zondag 30 november 2008

SeptemberSeptember, de herfstmaand bij uitstek, dus vandaar deze houterige, bruine layout met enkele typische herfstbeestjes en champignons ...
Wat de opera betreft, dat was supertof, en geeft echt wel goesting om eens een echte opera bij te wonen. Dus men kan wel zeggen dat ze in hun opzet geslaagd zijn ;-))
Voor de pauze werden enkele liederen gezongen uit oa Rigoletto, Tosca en Otello. En na de pauze werden 5 liederen uit Carmen gezongen en uitgebeeld, met tussenin de nodige uitleg om zo het hele verhaal te kunnen meevolgen.
Het heeft een aantal jaren geduurd om in deze muziek te groeien, maar net zoals bij jazz, denk ik dat ik op weg ben om ook dit genre meer en meer te appreciëren ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
September, the autumn month, so therefor I made this wooden, brown layout with some typical autumn animals and mushrooms ...
What the opera is concerned, it was really great and it really made me feel like seeing a real opera one day. So one could say that they succeeded with this "trial opera" ;-))
Before the break they sung some song from opera's like Rigoletto, Tosca and Otello. And after the break they sung and played 5 songs from Carmen with in between the necessary explanation, so one could follow the whole story.
It has taken a couple of years to really grow into this kind of music, but just like with jazz, I think that I'm on the way to appreciate this kind of music more and more ...

zaterdag 29 november 2008

Augustus ¤¤¤¤ August


Ik ben op dreef, dus vandaag moest augustus er ook nog aan geloven. Als ik zo blijf doordoen, dan zou ik tegen het einde van volgend weekend klaar moeten zijn !!
Nu kan ik niet meer verder doen, want ik ga straks naar opera gaan kijken. Dat heb ik nog nooit gezien, en de Opera van Göteborg kwam naar onze stad, en een collega had 2 vrijkaarten voor mij ... dus dat moeten we gaan zien.
Ik vertel morgen wel hoe het geweest is ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
It's going good for the moment, so I also made August today. If I continue in the same way, than everything should be finished by the end of next weekend !!!
Now I cannot continue anymore, because I will go and watch the opera. I have never seen something like this, but the Opera of Göteborg came to our city, and a colleague had 2 free tickets for me ... so we need to go and see this !!
I will tell you tomorrow how it was ...

Juli ¤¤¤¤ JulyGisterenavond ben ik begonnen aan de volgende pagina van mijn kalender. Helaas was ik deze ochtend weer veel te vroeg wakker, dus kon ik beter mijn tijd nuttig besteden, en om half 6 zat ik alweer achter mijn scraptafel !! Maar, de 7de layout is dan ook al af, en het weekend moet nog beginnen. Joehoe !!
Gisterenavond kwam mijn buur langs met zelfgebakken "lussekatter" en "pepparkakor", 2 specialiteiten die vanaf dit moment, een aantal weken voor kerst worden gegeten, dus ik ga mijzelf nu eens verwennen en ze lekker als ontbijt verorberen. Smakelijk !!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Yesterday evening I started the next page of my calender. Unfortunately this morning I woke again much too early so it was better to use my time in a good way, so at 5.30 am, I was already sitting after my scrapbooking table !! But, my 7th layout is finished now already and the weekend hasn't started yet. Joehoe !!
Yesterday evening my neighbor passed by with some homebacked "lussekatter" and "pepparkakor", 2 Swedish specialities which are eaten as from this moment, some weeks before X-mas time. So I will spoil myself now and eat them for breakfast. Enjoy your breakfast too !!!

vrijdag 28 november 2008

Bezige bij nr. 37 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 37


Had ik in 2007 een kaartje gemaakt voor mijn ma haar moederkesdag, dan kon natuurlijk mijn pa niet achterblijven, dus hij kreeg dit kaartje voor zijn vaderkesdag ...

