dinsdag 3 juni 2008

Elandenspotting van korte duur ... ¤¤¤¤ A very short elk-spotting trip ...

Goeiemorgen !!

Voor mijn werk ben ik nogal vaak op stap met klanten uit heel Europa, en omdat het niet altijd werk-werk-werk kan zijn, doen we vaak ook een activiteit met die mensen, zodat ze ook een stukje sfeer kunnen opsnuiven in Zweden.
Gisterenavond gingen we dan ook elanden spotten in de natuur tijdens een tochtje op de quad.
We waren met 3 mannen en 2 vrouwen, onze begeleider en ik. De mannen zagen het direct helemaal zitten, en in tegenstelling tot wat meestal het geval is, voelden de 2 vrouwen er niet erg veel voor om zelf een quad te rijden. Ze gingen dan maar achterop bij 2 van onze stoere mannen.
Helaas ging het na 3 minuten al helemaal fout. We waren nog maar net op weg, ik sloot netjes het rijtje van de groep af, toen de mensen na 100 meter al allemaal stopten. Aangezien het hier de laatste 3 weken niet meer geregend heeft, en er dus grote stofwolken voor mij zich hadden samengepakt, kon ik eerst niet zien wat er gebeurd was, maar toen ik van mijn ijzeren ros neerdaalde en een kijkje ging nemen, zag ik dat één van de quads helemaal omgekeerd was (het was daar nochtans een mooi recht boswegeltje, ze waren nog niet eens op het parcours gekomen), met 2 van onze klanten daaronder !!
De man bleek er niet echt iets aan over te houden, maar de vrouw had een grote schaafwonde over haar hele onderarm met 2 diepe sneeën op de koop toe, maar niets erger misschien dan wat een kind zou tegenkomen als het weer eens goed valt.
Ik heb dan maar samen met haar rechtsomkeer gemaakt, en aan een eenzaam huis aangebeld dat daar dichtbij stond om te vragen of we haar wonde konden uitwassen. Man, man, het was me toch een kleinzerig mens !! OK, schaafwondes kunnen wat pijn doen, maar hoe dat mens zat te neuten, dat was toch niet echt normaal meer. Ook op haar enkel was een schaafje van 1 cm2, je zag het met moeite maar ze stond erop dat ook dat grondig werd uitgewassen.
Ik ben dan maar met haar naar het hotel teruggereden, zodat ze wat kon rusten totdat de rest terugwas.
Toen ik terug kwam, was de rest van de groep al weg van het parcours en waren ze al in de vrije natuur gaan rijden om de elanden te spotten. Ik heb me dan maar met een boek in het zonnetje neergeplant, en heb gezellig wat zitten lezen in de prachtige, rustige natuur die Zweden heeft.
Jammer dat ik niet mee kon op de elandenspotting, maar aan de andere kant, ze hadden er geen gezien, dus ik had niets gemist, en ik heb ook nog een fijne leesstonde gehad, dus ik heb best genoten.
Aangezien het elandenavontuur van korte duur was, heb ik ook geen pics kunnen nemen, maar ik beloof voor de rest van mijn blog, zoveel mogelijk overal mijn camera mee te sleuren, zodat jullie ook mee kunnen genieten van dit prachtige land !!
Have a nice day !
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Good morning !!

For my job, I’m often away with customers from all over Europe and because we cannot work-work-work the whole time, we often do an activity with those people, so they can also get the taste of the Swedish country life.

So yesterday we went elk-spotting in nature during a trip with a quad. We were 3 men, 2 women, the guide and I. The men liked the idea of this trip directly, and in contradiction to normally, the women didn’t feel for riding a quad themselves. So they went at the back of the quad of 2 of our tough men.

Unfortunately it went already totally wrong after 3 minutes. We had just taken off, I was neatly closing the row of quads, when everybody stopped already after only 100 metres. Because it didn’t rain here anymore the last 3 weeks, and thus big clouds of dust where the only thing I could see, I couldn’t see what had happened at first, but as soon as I came off my quad and took a look, I saw that one of the quads was lying upside down (even if the small forest track was just straight ahead, they didn’t even make it to the official quad track), with one of our customers underneath the quad !!

The man seemed alright, but the woman had a big scrape on her arm with 2 deep cuts, but perhaps nothing worse than what a child could have when falling from time to time.

So I made a turn together with the woman and rang the door at the first lonely house we saw in the forest to ask if we could wash her wound. My god, what an easily hurt woman !!! OK, scrapes can hurt a little, but the way this woman was acting, this was not normal anymore. Also on her ankle was a little scrape from 1 cm2, you could hardly see it but she insisted that also this one was washed out carefully.

So afterwards I drove her back to the hotel so she could rest until the rest of the group would return.

When I came back, the rest of the group had already left the quad track and they were already out in nature to do some elk-spotting. So I installed myself into the sun with a book and I made myself comfortable in the beautiful, relaxing nature that Sweden knows.

It was a pity I couldn’t follow on the elk-spotting trip, but on the other hand, they didn’t see any elks, so I didn’t miss out on anything and I could read during a nice period of time, so I did enjoy my time also.

Since the elk adventure was very short, I was not able to take any pictures, but I promise for the proceeding of this blog, that I will take along my camera as much as possible, so you can also enjoy this beautiful country !!

Have a nice day !!

4 opmerkingen:

Wendy zei

Wat een avontuur zeg, gelukkig heb je toch nog een mooie avond gehad

Groetjes,
Wendy en Bruno

scrapalicious zei

tjongejonge, maar misschien al bij al een geluk bij een ongeluk???
anders had je niet kunnen lezen en natuuuuurlijk ben ik benieuwd naar wàt je las!!
evelynet

scrappyToo ~Veerle zei

gelukkig dat er zo geen eland onder die quad lag ook omdat ze er tegen gereden waren ;-))
Stel je voor dat je die vrouw de wetgeveing had moeten uitleggen...zou ze er voor opengestaan hebben?

Inge zei

Mich,

als het hier zo verder gaat, lees ik je blog niet verder.
Ik krijg er veel te veel zin van om eens naar Zweden te komen.