donderdag 17 juni 2010

Doel

Vorige week zondag maakten mijn ouders en ik een fietstocht net aan de grens met België en Nederland, nabij het Verdronken Land van Saeftinghe en daarna bezochten we Doel. Voor wie Doel niet kent, dat is één van de plaatsen in België waar Electrabel, een Belgische electriciteitsmaatschappij, zijn kerncentrales heeft staan. Het ligt vlak aan de haven van Antwerpen en omdat die moet uitbreiden, moest Doel wijken. Iets meer dan 30 jaar geleden had Doel nog 1300 inwoners, maar vandaag is het een vervallen, verloederde gemeente of eerder wat ooit een gemeente was ...

Nadat Doel werd onteigend, kwamen er krakers in de plaats, alsook buitenlanders en zigeuners die zich allemaal een gratis slaapplaats toe-eigenden ... Een deel van de huizen is ondertussen afgebroken, en op de huizen die nog overeind staan, is het volgeschilderd met graffiti ... Maar hier en daar is er nog een stijfkop aanwezig die het dorp nog niet heeft verlaten, en 84 mensen blijven voorlopig waar ze zitten.
Als je in de buurt bent van Antwerpen, ga eens een kijkje nemen in Doel, nu het er nog is ... Het is best een speciaal gevoel om daar rond te lopen !
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Last Sunday, my parents and I made a bicycle ride at the border between Belgium and the Netherlands, near the "Drowned Land of Saeftinghe" and then we visited Doel. For those who don't know Doel, that's one of the places in Belgium, where Electrabel, a Belgian electricity company, has listed its nuclear power plants. It's right at the border of the harbour of Antwerp, and since this had to expand, Doel had to go. Slightly more than 30 years ago, Doel has 1300 inhabitants, but today is a dilapidated, run-down town, or rather what was once a town ...
After the people of Doel had been expropriated, there came squatters in the village, followed by foreigners and gypsies, all looking at a free space to sleep ... Part of the houses are now demolished, and the houses still standing, are fully painted with graffiti ... But here and there is still a stubborn presence of a person or family, that still has not left the village and 84 people remain where they are at this moment.

If you're in the area of Antwerp, go take a look at Doel, now it is still there ... It's a pretty special feeling to walk around over there!

2 opmerkingen:

Christel zei

Erg eigenlijk, al die huizen die daar zomaar leeg staan te staan :-(
Inderdaad een speciaal gevoel, denk ik, om daar rond te lopen.

Erna zei

Wow indrukwekkend Mich, de foto's geven al een beetje het gevoel weer.
Liefs
Erna