woensdag 31 december 2008

Goede voornemens voor 2009 ¤¤¤¤ Good intentions for 2009

Aan het begin van een nieuw jaar, komen mensen altijd aandraven met allerlei goede voornemens, en een paar maanden later komen ze tot de conclusie dat ze die goede voornemens nog helemaal niet hebben waargemaakt, en verwatert alles uiteindelijk. Dat is één van de redenen waarom ik eigenlijk nooit goede voornemens maak, voor mij hoeft dat allemaal niet persé op 1 januari. Ik probeer altijd het hele jaar door allerlei dingen te doen die "goed" voor mij zijn, en niet alleen aan het begin van het jaar.
Maar dit jaar wou ik toch ook wel graag een lijstje met goede voornemens maken, en omdat ik ze wél zou volhouden, heb ik een lijstje voor mijzelf gemaakt, met alleen maar fijne dingen, zo wordt het helemaal niet moeilijk om ze vol te houden.
Dit komt voor dit jaar op mijn lijstje te staan :
* Kookboek scrappen : ik wil allerlei nieuwe recepten uitproberen en iedere keer als het lekker is, wil ik er een foto van nemen, zodat ik dat recept dan kan scrappen.
* Dia's scannen - deel 1 : Ik had in 2008 ongeveer een 2000 oude dia's ingescand, en ben sinds vorige week tot de conclusie gekomen dat ik ze in te lage resolutie had gescand, om er mooie foto's van te printen. Dat wordt dus herbeginnen. Ik begin eraan van zodra ik terug in Zweden ben.
* Dia's scannen - deel 2 : Naast die 2000 dia's die ik moet herbeginnen, heb ik er nog een 2000-3000-tal die ook nog eens moeten worden ingescand. Dat komt dus nadien aan de beurt.
* Photoshop leren : Da's inderdaad eentje die al een tijdje op mijn to-do-lijstje staat, maar aangezien ik er nu werk van ga maken om alle dia's in te scannen, moet ik ook Photoshop goed onder de knie krijgen, zodat ik alle dia's mooi kan aanpassen, om ze dan af te printen, en heerlijk te kunnen scrappen.
* Techniekenboekje maken : Er verschijnen overal op allerlei blogs zoveel leuke technieken om te scrappen en kaartjes te maken, die je helaas ook weer vergeet, als je ze niet ergens noteert. Ik ga er daarom eens werk van maken om een techniekenboekje samen te stellen, waarin ik daarna naar hartelust kan bladeren, en technieken testen.
* VEEL scrappen !!! : Toch wel het belangrijkste dat op dit lijstje komt te staan. Die 5000-6000 dia's en al die duizenden andere foto's moeten nu eindelijk toch wel eens allemaal gescrapt worden. Ik barst bijna uit mijn voegen van de ideeën, dus het wordt tijd dat ik me daar eens goed aanzet, om vele mooie dingen te maken, als een waar souvenirboek over mijn eigenlijk leven. Ik zie er enorm naar uit om dat allemaal te doen, het is als het ware een beetje therapeutisch voor mij om mijn leven eens letterlijk op een rijtje te zetten.
* GENIETEN !!! : En boven alles, wil ik genieten van alles wat ik doe en onderneem ...
Zoals je ziet, op mijn lijstje alleen maar leuke dingen, zo ben ik er zeker van dat ik ze allemaal ga volhouden ;-))
En wat staat er op jullie lijstjes?
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
At the beginning of a new year, people always come up with all kinds of lists of good intentions, and a few months later they find out that they didn't do anything with those good intentions and they soon are forgotten. That's one of the reasons why I normally don't make a good-intentions-list, it doesn't have to the 1st of January to start all of this. I always try to do "good" things for myself around the whole year, and not just at the 1st of the year.
But this year I also feel for a good-intentions-list at the 1st of January, and because I would be able to fulfil them all, I made a list for myself with only pleasant things, that way it's not difficult to persist.
This is what my list is made off :
* Scrapbooking of a cookbook : I want to test all kinds of new recipes, and everytime it tastes good, I want to take a picture of it, so I can scrapbook it afterwards.
* Scanning of slides - part 1 : In 2008, I scanned in about 2000 slides, and since last week I have come to the conclusion that I scanned them on a too low resolution to print them in a good way. So that means that I can start over again. I will start this job as soon as I will be back in Sweden.
* Scanning of slides - part 2 : Besides those 2000 slides that I need to scan in again, I also have about 2000-3000 more slides that need to be scanned. That I will do after part 1.
* Learning of Photoshop : That's indeed a task that has been on my to-do-list for a long time, but since I will now really start to scan in all slides, I also have to make sure that I know Photoshop in a good way now also, so I can change all slides in a good way, so I can print them and than can do lots of scrapbooking.
* Making of a technique book : On lots of blogs, you can find great techniques to do scrapbooking or making cards, but unfortunately one also forgets this, if they are not noted down somewhere. I will thus work on making a technique book, that I can look in every now and then, and where I can try all techniques.
* Do LOTS of scrapbooking !!! : I think this may be one of the most important things that will stand on my list. Those 5000-6000 slides and those other thousands of photos really need to be scrapbooked one day. I really am bursting with lots of creative ideas, so it's really time that I will take the time now to make beautiful things, really like a souvenir book of my own life. I'm really looking forward to doing this, it's kind of therapeutic to literally put my life at place.
* ENJOYING myself !!! : And above all, I want to enjoy all I do ...
As you can see, only fun things on my list, that way I'm sure that I will persist all of them ;-))
And what is on your lists?

maandag 29 december 2008

Weekendje Nederland ¤¤¤¤ Weekend in Holland

Dit weekend zijn mijn vriendin en ik heerlijk naar Nederland geweest en hebben onszelf eens heerlijk verwend. Het begon vrijdagavond met de rit naar Valkenburg, waarbij we al duchtig zongen en lachten in de auto. We hadden een mooie B&B gehuurd, en ook bij aankomst bleek hij even mooi als de foto's deden geloven.
Iets te eten vinden in Valkenburg was wel wat moeilijker !!! Overal werden alleen maar kerstmenu's aangeboden, en omdat we vegetariër zijn, en omdat we al veel te veel gegeten hadden, wilden we echt geen hele menu eten. Na lang zagen kregen we in 1 van de restaurants dan toch een gewone pasta. En wijn met een olievlek op !! ??? Zou dat het afwasmiddel geweest zijn, dat nog van de glazen kwam? Omdat ze dan toch eten voor ons wilden maken, hebben we daar dan uiteindelijk toch maar niet over gezaagd !!!
Op zaterdag zijn we de ganse dag naar de Thermae 2000 geweest, heerlijk genieten van 11 verschillende sauna's, en tussendoor zwemmen, lezen en lekker eten !! Heeeeeeeeeeeeeerlijk !!!!!!
En op zondag hadden we besloten om ons geld op te gaan maken in het Outlet Centre in Roermond. Gelukkig viel de schade nogal mee, want ik heb alleen maar een skivest en een mooi pulletje gekocht. Dus mijn bankkaart had niet te klagen ;-))
Vandaag word ik een jaartje ouder, en dus gaan we straks na het eten een middagje op stap, alhoewel we nog niet besloten hebben naar waar. Ik zal het jullie in een volgende post wel laten weten !!
Doei !!!!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
This weekend my friend and I have been in Holland to really enjoy ourselves. It started on Friday evening already with a drive to Valkenburg and the whole road we have been laughing and singing. We hade rented a nice B&B and also when we arrived, it looked as nice as the pictures we had seen.
To find something to eat in Valkenburg was a bit more difficult !!! In all restaurants they only offered a X-mas dinner, and because we are vegetarians and because we had already eaten much too much, we didn't want to eat a whole menu. After a long discussion, we finally got a simple pasta in one of the restaurants. And wine with an oil slick !!! Could that be the washing detergent that came off from the glasses?? !! Because they wanted to make food for us, we decided not to complain about this ...
On Saturday, we went the whole day to Thermae 2000, enjoying 11 different saunas and in between just swimming, reading and eating !! Wonderfulllllllllllllllllllllllllllllllllllll !!!!
And on Sunday we had decided to spend all our money in the Outlet Centre of Roermond. But we succeeded to maintain some money left, as I only bought a skiing vest and a sweater. So my bank card couldn't complain !! ;-))
Today I have decided to become a year older, so this afternoon, after lunch, we will go out somewhere, but we haven't decided where yet. I will let you know in a next post.
Bye bye !!!

donderdag 25 december 2008

Verjaardagskaartje ¤¤¤¤ Birthday cardMijn moeder heeft een collega op het werk die op 2 januari 38 jaar oud wordt, maar na al die jaren is ze nog steeds een grote fan van Nijntje !!!
Het kon dan ook niet anders dan dat ik haar voorstelde om een Nijntjes-verjaardagskaart te maken ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
My mother has a colleague at work that will turn 38 years on the 2nd of January, who is still a big fan of Miffy after all these years.
So I proposed my mum to make her a Miffy-birthdaycard ...

woensdag 24 december 2008

Kerstkaartje voor een andere nicht ¤¤¤¤ Christmas card for another nieceDie nicht van mij, voor wie ik gisteren een kaartje heb gemaakt, heeft ook nog een zus, en zodoende heb ik dus 2 nichten hihi. Ook zij heeft een kerstkaartje van mij gekregen ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
That niece of mine, for whom I made a X-mas card yesterday, also has a sister, and in that respect I have thus 2 nieces hihi. And she has also received a Christmas card from me ...

dinsdag 23 december 2008

Kerstkaartje voor mijn nicht ¤¤¤¤ Christmas card for my nieceKerstmis nadert met rasse schreden, dus de kaartjes moeten er hier nu echt wel aan de lopende band door !!!!
Dit is een kaartje dat ik maakte voor een nichtje van mij. Nog een kerstkaartje of 4-5 en dan ben ik klaar, maar er liggen ook alweer een paar verjaardagen op de loer, en voor die mensen moet ik natuurlijk ook een kaartje maken !!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Christmas is approaching very fast, so I really have to make the X-mas cards very fast now !!!
This is a card that I made for a niece of mine. Still 4-5 X-mas cards to go and than I will be finished with them but there are very soon also some birthdays coming up, and for those people I have to make a card also of course !!

maandag 22 december 2008

Kerstkaartje voor mijn tante en nonkel ¤¤¤¤ Christmas card for my aunt and uncleGisterennamiddag, na een lange stadswandeling waar we hebben genoten van alle kerstversiering en -verlichting, heb ik dit kaartje gemaakt voor mijn tante en nonkel. Voor het eerst wat klassieker dan wat ik normaal gewend ben van te maken ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Yesterday, after a long walk in the city, where we enjoyed the X-mas ornaments and lights, I made this card for my aunt and uncle. For the first time a little more classical than what I'm used to ...

zondag 21 december 2008

Kerstkaartje voor mijn beste vriendin ¤¤¤¤ X-mas card for my best friend


Kaartje nummer 3 is klaar, voor mijn beste vriendin. Gisterenavond is ze me komen ophalen, en hebben we gezellig de avond bij haar doorgebracht met koken, naaien en bijkletsen, en gewoon gezellig bij elkaar zijn, nadat we elkaar toch weer een paar weken niet gezien hadden. We zijn al 19 jaar beste vriendinnen en ook al zien we elkaar nu niet meer zoveel als vroeger, toch zijn we nog altijd elkaars hartsvriendinnen en weten we alles van elkaar. Fijn dat er zo iemand is ...

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Card nr. 3 is ready, for my best friend. Yesterday evening, she came and pick me up and we spent a great night together with cooking, making cross stitches while chatting the night away and just being together, after we didn't see each other a couple of weeks. We are best friends for already more than 19 years and even if we don't see each other as much as before, we still remain heartfriends that know everything from each other. Glad to have someone like her ...

zaterdag 20 december 2008

Kerstkaartje voor mijn pa ¤¤¤¤ Christmas card for my dadZiezo, na het kerstkaartje voor mijn ma, heb ik nu verdergewerkt aan eentje voor mijn pa. Daarna heb ik er nog een stuk of 5-6 te doen, maar eerst gaan we een lange wandeling maken in Laarne, kwestie van de beentjes een beetje te strekken !!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
So, after the X-mas card for my mum, I have now finished the one for my dad. Then I still have to make 5-6 more, but first we are going to take a long walk, to make sure that we stay fit !!!

vrijdag 19 december 2008

Kerstkaartje voor mijn ma ¤¤¤¤ Christmas card for my mumToen ik nog in Zweden zat, had ik nog maar net tijd gehad om 2 kaartjes te maken voor Zweedse vrienden, dus ik heb nu nog al de kerstkaartjes voor de boeg voor mijn vrienden en familie in België.
Vanmorgen heb ik geprofiteerd van het feit dat mijn ma moest werken, en heb ik ondertussen haar kerstkaartje gemaakt.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
When I was in Sweden, I only had time to make 2 X-mas cards for Swedish friends, so I still have to make all of them for my friends and family in Belgium.
This morning my mum had to go and work, so it was the ideal moment to make her Christmas card ...

woensdag 17 december 2008

't Is kerstverlof !!!!! ¤¤¤¤ It's X-mas holidays !!!!

Mensen, jullie weten niet hoe blij ik ben. Wat heb ik hier naar verlangd !!!! HET IS VERLOF !!!!
En ik ga er zo van genieten. Gewoon vanalles en niets doen. Ik ga naar de boekenbeurs, ga foto's trekken op een pensioensfeest op mijn ma haar werk, ik ga bij een vriendin langs om te scrappen, ga spelen met peperkoeken huisjes, ga 5 dagen naar Normandië om uit te waaien met mijn ouders, ga een weekend naar Nederland met mijn vriendin om er een dagje te genieten van de sauna en een dagje om ons geld op te maken in een outlet center, ik ga lezen, scrappen, knutselen, prutsen op de pc, gezellig televisie kijken, en vooral genieten van de mensen rondom mij. Niets moet en alles mag ... Oh, wat heb ik daar naar verlangd. En dat 3 weken lang !!!
Ik zie het helemaal zitten ... maar dat hadden jullie al gemerkt zeker ????
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
People, you don't know half how glad I am. I did wanted this so long already !!! IT'S HOLIDAYS !!!!
And I will enjoy it so much. Just doing much and at the same time nothing at all. I'm going to a book fair, will go and take pictures at a party for a colleague of my mum that will retire, I will go to a friend to do some scrapbooking, I will play with gingerbread houses, I will go to Normandy for 5 days with my parents to feel the wind in my hair, I will go to Holland with my friend to go to a sauna one day and spend all our money in an outlet centre the day after, I will read, scrapbook, do some handycraft, enjoy myself on the pc, have some cosy times in front of the television, and most of all, enjoy the people around me. Nothing that is a must, and I will only do things that I feel for ... Oh, I wanted this so long, and that 3 weeks long !!!!
I'm really looking forward to this ... but I guess you might have noticed !!! ???

dinsdag 16 december 2008

Peperkoekenhuisje ¤¤¤¤ Gingerbread houseOnlangs zag ik op een Amerikaanse blog een foto van mensen die een peperkoeken huisje in elkaar aan het steken waren, en dat leek me opeens zooooooooooooooooo gezellig dat ik dat ook wou doen. Dus gisteren ben ik naar de winkel gelopen om zo een "bouwpakket" (ja, ik woon niet voor niets in het land van Ikea he ;-)) en dit pakje dat jullie hier op de foto zien staan, gaat ook mee in de handbagage richting België morgenavond.
Ik ben van plan om het samen met mijn vriendin en haar dochtertje van 6 te maken. Volgens mij wordt het een supergezellige middag vol geknoei met snoepjes en gesmolten suiker !!! Ik laat jullie zeker nog de foto's zien hoe het huisje eruit zal komen te zien als het af is. Ik ben ervan overtuigd dat het resultaat niet zo mooi zal zijn als op de foto, maar we zullen vast wel veel plezier hebben en da's het belangrijkste ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Some days ago I saw a picture on an American blog where people were making a gingerbread house and it looked sooooooooooooooooooooooooooooooooo cosy that I also wanted to try it. So yesterday I went to the shop to get such a "flat pack" (yes, can you notice that I live in Ikea's country ;-)) and the package that you see on the picture will follow me in my handluggage tomorrow night direction Belgium.
I'm planning to make it with my best friend and her daughter of 6. I think it will be a fantastic afternoon with lots of messing around with candy and melted sugar !!! I promise to come back to you with pictures of how the gingerbread house will look like when it's finished. I'm convinced that the little house will not be as beautiful as on the picture, but I'm sure we will have had a lot of fun and that's the most important ...

maandag 15 december 2008

Bezige bij nr. 42 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 42


Ongeveer een jaar geleden kwam een collega van mij uit Engeland, na een paar maanden afwezigheid wegens kanker, terug op het werk. Ik stuurde haar dan dit 3D-kaartje om haar een hart onder de riem te steken ...

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

About a year ago, a colleague of mine from England came back to work after some months at home due to cancer. I have sent her this 3D-card as a welcome back ...

zondag 14 december 2008

Bezige bij nr. 41 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 41


Vorig jaar werd mijn pa 60 jaar en toen maakte ik dit kaartje voor hem. Als ik het nu terug zie, is het zo fijn te zien dat mijn kaartjes op een jaar tijd toch flink geëvolueerd zijn. Ze waren nog zooooooo simpel toen. Niet dat ze nu zoveel complexer zijn, maar bon, er zit toch al een groot verschil op. Maar één ding is nooit veranderd, het plezier om ze te maken en te geven ...

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Last year my dad turned 60 and then I made this card for him. When I see the card back now, it's great to see that my style has been changing quit a lot. They were soooooooo simpel then. Not that they are so complex today, but anyway, there's quit a change. But one thing never changed, the pleasure of making them and giving them away.


zaterdag 13 december 2008

Mijn klein konijn ¤¤¤¤ My little bunnyDeze komt vers van de pers, en is dus nog niet eens gestreken, maar ik wou hem direct aan jullie tonen !!
Toen ik dit konijntje voor de eerste keer zag, werd ik er op slag verliefd op omdat ik een foto van mijzelf als babietje heb, die er perfect bij paste. Ik zit als klein ukje op het bed van mijn ouders, in dezelfde houding als dit konijntje. Dus na het kerstverlof als ik weer in Zweden ben, wordt die foto dan ook samen met dit konijn gescrapt op een leuke spread.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
This one is still steaming hot, I finished it 5 minutes ago, and so it's not ironed yet, as you can see, but I wanted to show it to all of you directly !!!
When I saw this little bunny for the first time, I fell in love with it directly because I had a photo of myself as a baby, that would fit very well with it. I'm sitting as a little baby on the big bed of my parents, in the same position as the bunny. So after the X-mas holidays when I'm back in Sweden, this little bunny will become a nice spread for my scrapbook album.

vrijdag 12 december 2008

Wat een avontuur !! ¤¤¤¤ What an adventure !!

Zoals vaak op vrijdag, bleef ik vandaag langer op het werk om de lopende zaken van de week af te werken. Dit is helemaal tegen het Zweedse principe in, want vrijdag is een dag waarop de Zweden graag vroeger stoppen. Dus vanaf 2 uur begint het gebouw meestal leeg te lopen, en om half 5 blijven er maar een aantal eenzame personen over.

Om half 7, vroeger dan normaal, had ik er vandaag ook genoeg van, en terwijl mijn computer afsloot, ging ik nog even naar het toilet. Maar toen ik naar buiten wou gaan, bleek het slot te blokkeren.

Even kwam ik in paniek, want op vrijdagavond half 7 vastzitten in een bijna leeg gebouw is geen goed idee !! Ik zag mij daar al zitten, helemaal alleen in dat hokje, zonder eten, zonder iets om te doen, al slapend op de koude vloer ... tot maandag.

Normaalgezien tijdens de dag heb ik ook altijd mijn gsm mee, zelfs op het toilet, maar als het 's avonds wat rustiger en minder stresserig wordt, laat ik die soms al eens achter op mijn bureau zoals ook deze keer.

Er zat dan ook niets anders op om heel hard te beginnen bonken in de hoop dat er nog iemand in het gebouw zou zijn die me hoorde. Ik had er eigenlijk weinig hoop in want alle kantoren die ik voorbij was gegaan op weg naar het toilet waren al donker. Maar ik moet blijkbaar hard gebonkt hebben, want al na 1 minuut kwamen er 2 meisjes aangelopen van de andere kant van het gebouw die het geluid hadden gehoord. Wat een geluk had ik zeg !!! Het was alsof een baksteen van me af viel. Ik was er nog niet uit, maar in elk geval waren er mensen die me gingen helpen, dus ik was al direkt weer op mijn gemak.

En dan is het grappig om te zien hoe verschillende mensen anders reageren in bepaalde situaties. Mijn eerste reactie zou zijn om één van de mannen van de technische dienst te halen om de deur eruit te halen.

Maar deze 2 meisjes werken op de afdeling produktontwikkeling en zijn dus gewoon van ganse dagen vanalles in en uit elkaar te schroeven, dus ze gingen rustig naar hun bureau wat schroevendraaiers halen en begonnen zowel het slot van mijn deur als dat van de deur daarnaast los te vijzen zodat ze konden zien hoe dat slot er aan de binnenkant uitzag. En ze schoven ook een platte sleutel onder mijn deur door, zodat ik aan de andere kant ook de vijzen eruit kon halen.

Maar het probleem was nog niet opgelost, want het lukte nog niet om de deur open te krijgen. Maar na 20 minuten morrelen aan de deur, ging dan toch opeens het slot open. Wat een geluk !!!

Ik ben daarna direkt naar de winkel gegaan en heb 2 grote dozen kersttoffees gaan halen, die ik ze maandag ga afgeven als bedankje, want zonder hen had ik misschien zo geen fijn weekend voor de boeg !!!!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
As often on Friday, I stayed longer at work today, to finish all ongoing projects. This is totally against the Swedisch principles, because Swedes like to finish early on Friday. So at 2 o'clock the office starts to become a little more empty by the minute and at 4.30 there's only some lonely people left.
At 6.30, earlier than normal, I also had enough of it, and while my computer was closing down, I went to the toilet. But when I wanted to go out, the lock was blocked !!
For some seconds, I was really upset, because getting stuck in an empty building on Friday evening, that's definitely not a good idea !! I saw myself already lonely in that little place, without something to eat, something to do, sleeping on the cold floor ... until Monday !!!
Normally during the day I always take my mobile phone with me, even on the toilet, but at night when it's more quit and there is less stress, I leave it sometimes behind at the desk, like this time.
There was nothing else to do than bouncing very loud on the door and hoping that somebody would hear me. I actually didn't have much hope as all offices that I passed on the way to the toilet were already dark. But I think I must have bounced hard, because already after 1 minute 2 girls came running from the other side of the building who had heard the noice. What a luck !!! It was a real relieve. I couldn't leave the toilet yet, but at least there were people that were helping me, so I was directly at ease again.
And then it's fun to see how different people react in different ways on certain situations. My reaction would have been to get one of the men at the technical department to take out the door.
But these 2 girls work at the R&D department and are used to screwing things in and out each other the whole day, so they just walked back to their office to get some screwdrivers and then they started to take out the screws from as well my door as the door next to it, to see how the locksystem was build. And they also put a flat screwdriver under my door, so I could also take out the screws on my side.
But even then the problem was not solved, as it was not possible yet to open the door. But after they played about 20 minutes with a screwdriver in the lockhole, suddenly the door opened !!! What a relieve !!!
After this adventure, I went directly into the shop to get 2 big boxes of X-mas toffees, that I will hand over to them as a thank-you-gift on Monday, because without them, I would probably not have such a nice weekend in front of me.

donderdag 11 december 2008

Bezige bij nr. 40 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 40


Dit kaartje maakte ik 2 jaar geleden eens voor mijn ma, voor haar verjaardag. Toen nog heel simpel, maar ik vond vooral de tekening met bijpassende tekst zo leuk ...

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

This card I made 2 years ago for my mother's birthday. It was then still a very simple card, but I liked the picture so much with the text that fitted so well !! ...


woensdag 10 december 2008

Bezige bij nr. 39 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 39


Een 3D-kaartje dat ik 2 jaar geleden maakte voor mijn vriendin haar dochtertje die toen 4 jaar werd. God, wat vliegt de tijd, ondertussen is ze alweer even 6 jaar en gisteren heb ik een paar nieuwe schaatsjes voor haar gekocht als kerstgeschenkje. Ik hoop dat ze verrast zal zijn !!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

This is a 3D-card that I made for my friend her daughter, when she became 4 years. God, time is flying because in the meantime she is already 6 and yesterday I bought a new pair of icehockey skates for her as a X-mas present. I hope she will be surprised !!


maandag 8 december 2008

PepparkakorIk heb 2 ongelooflijk fijne buren, en dat is veel waard als je hier in Zweden alle 2 samen temidden van de wouden leeft.
Vooraleer ik volgende week woensdag vertrek naar België, ga ik eerst nog dit kaartje in hun brievenbus droppen.
Op het kaartje staan de ingrediënten voor "pepparkakor", HÉT kerstkoekje van Zweden dat door iedereen in grote hoeveelheden wordt gegeten ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
I have 2 incredible sweet neighbours and that's worth a lot when you are living here in Sweden together in the middle of the woods.
Before I will leave for Belgium next week on Wednesday, I will first drop this X-mas card in their postbox.
On the card I have noted the ingredients for "pepparkakor", THE X-mas cookie here in Sweden that everybody eats loads off ...

zondag 7 december 2008

Voorpagina kalender ¤¤¤¤ Front page calender


Ik had nog altijd het gevoel dat mijn kalender niet af was, als ik geen voorpagina had. Ik heb daarnet een heel eenvoudige layout gemaakt, maar hij geeft mij nu echt wel het gevoel dat ik klaar ben met de kalender. Wat ben ik blij dat hij just-in-time is afgeraakt !!
Deze middag ga ik zien hoe de Bind-it-all werkt en dan ga ik hem in elkaar steken. Ik ben toch wel een beetje bang want het is de eerste keer dat ik die Bind-it-all gebruik, en zie dat ik iets verkeerd doe en gans mijn kalender verpieter?
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
I still had the feeling that my calender was not totally finished if I didn't have a front page. I just made a very simple layout, but it really gives me the feeling now that I'm really finished. I'm so glad that I have finished it just-in-time !!
This afternoon I will check how the Bind-it-all works, and then I will make the final touch. I'm actually a bit afraid, because it's the first time I will use the Bind-it-all and what if I do something wrong so my whole calender is distroyed?

"God jul" ... oftewel "Zalige kerst" ¤¤¤¤ "God jul" ... or "Merry X-mas"


Gisterenavond ben ik snel aan mijn eerste kerstkaartje begonnen vooraleer al mijn scrapgerief weer weggestuurd wordt naar België, want dit kaartje is voor Jerker, en moet dus hier in Zweden op de bus worden gedaan ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Yesterday evening, I started with my first X-mas card, before all my scrapping stuff will disappear to Belgium again. This card is for Jerker, and thus has to go on the post here in Sweden ...

zaterdag 6 december 2008

DecemberZiezo, de laatste pagina van mijn kalender is er door. En toch ... ik heb nu niet het gevoel dat hij klaar is. Ik vind dat er eigenlijk nog een voorpagina bijhoort, met een grote 2009 erop. Maar eigenlijk weet ik niet of ik dat nog op tijd afkrijg.
De kalender moet morgen af zijn, want dan moet hij in de valiezen die de komende dagen op de truck naar huis worden gestoken, en ik heb ook nog een aantal andere zaken die op het lijstje staan, die zeker afmoeten.
Ik zal wel zien, of het wel dan niet lukt om er ook nog een voorpagina bij te maken, maar het zou wel fijn zijn !!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
So, the last page of my calender is finished. And still ... I don't have the feeling that it's finished yet. I feel that I even have to make a frontpage, with a big 2009 on it. But actually I don't know if I can have that one finished in time.
The calender really has to be finished tomorrow, because then he has to go in the boxes that will be put on the trucks that will go home the coming days, and I still have some more things on my list that absolutely need to be finished tomorrow.
I'll see if it's possible or not to finish the frontpage, but it would be nice !!

NovemberLangzaam maar zeker kruipen we verder naar het einde. Ik ben van deze layout best tevreden, vooral omdat ik zo van de tekeningen van Rien Poortvliet hou. Ik ben een echte fan, alleen jammer dat Rien al overleden is, zodat er nu helaas geen illustraties meer bijkomen ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Slowly I'm crawling further to the end. I actually quit like this layout, especially because I love the drawing of Rien Poortvliet. I'm a real fan, but it's sad that Rien already passed away, so no more illustrations appear from his hand ...

vrijdag 5 december 2008

Bezige bij nr. 38 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 38


Oef, het is weer weekend en ik ben er niet rouwig om !!! Heel veel werk gehad en dinsdag dan ook nog eens een nek gehad die vastzat. Vandaag is het al heel wat beter, maar de pijn is nog altijd niet heel weg ...
Morgenochtend vier ik hier Sinterklaas bij me thuis, lekker in mijn uppie, en dan ga ik weer verder met het maken van de laatste pagina's van mijn kalender. November en december moeten er nog door. En dan moet ik ook nog 2 kerstkaartjes maken voor Zweedse vrienden, vooraleer al mijn scrapgerief zondagavond in dozen verdwijnt, want volgende week gaat de helft van mijn huishouden weer op de truck richting België, zodat ik me ook kan amuseren tijdens mijn verlof.
Hieronder zien jullie een verjaardagskaartje dat ik anderhalf jaar geleden maakte voor mijn beste vriendin.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Oef, it's weekend again and I'm really glad for that !!! I have had loads of work and on Tuesday I even had a neck that was stuck. Today it's already much better, but the pain has not disappeared totally ...
Tomorrow morning I will be celebrating "Sinterklaas", a Belgian and Dutch variation on Santa Claus, all by myself, and then I will make the last pages of my calender. November and December are still waiting to be achieved. And than I also have to make 2 X-mas cards for Swedish friends, before all my scrapbooking material disappears in boxes on Sunday evening, because next week half of my belongings will go direction Belgium again, so I can also amuse myself during the next holidays.
Here you'll see a birthday card that I made one and a half year ago for my best friend.

dinsdag 2 december 2008

Mijn nichtje verjaart !!! ¤¤¤¤ My niece is having her birthday !!!Help, door het vele werken en het feit dat ik maar steeds bezig ben met de kalender voor mijn ma, ben ik een beetje de tijd uit het oog verloren. Vandaag viel dan ook maar pas mijn frank dat mijn nichtje donderdag verjaart !!! Heeeeeeeeeeeeeeeeeelp !!! Ik moest dus absoluut vanavond een kaartje maken, zodat het morgen op de post kan, want anders komt het te laat.
De inspiratie kwam maar niet, en uiteindelijk heb ik dan maar dit kaartje uit mijn mouw geschud.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Help, because I have been working so hard the latest time and because I was busy with my mum's calender during the rest of the time, I forgot all about time. So I just remembered today that my niece is having her birthday on Thursday. Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelp !!! So I really had to make a card this evening, so I could post it tomorrow, otherwise the card will not be in time.
The inspiration didn't want to come and in the end I made this card, after lots of thinking.

maandag 1 december 2008

Oktober ¤¤¤¤ October


Ziezo, het weekend is afgelopen en ik ben veel verder geraakt dan ik een week geleden zou durven hopen hebben. Nog 2 layouts te gaan, perfect timing, want zaterdag krijg ik voor mijn Sinterklaas de Bind-it-all, kan niet beter passen natuurlijk !!

