zondag 14 december 2008

Bezige bij nr. 41 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 41


Vorig jaar werd mijn pa 60 jaar en toen maakte ik dit kaartje voor hem. Als ik het nu terug zie, is het zo fijn te zien dat mijn kaartjes op een jaar tijd toch flink geëvolueerd zijn. Ze waren nog zooooooo simpel toen. Niet dat ze nu zoveel complexer zijn, maar bon, er zit toch al een groot verschil op. Maar één ding is nooit veranderd, het plezier om ze te maken en te geven ...

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Last year my dad turned 60 and then I made this card for him. When I see the card back now, it's great to see that my style has been changing quit a lot. They were soooooooo simpel then. Not that they are so complex today, but anyway, there's quit a change. But one thing never changed, the pleasure of making them and giving them away.


Geen opmerkingen: