zaterdag 28 februari 2009

Zo veel leuke vooruitzichten ¤¤¤¤ Lots of great things coming along

Ik ben zo blij en goedgezind omdat er momenteel zoveel leuke dingen zitten aan te komen !!
De eerstkomende 2 weken moet ik slechts 1 avond weg voor het werk, dus dat betekent dat ik heel veel tijd zal hebben om te scrappen, naaien, met vilt werken, ... Ik kijk er zo naar uit want de laatste tijd is het heel druk geweest en ben ik veel op reis geweest, zodat ik niet zo heel veel heb kunnen doen.
Volgend weekend is er in Göteborg een grote scrapbeurs. Maar liefst 27 winkels zullen er deelnemen. Ik kijk er echt naar uit om er een hele dag rond te struinen en heel veel inspiratie op te doen.
En waar ik vandaag nog het meest enthousiast over ben, is dat ik mij aangemeld heb bij de HAED SAL van Wendy en Cindy F.
We zijn met een aantal mensen die een HAED patroon gaan naaien, en ik heb deze hier bij Wendy besteld. Er is een speciale blog gemaakt, waar iedereen van de groep iedere week zijn vorderingen zal tonen. Ga dus nu en dan eens een kijkje nemen op http://ourfriendshaedsal.blogspot.com/ waar verschillende mensen prachtige dingen naaien.
Natuurlijk zal ik ook regelmatig hier mijn vorderingen laten zien. Ik ben deze middag begonnen en heb nog niet veel anders gedaan dan naaien, naaien en naaien. Ik had eigenlijk gepland om vandaag heel wat te scrappen, maar ja, dit nieuwe werkje lonkte naar mij ;-)) Ach, morgen komt er nog een dag en dan zal ik zeker en vast ook wel wat scrappen.
Prettig weekend voor iedereen !!!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
I'm so happy and in a great mood because so much fun things will come along soon !!
The coming 2 weeks I will only be away 1 evening for work, which means that I will have lots of time to do some scrapbooking, cross stitching, working with felt, ... I'm so looking forward to it, because the latest time I have been so busy and have done quit a lot of business trips, that I didn't have time to do much other things.
Next week there is a big scrapbooking fair in Gothenburg, where 27 scrapbooking shops will attend. I'm really looking forward to walk around there the whole day, and see lots of ideas and inspiration.
And what I am most enthusiastic about today, is the fact that I joined the HAED SAL of Wendy and Cindy F.
We are a couple of people that will cross stitch a HAED pattern and this one over here I have ordered from Wendy. There has also been made a special blog where everybody will show their work each week. Please take a look at http://ourfriendshaedsal.blogspot.com/ where different people show their results of their works and make the most beautiful things.
Of course I will also show my improvements over here at regular times. I started this afternoon and I have not done so much more than cross stitching, cross stitching and some more cross stitching. I actually had planned quit some scrapbooking today, but yes, this new work was seducing me ;-)) Well well, tomorrow is another day, and I'm sure that I will be doing some scrapbooking then tomorrow.
I hope you will all enjoy a nice weekend.


donderdag 26 februari 2009

Lieve mensen leren kennen via internet ¤¤¤¤ Get to know sweet people through the internet

Internet kan soms zo een ongelooflijk fijn medium zijn, waarbij er vaak lieve dingen uit de meest onverwachte hoeken komen.
Ik lees vb. sinds een aantal maanden een blog van een Zweedse scrapwinkel en heel toevallig zag ik daar een maand geleden 2 layouts in het Nederlands. Mijn aandacht was natuurlijk direct aangescherpt, want wat is de kans dat je Nederlands ziet op een Zweedse blog. Bleek dat de dochter van die mevrouw die de winkel openhoudt, een Belgische was die nog in Zweden had gewoond, en haar mama woont er nog steeds. Sindsdien lees ik ook trouw haar blog.
Nu liet ze me gisteren via mijn blog weten dat haar mama een leuke verrassing voor mij had als ik haar een berichtje zou sturen. Zo gezegd, zo gedaan, en bleek dat haar mama op een scrapbeurs zal staan, waar ik volgende week naartoe ga en dat ze me een vrijkaart wou opsturen.
Dat vond ik zo ongelooflijk lief. Ik heb die mevrouw nooit ontmoet, en toch dachten zij en haar dochter aan mij ... Ik bedoel maar, zonder het internet was dat allemaal niet mogelijk geweest.
Een ander voorbeeldje van vandaag ... Ik schreef in een eerdere post dat ik graag een aantal dingen wou maken in vilt, en als er iemand ideetjes had, dat die altijd welkom waren. En deze avond kreeg ik een mail van Enny, die me een paar leuke foto's stuurde van allerlei dingen die met vilt zijn gemaakt. Ik vond het zo lief dat ze de tijd had genomen om een paar dingen op te zoeken ...
Alle 2 lieve reacties van mensen die ik uiteindelijk niet eens ken, en waarmee ik door één of ander toeval via het internet in contact ben gekomen. Heel fijn vind ik dat.
En ook alle mensen die hier nu en dan een reactie achterlaten op mijn blog, wou ik hierbij bedanken, want die boodschappen doen me altijd een enorm plezier.
Bedankt alle lieve mensen, die nu en dan gewoon door een klein woordje en gebaar een extra zonnestraaltje aan mijn dag geven !!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Internet can sometimes be an incredible great medium, where the most sweet things come out of the most unexpected corners sometimes.
Since a couple of months for example, I'm reading a certain blog from a Swedish scrapbooking shop and all of a sudden I saw 2 Flemish layouts on that Swedish blog. It directly caught my attention of course, because what are the chances that you see Flemish on a Swedish blog? It turned out that the daughter of this lady having this scrapbooking shop was a Belgian girl that had lived in Sweden, and her mother still lives there. From that time on I also read her blog.
Now this girl informed me through my blog yesterday, that her mama had a nice surprise for me if I gave her my email address. So I took contact with her, and it appeared that her mum will have a stand on a scrapbooking fair that I will visit next week and that she wanted to send me a free entrance ticket.
I thought this was incredible sweet. I had never met this woman yet, and still she and her daughter tought of me ... I just mean, without internet, all of this would not have been possible.
Another example from today ... In an earlier post I wrote that I wanted to make some stuff in felt, and if someone had ideas, that these were more than welcome. And this evening I received a mail from Enny, who sent me a couple of pictures of great things that were made in felt. I thought it was so sweet that she took the time to look up some things for me ...
Both of this examples of reactions from sweet people that I don't even know in the end but which I met by accident through internet. I really like it.
And also all people that leave a message on my blog, every now and then, I wanted to thank this way, because all these messages really make me happy.
Thank you, all sweet people out there, that give an extra sparkle of sunshine at my life, just with a sweet word or gesture.

woensdag 25 februari 2009

Huishoudboekje juni 2009 ¤¤¤¤ Houskeeping book June 2009Vorige week was ik begonnen aan een 3D-tje ... soms vind ik het fijn om gewoon wat voor de televisie te zitten knippen.
Vanavond heb ik het verder afgewerkt, en zodoende is het volgende blaadje van mijn huishoudboekje klaar. Juni is voor mij de maand waarin de natuur ten volle uit zijn voegen barst, en dit wou ik dan ook uitdrukken met het grasgroene kleurtje dat ik gebruikt heb.
Het pluimpje ziet er wat platgedrukt uit, maar dat is door de scanner; ik heb er even op geblazen en nu ziet het er weer lekker "fluffig" uit.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Last week I had started a 3D-picture ... sometimes I really like it to just sit and cut a bit in front of the television.
Tonight I have worked further on it, and thus now the next page of my housekeeping book is ready. June is for me the month were nature really bursts out and that was also what I tried to show with the grasgreen colour that I have used.
The little feather looks a bit squeezed together, but that's because of the scanner; I have blown on it afterwards and now it looks really fluffy again ...

dinsdag 24 februari 2009

Vilten zakjes ¤¤¤ Felt pockets

Ojojoj, wat heb ik de laatste dagen mijn blog verwaarloosd. Dat is echt niet mijn gewoonte. Normaalgezien wil ik dat er maximum 3 dagen zitten tussen mijn posts, en natuurlijk liefst minder, maar dit is de eerste keer dat ik die belofte niet heb waargemaakt.
Ik ben dan ook druk geweest om overal naartoe te reizen, en de afgelopen dagen ben ik in London, Duitsland en België geweest, en momenteel zit ik weer in de taxi in Zweden op weg naar huis.
Ondertussen heb ik weer een aantal ideetjes opgedaan van dingen die ik zou willen maken, nl. een aantal vilten zakjes. Zoals jullie weten, ben ik de laatste tijd helemaal in-to vilt, en dit weekend had ik weer 2 leuke kleurtjes mee naar België om tijdens de paasvakantie een agenda te maken voor mijn ma. Maar ondertussen heb ik dus een aantal restjes waarvan ik nog een aantal leuke dingen zou kunnen maken.
Afgelopen week kreeg ik het op mijn heupen dat ik zoveel verschillende soorten geld in mijn portefeuille heb zitten ... Zweedse kronen, Deense kronen, Noorse kronen, euro's, Engelse ponden ... waarom gebruikt niet iedereen hetzelfde geld? Zou de wereld er niet een stukje gemakkelijker op worden? En toen ik dit weekend weer tussen al die verschillende centen stond te zoeken, bedacht ik opeens dat ik een aantal verschillende portemonneetjes zou nodig hebben. Vandaar mijn idee om er een aantal fleurige te maken in vilt.
En daarop verder bouwend kwam ik ook op het idee om er eentje te maken voor mijn pa zijn nieuwe gsm, want hij was aan het klagen dat er al krassen op zijn schermpje komen. En terwijl ik toch bezig was, vond ik dat mijn MP3-zakje toch eigenlijk wel vuil was geworden, en dat dat best ook eens kon vervangen worden. Dus ik heb er weer helemaal zin in om mijn restjes vilt op te werken.
Als er mensen zijn die foto's of links hebben van vilten zakjes die er leuk uitzien, laat het me dan zeker weten ... Enkele ideetjes zijn nog altijd welkom !!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Ojojoj, I did neglect my blog the last couple of days !! That's not my normal way of doing. Normally I allow myself a maximum of 3 days between my posts, and preferable less, but this is the first time that I didn't realize this.
I have been busy traveling everywhere, and the last couple of days I have been in London, Germany and Belgium, and for the moment I'm in the taxi in Sweden again on my way home.
In the meantime I have got some more new ideas in my head again of things I would like to make ... a couple of felt pockets. As you know, I'm all in to felt the latest time, and this time I took 2 nice colours back to Belgium again to make a nice agenda for my mum during the Easter holidays. So in the meantime I have some great leftovers that could fit to make some other things.
Last week I got annoyed to see that I have so many different kinds of money in my wallet ... Swedish crowns, Danish crowns, Norwegian crowns, euro's, English pounds, ... why is not everybody using the same money? Wouldn't that make the world a little more easy? And when I was searching between all those different coins this weekend, I thought by myself that I would need some different purses. There came my idea to make some cheerful once in felt.
And thinking about this, I also had the idea of making one for my dad his new mobile phone,
because I heard him complain that he already had some scratches on his display. And then I also thought that my MP3-pocket was pretty dirty also in the meantime, and that it would be nice to change that one also. So I really feel like working away all leftovers of felt I'm having.
If there are people out there that are having pictures or links of small pockets that look nice, please let me know. All ideas are welcome !!

woensdag 18 februari 2009

Huishoudboekje mei 2009 ¤¤¤¤ Houskeeping book May 2009

Ziezo, ik ben juist terug van 2 dagen rondtoeren in Zweden met 5 Zwitsers. Ik moet dus direkt mijn koffer uitpakken, om hem daarna onmiddellijk weer in te pakken met verse kleren, want morgenochtend vlieg ik van Göteborg naar Brussel en dan verder door naar Londen, waar ik vrijdag een paar meetings zal hebben met verschillende mensen.
Gelukkig mag ik vrijdagavond terug naar Brussel, zodat ik kan genieten van maar weer eens een weekendje België, dat natuurlijk al volgepland staat naar goede gewoonte he ;-))


Gelukkig vond ik maandagavond toch nog even wat uurtjes vrije tijd om aan mijn huishoudboekje verder te werken, en dit is de pagina voor mei geworden.

Nu ga ik snel iets eten, en dan ga ik proberen om toch ook nog een beetje te scrappen, want daarna kom ik pas dinsdagnamiddag weer thuis, dus kan ik weer enkele dagen niets doen dat met scrappen te maken heeft.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

So, I'm just back from 2 days of driving around in Sweden with 5 Swiss people. So I have to take out my suitcase now, to then directly make a new one, because tomorrow morning I will be flying from Gothenburg to Brussels, and then further to London where I will have some different meetings on Friday with various people.

Luckely I can fly back to Brussels on Friday evening, to enjoy the weekend in Belgium again ... a weekend that is of course already fully planned as usual ;-))

I'm happy to say that I had found some free hours for scrapbooking last Monday to work further on my housekeeping book and this is the result for May.

Now I will try to grab a quick bite, and then I will try to do some more scrapbooking, because then I will only come home again on Tuesday afternoon next week, so I cannot do anything fun and scrapbooklike anymore during the next coming days ...

maandag 16 februari 2009

Lentekriebels ¤¤¤¤ Spring feeling
Ik vind de winter het plezantste seizoen van het jaar. Het is lekker knus en warm binnen, en buiten ligt er misschien wel een mooi wit donsdeken ...

En dan heeft een mens zalig veel tijd om te scrappen, lezen, lekker koken, ... al die gezellige winterse dingen. Hebben jullie dat ook?

Maar elk jaar, zo ergens in februari komen de eerste lentekriebels boven, wanneer ik toch eens naar buiten gluur of ik misschien nog geen eenzaam krokusje zie boven piepen, en waarbij ik toch even denk aan mijn grote tuin, waar ik 6 maand geleden de laatste klusjes in opknapte.

En vandaag was die dag waarop ik de eerste kriebeltjes voelde ...Ik dacht dan ook spontaan aan mijn zakjes groentenzaad die geduldig in de kast liggen te wachten en die ik vorig jaar in september al kocht tijdens de opendeurdag bij "De Nieuwe Tuin". Deze kwekerij is al 20 jaar bezig en slaagt erin om de meest ongelooflijke variëteiten aan groenten en fruit te kweken. Een plezier voor het oog en voor de smaakpapillen. Neem eens een kijkje op www.denieuwetuin.be dan zie je zelf wat een fantastische dingen daar allemaal worden gekweekt. En alles kan per internet worden besteld ...
Hebben jullie er ook zo zin in?
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

I find winter the most pleasant season of the year. It's cosy and warm inside, and outside there is perhaps a nice blanket of snow lying ...
And then one has so much time to do some scrapbooking, reading, cooking, ... all those cosy wintery things. Do you also have that?
But every year, somewhere in February the first spring feeling is coming, when I glaze outside to see if the first flowers are not sticking up their nose, and where i think about my big garden, where I did the last tasks already 6 months ago. And today was that day where I felt that first spring feeling.

So I thought spontaneous about my different packages of vegetable seed that is waiting in the cupboard and that I bought last year in September on the open house at "De Nieuwe Tuin" (translation : the new garden). This nursery garden exists already 20 years and really succeeds in cultivating the most incredible varations of vegetables and fruits. A pleasure for the eye and the taste bud. Take a look at www.denieuwetuin.be and see for yourself what a great things they have. And all can be ordered through internet ...
Do you also feel for spring?


zondag 15 februari 2009

Huishoudboekje april 2009 ¤¤¤¤ Housekeeping book April 2009Goeiemorgen iedereen !!!
Nog altijd een zieke hier aan het front, maar gisteren tijdens de dag voelde ik me toch iets beter, en deed de antibiotica dus zijn werk. En dus heb ik ook een klein beetje genaaid aan een nieuw werkje en heb ik ook dit werkje voor mijn huishoudboekje verder gescrapt.
Deze ochtend voel ik me weer redelijk betoeterd, maar als ik straks weer een nieuw pilletje heb genomen, hoop ik dat ik straks weer wat kan scrappen, want ondanks de pijn in mijn hele lijf is de goesting er wel om te scrappen.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Goodmorning everybody !!!
Still being sick, but yesterday during the day I felt a little better, while the antibiotics were doing their job. So I started stitching at a new little work and I also proceeded scrapbooking this part of my housekeeping book.
This morning I'm feeling pretty off again, but when I will have taken a new pil later on, I hope to be able to do some more scrapbooking because even with having pain in my whole body, I really would like to do some scrapbooking. I feel for it.

zaterdag 14 februari 2009

Ziek ¤¤¤¤ SickIk ben een beetje ziek ... Niet erg hoor, maar doe toch wel hard mijn best om te genezen, omdat ik volgende week een zware week voor de boeg heb vol met bezoek, en ik kan het dus niet laten afweten.
Toen ik woensdagmiddag wegreed met mijn Duitse collega's voelde ik iets kriebelen in mijn keel en dat werd er daarna niet echt beter op.
Ik ben niet veel ziek, maar als ik ziek ben, heb ik altijd hetzelfde ... die vervelende keelontsteking. Dus ik voelde ze weer opkomen, en normaalgezien als ik er snel genoeg bijben, kan ik ze bestrijden. Maar helaas had ik geen medicijnen mee, dus toen ik donderdagavond weer thuis kwam, wist ik dat het te laat was ...
Ik ben dan vrijdagochtend maar aan de antibiotica gegaan, het enige dat in dat geval dan nog helpt voor mij. Ik hoop dat het tegen het eind van het weekend alweer een stukje beter zal zijn.
Momenteel voel ik me nogal hangerig met pijn in gans mijn lijf. Ik ga zo snel mogelijk mijn huis eens kuisen, dat er niet uitziet na 2 weken bijna continu te zijn weggeweest, en daarna ga ik het het hele weekend rustig aandoen. Wat scrappen zal er misschien wel inzitten maar hoogstwaarschijnlijk zal ik vooral terug te vinden zijn in de zetel met een warm vlierbessensapje, goed voor de keel, en een boek of voor de televisie.
Groetjes ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
I'm a little sick ... Not the worst, but I'm desperately trying to recover, because I will have a heavy week next week with lots of visitors so I can't give in.
When I drove away with my German colleagues on Wednesday afternoon, I felt something tickle in my throath which didn't become better afterwards.
I'm not often sick, but when I am, I always have the same thing ... a anoying laryngitis. So I felt it coming again, and normally, if I'm fast enough, I can fight it. But unfortunately I didn't have any medicins with me, so when I came home on Thursday night, I knew it was too late ...
So I started antibiotics yesterday morning, the only thing that can help me in that stage. I hope I will feel somewhat better already by the end of the weekend.
For the moment I feel kind of limp with pain in my whole body. I will first try to clean my house in a very quick way, because it's in a terrible state after having been away for almost 2 weeks, and then I will build in a quit weekend. Probably I will be up to some quit scrapbooking, but most likely you will find me mostly in the soffa with a hot drink, good for the throath, with a book or in front of the television.
Keep well ...

woensdag 11 februari 2009

Eendje Kwak ¤¤¤¤ Ducky Duck


Dit is een klein naaiwerkje waar ik de laatste weken zoet mee was. En nee, ik ben niet kinds geworden, maar ik zag dit, en vond dat het prachtig kon passen bij een foto die ik had waarbij mijn moeder mij in bad stak toen ik een jaar of 2 was. Dus deze foto wordt zeker samen met dit werkje gescrapt.
Nog even mijn verontschuldigingen de wereld insturen voor het feit dat het er zo gekreukt uitziet, maar ik wou het zo graag op mijn blog zetten, dat ik nog de tijd niet nam om het te strijken ...
Vandaag ben ik op stap geweest met 4 duitsers, die in het begin moeilijk loskwamen, maar nu op het einde van de avond reuze meevielen. We hebben een fijne avond bij de Thaï achter de rug, en het enige meisje dat mee was, was echt zo een fijne persoon ... het klikte direkt heel goed, en dat is toch iets dat weinig voorkomt, vind ik. Morgen ben ik nog een ganse dag met hen onderweg, en dan vliegen ze terug naar hun Heimat ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
This is a small needlecraft work that I have been playing with the last couple of weeks. And no, I'm not getting back to my childhood years, but I saw this little work, and I found it would fit perfectly with a picture that I had from when I was 2 years old where my mother was giving me a bath. So that picture will certainly be scrapbooked together with this work.
I do want to apologize for the fact that it looks so wrinkled, but I wanted to put it on my blog as soon as possible, that I didn't take the time yet to iron it ...
Today I have been passing my time with 4 German people, that were very stiff in the beginning, but turned out very well in the evening. We had a very nice evening at a Thaï restaurant, and the only girl in the group was a really nice person ... we got along so well directly and that's something that is sometimes difficult, I find ... Tomorrow I will also be on the way with them, and then in the evening, they are flying back to their Heimat ...

dinsdag 10 februari 2009

Huishoudboekje maart 2009 ¤¤¤¤ Housekeeping book March 2009


Gisterenavond maakte ik de 3de pagina van het huishoudboekje. Ik vind het alweer een romantisch paginaatje, terwijl ik normaalgezien alles behalve romantisch ben !!
Vandaag en morgen hebben we 16 nieuwe collega's over van Engeland en Duitsland op het werk en vanavond was ik samen met hen op een wijnproeverij en dan gevolgd door een gezellige babbel. Ik wou eigenlijk eerst niet meegaan, omdat ik wou scrappen, maar ben blij dat ik op het laatste moment toch heb toegezegd. Er blijft nu nog altijd een klein beetje tijd over om te scrappen ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Yesterday evening I made the 3rd page of the housekeeping book. I found it again a kind of romantic page, while I'm normally not at all the romantic type.
Today we have 16 new colleagues over from England and Germany at work, and tonight I was at a wine tasting with them followed by a nice chat. At first I didn't want to follow because I wanted to do some scrapbooking, but I'm happy that I said yes in the end anyway. There's still a little bit of time over to do some scrapbooking ...

maandag 9 februari 2009

Huishoudboekje februari 2009 ¤¤¤¤ Housekeeping book Februari 2009


Herinneren jullie je nog dat ik was begonnen aan een huishoudboekje voor mijn ma? (zie mijn post van 9 januari jl.)

Eindelijk na wéken, had ik nog eens tijd om wat te scrappen, dus heb ik hieraan nog wat verder gewerkt.

Ik heb het in mijn hoofd gehaald dat ik het boekje nu graag zou willen afgeven als paaskadootje, dus ik ga nu eerst regelmatig hieraan wat proberen werken. Nog een geluk dat pasen dit jaar zo laat valt ;-))

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Do you remember that I had started to make a housekeeping book for my mother? (see my post from 9th of January)
Finally, after weeeeeeeeeeeks, I had some time to do some scrapbooking, so I worked further on this.
I have now decided that I would like to give the housekeeping book as an Easter gift so I will try to work on this every now and then. What a luck that Easter is falling so late this year ;-))