Deze layout voor oktober moest natuurlijk in het teken staan van Halloween ...

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
So, the weekend is finished and I came much further with my calender than I did hope a week ago. 2 more layouts to go, perfect timing, because next Saturday I will receive the Bind-it-all for my "Sinterklaas", a Belgian and Dutch version of Santa Claus, so it couldn't be better of course !!
This layout for October had to be Halloween inspired of course ...

zondag 30 november 2008

SeptemberSeptember, de herfstmaand bij uitstek, dus vandaar deze houterige, bruine layout met enkele typische herfstbeestjes en champignons ...
Wat de opera betreft, dat was supertof, en geeft echt wel goesting om eens een echte opera bij te wonen. Dus men kan wel zeggen dat ze in hun opzet geslaagd zijn ;-))
Voor de pauze werden enkele liederen gezongen uit oa Rigoletto, Tosca en Otello. En na de pauze werden 5 liederen uit Carmen gezongen en uitgebeeld, met tussenin de nodige uitleg om zo het hele verhaal te kunnen meevolgen.
Het heeft een aantal jaren geduurd om in deze muziek te groeien, maar net zoals bij jazz, denk ik dat ik op weg ben om ook dit genre meer en meer te appreciëren ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
September, the autumn month, so therefor I made this wooden, brown layout with some typical autumn animals and mushrooms ...
What the opera is concerned, it was really great and it really made me feel like seeing a real opera one day. So one could say that they succeeded with this "trial opera" ;-))
Before the break they sung some song from opera's like Rigoletto, Tosca and Otello. And after the break they sung and played 5 songs from Carmen with in between the necessary explanation, so one could follow the whole story.
It has taken a couple of years to really grow into this kind of music, but just like with jazz, I think that I'm on the way to appreciate this kind of music more and more ...

zaterdag 29 november 2008

Augustus ¤¤¤¤ August


Ik ben op dreef, dus vandaag moest augustus er ook nog aan geloven. Als ik zo blijf doordoen, dan zou ik tegen het einde van volgend weekend klaar moeten zijn !!
Nu kan ik niet meer verder doen, want ik ga straks naar opera gaan kijken. Dat heb ik nog nooit gezien, en de Opera van Göteborg kwam naar onze stad, en een collega had 2 vrijkaarten voor mij ... dus dat moeten we gaan zien.
Ik vertel morgen wel hoe het geweest is ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
It's going good for the moment, so I also made August today. If I continue in the same way, than everything should be finished by the end of next weekend !!!
Now I cannot continue anymore, because I will go and watch the opera. I have never seen something like this, but the Opera of Göteborg came to our city, and a colleague had 2 free tickets for me ... so we need to go and see this !!
I will tell you tomorrow how it was ...

Juli ¤¤¤¤ JulyGisterenavond ben ik begonnen aan de volgende pagina van mijn kalender. Helaas was ik deze ochtend weer veel te vroeg wakker, dus kon ik beter mijn tijd nuttig besteden, en om half 6 zat ik alweer achter mijn scraptafel !! Maar, de 7de layout is dan ook al af, en het weekend moet nog beginnen. Joehoe !!
Gisterenavond kwam mijn buur langs met zelfgebakken "lussekatter" en "pepparkakor", 2 specialiteiten die vanaf dit moment, een aantal weken voor kerst worden gegeten, dus ik ga mijzelf nu eens verwennen en ze lekker als ontbijt verorberen. Smakelijk !!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Yesterday evening I started the next page of my calender. Unfortunately this morning I woke again much too early so it was better to use my time in a good way, so at 5.30 am, I was already sitting after my scrapbooking table !! But, my 7th layout is finished now already and the weekend hasn't started yet. Joehoe !!
Yesterday evening my neighbor passed by with some homebacked "lussekatter" and "pepparkakor", 2 Swedish specialities which are eaten as from this moment, some weeks before X-mas time. So I will spoil myself now and eat them for breakfast. Enjoy your breakfast too !!!

vrijdag 28 november 2008

Bezige bij nr. 37 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 37


Had ik in 2007 een kaartje gemaakt voor mijn ma haar moederkesdag, dan kon natuurlijk mijn pa niet achterblijven, dus hij kreeg dit kaartje voor zijn vaderkesdag ...

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

In 2007 I made a card for my mother's mothersday, and of course I also had to make something for my father, so he received this card for his fathersday ...

woensdag 26 november 2008

Bezige bij nr. 36 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 36


God, wat is de tijd weer aan het voorbij vliegen !!! Momenteel zit in op hotel ergens in het midden van Zweden, en heb net een maaltijd met 5 Duitse collega's achter de rug. Samen met 6 Belgen (die ondertussen alweer een paar uurtjes naar huis zijn) heb ik ze 2 dagen rondgeleid in onze fabrieken. Morgen rijden de Duitsers en ik nog eens verder naar het zuiden van Zweden om ze daar ook nog een bedrijf van ons concern te tonen.

Ik hoop morgen tegen een uur of 9 thuis te zijn, en dan moet ik nog 3 tiramisu's maken, pffff. Elke vrijdag hebben een 30-tal dames op het werk een koffietref waarbij iedere week iemand anders taart bakt voor de rest. En morgen is dus mijn beurt. Hopelijk geraak ik op een deftig uur thuis, zodat ik niet tot middernacht met mijn tiramisu moet staan spelen !!!

Ondertussen zien jullie hierbij het kaartje dat ik vorig jaar maakte voor mijn ma haar moederdag ...

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Oh my god, time is flying again !!! For the moment I'm at a hotel somewhere in the middle of Sweden and I just have eaten diner with 5 German colleagues. Together with 6 Belgian people (who departed home a couple of hours ago) I have shown them around in our factories during 2 days. Tomorrow the German people and I will drive further to the south of Sweden so I can show them another company of our concern.

Tomorrow, I hope to be home at 9 o'clock PM because then I still have to make 3 tiramisu's. Every Friday about 30 women at my job come together for a coffee break where one person always bakes a cake for the rest of the group. And tomorrow it's my turn. I do hope that I get home at a normal time, so I don't have to play with my tiramisu until midnight !!

