donderdag 4 september 2008

Rustig in blogland ¤¤¤¤ Quiet at my blog

Ik wou me even verontschuldigen voor het feit dat er de laatste tijd niet veel nieuws meer wordt getoond op mijn blog op creatief gebied. Deels komt dit doordat ik verzuip in het werk ... de druk wordt met het uur groter.
Aangezien ik terzelfdertijd ook mijn ouders hier op bezoek heb, wil ik ook geen overuren doen, zodat het werk zich nu echt opstapelt, en ik er al helemaal niet meer doorkom. Dus scrappen en kaartjes maken zit er dan ook al helemaal niet in, jammer genoeg.
Maar ik beloof beterschap. Binnen een 3-tal weken begin ik met een nieuwe rubriek op mijn blog die "De bezige bij" zal heten, en waarbij ik trouw elke dag iets ga posten, gedurende bijna 3 maand aan één stuk !! Dus kom zeker nu en dan eens piepen.
Vanavond gaan mijn ouders en ik zwemmen en naar de sauna hier op het werk. We hebben een prachtige sportvoorziening, die door alle werknemers en familie gratis mogen gebruikt worden. Aangezien mijn vader de voorbije jaren altijd in juli op bezoek kwam, en toen de sporthallen altijd 3 weken gesloten waren voor jaarlijks onderhoud, is hij nu echt wel benieuwd om ons zwembad te zien. Dus vanavond gaan we lekker ploeteren !!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
I would like to apologize myself for the fact that I'm not showing much new creative things anymore on my blog the last couple of weeks. This is partely because I'm drowning in the work ... the pressure is getting bigger and bigger by the hour.
And because I also have my parents here on holiday, I don't want to make any overtime, so work is really piling up now and I can't see the end anymore. So in consequence I don't have the time anymore to scrap and make cards either for the moment.
But I promise to be better. Within a week or 3, I will start a new column at my blog which is called "The busy bee" and where I will post something new every day, within almost 3 months in a row. So make sure you stay tuned !!!
Tonight my parents and I will go swimming and then to the sauna here at work. We have a beautiful sport accomodation that can be used for free by all employees and their family. Due to the fact that my father always visited me in July before, when the sports complex was closed for the annual maintenance, he is really curious now to see our swimming pool. So tonight we are in for a splash !!

1 opmerking:

pruts zei

oei oei , bij mij is het ook met perioden stil. je hoeft je daarvoor niet te verontschuldigen :-)