zondag 31 augustus 2008

Dag 2 aan de kust ¤¤¤¤ Day 2 at the coast

Vandaag hadden we na het ontbijt een tocht van anderhalf uur langs de kust voor de boeg voor we aankwamen in Helsingborg, waar we de tuindagen van Sofiero gingen bezoeken. Net zoals vorig jaar, was het weer echt mooi, met een prachtige tuin, veel kraampjes, en leuke ideetjes voor de eigen tuin.
Er was ook een "Maja-tuin" die heel leuk om te zien was. Maja is hier in Zweden een heel gekend figuurtje zoals wij in België Suske en Wiske kennen of Kuifje. En in de Maja-serre konden kindjes zich ook verkleden in de typische Majakleertjes. Toen ik de Maja-wortelmuts zag liggen, kon ik niet laten om mijn ma te vragen even te poseren met deze prachtige hoed. Denken jullie dat het mode zou kunnen worden? ;-))


Na de tuinen ging het verder naar onze verblijfplaats, maar toen we aankwamen, bleek er niemand thuis. Maar zoals zo vaak de gewoonte in Zweden, bleek de sleutel gewoon vanbuiten op de deur te zitten, en konden we al naar binnen. Maar helaas bleek de binnenzijde heel wat anders, dan wat er ons was voorgesteld op internet. Daar wilden we echt niet overnachten. We zijn dan maar verdergetrokken, op zoek naar een andere slaapplaats, en na eventjes zoeken hadden we een nieuwe B&B gevonden.


Daar hebben we nog een avondwandeling gemaakt op het strand, om zo de buurt een beetje te verkennen, en ik wou jullie dan ook nog even trakteren op de zonsondergang die we meepikten alvorens iets te gaan eten, en dan in ons bedje te kruipen !!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Today we needed to drive one and a half hour along the coast before we reached Helsingborg, where we where visiting the garden days at Sofiero. Just like last year, it was very beautiful again, with a gorgeous garden, lots of small market stalls and lots of ideas for the own garden. There was also a "Maja-garden" that was very nice to see. Maja is here in a Sweden a very wellknown character like we have Bob & Bobette or Tintin in Belgium. And in the Maja-greenhouse, small children could also try the typical Maja clothes. When I saw the Maja-carrothat I didn't hesitate to ask my mum if she would pose in this beautiful hat. Do you think it will become in fashion? ;-))
After the garden, we went to our next sleeping place, but when we arrived nobody was home. But as happens so often in Sweden, the key was just sitting at the outside of the door and we could already enter. But unfortunately, the inside was nothing compared to what was shown on the internets ite. This was really not a place where we wanted to sleep ! We then just went on and after searching a little while, we managed to find another B&B.
Over there we made another walk on the beach, to check upon the neighborhood, and I want to treat you on this beautiful sunset that we saw, before we went eating and then landed into our bed !!

zaterdag 30 augustus 2008

Westkust Zweden ¤¤¤¤ Western coast of Sweden

Deze middag zijn we mijn pa gaan ophalen op de luchthaven en zijn we direkt doorgereden naar de kust, voor een 3-daags tripje.
Na eerst nog wat inkopen voor een picknick te halen, vonden we rond 3u het prachtigste plekje in de natuur om te eten, tussen mooie rotsformaties en niet al te veel wespen, die deze periode van het jaar talrijk aanwezig zijn. Mijn moeder heeft er 2 dagen geleden al nader mee kunnen kennismaken, toen ze er door 1 gestoken werd !!

Nadien was het tijd om die rotsformatie te beklimmen en toen we aan de andere kant van de rotsen kwamen, werd dit tafereel zoals op de foto hierboven, voor onze ogen tevoorschijn getoverd. God, wat is de kust van Zweden toch anders en mooier dan onze Belgische kust !!!

Na onze weg naar beneden weer gezocht - en gevonden - te hebben, zijn we nog een wandelingetje gaan maken in een kuststadje om daarna onze slaapplek op te zoeken, een B&B waar ik 2 jaar geleden ook al 2x geweest was, en waar ik met plezier terug kom.


Aangezien het nog te vroeg was om te eten, maar we te moe waren om nog te wandelen, hebben we onze 3 strandstoeltjes uit de auto tevoorschijn getoverd, en hebben we met een boekje genoten van de stilte van de Zweedse kust. Al gauw kregen we bezoek van een poes en mijn ma en dat beestje werden al gauw dikke vriendjes, zoals jullie kunnen zien !!Toen de zon langzaam begon onder te gaan, kwam er opeens een troep ganzen aangevlogen en ik was nog net op tijd om ze vast te leggen op foto.


Morgen hebben we eerst nog anderhalve uur voor de boeg in de auto, vooraleer we de ganse dag gaan genieten van de tuindagen van Sofierö, een slot in het zuiden van Zweden. Meer foto's tegen morgenavond !!


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

This afternoon we went to pick up my father at the airport and we drove directly through towards the coast, for a 3-days stay.

After we had searched some more groceries for a picknick, we found around 3 pm the most gorgeous place in nature between beautiful rocks and not all too much wasps, who are very plenty this time of year. My mother was very intimite with them 2 days ago, as she was stuck by one of them !!!

After this it was time to climb these rocks, and when we came on the other side, this beautiful scenery appeared before our eyes. God, the Swedish coast is so different and more beautiful than the Belgian coast !!!

After we searched - and found - our way back downwards, we made a walk in a little coasttown, to then search for our place to sleep for the night. It's a B&B that I visited twice 2 years ago and where I always come back with pleasure.

Because it was too early to eat, but we were too tired to walk some more, we took our 3 beachchairs out of the car and with a book in our lap we enjoyed the silenceness of the Swedish coast. Very soon we got the company of a cat, and as you can see, my mum and the cat became close friends rather easily.

When the sun was going down slowly, all of a sudden a troop of gooze came flying over and I was just in time to grab my camera and put them on a picture.

Tomorrow we start with a drive of one and a half hour, to enjoy the garden days at Sofierö, at a castle in the south of Sweden. More pictures are on the way tomorrow night !!

vrijdag 29 augustus 2008

Blauwe varkens ¤¤¤¤ Blue pigs

Gisterenavond hadden we de uitgestelde scrapbookavond met mijn collega's, die vorige week niet kon doorgaan. Reeds van bij het begin, voelde ik dat het geen groot succes ging worden. Ik wou een verjaardagskaartje voor mijn pa maken, en had reeds een stempeltje klaar, maar er kwam geen inspiratie om iets moois te maken. Het stempeltje was met 4 varkentjes, en omdat ik eens origineel wou zijn, en vind dat varkentjes niet altijd roze moeten zijn, had ik ze blauw ingekleurd. Toen het echter klaar was, vond ik dat het echt op niks trok !! Ik heb er toen maar de brui aan gegeven, en wat lettertjes gestanst met de Cuttlebug, zo deed ik tenminste nog iets productiefs ...
Ondertussen is mijn ma dinsdag toegekomen in Zweden, en morgen gaan we ook mijn pa ophalen op de luchthaven. Nadien rijden we door naar de kust waar we 3 dagen zullen verblijven, hoera, een dagje verlof op maandag. Zondag rijden we helemaal naar het zuiden van Zweden waar een mooie tuinbeurs is, en maandag rijden we dan langzaam terug naar boven, op ons gemak de kust verkennend, die hier zo mooi is. Als ik tijd heb, post ik een paar fotootjes !!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Yesterday evening we had the postphoned scrapbook evening with my colleagues, the one that we couldn't have last week. Already from the start, I felt that it was not going to be a great night. I wanted to make a birthday card for my dad, and had already stamped something, but I had no inspiration to make something beautiful out of it. The stamp was with 4 little pigs, and because I wanted to be original and because I believe that pigs don't always need to be pink, I coloured them blue. But when it was finished, I really didn't like it !!! I then quited and made some alphabet letters with the Cuttlebug. At least I did something productive ...
In the meantime, my mum arrived in Sweden last Tuesday, and tomorrow we will even go and get my dad at the airport. After this we drive further to the coast where we will stay 3 days. Yes, an extra day of holiday on Monday !! On Sunday we drive totally to the south of Sweden where we will visit a beautiful garden fair and on Monday we slowly drive up again along the coast which is so beautiful here in Sweden. If I have the time, I will post some pictures !!!

