zondag 19 oktober 2008

Chocoladepap ¤¤¤¤ Chocolate puddingEindelijk !!!! Na weken heb ik nog eens op mijn gemak kunnen scrappen met al mijn eigen spulletjes rondom mij ... Wat een luxe !!! Ik heb er echt van genoten.
En van een meisje van het forum kreeg ik een tip om mijn layouts te scannen in Scan-n-stitch, dus vanaf nu gedaan met wachten tot het licht is om een foto te nemen van mijn layout. Vanaf nu worden ze allemaal gescand en het resultaat is veel beter omdat nu die vervelende ondergrond weg is. Ik moet alleen nog even werken aan de kleuren, zodat die ook waarheidsgetrouw overkomen.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Finally !!! After weeks I had the time to scrap again in a relaxed pace with all my own things around me ... What a luxury !!! I really enjoyed it.
And from one of the girls of the forum I got the tip to use Scan-n-stitch, so from now it's finished to wait upon bright daylight to take a picture of my layout. From now on all of them will be scanned and the result is much better because that awful background is gone. I just have to work a bit on the colours, so that they are also looking like the real colours.

Geen opmerkingen: