vrijdag 23 april 2010

Oktober ¤¤¤¤ October

En voor mij is zonet het weekend begonnen. Een druk weekend waarin ik nog veel moet doen, want vanaf volgende week donderdag is mijn ma hier op verlof in Zweden, dus ik moet eerst nog een aantal dingen in orde maken, vooraleer het zover is. Laat ons hopen dat de vulkaan de komende week weer geen kuren meer krijgt, en dat ze vlot naar hier kan komen.
Ondertussen de oktober pagina van mijn kalender 2010. Jullie hebben ondertussen bijna alle pagina's gezien. Nog 2 te gaan ...


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
And for me, the weekend has just started. A busy weekend, where I still have to do lots of things, because as from next Thursday, my mother will be on holidays with me here in Sweden, and so I have to organize some stuff before she comes. Fingers crossed that the vulcano will behave the coming days, so my mother can come over without any problems.
In the meantime you see my October page of the calender 2010. In the meantime, you have almost seen all pages. 2 more to go ...

Geen opmerkingen: