zondag 18 april 2010

Just married


Deze week kreeg ik een award van Chantal, A Belgian scrapper in Holland. Ik ben altijd blij met een award maar meestal zet ik ze niet op mijn blog omdat ik dat soms nogal een "gedoe" vind, maar bij deze moest je 10 dingen over jezelf vertellen en ik vond het een goede aanleiding om nog eens een post te plaatsen ...
Daar gaat hij dan ... 10 dingen over mezelf ...
1) Ik woon al meer dan 8 jaar in Zweden, woon hier supergraag, maar voel me nog altijd Belg in hart en nieren ...
2) Op het eind van het jaar verandert het eerste cijfertje in het getal van mijn leeftijd, en dat vind ik nu al vervelend ...
3) Al van sinds ik 15 ben, wil ik mijn eigen huis bouwen, en het ziet er naar uit dat het er binnen het jaar toch eindelijk van gaat komen !!
4) Het moet nu al ongeveer 18 jaar zijn dat ik vegetariër ben, en elke dag ben ik meer en meer overtuigd van mijn keuze ... omdat ik het niet lekker vind, omdat het zielig is voor de dieren, omdat ik me er goed bij voel en de laatste tijd ook omdat ik vind dat het de enige "juiste" manier is voor onze planeet en al dat ander volk dat er op rondloopt ...
5) Ik werk heel veel maar omdat ik er zoveel plezier in heb, vind ik mezelf geen workaholic maar lijkt het alleen maar een leuke hobby.
6) Door het reizen voor het werk, kan ik dat vaak combineren met een weekendje in België, wat heel fijn is. Ongeveer de helft van het jaar slaap ik daardoor niet in mijn eigen bed ...
7) Al van kindsafaan ben ik creatief geweest, en er gaat geen dag voorbij zonder wat te scrappen, naaien, of creatieve inspiratie op te doen.
8) Ik vind dat we in een ongelooflijk fijn tijdperk leven waarin we ongelooflijk verwend zijn met MP3's, podcast waarbij je je opgelopen achterstand toch nog kan inlopen, laptop's die een groot deel van het leven uitmaken, om vanalles en nog wat op terug te vinden. Wat deed een mens vroeger als hij iets niet wist? ;-))
9) Ik ben verslaafd aan het lezen van blogs. Ik volg er maar liefst 566 en daar komen er elke week weer nieuwe bij !!
10) En ook het krijgen van berichtjes op mijn eigen blog, vind ik altijd heel fijn. Het is altijd weer even een klein momentje van genieten ...
11) Ik zou nog heel wat meer kunnen vertellen over mijzelf ... maar dat mag niet meer zeker? Ik mocht maar tot 10 !!!!
Nu moet ik deze award ook doorgeven aan een aantal mensen, en dat is niet moeilijk. Er zijn een aantal mensen die direct in mijn hoofd opkomen, omdat ik zoveel plezier heb met hun blog.
De eerste persoon die ik een award wil geven, is Erna (http://scotlandandstitching.blogspot.com/), een lieve dame uit Nederland die een sterke band heeft met Schotland, en me altijd veel leesplezier bezorgt op haar blog met haar fijne verhalen, en mooie merklappen die ze laat zien.
De tweede award geef ik graag aan Rein (http://stampingrika.blogspot.com/ en http://knutselen-frutselen.blogspot.com/), een Belgische dame die in Duitsland woont, en heel mooie kaartjes en ATC's maakt, maar vooral met haar tweede blog bij mij heel veel nostalgie naar boven haalt, als ze weer eens één of ander voorwerp "uit de oude doos" naar boven haalt, die ook voor mij veel herinneringen oproept ...
Een derde award geef ik aan Robin (http://www.photosbyrobin.com/blog) omdat ik graag naar mooie foto's kijk en fotografie, en bij haar blog kan ik echt heerlijk genieten.
En de laatste geef ik graag aan een Franse dame (http://symiote.over-blog.com/), die vaak hele leuke handwerkjes maakt, en ook nu en dan eens een patroon weggeeft op haar blog, waarvan ik er al een paar heb gemaakt om dan te verwerken op mijn scrapbooking layouts.
Ik zou met gemak nog een heel aantal awards kunnen weggeven, maar deze 4 personen sprongen spontaan in mijn hoofd, en ga ik altijd met veel plezier bezoeken. Ik hoop dat het ze kan aanzetten op hun beurt weer een aantal mensen in de bloemetjes te zetten.
Op de layout hieronder zie je mijn ouders op hun trouwdag. Het blauwe lint dat ik op de layout heb verwerkt, is het lint dat mijn ma op haar trouwkleed droeg, en dat ze altijd heeft bewaard en dat ze me onlangs heeft gegeven om te verwerken bij het scrapbooken.


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
This week, I got an award from Chantal, A Belgian scrapper in Holland. I'm always happy with an award but mostly I don't put them on my blog but with this award, you had to tell 10 things about yourself, and I thought this was a good way of starting a new post again.
So here we go ... 10 things about myself ...
1) It's more then 8 years now that I live in Sweden, and I love living here, but I'm still that all Belgian girl ...
2) At the end of the year, the first digit in my age will change, and I already find it annoying now ...
3) Ever since I was 15, I wanted to build my own house, and it looks like that within a year, this dream will come true.
4) It must be more than 18 years now, I'm a vegetarian, and every day, I'm more and more convinced about this ... because I don't like the taste of meat, because I pity the animals, because I feel much more healthy this way, and the last period also more and more because I find it's the only "correct" way to help our planet and all people walking on that planet.
5) I work a lot but because I like it so much I don't see myself as a workaholic but I see it as a hobby.
6) By traveling for work, I can often combine this with a weekend in Belgium which is very nice. By this, I'm not sleeping in my own bed for about half of the year.
7) Ever since I have been a child, I have always been creative. There will not pass a day without me doing some scrapbooking, some cross stitching, or finding creative inspiration somewhere.
8) I find we live in an incredible period where we are spoiled with MP3's, podcasts where you can still listen to everything that you didn't have time for before, and laptops that contain a big part of my life, where you can find all kinds of information. What did we do before, when we didn't know something?
9) I'm addicted to reading blogs. I follow 566 once, and every week there are new once coming along.
10) And also receiving a message on my own blog, I really enjoy very much. It is every time a little moment of enjoyment.
11) I still could tell much more about myself, but I think I'm not allowed anymore. I think I had to stop at 10 !!!!
Now I have to give this award at some other people and that's not difficult. There are a couple of people that spontanuous come up in my head, because their blogs give me so much joy.
The first person I want to give an award is Erna (http://scotlandandstitching.blogspot.com/), a very nice lady in Holland who is a big fan of Scotland, and always give me a lot of pleasure on her blog with nice stories, and shows us a lot of nice samplers.
The second award I like to give to Rein (http://stampingrika.blogspot.com/ en http://knutselen-frutselen.blogspot.com/), a Belgian lady who lives in Germany, and makes beautiful cards and ATC's but certainly with her second blog brings up a lot of nostalgy when she finds one of another item "from old times" that bring out a lot of memories for me.
A third award goes to Robin (http://www.photosbyrobin.com/blog) because I like to watch beautiful pictures and photography, and her blog really makes me enjoy my time.
The last award I like to give to a French lady (http://symiote.over-blog.com/), who makes really nice cross stitching works, and also gives away some nice patterns on her blog, of which I have made some so I can then use them on my scrapbooking.
I could with ease give away many more awards but these 4 persons came up automatically into my mind and I always like to visit their blog. I hope they will take this opportunity so they in their turn will give a little flower to some other people.
On the layout, you see my parents at the day of their marriage. The blue ribbon that I used on the layout, is the ribbon that my mother wore on her wedding dress, and that she always kept, and recently gave to me to use with my scrapbooking.

4 opmerkingen:

krea Rein zei

Bedankt voor de award Mich!

Robin zei

Hi! Thanks for the nice comment! I don't speak German, but I saw what you wrote in English so thank you. :-)

Robin zei

Thank you for your nice comment! :-)

Robin zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.