woensdag 27 augustus 2008

Verjaardag Veerle ¤¤¤¤ Veerle's birthday

Vandaag verjaart ook Veerle van het forum, dus mag ik eindelijk ook haar kaartje tonen dat ik een paar weken geleden voor haar maakte ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Today it's Veerle's birthday, a girl from the forum, so I can finally show the card I made for her a couple of weeks ago ...

zondag 24 augustus 2008

Boekenlegger ¤¤¤¤ Book rest

Mijn moeder verjaart binnen een aantal weken, en ik heb voor haar, als extra kadootje, een boekenleggertje van "Me to you" gemaakt. Als fervent lezer zal ze dit wel appreciëren ...

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

My mum is having her birthday in a couple of weeks and I made a bookrest from "Me to you" for her, as a little extra present. As a passionate reader, I'm sure she will appreciate it ...

vrijdag 22 augustus 2008

Verjaardag Anja ¤¤¤¤ Anja's birthday

Eindelijk mocht ik het kaartje tonen, dat ik al eventjes geleden gemaakt had voor de verjaardag van Anja, een meisje van het forum. Aangezien ik weet dat Anja van niet te veel tralala houdt, heb ik ook bewust haar kaartje heel eenvoudig gehouden.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Finally I could show the card that I made a while ago for the birthday of Anja, a girl from the forum. Because I know that Anja doesn’t like too much tralala, I have therefor choosen a card that is rather plain and simple.

Nieuw kapsel ¤¤¤¤ New haircut

OK, dus gisteren geen scrapavond met collega’s maar ik heb toch de hele avond gescrapt op mijn eentje. En dat was ook best leuk.

Waar ik normaalgezien meestal hou van het strakke, perfecte en afgemetene van een layout, heb ik me deze keer helemaal laten gaan met acrylverf, inkt en Brushables. Het resultaat is dus helemaal anders dan wat jullie normaalgezien al van mij gesmaakt hebben.

Daarom ook dat ik zelf nog niet helemaal weet wat ik ervan vind … Laat het ons misschien ontwikkeling van stijl noemen?

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

OK, so yesterday I didn’t have a scrapping night with colleagues, but I have been busy with scrapbooking the whole night on my own. And that was pretty fun.

Where I normally like those straight, perfect and plain layouts, I have now tumbled down myself completely in acrylic paint, ink and Brushables. The result is totally different from what you have seen from me before.

Therefor I don’t know myself really what I think of it ...Let’s call it development of style perhaps?

woensdag 20 augustus 2008

Scrap afgelast !!! ¤¤¤¤ No scrapping anyway !!!

Grrrr, krijg ik daarnet een SMS-je dat één van mijn scrapcollega’s ziek is en een andere een dubbele afspraak had geboekt voor morgen, dus ons scrapavondje wordt afgelast. En ik keek er nog wel zo naar uit !!

Maar no worries, ik heb ondertussen wel ideeën voor 2 layouts, dus dan ga ik morgen lekker thuis weer aan de slag. Ik ga er zeker mijn scrapplezier niet voor laten !! Hopelijk kan ik snel weer iets laten zien …

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Grrrrr, I just got a text message that one of my scrap colleagues is ill and the other one had booked two appointments on one evening, so our scrap evening tomorrow has been cancelled. And I was so much looking forward to it !!

But no worries, in the meantime I have plenty of ideas for 2 layouts, so I will have fun at home instead. I’m certainly not letting my head hang down! I hope I can show some things real soon now ...

Samen scrappen ¤¤¤¤ Scrapping together

Op het werk heb ik nog 3 collega's die bezig zijn met scrapbooking, en sinds begin van dit jaar komen we elke maand een keer samen na het werk, om "topen te gare" te scrappen. Tijdens de vakantieperiode lag het even stil, maar morgen gaan we weer van start. Ik kijk er echt naar uit. Het is altijd gezellig om samen ideeën te delen, eens stempels of iets anders van elkaar te gebruiken of zelfs bepaalde dingen te wisselen met elkaar. Mijn zak met gerief staat al klaar, en ik heb gerief mee om 2 layouts te kunnen maken. Nu zal ik maar niet te optimistisch zijn dat ik - bijgenaamd trage slak - 2 layouts op een avond kan afmaken, maar hoop doet leven he !!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

At work I have 3 other colleagues that like to scrap and since the beginning of this year we gather once a month after work, to scrap together. During the summer period we made a break, but tomorrow we will start again. I’m really looking forward to it. It’s always fun to share ideas, use a stamp or something else from each other, or even swap certain items. My bag is ready and I have stuff with me to make 2 layouts. Well, I won’t be too optimistic because I – with nickname slow snake – probably can't make 2 layouts on one evening, but you never know !!

zaterdag 16 augustus 2008

Verjaardagskaartjes ¤¤¤¤ Birthday cards

Op het forum van In2hobby kan je je opgeven om een verjaardagskaartje te maken voor andere leden van het forum, en ik vond het wel leuk om daar ook aan deel te nemen. Het is best fijn om nu en dan een verjaardagskaartje voor iemand te maken, maar er is gewoon één ding dat ik haat, en dat is dat ik dan niet direct kan tonen wat ik gemaakt heb !!!
Dit weekend heb ik 2 verjaardagskaartjes gemaakt, en nu moet ik gewoon nog 1-2 weken wachten om iets te tonen. Grrrr, da's niet leuk !! Vandaar dan ook niets om aan jullie te tonen op mijn blog. Sorry hoor, het is niet mijn eigen schuld !
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
On the forum from In2hobby, you can join in to make a birthday card for other members of that forum, and I liked it to participate. It is quit nice to make a birthday card every now and then, but there is just one thing I hate, and that's the fact that I can't directly show what I have made !!!
This weekend I made 2 birthday cards, and now I have to wait 1-2 weeks before I can show something. Grrrrr, that's no fun !!! Therefor I cannot show you anything on my blog right now. My apologies but it's not my fault !!

vrijdag 15 augustus 2008

Mijn blog nu ook in het engels ¤¤¤¤ My blog now also in English

Al van bij het begin van het maken van mijn blog, heb ik getwijfeld of ik hem alleen in het nederlands zou houden, of ook in het engels, zodat meer mensen zouden kunnen meegenieten van mijn lotgevallen in Zweden (en de rest van de wereld).

Tot nu toe heb ik het maar altijd bij het nederlands gehouden, maar het idee bleef spelen in mijn hoofd. Vandaar dat ik nu heb beslist om de knoop door te hakken, en vanaf nu zowel in het nederlands als in het engels te schrijven. Dus bij deze ook een warm welkom aan alle niet-Belgen, niet-Nederlanders, niet-Zuid-Afrikanen, en niet-Antillenbewoners, en ik hoop dat jullie ook wat plezier zullen beleven aan het lezen van wat er allemaal in mijn wereldje gebeurt.

Ik zal ook zo snel mogelijk de oude posts vertalen naar het engels, zodat jullie vanaf het begin kunnen volgen ... Veel leesplezier !!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Already from the moment when I started with this blog, I doubted if I would only blog in Flemish or also in English, so more people could enjoy my adventures in Sweden (and the rest of the world).

Until now I have kept it in Flemish, but the idea kept floating around in my head. That’s why I have now made the decision to write both in Flemish and English. So for now also a warm welcome to all non-Belgians, non-Dutch, non-South-African and non-Antilleans and I hope that you will also enjoy reading everything that happens in my world.

I will also gradually and as fast as possible translate the old posts into English, so you can follow from the start … Happy reading !!

Ajuinmarkt


Als ik naar het werk van anderen kijk, merk ik dat mijn voorkeur altijd uitgaat naar de grafische en reine, cleane layouts, en ik heb de indruk dat mijn stijl ook meer en meer die richting uitgaat.
Ik hou ook enorm van journaling, en vind dit eigenlijk ook wel het doel van scrapbooking, maar tot nu toe hebben jullie dat nog niet echt veel gezien van mij. Dit komt voornamelijk omdat ik tot nu toe alleen maar foto's van mij heb gescrapt waar ik nog heel jong was, en waar ik dus ook heel weinig "eigen herinneringen" bij hem. Deze foto is precies 20 jaar geleden genomen, en aangezien ik daar nog heel veel van weet, was het dan ook niet moeilijk om hier iets bij te schrijven.
Ik vond het een moeilijke foto om kleuren bij te kiezen omdat er echt wel veel kleuren in voorkwamen, maar niet echt altijd de tofste kleuren. Maar uiteindelijk ben ik nog tevreden van de kleuren die ik heb gekozen, en van het uiteindelijke resultaat.

woensdag 13 augustus 2008

Engels of niet ???

Al van in het begin dat ik deze blog aanmaakte, zat ik te twijfelen of ik hem alleen in het nederlands zou schrijven, of ook in het engels, om zo ook andere mensen dan Belgen, Nederlanders, Zuid-Afrikanen (nog geen gezien, by the way) en Surinamiërs te laten meegenieten.
Ik begin er meer en meer over te piekeren of ik het toch niet zou doen? Ik ben alleen een beetje bang dat het dan wel echt lange posts worden en niet echt meer overzichtelijk zal zijn. En wat met het visuele, dat ik ook belangrijk vind. Schrijf ik het engelse dan in een andere kleur dan het nederlands om er gemakkelijker aan uit te kunnen, of ... of ... of ... of ...
Ik ben er eerlijk gezegd nog altijd niet uit wat ik zou doen. En ... wat vinden jullie? Voordelen? Nadelen?

dinsdag 12 augustus 2008

Happy Boe-day


Mijn ma verjaart pas op 16 september, maar binnen precies 2 weken komt ze op bezoek bij mij gedurende bijna een maand, en daarom moest ik haar kaartje op voorhand maken, zodat ze het niet per ongeluk zou zien !

maandag 11 augustus 2008

AnteVrijdag ging het geboortekaartje voor Ante, de kersverse dochter van Sindhu en Anja op de post, en tot mijn grote verbazing was het kaartje vandaag al toegekomen. Zeg nu nog eens dat De Post niet rap kan zijn, als ze willen !!
Ik heb voor de eerste keer een kaart gemaakt op een groter formaat, 6x12 inch, maar niettegenstaande de grootte was het toch een fijn prutswerk om dit geklaard te krijgen. Maar ik heb er wel 3 avonden op rij ongelooflijk veel plezier aan gehad om ze te maken.

Boom gerepareerd - deel 2


Op aanvraag van Scrappycat die wel eens een gerepareerde boom wou zien, is hier een fotootje.

De boom hangt nog altijd een beetje scheef, maar dat komt omdat Jerker waarschijnlijk niet genoeg spinazie had gegeten (of zou de boom toch een beetje te zwaar geweest zijn voor 1 persoon??). Als ik eens 2 sterke mannen gezamelijk op mijn erf heb, zal ik vragen dat ze nog eens duwen, zodat ik de spanbanden nog wat meer kan opspannen en op een rechte boom kan kijken.

Maar voorlopig ben ik al blij dat ik weer een zelf in elkaar geknutselde boom heb !! ;-))

zondag 10 augustus 2008

Boom gerepareerd !!

Zoals ik vertelde in mijn post van maandag, hadden wij hier toen een storm, met als resultaat redelijk wat schade in de moestuin en ook een boom die omgewaaid was. 't Is te zeggen, een tweetal jaar geleden heb ik hier 2 bomen moeten laten omzagen achter mijn huis, omdat ze alsmaar meer scheef aan het zakken waren en er was gevaar dat ze op mijn huis gingen vallen.

Ze werden afgezaagd tot op ongeveer anderhalve meter hoogte en daarop heb ik vogelhuisjes geplaatst. Nu kwam er op 1 van de stammen een wilde scheut, en op 2 jaar tijd is die eigenlijk weer zo mooi uitgegroeid, dat dit weer een redelijk boompje geworden was.

Maar door de storm was heel dat boompje van de schors afgescheurd, maar doordat het op een omheining is gevallen, was hij niet afgekraakt.

Dus, volgens mij leeft de boom nog, en omdat ik het zo kaal vind zonder die mooie kruin, heb ik de boom "gerepareerd" ;-)))) Mijn vriend in nood Jerker (ja, die die de vorige keer ook mijn water heeft gerepareerd en die niet met zijn foto op mijn blog wil), heeft al zijn kracht gebruikt om de kruin weer naar de stam toe te duwen, terwijl ik 2 spanbanden rond de stam bevestigde. En nu heb ik dus weer een normale boom. Ik durf wedden dat het echt lukt en dat deze boom nog vele jaren in mijn tuin blijft staan. Wat ben ik blij dat mijn boompje weer gerepareerd is !!!

zaterdag 9 augustus 2008

Je voudrais voir la mer

Deze middag kreeg ik opeens weer zo zin om nog een layout te maken, en alhoewel het mager is met foto's waaruit ik nog kan kiezen, toch heb ik nog iets kunnen opduikelen.
Ik ben bij deze layout toch wel best tevreden over het kleurgebruik. Ik heb voor de eerste keer ook die borsteltjes gebruikt die altijd bij de verf van Making Memories zitten. En ... ik ben er zeker van dat ik dit nog veel ga gebruiken. Het was supereenvoudig, snel en gemakkelijk, en ik vond het resultaat ook nog geslaagd. Ik begin er echt meer en meer van overtuigd te geraken dat Making Memories mijn lievelingsmerk aan het worden is. Ik hou vooral van hun cleane look ...

Wat zei ik van te veel keuze ???

Wat zei ik daar een paar dagen geleden over te veel keuze? Ik zag daarnet dat er, het laatste weekend dat ik in België ben in oktober, van 10-12 oktober, een franse scrapbeurs doorgaat in Brussel. Magnolia uit Zweden zal er één van de exposanten zijn. De volledige lijst van exposanten staat nog niet op het internet, maar ik ben wel eens benieuwd welke bedrijven er zouden op af gaan.
En op 26 september gaat ook het Stoffenspektakel weer eens door in Gent. Daar ga ik natuurlijk ook eens een kijkje nemen, zeker ook omdat er dit jaar een aantal exposanten zouden staan die patchworkstofjes verkopen.
Je begint echt te merken dat het stilaan naar de herfst toegaat, met al die beurzen. Ik heb er echt al zin in, al die dingen geven veel nieuwe creatieve energie. Alhoewel, dat heb ik momenteel niet echt nodig, want ik barst van de ideeën !!
Ik zag dat 21 augustus ook de nieuwe catalogus van Panduro hier uitkomt in Zweden. Ik ben eens benieuwd wat die allemaal in petto zullen hebben ... Zouden er weer mooie nieuwe Tilda-zaken uitkomen? Vast wel !!
Oh, ik zie er helemaal naar uit om al die nieuwe dingen te zien, en ideetjes op te doen.
Maar eerst dit weekend nog een paar kaartjes maken en proberen beginnen aan een layout. De foto's beginnen een beetje op te raken en dan is het niet altijd zo leuk meer om iets te kiezen. Maar in september laat ik een mega-aantal foto's bijmaken zodat ik dan weer verder kan tot in de kerstvakantie. Als je hier buitenkijkt, ziet het er alvast uit als herfst, dus laat maar komen, al die beurzen ...

