zondag 26 oktober 2008

Bezige bij nr. 23 ¤¤¤¤ Busy bee nr. 23


Heeft iedereen eraan gedacht om zijn klok een uurtje terug te draaien? Vandaag begint de wintertijd, dus nu is het officieel ... de lange avonden zijn begonnen, dus hopelijk veel tijd om te scrappen en knutselen !!
Vandaag wou ik jullie een "tomte" (Zweeds voor kabouter) tonen, die ik vorig jaar bij een collega heb gemaakt. Die collega werkt vaak met vilt, en aangezien dit iets is waar ik nog nooit mee gewerkt had, en zij vertelde dat het niet moeilijk was, wou ik dit graag eens proberen. Die avond zaten we dan ook met een collega of 10 in haar appartement om allemaal onze eigen tomte te maken. Ik vond het eigenlijk wel superleuk om te doen, helemaal niet moeilijk, en het was super om te zien hoe er op het einde 10 heel verschillende varianten uit het vilt verrezen !! Ik heb hem daarna als kadootje aan mijn ma gegeven, dus vanaf vorig jaar komt deze tomte ook elk jaar in ons kersthoekje te voorschijn.
Veel plezier op deze zondag !!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Did everybody think about turning back the clock an hour? Today wintertime is starting, so now it's official ... the long evenings have started, so hopefully lots of time to be busy with scrapbooking and other handcraft.
Today I'll show you a tomte (Swedish for gnome) that I made at a colleague's place. This colleague likes to work with felt and because I never worked with it, and she said that it was not difficult to use, I really wanted to try it. That evening we were gathered with 10 colleagues in her appartment, to make our own tomte. I really enjoyed making it very much, it was not difficult and it was awsome to see how at the end of the evening 10 totally different tomte where born !! Afterwards, I gave it as a present to my mum, so from last year this tomte also appears in the X-mas corner every year.
Have a nice Sunday !!

Geen opmerkingen: