zaterdag 6 december 2008

DecemberZiezo, de laatste pagina van mijn kalender is er door. En toch ... ik heb nu niet het gevoel dat hij klaar is. Ik vind dat er eigenlijk nog een voorpagina bijhoort, met een grote 2009 erop. Maar eigenlijk weet ik niet of ik dat nog op tijd afkrijg.
De kalender moet morgen af zijn, want dan moet hij in de valiezen die de komende dagen op de truck naar huis worden gestoken, en ik heb ook nog een aantal andere zaken die op het lijstje staan, die zeker afmoeten.
Ik zal wel zien, of het wel dan niet lukt om er ook nog een voorpagina bij te maken, maar het zou wel fijn zijn !!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
So, the last page of my calender is finished. And still ... I don't have the feeling that it's finished yet. I feel that I even have to make a frontpage, with a big 2009 on it. But actually I don't know if I can have that one finished in time.
The calender really has to be finished tomorrow, because then he has to go in the boxes that will be put on the trucks that will go home the coming days, and I still have some more things on my list that absolutely need to be finished tomorrow.
I'll see if it's possible or not to finish the frontpage, but it would be nice !!

Geen opmerkingen: