vrijdag 5 december 2008

Bezige bij nr. 38 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 38


Oef, het is weer weekend en ik ben er niet rouwig om !!! Heel veel werk gehad en dinsdag dan ook nog eens een nek gehad die vastzat. Vandaag is het al heel wat beter, maar de pijn is nog altijd niet heel weg ...
Morgenochtend vier ik hier Sinterklaas bij me thuis, lekker in mijn uppie, en dan ga ik weer verder met het maken van de laatste pagina's van mijn kalender. November en december moeten er nog door. En dan moet ik ook nog 2 kerstkaartjes maken voor Zweedse vrienden, vooraleer al mijn scrapgerief zondagavond in dozen verdwijnt, want volgende week gaat de helft van mijn huishouden weer op de truck richting België, zodat ik me ook kan amuseren tijdens mijn verlof.
Hieronder zien jullie een verjaardagskaartje dat ik anderhalf jaar geleden maakte voor mijn beste vriendin.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Oef, it's weekend again and I'm really glad for that !!! I have had loads of work and on Tuesday I even had a neck that was stuck. Today it's already much better, but the pain has not disappeared totally ...
Tomorrow morning I will be celebrating "Sinterklaas", a Belgian and Dutch variation on Santa Claus, all by myself, and then I will make the last pages of my calender. November and December are still waiting to be achieved. And than I also have to make 2 X-mas cards for Swedish friends, before all my scrapbooking material disappears in boxes on Sunday evening, because next week half of my belongings will go direction Belgium again, so I can also amuse myself during the next holidays.
Here you'll see a birthday card that I made one and a half year ago for my best friend.

Geen opmerkingen: