donderdag 26 februari 2009

Lieve mensen leren kennen via internet ¤¤¤¤ Get to know sweet people through the internet

Internet kan soms zo een ongelooflijk fijn medium zijn, waarbij er vaak lieve dingen uit de meest onverwachte hoeken komen.
Ik lees vb. sinds een aantal maanden een blog van een Zweedse scrapwinkel en heel toevallig zag ik daar een maand geleden 2 layouts in het Nederlands. Mijn aandacht was natuurlijk direct aangescherpt, want wat is de kans dat je Nederlands ziet op een Zweedse blog. Bleek dat de dochter van die mevrouw die de winkel openhoudt, een Belgische was die nog in Zweden had gewoond, en haar mama woont er nog steeds. Sindsdien lees ik ook trouw haar blog.
Nu liet ze me gisteren via mijn blog weten dat haar mama een leuke verrassing voor mij had als ik haar een berichtje zou sturen. Zo gezegd, zo gedaan, en bleek dat haar mama op een scrapbeurs zal staan, waar ik volgende week naartoe ga en dat ze me een vrijkaart wou opsturen.
Dat vond ik zo ongelooflijk lief. Ik heb die mevrouw nooit ontmoet, en toch dachten zij en haar dochter aan mij ... Ik bedoel maar, zonder het internet was dat allemaal niet mogelijk geweest.
Een ander voorbeeldje van vandaag ... Ik schreef in een eerdere post dat ik graag een aantal dingen wou maken in vilt, en als er iemand ideetjes had, dat die altijd welkom waren. En deze avond kreeg ik een mail van Enny, die me een paar leuke foto's stuurde van allerlei dingen die met vilt zijn gemaakt. Ik vond het zo lief dat ze de tijd had genomen om een paar dingen op te zoeken ...
Alle 2 lieve reacties van mensen die ik uiteindelijk niet eens ken, en waarmee ik door één of ander toeval via het internet in contact ben gekomen. Heel fijn vind ik dat.
En ook alle mensen die hier nu en dan een reactie achterlaten op mijn blog, wou ik hierbij bedanken, want die boodschappen doen me altijd een enorm plezier.
Bedankt alle lieve mensen, die nu en dan gewoon door een klein woordje en gebaar een extra zonnestraaltje aan mijn dag geven !!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Internet can sometimes be an incredible great medium, where the most sweet things come out of the most unexpected corners sometimes.
Since a couple of months for example, I'm reading a certain blog from a Swedish scrapbooking shop and all of a sudden I saw 2 Flemish layouts on that Swedish blog. It directly caught my attention of course, because what are the chances that you see Flemish on a Swedish blog? It turned out that the daughter of this lady having this scrapbooking shop was a Belgian girl that had lived in Sweden, and her mother still lives there. From that time on I also read her blog.
Now this girl informed me through my blog yesterday, that her mama had a nice surprise for me if I gave her my email address. So I took contact with her, and it appeared that her mum will have a stand on a scrapbooking fair that I will visit next week and that she wanted to send me a free entrance ticket.
I thought this was incredible sweet. I had never met this woman yet, and still she and her daughter tought of me ... I just mean, without internet, all of this would not have been possible.
Another example from today ... In an earlier post I wrote that I wanted to make some stuff in felt, and if someone had ideas, that these were more than welcome. And this evening I received a mail from Enny, who sent me a couple of pictures of great things that were made in felt. I thought it was so sweet that she took the time to look up some things for me ...
Both of this examples of reactions from sweet people that I don't even know in the end but which I met by accident through internet. I really like it.
And also all people that leave a message on my blog, every now and then, I wanted to thank this way, because all these messages really make me happy.
Thank you, all sweet people out there, that give an extra sparkle of sunshine at my life, just with a sweet word or gesture.

6 opmerkingen:

Anoniem zei

; )

Katleen

Wendy zei

Dat doet echt plezier hé, die reacties op je blog. Ik heb er ook veel plezier aan en heb ondertussen al heel wat goeie vriendinnen gemaakt via het internet.

Cindy F. zei

Such a nice post Mich:)
The blogging community is unbelievably kind!

Cindy F. zei

Hey Mich! Got your message you want to join our HAED SAL group!
WOOHOO!! We're so excited you're joining us. I need your email address to send you an invitation. Your post has a "no reply" in the address, so I couldn't respond to your request.

Enny zei

Oops, ik ga weeral blozen !!
Ik heb intussen nog wat viltwerkjes gevonden, met patroontjes, die stuur ik binnenkort ook door.
Groetjes en veel plezier op de Zweedse scrapbeurs !!

THEA zei

Als je ideeën wilt opdoen voor viltcreaties, kijk dan eens op mijn crea blog bij mijn favorieten.
Daar staan Ingrids viltcreaties, en Maris. De dames werken allebei met vilt. En ze maken de mooiste dingen !!!Zeker de moeite waard, Mich !!

Veel plezier !!