful shells, something I hadn't done anymore since I was a child. Around 6 pm we were ready to hit the road home again and we had many pictures again to perpetuate these fine 3 days !!