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

In 2007 I made a card for my mother's mothersday, and of course I also had to make something for my father, so he received this card for his fathersday ...

woensdag 26 november 2008

Bezige bij nr. 36 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 36


God, wat is de tijd weer aan het voorbij vliegen !!! Momenteel zit in op hotel ergens in het midden van Zweden, en heb net een maaltijd met 5 Duitse collega's achter de rug. Samen met 6 Belgen (die ondertussen alweer een paar uurtjes naar huis zijn) heb ik ze 2 dagen rondgeleid in onze fabrieken. Morgen rijden de Duitsers en ik nog eens verder naar het zuiden van Zweden om ze daar ook nog een bedrijf van ons concern te tonen.

Ik hoop morgen tegen een uur of 9 thuis te zijn, en dan moet ik nog 3 tiramisu's maken, pffff. Elke vrijdag hebben een 30-tal dames op het werk een koffietref waarbij iedere week iemand anders taart bakt voor de rest. En morgen is dus mijn beurt. Hopelijk geraak ik op een deftig uur thuis, zodat ik niet tot middernacht met mijn tiramisu moet staan spelen !!!

Ondertussen zien jullie hierbij het kaartje dat ik vorig jaar maakte voor mijn ma haar moederdag ...

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Oh my god, time is flying again !!! For the moment I'm at a hotel somewhere in the middle of Sweden and I just have eaten diner with 5 German colleagues. Together with 6 Belgian people (who departed home a couple of hours ago) I have shown them around in our factories during 2 days. Tomorrow the German people and I will drive further to the south of Sweden so I can show them another company of our concern.

Tomorrow, I hope to be home at 9 o'clock PM because then I still have to make 3 tiramisu's. Every Friday about 30 women at my job come together for a coffee break where one person always bakes a cake for the rest of the group. And tomorrow it's my turn. I do hope that I get home at a normal time, so I don't have to play with my tiramisu until midnight !!

Meanwhile you see hereby the card I made for my mother her mothersday last year ...

maandag 24 november 2008

Juni ¤¤¤¤ June
Deze layout voor juni liep heel vlot van de band !! Juni is de maand waarbij de eerste taarten kunnen worden gebakken met fruit uit eigen tuin, en waarbij aardbeien en rabarber rijkelijk voorhanden zijn. Dit wou ik dan ook tot uiting brengen in de layout. Ik had de passende prentjes, vond er direct het gepaste cardstock, papier en letters bij, dus het ging heel vlot om deze te maken.


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


This June layout was really made very, very fast. June is the month where one can bake the first fruitcakes with fruit from the own garden, and where strawberries and rhubarber grow rich. This is also what I wanted to show on the layout. I had the pictures that fitted, found cardstock, letters and paper with a lot of ease so it was very easy to make this layout.

zondag 23 november 2008

Mei ¤¤¤¤ MayOmdat ik een superlieve mama heb, die me heel goed begrijpt en die me met vanalles en nogwat helpt en er altijd voor me is, wou ik voor de mei-maand = moederkesdagmaand ook iets liefs maken, dus ik heb voor deze lieve konijntjes in 3D gekozen. En de layout is zelfs in het roze, een kleur dat ik normaalgezien niet eens graag zie, maar ik vond het wel passend bij deze layout.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Because I have the greatest mum who really understands me, helps me with lots of things and is always there for me, I wanted also to make something sweet for this may-month = motherdays month, so I have chosen these sweet 3D-rabbits. And I even made the layout in pink, a colour that I don't even like normally, but I thought it fitted this layout.

zaterdag 22 november 2008

AprilZiezo, de volgende maand is ook alweer klaar voor de kalender van mijn ma !! Deze heb ik met heel veel plezier gemaakt, en ik word er helemaal vrolijk van als ik er naar kijk ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
So, the next month is also ready on the calender for my mum !! This one was a real pleasure to make, and it makes me real chearfull when I look at it ...

Gewoon gelukkig zijn ¤¤¤¤ Just happy, just because

Hebben jullie dat soms ook, dat er opeens zo een overgelukkig gevoel in je opborrelt, terwijl er niet echt een aanleiding voor is? Wel, ik ben momenteel in zo een bui ... zalig met grote Z !!
Het is gisteren een beetje beginnen sneeuwen, en daarstraks scheen de zon zo mooi, dat ik opeens zo'n zin kreeg in een mooie wandeling. Dus de botinnen en skibroek aan, en klaar om een verfrissende wandeling te maken. Ik wou de échte winter voelen, en daarom ging ik zonder vest in alleen maar een trui naar buiten, zelfs al was het -3, ik wou de echte koude voelen !! Uiteindelijk was het zo een mooi weer, dat de koude me niet echt raakte, en ik had echt het gevoel dat ik van binnenuit ook verwarmd werd. Naarmate ik meer en meer stapte in die wijdse Zweedse natuur, dat witte sneeuwtapijt in mij opnam, en een heerlijk muziek mij hielp om alle vezels vol te snuiven met frisse lucht, werd ik gewoon blijer en blijer. Op den duur liep ik daar helemaal alleen groots te glimlachen, en luidop mee te zingen met de muziek. En bij elke stap voelde ik dat gevoel van geluk groter worden.
Soms heb ik zo van die buien, dat ik intens gelukkig word, gewoon om niets. Gewoon blij door de vrijheid waarvan ik hier in Zweden kan genieten, de natuur die ik mag gebruiken en waar ik gewoon deel mag van uitmaken. En binnenin word ik intens gelukkig, gewoon met mijzelf, omdat ik vind dat ik goed ben terecht gekomen, dat ik mijn mannetje kan staan in dit leven, dat ik heb bereikt wat ik graag wil, en omdat ik heb wat en wie ik naast me wil in dit leven. Gewoon blij met de kleine dingen van het leven ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Do you know that feeling, when all of a sudden a blissfully happy feeling bubbles up without the least reason. Well, I'm in such a mood just now ... Heavenly with the big H !!
Yesterday it started snowing a little, and this afternoon the sun was shining so nice, that I felt so much for a big walk. So I hopped into my boots and skiing pants, ready to make a refreshing walk. I wanted to feel the real winter, and that's why I left the house without a coat, in just a jumper, even if it was -3, I wanted to feel the real cold !! It was such a nice weather that I didn't even feel the cold, and I really had the feeling that I was being warmed up from the inside also. The more I was walking in that wide Swedish nature, absorbing the white snow carpet, and with a nice music in my ears helping me to inhale the fresh air in all of my fibres, I just became more and more glad. After a while, I was walking there all alone with a big smile on my face, chearfully singing along with the music. And with every step, I felt that happy feeling growing and growing.
Sometimes I have those moods, that I become intense happy, just for no reason. Just happy because of that feeling of freedom I can enjoy here in Sweden, the nature I can enjoy and may just use. And on the inside I become so happy, just happy with myself, because I find I did a good job with myself, because I can stand in a good way in this life, because I acheived what I wanted, and because I have everyone and all I want next to me in life. Just happy with the small things in life ...

vrijdag 21 november 2008

Bezige bij nr. 35 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 35


2 posts terug toonde ik jullie één van de eerste kaartjes die ik ooit had gemaakt, voor de Pasen van mijn moeder. En assortie met die heb ik ook deze gemaakt, maar dan voor mijn vader ...

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

2 posts ago, I showed you one of the first cards I ever made, for my mother her easter. And in accordance with that one, I also made this for my father ...

donderdag 20 november 2008

Maart ¤¤¤¤ MarchIk ben de laatste week niet erg vlijtig geweest met het bijhouden van mijn blog, maar ik heb alweer een drukke werkweek achter de rug. Een Franse werkweek eigenlijk ... Maandag werkte ik vanop het kantoor in Parijs, en dinsdag en woensdag had ik dan 7 Franse klanten hier in Zweden op bezoek.
Maar vanavond had ik dan eindelijk weer eens een avondje voor mijzelf, dus er moest weer gescrapt worden. Het derde blad van mijn ma haar kalender is nu ook af ... Nog 9 te gaan. Dat zou moeten lukken om dat voor kerstmis af te krijgen, he ?
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
This last week I have not been very good with putting some more news on my blog but I had again a very busy working week. A French working week actually ... On Monday I worked at the office in Paris, and Tuesday and Wednesday I had the visit of 7 French customers over here in Sweden.
But tonight I finally had an evening to myself again and of course I had to do some scrapbooking. The 3th page of my mum's calendar is now also finished ... 9 more to go. I think I will make it to have it finished before X-mas, or not ?

maandag 17 november 2008

Bezige bij nr. 34 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 34


Ziezo, de handwerkjes van De Bezige Bij zijn allemaal langsgeweest hier op mijn blog. Vanaf nu ga ik over naar een aantal kaartjes die ik vroeger gemaakt heb. Hiernaast zie je één van de eerste kaartjes die ik gemaakt heb, ongeveer anderhalf jaar geleden. Het was een heel simpel kaartje, maar eigenlijk vind ik het nog altijd een leuke. Het diende als paaskaartje voor mijn ma.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

So, now all handycraft that I made, I have shown on my blog. Time to go over to some older cards I have made in earlier days. Hereby you see one of the first cards I have made, about one and a half year ago. It was a very simple card, but actually I still like it. It was an Easter card to my mother and it says : Easter ???? Oh no, where are the eggs?

vrijdag 14 november 2008

Bezige bij nr. 33 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 33

Terug van weggeweest !! Deze week was ik 5 dagen op kantoor, en ik dacht dat ik daarmee tijd genoeg zou hebben, om alles op het werk goed onder controle te krijgen, maar het komt er op neer dat de dagen weer veel te kort waren !! Momenteel zit in de taxi naar de luchthaven ... voor de zoveelste keer op weg naar Brussel, aangezien ik maandag in Parijs werk. Dus gauw nog weer eventjes geprofiteerd van een weekendje België. En ... morgen ga ik weer eens langs bij In2hobby, the place to be voor alle scrapgerief. Ik kijk er weer naar uit !!! ;-))

Op de foto zien jullie 2 dametjes die hun bed erg missen, en doodmoe zijn ... Een beetje zoals ik me nu voel eigenlijk ;-)) Mijn ma maakte ze naar een voorbeeld van de Tilda-tjes die ik zo schattig vind.
Ze houden me steeds gezelschap in mijn zetel en doen er mij aan denken om op tijd naar mijn bedje te gaan. Als zij luider en luider beginnen te geeuwen, weet ik dat het voor mij ook tijd is om richting bed te gaan ;-))
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Back in town !!! This week I spent 5 days at the office, and I thought this would be more than enough time to get everything well under controle at work, but I came to the conclusion that the days were much too short again !!! For the moment, I'm in the taxi towards the airport ... again towards Brussels, because I will be working from Paris next Monday. So I took the chance again to spend a weekend in Belgium. And ... tomorrow I will be going to In2hobby again, the place to be for all scrapbooking items. I'm already looking forward to it !!! ;-))
On the picture you see 2 little ladies who are very tired and miss their bed ...A bit like I'm feeling now for the moment ;-)) My mum made them for me after the example of the little Tilda's that I adore so much.
They always keep me company in my sofa and remind me to go to bed on time. If they start to yawn louder and louder, than I know that it's time to go to bed for me too ;-))