Meanwhile you see hereby the card I made for my mother her mothersday last year ...

maandag 24 november 2008

Juni ¤¤¤¤ June
Deze layout voor juni liep heel vlot van de band !! Juni is de maand waarbij de eerste taarten kunnen worden gebakken met fruit uit eigen tuin, en waarbij aardbeien en rabarber rijkelijk voorhanden zijn. Dit wou ik dan ook tot uiting brengen in de layout. Ik had de passende prentjes, vond er direct het gepaste cardstock, papier en letters bij, dus het ging heel vlot om deze te maken.


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


This June layout was really made very, very fast. June is the month where one can bake the first fruitcakes with fruit from the own garden, and where strawberries and rhubarber grow rich. This is also what I wanted to show on the layout. I had the pictures that fitted, found cardstock, letters and paper with a lot of ease so it was very easy to make this layout.

zondag 23 november 2008

Mei ¤¤¤¤ MayOmdat ik een superlieve mama heb, die me heel goed begrijpt en die me met vanalles en nogwat helpt en er altijd voor me is, wou ik voor de mei-maand = moederkesdagmaand ook iets liefs maken, dus ik heb voor deze lieve konijntjes in 3D gekozen. En de layout is zelfs in het roze, een kleur dat ik normaalgezien niet eens graag zie, maar ik vond het wel passend bij deze layout.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Because I have the greatest mum who really understands me, helps me with lots of things and is always there for me, I wanted also to make something sweet for this may-month = motherdays month, so I have chosen these sweet 3D-rabbits. And I even made the layout in pink, a colour that I don't even like normally, but I thought it fitted this layout.

zaterdag 22 november 2008

AprilZiezo, de volgende maand is ook alweer klaar voor de kalender van mijn ma !! Deze heb ik met heel veel plezier gemaakt, en ik word er helemaal vrolijk van als ik er naar kijk ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
So, the next month is also ready on the calender for my mum !! This one was a real pleasure to make, and it makes me real chearfull when I look at it ...

Gewoon gelukkig zijn ¤¤¤¤ Just happy, just because

Hebben jullie dat soms ook, dat er opeens zo een overgelukkig gevoel in je opborrelt, terwijl er niet echt een aanleiding voor is? Wel, ik ben momenteel in zo een bui ... zalig met grote Z !!
Het is gisteren een beetje beginnen sneeuwen, en daarstraks scheen de zon zo mooi, dat ik opeens zo'n zin kreeg in een mooie wandeling. Dus de botinnen en skibroek aan, en klaar om een verfrissende wandeling te maken. Ik wou de échte winter voelen, en daarom ging ik zonder vest in alleen maar een trui naar buiten, zelfs al was het -3, ik wou de echte koude voelen !! Uiteindelijk was het zo een mooi weer, dat de koude me niet echt raakte, en ik had echt het gevoel dat ik van binnenuit ook verwarmd werd. Naarmate ik meer en meer stapte in die wijdse Zweedse natuur, dat witte sneeuwtapijt in mij opnam, en een heerlijk muziek mij hielp om alle vezels vol te snuiven met frisse lucht, werd ik gewoon blijer en blijer. Op den duur liep ik daar helemaal alleen groots te glimlachen, en luidop mee te zingen met de muziek. En bij elke stap voelde ik dat gevoel van geluk groter worden.
Soms heb ik zo van die buien, dat ik intens gelukkig word, gewoon om niets. Gewoon blij door de vrijheid waarvan ik hier in Zweden kan genieten, de natuur die ik mag gebruiken en waar ik gewoon deel mag van uitmaken. En binnenin word ik intens gelukkig, gewoon met mijzelf, omdat ik vind dat ik goed ben terecht gekomen, dat ik mijn mannetje kan staan in dit leven, dat ik heb bereikt wat ik graag wil, en omdat ik heb wat en wie ik naast me wil in dit leven. Gewoon blij met de kleine dingen van het leven ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Do you know that feeling, when all of a sudden a blissfully happy feeling bubbles up without the least reason. Well, I'm in such a mood just now ... Heavenly with the big H !!
Yesterday it started snowing a little, and this afternoon the sun was shining so nice, that I felt so much for a big walk. So I hopped into my boots and skiing pants, ready to make a refreshing walk. I wanted to feel the real winter, and that's why I left the house without a coat, in just a jumper, even if it was -3, I wanted to feel the real cold !! It was such a nice weather that I didn't even feel the cold, and I really had the feeling that I was being warmed up from the inside also. The more I was walking in that wide Swedish nature, absorbing the white snow carpet, and with a nice music in my ears helping me to inhale the fresh air in all of my fibres, I just became more and more glad. After a while, I was walking there all alone with a big smile on my face, chearfully singing along with the music. And with every step, I felt that happy feeling growing and growing.
Sometimes I have those moods, that I become intense happy, just for no reason. Just happy because of that feeling of freedom I can enjoy here in Sweden, the nature I can enjoy and may just use. And on the inside I become so happy, just happy with myself, because I find I did a good job with myself, because I can stand in a good way in this life, because I acheived what I wanted, and because I have everyone and all I want next to me in life. Just happy with the small things in life ...

vrijdag 21 november 2008

Bezige bij nr. 35 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 35


2 posts terug toonde ik jullie één van de eerste kaartjes die ik ooit had gemaakt, voor de Pasen van mijn moeder. En assortie met die heb ik ook deze gemaakt, maar dan voor mijn vader ...

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

2 posts ago, I showed you one of the first cards I ever made, for my mother her easter. And in accordance with that one, I also made this for my father ...

donderdag 20 november 2008

Maart ¤¤¤¤ MarchIk ben de laatste week niet erg vlijtig geweest met het bijhouden van mijn blog, maar ik heb alweer een drukke werkweek achter de rug. Een Franse werkweek eigenlijk ... Maandag werkte ik vanop het kantoor in Parijs, en dinsdag en woensdag had ik dan 7 Franse klanten hier in Zweden op bezoek.
Maar vanavond had ik dan eindelijk weer eens een avondje voor mijzelf, dus er moest weer gescrapt worden. Het derde blad van mijn ma haar kalender is nu ook af ... Nog 9 te gaan. Dat zou moeten lukken om dat voor kerstmis af te krijgen, he ?
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
This last week I have not been very good with putting some more news on my blog but I had again a very busy working week. A French working week actually ... On Monday I worked at the office in Paris, and Tuesday and Wednesday I had the visit of 7 French customers over here in Sweden.
But tonight I finally had an evening to myself again and of course I had to do some scrapbooking. The 3th page of my mum's calendar is now also finished ... 9 more to go. I think I will make it to have it finished before X-mas, or not ?

