vrijdag 30 juli 2010

Winter en lente ¤¤¤¤ Winter and spring

Alles goed met jullie? Ikzelf ben sinds zondagnacht terug in Zweden na weer 2 weken in België te hebben gewoond / gewerkt ... Zelfs al moet ik dan werken, het is altijd fijn om de avonden en weekends te hebben in België die ik dan met vrienden kan doorbrengen.
Deze week heb ik de hele week van thuis gewerkt. Bijna iedereen op mijn werk is met verlof, en dan is het niet leuk om als enige op een superstil kantoor te zitten. Dus zit ik hier al elke dag van thuis op mijn pc te tokkelen.
Zoals jullie weten naait mijn ma graag kleine handwerkjes, en hieronder heeft ze 2 kleinere werkjes gemaakt, naar een patroon van een franse dame. Die ga ik dan later gebruiken om te verwerken op een layout. Persoonlijk vind ik de winter geslaagder dan de lente. En nu maar hopen dat die dame ook ooit eens een patroontje maakt voor de herfst en zomer he ;-))
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Everything OK with all of you? I'm back in Sweden from Sunday night after having lived / worked 2 weeks in Belgium again ... Even if I have to work than, it's always nice to spend the evenings and weekends in Belgium together with friends.
This week I have been working from home all week. Almost everybody at work is on holidays, and then it is not so nice to sit there in an oh so quit office. So I worked on my pc here at home the whole week.
As you know, my mother likes to make small works of cross stitchings, and on the pictures you see 2 small works made by a pattern of a french lady. And later on, I will then use them on a scrapbooking layout. Personally, I like the winter better than the spring. And let's hope now that the lady will also make a pattern for the autumn and summer ;-))

donderdag 22 juli 2010

Handwerk ¤¤¤¤ Cross stitching

Oh, wat is het lang geleden dat ik nog iets op mijn blog heb geschreven. Mijn leven is dan ook de laatste tijd helemaal in een stroomversnelling gekomen. Er is veel gebeurd, en het is momenteel heel erg intensief. Maar wel fijn ...
Het was lang geleden dat ik nog eens een update getoond had van waar ik stond met mijn handwerk dus ik dacht dat dit wel het moment kon zijn ...
Sinds mijn vorige vakantie heb ik het werkje hieronder helemaal afgemaakt. Nog juist in een kader steken en het kan aan de muur in mijn ma haar slaapkamer ... Ze was er blij mee dat het eindelijk na al die jaren afraakte.
En natuurlijk, als een handwerk af is, moet er aan een nieuw begonnen worden !! En wel deze nieuwe HAED, die mijn ma voor mij had gekocht. Pfff, ik zal weer mijn werk hebben ...

En hieronder is het resultaat na een week keihard werken ... Ondertussen heb ik er nog aan verder gedaan, en zou binnen een paar dagen het eerste blad moeten afzijn ...

Nog veel plezier en ik beloof snel al jullie blogs weer bij te lezen ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Oh, how long it has been, since I last wrote something on my blog. My life has really gone into overdrive the last couple of weeks. A lot has been happening, and everything is very intensive. But very nice also ...
It has been a long time since I last showed where I was with my cross stitching, so I thought that this could be a good moment ...
Since my last holidays, I finished the work that you see on the first picture. I just need to frame it now, and then we can hang it in my mother's bedroom ... She was happy that I finally finished it after all these years ...
And of course, if there comes an end to one work, I need to start another one ... And this will be the new HAED that you see on the second picture. A HAED that my mother bought for me ... Pffff, I will have my work again with this one ;-))
And on the last picture you see the result after a week of hard work ... In the meantime I have been working further on this one, and the first page would soon need to be ready ...
In the meantime, have a good time, and I promise to soon catch up on all your blogs ...