zondag 8 februari 2009

Moderne kunst ¤¤¤¤ Modern art

Vandaag ging ik naar het Museum van Moderne Kunst en ik keek er echt naar uit, maar ik kwam teleurgesteld terug. Hebben jullie dat ook dat het ene Moderne Museum prachtig is, en het andere om van weg te lopen?
Het museum hier in Stockholm was veel kleiner dan ik verwachtte, en wat er werd getoond, was niet echt helemaal mijn stijl, behalve hier en daar een werk van Joan Miró en René Magritte. Jammer !!!!
Ik denk dat je ze echt moet proberen om dan te zeggen of ze je bevallen of niet. Het "Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía" in Madrid bijvoorbeeld was een groot museum en er werden mooie dingen tentoongesteld die ik heel erg kon appreciëren. Dat was echt een geslaagde zondag.
Omdat ik ondertussen al veel museums gezien heb in Spanje, Frankrijk, New York, Denemarken, Zweden, en dergelijke, maar nog niet eens het Museum voor Moderne Kunsten in mijn eigen stad had gezien, ging ik daar een aantal maanden geleden naar toe. Het resultaat was om te huilen, en ik vond het zo verschrikkelijk dat ik na 20 minuten gewoon naar buiten ben gerend, ik had nog nooit zoiets verschrikkelijks gezien !!!
Als ik toch een tip mag geven ... Als jullie ooit eens in de buurt van Kopenhagen zijn, dan is er in het noorden van Kopenhagen een prachtig museum voor moderne kunsten, dat Louisiana is genoemd. Ik heb er 5 uur genoten, zowel van de werken die in het museum hingen, als van het fijne gebouw, de prachtige tuin met mooie beelden en prachtig uitzicht over het Kattegat, alsook het lekkere eten in het museumrestaurant. Dat was echt een hoogtepunt. Er komen van die heerlijke dag ook nog een aantal layouts ...
Straks neem ik de trein naar huis en rond half 8 denk ik thuis te zijn. En daarna ... ga ik toch nog wat proberen scrappen. Het is ondertussen alweer weken geleden dat ik daarvoor eens de kans had, en ik verlang er zo ontzettend naar !!!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Today I went to the Museum of Modern Art, and I was really looking forward to it, but I came back really disappointed. Do you also have this, that one Museum of Modern Art is very beautiful and from the other, you would just run away ??
The museum here in Stockholm was much smaller than I expected and what they were showing was not really my style, except for some works from Joan Miró and René Magritte. Such a pity !!!
I really think you have to try them before you know if you like them or not. The *Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía" in Madrid for example was a big museum and there were lots of beautiful things that I really appreciated. That was really a great Sunday.
Because I have seen quit some different museums in Spain, France, New York, Danmark, Sweden, but had never seen the Museum of Modern Art in my own hometown, I went there a couple of months ago. The result was to cry, I really sprang out the museum after only 20 minutes and had never seen such a terrible thing !!!
If I can give you a tip ... If you are some day in the neigborhood of Copenhagen, than there is in the north of Copenhagen, a beautiful museum for modern art, which is called Louisiana. I really enjoyed 5 beautiful hours over there, both by looking at the beautiful works, as by enjoying the great building, the beautiful garden with fantastic statues and a great view over the Kattegat, as the fine food in the museum restaurant. That museum was really a great highlight. There will also follow some layouts about this ...
Later on I will take the train home again, and I think I will be home again around 7.30 pm. And then ... I will try to do some scrapbooking. In the meantime it has been some weeks again before I had a chance to do that, and I really long so much for it !!!

zaterdag 7 februari 2009

Oh zo moe !!! ¤¤¤¤ Oh so tired !!!

Pffff, wat een wandeling heb ik alweer achter de rug. Ik ben om half 10 te stad in getrokken, en behalve een uurtje pauze voor te eten, heb ik tot half 5 rondgelopen, aan één stuk door !!!
Maar ik ben heel braaf geweest, en heb buiten wat hobbygerief niets anders gekocht. Flink he !!! ;-))
Normaalgezien koop ik het meeste van mijn scrapgerief het liefst bij In2hobby, maar als ik in Stockholm ben kan ik het niet nalaten om even binnen te stappen in de grootste hobbywinkel van Zweden, omdat ze daar alle leuke zaken van Tilda verkopen, en ja, ik ben fan van Tilda ...Heel regelmatig hebben ze nieuwe series van Tilda en één ervan zijn deze tuinmannen. Ik vind ze zoooooo snoezig !!!

Ik moest er niet lang over nadenken, een tuinierster in hart en nieren als ik, moet natuurlijk deze nieuwe figuurtjes hebben !!

Ik kocht er ook nog kleine knopjes van, en mooi vilt in turkoois en mosgroen, en ik ben van plan om er een agenda voor mijn ma mee te maken, een beetje in dezelfde stijl als de agenda die ik vorige week voor mijzelf maakte. Ik ben ondertussen helemaal wild van vilt (en het rijmt nog ook ;-))Om in dezelfde stijl te blijven, kocht ik ook nog deze stickertjes van Tilda. Lief he !!

Ik vind het ook nu en dan eens leuk om eens wat stempeltjes te hebben die ze normaal gezien niet in onze Belgische contreien hebben, en het is dan ook al mijn derde reeks die ik koop van deze meisjes. Ik vind ze altijd zo snoezig, dat ik ze ook deze keer weer niet kon laten liggen. Daar ga ik mooie zomerse kaartjes mee kunnen maken ...

En de laatste tijd heb ik niet alleen een zwak voor vilt, maar ook voor van die grappige figuurtjes ... Vandaar dat ik deze leuke ventjes toch niet kon laten liggen zeker !!!


En in het teken van leuke figuurtjes, werd ik ook helemaal verliefd op deze chipboard diertjes ...Enkele weken geleden maakte ik ook een kaartje met een freebie van Inger Harding. En aangezien zij altijd zo lief is om nu en dan iets weg te geven op haar blog, vond ik het niet meer dan normaal dat ik ook wat van haar kocht. Vandaar deze leuke etiketjes en tags die ik zowel in lichtblauw als rood kocht. Deze kunnen handig van pas komen voor één of andere romantische layout.Het was toch best wel een drukte in de stad, en dus ben ik wel blij dat ik nu weer op het gemak op het appartement zit, waar ik nog een beetje blogs aan het lezen ben, en straks ga ik nog wat televisie kijken. Er is een gezamelijk interview te zien met Robert Redford en Paul Newman, en omdat ik al 30 jaar fan ben van beide, wil ik dat toch niet missen.
Ik hoop dat jullie ook een fijn weekend hebben !!!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Pfff, what a walk I made today !!!! I went into town at 9.30 am, and besides a one-hour lunch break I walked the whole time until 4.30 pm.
But I have been a good girl and besides some hobby material, I have bought nothing more. I'm such a good girl ;-))
Normally I like to buy most of my scrapbooking stuff at in2hobby, but when I'm in Stockholm I can't go there, without hopping into the biggest hobby shop in Sweden, because they sell awsome Tilda-stuff, and yes, I'm a Tilda fan ...
Very often there are new series coming out from Tilda, and one of the latest was this garden series. I think they are soooooo cute !!!
I didn't have to think long, a gardener like me, needs to have this of course ...
I also bought little buttons from the same series, together with beautiful felt in turquoise and moss green, and I'm planning to make an agenda for my mum in the same style as the one I made last week for myself. In the meantime, I'm really a fool for felt !!!
And to stay in the same style, I also bought these stickers from Tilda. They are so cute !!!
Every now and then I also like it to have some stamps that are not for sale in Belgium and surroundings, and it's thus already the third series of these little girls I have bought. I always find them so cute that I can't resist them. I will certainly be able to make some beautiful summercards with them.
And the last time I don't only like felt very much, but I also have a weakness for silly characters ... That's why I didn't hesitate when seeing this, and I bought these crazy little men...
And when talking about silly characters, I totally fell in love with these chipboard animals.
A few weeks ago, I also made a card with a freebie from Inger Harding. And because she's always so nice to give some stuff away on her blog, I found it not more than normal that I also bought some things from her. So I bought these cute tags both in light blue and red. They will be of good use on one or another romantic layout.
It was quit busy in the city, so that's why I'm happy that I'm on the appartment again in all silence, where I'm reading some blogs and later on this evening, I will watch some tv. They will show a joint interview with Robert Redford and Paul Newman, and since I have been a fan of both of them for more than 30 years, I really want to see this.
I hope you can all enjoy a nice weekend too !!

vrijdag 6 februari 2009

Gedaan met werken, nu ben ik toerist !! ¤¤¤¤ I finished working, now I'm a tourist !!

Ziezo, mijn 3 dagen op de beurs zitten er op. Vanaf nu is het alleen nog een heel weekend lang genieten. Ik zit hier gezellig op het appartement van mijn werk, en heb vanavond op mijn gemak wat blogs afgeschuimd. Wat heerlijk, die rust hier, na die 3 rumoerige dagen op de beurs. Die rust kan eens deugd doen !!!
Ik heb ondertussen ook al een volledige route uitgestippeld hier in Stockholm van de winkels die ik morgen absoluut wil zien. Ik kijk er eigenlijk naar uit. En gelukkig is het ook niet koud, het was vandaag 3 graden, alleen helaas nu en dan ook wat regen of sneeuwwater. Hopelijk houden ze het morgen droog.
Nu ga ik nog wat gezellig televisie kijken in mijn bed, en dan eens lekker uitslapen (dat wil zeggen dat ik hoop dat ik toch eens tot 7 uur zal kunnen slapen) want de nachten zijn de afgelopen dagen toch best kort geweest.
Slaap ze ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
So, my 3 days at the fair are over. From now I will only be enjoying this weekend. For the moment, I'm having a cosy time at the appartment of my work, and I did visit some different blogs, in all silenceness. It's fantastic, this silence, after 3 loud days on the fair. This quitness really does wonders !!
In the meantime I have also made a whole routing for the shops that I would like to see tomorrow here in Stockholm. I'm actually looking forward to it. And luckely it's not cold either, today it was 3 degrees, only unfortunately some rain or snowrain sometimes. I hope they will keep it dry tomorrow.
Now I will have some cosy time in bed looking at the television, and then sleeping long until I wake by myself (that is, I hope that I can sleep until around 7 o'clock) because the nights have been rather short the last couple of days.
Sleep well ...

dinsdag 3 februari 2009

Op weg naar Stockholm ¤¤¤¤ On the way to Stockholm

En hup, we zijn weeral weg zie. De laatste tijd gebeurt er wel veel, en ben ik heel weinig thuis. Gisterenavond heb ik precies de tijd gehad om mijn valies van Duitsland en België uit te legen, om ze dan weer te vullen met alle spullen die ik zal nodig hebben in Stockholm. Momenteel zit ik dus op de trein en ik keer pas zondagavond weer terug naar huis.
Morgen begint de jaarlijkse meubelbeurs en ik moet er 3 dagen hard werken, zowel op de stand van ons bedrijf, als met het leggen van contacten. Da's 's morgens vroeg opstaan, en 's avonds laat in bed ...
Zaterdag en zondag blijf ik dan ook in Stockholm maar dan als toerist. Alhoewel, ondertussen begin ik Stockholm ook wel goed te kennen, dus zaterdag wordt het meer een shoppingdag, terwijl ik zondag het Museum voor Moderne Kunsten ga bekijken. Dat stond al jaren op mijn lijstje maar het was nooit het goede moment.
Dus als je me de komende dagen niet veel hoort, dan weet je alvast waaraan dat ligt, maar vrijdagavond ben ik in elk geval weer present. Beloofd !!!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
And hup, we are on the road again. The last couple of weeks, lots of things are happening, and I'm not home so often anymore. Yesterday I just had the time to empty my suitcase from my time in Germany and Belgium, and then I directly had to fill it with all stuff I will need in Stockholm. For the moment I'm on the train, and I will only return on Sunday evening.
Tomorrow the annual furniture fair starts, and I need to work hard over there during 3 days, both on the stand of our company, as with networking. That means, getting up early, and being late in bed in the evening ...
Saturday and Sunday I will stay in Stockholm but then as a tourist. Although, in the meantime I start to know Stockholm pretty well, so Saturday will more be a kind of a shopping day, and on Sunday I will go and look at the Museum of Modern Art. That one has been already many years on my list to see, but it was never the good moment.
So if you don't hear me so often the next coming days, than you know at least why, but on Friday night I will be present again. I promise !!!

maandag 2 februari 2009

Scrapbookagenda ¤¤¤¤ Scrapbooking agenda

Herinneren jullie je nog dat ik vorige zomer een "scrapbookboekje" heb gemaakt? Indien niet, ga even een kijkje nemen naar mijn post van 30 juli 2008, daar kan je er alles over lezen.Er moest rond dat boekje nog altijd een kaft komen, en na een half jaar is het dan ook uiteindelijk gelukt !!!
Ik had eerst het idee om een kaft te scrappen, maar toen zag ik dit ideetje in de "Anna", en ben ik vilt gaan halen.
Het was de eerste keer dat ik vilt naaide, en het zal zeker niet te laatste keer zijn. Het is echt een zalig materiaal om mee te werken, en ik vind het ook een erg mooi materiaal dat in zoveel verschillende kleurtjes verkrijgbaar is en zo veelzijdig is.
Mijn ma heeft me geholpen om de 2 kleuren aan elkaar te naaien, want ik ben niet zo een held met de naaimachine, en daarna heb ik alle versiering en stiksels aangebracht.


Ondertussen heb ik al een vraag gekregen van mijn moeder en mijn vriendin om ook zoiets voor hen te maken. Ik weet weer wat doen ;-))¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Do you remember that I made a "scrapbookingbook" last summer? If not, have a look at my post of 30st of July 2008, there you can read all about it.
This little book still needed to receive a cover, and after half a year, it finally did !!!
My first idea was to scrapbook a cover, but then I saw this idea in the "Anna" so I went to get some felt.
It was the first time I was sewing felt, and it will certainly not be the last time. It's really a great material to work with, and I also find it a really beautiful material that is available in so many different colours, and it's very versatile.
My mother helped me to sew the 2 colours together, because I'm not such a hero when a sewing machine is involved and after this I have made the decorations and stitching.
Meanwhile my mother and friend asked me if I could make something similar for them also. I know what to do again ;-))

zondag 1 februari 2009

Receptie bij In2hobby ¤¤¤¤ Reception at In2hobby

Vandaag gingen de deuren open bij In2hobby, 't is te zeggen, hun nieuwe locatie. 't Was er al gezellig druk toen ik een half uurtje na openingstijd binnenkwam en het was leuk een heel deel gezichten van het forum te herkennen, en een paar oude vrienden tegen het lijf te lopen.
De winkel is supergezellig geworden !!! Beige en taupe muren, met houten meubeltjes en toonbank erbij, zorgen voor een warme en fijne omgeving waar het leuk vertoeven is. Echt een geslaagde opzet van Wendy en Bruno.
Bij deze wil ik ze beiden heel veel succes wensen met deze verdere stap in hun scrapbookgebeuren, en hoop dat ze het fantastisch gaan doen.
Als je in de buurt van Gent bent, ga zeker eens langs bij hen, want het is echt de moeite waard. Je vindt alle info op http://www.in2hobby.be/ .
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Today the doors opened at In2hobby, or better, the doors of their new location. It was already pretty busy when I arrived half an hour after it opened and it was nice to recognise some faces from the forum, and see some old friends back again.
The store has become very very cosy !!! Beige and taupe walls, together with wooden furniture and a wooden counter, make a nice and great environment where you really want to be. Really a great achievment from Wendy and Bruno.
Hereby I want to wish both of them all the luck in the world with their next step in the scrapbooking business and I hope they will do a fantastic job.
If you are in the neighborhood from Gent, you certainly have to stop by, because it's more than worth it. More info you can find on http://www.in2hobby.be/ .