maandag 17 november 2008

Bezige bij nr. 34 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 34


Ziezo, de handwerkjes van De Bezige Bij zijn allemaal langsgeweest hier op mijn blog. Vanaf nu ga ik over naar een aantal kaartjes die ik vroeger gemaakt heb. Hiernaast zie je één van de eerste kaartjes die ik gemaakt heb, ongeveer anderhalf jaar geleden. Het was een heel simpel kaartje, maar eigenlijk vind ik het nog altijd een leuke. Het diende als paaskaartje voor mijn ma.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

So, now all handycraft that I made, I have shown on my blog. Time to go over to some older cards I have made in earlier days. Hereby you see one of the first cards I have made, about one and a half year ago. It was a very simple card, but actually I still like it. It was an Easter card to my mother and it says : Easter ???? Oh no, where are the eggs?

vrijdag 14 november 2008

Bezige bij nr. 33 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 33

Terug van weggeweest !! Deze week was ik 5 dagen op kantoor, en ik dacht dat ik daarmee tijd genoeg zou hebben, om alles op het werk goed onder controle te krijgen, maar het komt er op neer dat de dagen weer veel te kort waren !! Momenteel zit in de taxi naar de luchthaven ... voor de zoveelste keer op weg naar Brussel, aangezien ik maandag in Parijs werk. Dus gauw nog weer eventjes geprofiteerd van een weekendje België. En ... morgen ga ik weer eens langs bij In2hobby, the place to be voor alle scrapgerief. Ik kijk er weer naar uit !!! ;-))

Op de foto zien jullie 2 dametjes die hun bed erg missen, en doodmoe zijn ... Een beetje zoals ik me nu voel eigenlijk ;-)) Mijn ma maakte ze naar een voorbeeld van de Tilda-tjes die ik zo schattig vind.
Ze houden me steeds gezelschap in mijn zetel en doen er mij aan denken om op tijd naar mijn bedje te gaan. Als zij luider en luider beginnen te geeuwen, weet ik dat het voor mij ook tijd is om richting bed te gaan ;-))
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Back in town !!! This week I spent 5 days at the office, and I thought this would be more than enough time to get everything well under controle at work, but I came to the conclusion that the days were much too short again !!! For the moment, I'm in the taxi towards the airport ... again towards Brussels, because I will be working from Paris next Monday. So I took the chance again to spend a weekend in Belgium. And ... tomorrow I will be going to In2hobby again, the place to be for all scrapbooking items. I'm already looking forward to it !!! ;-))
On the picture you see 2 little ladies who are very tired and miss their bed ...A bit like I'm feeling now for the moment ;-)) My mum made them for me after the example of the little Tilda's that I adore so much.
They always keep me company in my sofa and remind me to go to bed on time. If they start to yawn louder and louder, than I know that it's time to go to bed for me too ;-))

dinsdag 11 november 2008

Promarkers

Ik ben juist terug van een avondje croppen met 3 collega's op het werk. Ik had me voorgenomen om verder te werken aan mijn kalender, maar een paar Promarkers kwamen op mijn pad gewandeld, en ik was natuurlijk verplicht om die te testen.
Ik heb 2 stempeltjes ingekleurd met deze Promarkers, en oh oh oh, wat een leuk speelgoed had ik nu weer in mijn handen !!! Ze zijn super om mee in te kleuren. Ze kleuren heel mooi egaal, en je kan er mooi randen mee aanzetten. Het zijn stiften die heel vaak door architekten ook worden gebruikt, juist omdat ze zo effen inkleuren zonder strepen. En het grote voordeel is dat het allemaal veel sneller gaat dan met met potloden en terpentine. Er zijn maar liefst 92 kleurtjes ... mmmmm, ze zijn alweer naar mij aan het lachen !!!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
I just returned home after a cropping evening together with 3 colleagues at work. I had the intention to work further with my calendar but a couple of Promarkers crossed my path and of course I was forced to test them.
I have colored 2 stamps with those Promarkers and oh, oh, oh, what a great toys I had in my hands again. There are really marvellous to colour with. They colour very beautiful and they are great to highlight the sides. The Promarkers are often used by architects also, because they colour so beautiful without stripes. And the big advantage is that it goes much faster than with pencils and terpentin. They come in 92 beautiful colours ... mmmmm, they are already laughing at me !!!!

maandag 10 november 2008

Bezige bij nr. 32 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 32


We komen toch dichter en dichter bij kerstmis (nog een week of 6 te gaan, mensen, zijn jullie al voorbereid met zelfgemaakte kadootjes en kaartjes?) dus mocht ik niet nalaten om nog een kerstdecoratie te laten zien die bij mijn ma hangt tijdens die gezellige kerstdagen. Trouwens ook iets dat zij gemaakt heeft, deze sneeuwmannetjes. Ieder jaar als ze uit de doos mogen komen, is er wel eentje die zijn neus heeft verloren tijdens het jaar, maar elk jaar worden die er weer met veel liefde op gekleefd. Nog een geluk dat wij onze neus niet zo gauw kunnen kwijtgeraken !!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
We are approaching X-mas (about 6 weeks to go, people, are you already prepared with homemade presents and cards?) so I couldn't leave you without showing you another X-mas decoration that hangs at my mother's place during these cosy days. By the way, it's also something that she has made. Every year, when they are allowed to come out of the box again, there is always one that has lost his nose during the year, but every year, it is glued on again with lots of love. Luckely that we cannot loose our nose just like that !!!!


zondag 9 november 2008

Februari 2009 ¤¤¤¤ February 2009


Ziezo, de tweede pagina van de kalender is zonet afgewerkt, en ik heb het best een beetje moeilijk gehad met deze omdat ik helemaal niet romantisch aangelegd ben. Ik hou helemaal niet van Valentijn en van hartjes krijg ik al helemaal de kriebels, daarom heb ik ze er op discrete wijze proberen in verwerken. Maar toch was het leuk om te maken !!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
So, I have just finished the second page of the calendar, and I found it quit difficult because I'm not at all a romanticus. I really don't like Valentine and I get the creaps of hearts, that's why I have tried to use them in just a discrete way. But still, it was fun making !!