zaterdag 10 juli 2010

Wandelen met eendje Kwak ¤¤¤¤ Having a walk with duckling Kwak

De eerste week na het verlof was superdruk. Ik heb elke dag overuren moeten maken, om het werk toch een beetje rond te krijgen en nog loop ik veel achter. Mijn andere collega's beginnen ook op verlof te gaan, dus alles komt bij mij terecht ...
Verder heb ik 's avonds elke avond heel laat op de pc gehangen in die mate dat ik er mijn slaap een stuk voor laat. Straks gaat die pc nog eens vastgroeien aan mijn vingers !!!!
Dit weekend ga ik nog eens hard werken in de tuin, het is nodig na 2 weken weggeweest te zijn. Hoe komt dat toch dat onkruid altijd veel harder groeit dan al de rest ??? En dinsdag vertrek ik weer voor 2 weken. Ik moet volgende week en de week daarna in Parijs zijn, en in tussentijd is het geen idee om weer naar Zweden te keren, maar blijf ik gezellig in België, ik zie er naar uit.
Op de layout ben ik op stap met mijn eendje dat ik overal en altijd achter me aan sleepte, hij was mijn dikke vriend ;-))
En voor nu ... een fijn weekend, geniet van het superwarme weer of kruip in de koelkast als je het niet meer uithoudt ;-))¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
The first week after holidays was very very busy. I had to do overtime every day, to get 'round things and still I'm way behind with everything. My other colleagues are also starting to go on holidays, so all comes to me.
Every evening, I was stuck behind my computer in such a way that I missed big parts of my sleep. Soon my computer will start to grow so it get's stuck on my hands !!!
This weekend I will have to work hard in the garden again, it's necessary after having been away 2 weeks. And on Tuesday, I will leave again for 2 weeks. Next week and the week after, I need to be in Paris for work, and in the meantime it's no idea to go back to Sweden, but I stay in Belgium. I'm already looking forward to it again.
On the layout I made, you see me with my little duckling Kwak that went everywhere where I went. He was my big friend ;-))
And for now ... a nice weekend. Enjoy the really warm summer weather and if it's too warm, climb into your refrigerator !!

zaterdag 3 juli 2010

Appeltje plukken ¤¤¤¤ Picking some apples

Gisterenavond ben ik gaan eten met 2 oude schoolvriendinnen die ik via Facebook heb teruggevonden. Het was fijn te horen wat ze sindsdien allemaal uitgespookt hebben ... 't Is toch altijd weer grappig te zien dat ik altijd het minst conventionele leven van allemaal heb. Ik ben eerder een globetrotter, en doe altijd mijn zin, terwijl de meesten altijd de zorg over een gezin hebben en meer gebonden zijn aan huis en thuis ...
De foto's op de layout waren van zo slechte en donkere kwaliteit dat ik ervoor gekozen heb, om ze heel klein te maken. Maar in het geheel is het toch nog leuk geworden, vind ik ... Soms moet je creatief zijn om de slechte kwaliteit van die oude foto's een beetje te verdoezelen.¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Yesterday evening, I went eating with 2 old school friends I had found back through Facebook. It was great to listen to all the things they have been doing since then ... It's always fun to see that I always have the less conventional life of all. I'm kind of a globetrotter, and I'm always doing exactly what I like to do, while most others have to take care of their family and are more tied to home and family ...
The pictures on the layout where of such a bad and dark quality that I have choosen to make them very small. But in it's whole, it still became something nice, I think ... Sometimes you have to be a bit creative to hide the bad quality of these old pictures ...

donderdag 1 juli 2010

Beteuterd ¤¤¤¤ Looking sad

Nog niemand gesmolten bij deze temperaturen? ;-))
Een snelle post om te vertellen dat ik een heel fijne vakantie heb ! Alles mag en niets moet, heerlijk ...
Ik heb ook al redelijk wat gescrapt deze vakantie, echt fijn. En verder ga ik veel wandelen, en gewoon genieten van alles wat rond mij gebeurt ...
Op de layout zie je een foto van mij waar ik het zo te zien niet naar mijn zin heb, ik zie er echt beteuterd uit ;-))


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
You haven't melted yet with the high temperatures? ;-))

Just a quick note to tell that I'm having a fabulous holidays. I do all I want to do, but nothing is a must ... just wonderfull !!

I have been doing quit some scrapbooking this vacation also, just lovely. And further more I go hicking quit a lot, and I'm just enjoying all that happens around me.

On the layout you see me on a picture where I definitively don't have a blast, it looks like I'm really sad ...