vrijdag 12 december 2008

Wat een avontuur !! ¤¤¤¤ What an adventure !!

Zoals vaak op vrijdag, bleef ik vandaag langer op het werk om de lopende zaken van de week af te werken. Dit is helemaal tegen het Zweedse principe in, want vrijdag is een dag waarop de Zweden graag vroeger stoppen. Dus vanaf 2 uur begint het gebouw meestal leeg te lopen, en om half 5 blijven er maar een aantal eenzame personen over.

Om half 7, vroeger dan normaal, had ik er vandaag ook genoeg van, en terwijl mijn computer afsloot, ging ik nog even naar het toilet. Maar toen ik naar buiten wou gaan, bleek het slot te blokkeren.

Even kwam ik in paniek, want op vrijdagavond half 7 vastzitten in een bijna leeg gebouw is geen goed idee !! Ik zag mij daar al zitten, helemaal alleen in dat hokje, zonder eten, zonder iets om te doen, al slapend op de koude vloer ... tot maandag.

Normaalgezien tijdens de dag heb ik ook altijd mijn gsm mee, zelfs op het toilet, maar als het 's avonds wat rustiger en minder stresserig wordt, laat ik die soms al eens achter op mijn bureau zoals ook deze keer.

Er zat dan ook niets anders op om heel hard te beginnen bonken in de hoop dat er nog iemand in het gebouw zou zijn die me hoorde. Ik had er eigenlijk weinig hoop in want alle kantoren die ik voorbij was gegaan op weg naar het toilet waren al donker. Maar ik moet blijkbaar hard gebonkt hebben, want al na 1 minuut kwamen er 2 meisjes aangelopen van de andere kant van het gebouw die het geluid hadden gehoord. Wat een geluk had ik zeg !!! Het was alsof een baksteen van me af viel. Ik was er nog niet uit, maar in elk geval waren er mensen die me gingen helpen, dus ik was al direkt weer op mijn gemak.

En dan is het grappig om te zien hoe verschillende mensen anders reageren in bepaalde situaties. Mijn eerste reactie zou zijn om één van de mannen van de technische dienst te halen om de deur eruit te halen.

Maar deze 2 meisjes werken op de afdeling produktontwikkeling en zijn dus gewoon van ganse dagen vanalles in en uit elkaar te schroeven, dus ze gingen rustig naar hun bureau wat schroevendraaiers halen en begonnen zowel het slot van mijn deur als dat van de deur daarnaast los te vijzen zodat ze konden zien hoe dat slot er aan de binnenkant uitzag. En ze schoven ook een platte sleutel onder mijn deur door, zodat ik aan de andere kant ook de vijzen eruit kon halen.

Maar het probleem was nog niet opgelost, want het lukte nog niet om de deur open te krijgen. Maar na 20 minuten morrelen aan de deur, ging dan toch opeens het slot open. Wat een geluk !!!

Ik ben daarna direkt naar de winkel gegaan en heb 2 grote dozen kersttoffees gaan halen, die ik ze maandag ga afgeven als bedankje, want zonder hen had ik misschien zo geen fijn weekend voor de boeg !!!!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
As often on Friday, I stayed longer at work today, to finish all ongoing projects. This is totally against the Swedisch principles, because Swedes like to finish early on Friday. So at 2 o'clock the office starts to become a little more empty by the minute and at 4.30 there's only some lonely people left.
At 6.30, earlier than normal, I also had enough of it, and while my computer was closing down, I went to the toilet. But when I wanted to go out, the lock was blocked !!
For some seconds, I was really upset, because getting stuck in an empty building on Friday evening, that's definitely not a good idea !! I saw myself already lonely in that little place, without something to eat, something to do, sleeping on the cold floor ... until Monday !!!
Normally during the day I always take my mobile phone with me, even on the toilet, but at night when it's more quit and there is less stress, I leave it sometimes behind at the desk, like this time.
There was nothing else to do than bouncing very loud on the door and hoping that somebody would hear me. I actually didn't have much hope as all offices that I passed on the way to the toilet were already dark. But I think I must have bounced hard, because already after 1 minute 2 girls came running from the other side of the building who had heard the noice. What a luck !!! It was a real relieve. I couldn't leave the toilet yet, but at least there were people that were helping me, so I was directly at ease again.
And then it's fun to see how different people react in different ways on certain situations. My reaction would have been to get one of the men at the technical department to take out the door.
But these 2 girls work at the R&D department and are used to screwing things in and out each other the whole day, so they just walked back to their office to get some screwdrivers and then they started to take out the screws from as well my door as the door next to it, to see how the locksystem was build. And they also put a flat screwdriver under my door, so I could also take out the screws on my side.
But even then the problem was not solved, as it was not possible yet to open the door. But after they played about 20 minutes with a screwdriver in the lockhole, suddenly the door opened !!! What a relieve !!!
After this adventure, I went directly into the shop to get 2 big boxes of X-mas toffees, that I will hand over to them as a thank-you-gift on Monday, because without them, I would probably not have such a nice weekend in front of me.

3 opmerkingen:

pruts zei

je bent er mij eentje zenne !!!

Chantal van de Kant zei

't zal je gebeuren zeg dat je het hele weekend opgesloten zit. Wij zouden wel reageren hoor als we je het hele weekend niet horen, maar ja daar heb je weinig aan.
Dus je weet het he, nooit meer naar het toilet zonder telefoon en schroevendraaier.
groetjes
Chantal

THEA zei

Wat een avontuur!!! Vreselijk. Maar gelukkig....is het goed afgelopen !!