dinsdag 11 november 2008

Promarkers

Ik ben juist terug van een avondje croppen met 3 collega's op het werk. Ik had me voorgenomen om verder te werken aan mijn kalender, maar een paar Promarkers kwamen op mijn pad gewandeld, en ik was natuurlijk verplicht om die te testen.
Ik heb 2 stempeltjes ingekleurd met deze Promarkers, en oh oh oh, wat een leuk speelgoed had ik nu weer in mijn handen !!! Ze zijn super om mee in te kleuren. Ze kleuren heel mooi egaal, en je kan er mooi randen mee aanzetten. Het zijn stiften die heel vaak door architekten ook worden gebruikt, juist omdat ze zo effen inkleuren zonder strepen. En het grote voordeel is dat het allemaal veel sneller gaat dan met met potloden en terpentine. Er zijn maar liefst 92 kleurtjes ... mmmmm, ze zijn alweer naar mij aan het lachen !!!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
I just returned home after a cropping evening together with 3 colleagues at work. I had the intention to work further with my calendar but a couple of Promarkers crossed my path and of course I was forced to test them.
I have colored 2 stamps with those Promarkers and oh, oh, oh, what a great toys I had in my hands again. There are really marvellous to colour with. They colour very beautiful and they are great to highlight the sides. The Promarkers are often used by architects also, because they colour so beautiful without stripes. And the big advantage is that it goes much faster than with pencils and terpentin. They come in 92 beautiful colours ... mmmmm, they are already laughing at me !!!!

maandag 10 november 2008

Bezige bij nr. 32 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 32


We komen toch dichter en dichter bij kerstmis (nog een week of 6 te gaan, mensen, zijn jullie al voorbereid met zelfgemaakte kadootjes en kaartjes?) dus mocht ik niet nalaten om nog een kerstdecoratie te laten zien die bij mijn ma hangt tijdens die gezellige kerstdagen. Trouwens ook iets dat zij gemaakt heeft, deze sneeuwmannetjes. Ieder jaar als ze uit de doos mogen komen, is er wel eentje die zijn neus heeft verloren tijdens het jaar, maar elk jaar worden die er weer met veel liefde op gekleefd. Nog een geluk dat wij onze neus niet zo gauw kunnen kwijtgeraken !!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
We are approaching X-mas (about 6 weeks to go, people, are you already prepared with homemade presents and cards?) so I couldn't leave you without showing you another X-mas decoration that hangs at my mother's place during these cosy days. By the way, it's also something that she has made. Every year, when they are allowed to come out of the box again, there is always one that has lost his nose during the year, but every year, it is glued on again with lots of love. Luckely that we cannot loose our nose just like that !!!!


zondag 9 november 2008

Februari 2009 ¤¤¤¤ February 2009


Ziezo, de tweede pagina van de kalender is zonet afgewerkt, en ik heb het best een beetje moeilijk gehad met deze omdat ik helemaal niet romantisch aangelegd ben. Ik hou helemaal niet van Valentijn en van hartjes krijg ik al helemaal de kriebels, daarom heb ik ze er op discrete wijze proberen in verwerken. Maar toch was het leuk om te maken !!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
So, I have just finished the second page of the calendar, and I found it quit difficult because I'm not at all a romanticus. I really don't like Valentine and I get the creaps of hearts, that's why I have tried to use them in just a discrete way. But still, it was fun making !!

zaterdag 8 november 2008

Januari 2009 ¤¤¤¤ January 2009Mijn ma hangt elk jaar een kalender aan de zijkant van haar kast waar ze allerlei dingen op noteert. Meestal is het zo een gratis exemplaartje dat ze van de bank of dergelijke krijgt.
Een aantal maanden geleden viel mijn oog daar op, en ik vond het toch maar een droevige bedoening, en toen kreeg ik het idee om er voor volgend jaar zelf eentje te maken voor haar.
En hier is dan ook het eerste blaadje van de kalender die ik haar voor haar kerst ga geven. Ik hoop dat ze er blij mee zal zijn, maar haar kennende, zal ze haar kalender vanaf volgend jaar nu haast niet meer durven gebruiken !!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Every year, my mum hangs a calender at the side of her cabinet, which she uses to note on all different things. Most of the times it's one of those free calenders that she receives from a bank or something.
A couple of months ago it caught my attention and I thought it to be a rather sad thing and then I got the idea to make one myself for her next year.
So here is the first page of the calendar I will give her as a X-mas gift. I hope she will like it, but knowing her, she will not be daring to use her calendar anymore as from next year !!

Bezige bij nr. 31 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 31


Dit vond ik een heel plezant handwerk om te maken. Ik hou wel van die oude merklappen, maar heb ze liefst in een iets moderne versie, daarom vond ik deze over tuinen wel leuk. Ik heb hem wederom voor mijn moeder gemaakt en hij hangt daar bij haar in de gang te pronken.

Gisterenavond ben ik begonnen met het scrappen van een "kalender 2009" als kerstkadootje voor mijn ma. Misschien kan ik straks al wel iets tonen?

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

This I found a very nice work to make. I kind of love those old former cross-stitching from before, but I rather have it in a modern version. That's why I liked this one about gardens so much. Again I made it for my mother and now it's hanging in the corridor of her house.

Yesterday evening I started scrapbooking a "Calender 2009" als a X-mas gift for my mother. Maybe I will already be able to show something later on today?

vrijdag 7 november 2008

Bezige bij nr. 30 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 30

Sorry, 't is efkes geleden, maar het is deze week heel druk geweest. Dinsdag en woensdag ben ik in Nederland geweest, en moest een aantal dochterondernemingen bezoeken. Het leek wel de toer van Nederland die ik aflegde, want na die 2 dagen had ik precies 1000 km gereden. Als je dan nog weet dat je in Nederland gewoon van de ene file in de volgende terecht komt, kan je je ook wel voorstellen hoeveel uren ik in de auto heb doorgebracht !!
Gisterenochtend ben ik dan met de private jet van het werk vanuit Brussel naar Zweden teruggevlogen. Een meevallertje want het vliegtuig had juist een afboeking van een klant, dus er was plaats voor mij ! Heel leuk want dan moet je tenminste niet zitten wachten, aanschuiven, paspoort tonen, bagage wegen en al die dingen.
En gisteren en vandaag ben ik dan met Belgische klanten op stap in Zweden. Al de hele week lange uren geklopt, maar 't is plezant, dus de tijd vliegt gewoon vooruit. Alhoewel ik er zal naar uitkijken dat ik eindelijk weer eens gewoon een weekend thuis zal zijn, en ik ga scrappen, scrappen, scrappen en nog eens scrappen. Oh, wat kijk ik er naar uit.
Voor vandaag trommel ik nog een paar handdoeken uit de kast, die ik jullie wou tonen. Ik heb vooral de balletmuisjes altijd superleuk gevonden.
Genieten jullie vanaf straks ook van een ontspannend weekend?
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Sorry, it has been a while, but it has been very busy this week. Tuesday and Wednesday I have been in The Netherlands because I had to visit a couple of daughter companies. It looked like I was doing the tour of The Netherlands because after those 2 days I had driven exactly 1000 km. And if you know that you, in The Netherlands, just drive from one traffic jam into the next, you can imagine how many hours I have been in the car !!!
Yesterdaymorning I have then flown back with the private jet of the company from Brussels to Sweden. I was lucky, because the plane just had a cancellation of a customer, so I could take his seat. Very pleasant because than at least you don't have to wait at an airport, queue, show your passport, weigh your luggage and all of those things.
And yesterday and today I'm on the move in Sweden with some Belgian customers. I did lots of hours this week, but it's fun, so time is just flying away. Even if I'm looking forward to being home this weekend and I will only be scrapbooking, scrapbooking, scrapbooking and some more scrapbooking !! Oh, I'm really looking forward to it !!!
For today, I wanted to show you some more towels. It's mostly the ballet mouses that I always liked the most.
Will you also be enjoying a relaxing weekend?

dinsdag 4 november 2008

Bezige bij nr. 29 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 29


3 jaar geleden verhuisde mijn ma naar een nieuw appartement. Daar had ze ook een berging waarin we wat legplankjes installeerden. Omdat het eigenlijk maar een paar doorgezaagde plankjes waren die we nog hadden liggen, en ze dus geen kantlijst hadden, vond ik dat ze wat opgesmukt dienden te worden. Dus heb ik maar een aantal werkjes geborduurd die aan de legplanken konden worden bevestigd. In totaal zijn er 5 legplanken met elk een andere tafereel van het varkentje en zijn vriendjes ...

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


3 years ago, my mum moved to a new appartment. There she also had a storeroom where we hung some shelves. Because it was just some old shelved that we cut to size and thus didn't have a fine edge, I thought they needed soms decoration. So I made some cross-stitching which could be attached to the front of the shelves. In total I have made 5 different images from the little pig and his friends.

maandag 3 november 2008

Bezige bij nr. 28 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 28


Niet zo heel ver van mijn buurt in Zweden, is er elk jaar een "lente-ronde" en daarbij stellen een 50-tal mensen van een bepaalde streek gedurende 1 bepaald weekend hun huizen open om te tonen wat ze allemaal knutselen, en dan kunnen er ook bepaalde dingen gekocht worden. Op deze lente-ronde kwam ik ook bij een stokoud winkeltje met een al even stokoud dametje achter de toonbank, en zij verkocht allerlei lintjes die typisch waren voor Zweden en nog veel bij folkloristische feesten werden gebruikt. Ik kocht er lintjes in alle kleurtjes die ik dan zou kunnen gebruiken bij het scrappen. Aangezien ik niet echt een mooi doosje had om ze in te leggen, heb ik dit toffee-doosje gealterd en vanaf nu is dit mijn plekje om lintjes in te bewaren ...

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Not so far away from the place I live in Sweden, there is every year a "spring-round" and there about 50 households in a big area open there doors during 1 weekend to show what they have been doing for handcraft and one can then also buy certain things. On this spring-tour I came past a very old little shop, with a very old lady behind the counter and she sold all kinds of ribbons that were typical for Sweden and that are used very often with folkloristical celebrations. I bought ribbons from her in all kinds of different colours that I could use for scrapbooking afterwards. Because I didn't really have a nice little box to put them in, I altered this little toffee-box and from then on this is my little box to put in ribbons ...

zondag 2 november 2008

Bezige bij nr. 27 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 27


Dit is altijd één van mijn favoriete werkjes geweest, zowel om het te maken, als het resultaat.De beertjes stellen klederdrachten uit alle hoeken en kanten van de wereld voor, en alhoewel dit zeer precies was om te naaien, en heel fijntjes, was het toch heel leuk omdat er zoveel kleur in zat.

Nadien heb ik het mooi laten inkaderen, en nu hangt het bij mijn moeder in de living.


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


This has always been one of my favorit crosstitch-works, both to make it and the result.

The bears are wearing clothes from all places around the globe, and although this was a very precis work and it was very tiny, it was also much fun to make it as it has a lot of different colours.

Afterwards I had it framed in, and now it's hanging in my mother's living room.

zaterdag 1 november 2008

Bezige bij nr. 26 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 26


God mensen, we zijn ondertussen al november !!!! Nu is kerst echt niet ver weg meer. Ik moet nog vanalles maken, er zit zoveel in mijn hoofd, maar aangezien ik zo weinig weekends thuis in Zweden ben, begin ik toch een beetje te paniekeren en word ik bang dat ik het niet in tijd ga afkrijgen. We zullen zien, volgend weekend ben ik thuis, en dan zal ik proberen er eens goed in te vliegen.

Ondertussen wou ik jullie nog een paar handdoeken tonen die ik een aantal jaren geleden gemaakt heb.

Geniet van jullie weekend !! Hier in Gent regent het pijpestelen, dus ... een lekker knutselweertje.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Oh my God !! It's already November !!! Now X-mas is really not far away anymore. I still have to make lots of things, there's so many ideas in my head, but since I'm so few weekends at home in Sweden now, I start to panic a bit now and I'm afraid I will not be able to finish all the things I would like to make. We'll see, next weekend I'm at home, and I will try to really work hard then.

In the meantime I wanted to show you some more towels that I made a couple of years ago.

Enjoy your weekend !! Here in Ghent, it's raining cats and dogs, so ... a great weather for scrapping inside !!