vrijdag 8 augustus 2008

Nieuw mensje op de wereld

Zondag is er een nieuwe bewoner bijgekomen op aarde ... Een meisje van het forum kreeg een dochtertje dat luistert (alhoewel, dat doet ze zeker nog niet, zal iets te vroeg zijn ;-)) naar de mooie naam Ante. De voorbije 3 avonden ben ik dan ook bezig geweest aan een geboortekaartje, maar ja, dat kan ik dus helaas nog niet tonen. Het is vandaag op de post gegaan, dus ik denk dat het dinsdag of woensdag toch zou moeten aankomen.

Omdat ik het toch maar een beetje triestig vond dat ik het niet kon tonen, heb ik dan maar nog eens een foto genomen van de vooruitgang aan mijn pa zijn verjaardagskado. Ik vind zelf dat ik best goed vooruit ben gegaan. Ik ben dan ook helemaal in een naaibui, de laatste tijd. Normaalgezien ga ik meestal rond tien - half elf slapen, maar omdat het zo fijn naaien is aan deze doek heb ik de laatste 2 weken al vaak rond middernacht of zelfs nog later mijn bed gezien. Echt mijn gewoonte niet, maar ik kan gewoon die naald niet neerleggen als ik hieraan bezig ben ...

woensdag 6 augustus 2008

En dan opeens is er te veel keuze !!!

Binnen een aantal weken komt mijn vader een weekje naar hier, het is ondertussen 2 jaar geleden dat hij nog eens in Zweden was. Mijn moeder komt enkele dagen daarvoor al af, en zal hier dan bijna een maand zijn.
Nu is er het laatste weekend dat mijn pa hier is, ook een quiltbeurs in een stadje hier een 100 km vandaan. Ik ben er vorig jaar ook geweest met mijn ma, en we zouden dit jaar toch ook graag teruggaan, daar we ons de vorige keer goed geamuseerd hebben, en er veel mooie dingen te zien waren. Daarom hebben we gezegd dat wij 2 gingen gaan, terwijl we mijn pa in dat stadje droppen en dan kan hij een paar uur gaan wandelen daar. Ja, meegaan zou hij toch niet zien zitten. Daarna trekken we verder, want niet zover daarvandaan ligt het grootste meer van Zweden en de natuur is daar prachtig. Dus met die vooruitzichten zal mijn pa wel een paar uurtjes willen gaan wandelen zonder ons.
Maar nu zag ik daarstraks dat het dat weekend ook scrapbookbeurs is in Göteborg !!!! Vorig jaar kon ik ook al niet gaan, omdat het juist was op de dag dat ik op verlof naar België vertrok. Ik kan het mijn pa toch niet aandoen van de ene dag naar de quiltbeurs te gaan en de volgende dag naar de scrapbeurs, als hij hier maar zo weinig komt he !!
Gelukkig kan ik mij troosten met het feit dat het een paar weken later de hobbybeurs in Mechelen is ... En uiteindelijk geef ik mijn centjes toch wel gewoon af in In2hobby, want daar vind ik uiteindelijk gewoonweg alles wat ik nodig heb, hoeveel beurzen is ook mag zien ;-)) Ja, soms is het niet echt leuk als er te veel keuze is !!

maandag 4 augustus 2008

Familie Wezel ...

Het weer kan rare kuren hebben ... Tot vorige week vrijdag lagen we hier in Zweden nog te puffen en te kreunen onder de 3de hittegolf van dit jaar, en vandaag hebben we een enorme storm ... Als je naar buiten kijkt, is het precies november. Het giet bakstenen uit de lucht, de wind loeit rond het huis, de bomen staan van links naar rechts te zwiepen, en zelfs mijn vogelhuisje heeft zijn dakje verloren, en dat ligt nu ergens in mijn kruidentuintje gesmeten. De electriciteit heeft al een paar keer eventjes een klein secondje weggeweest. Dat belooft niet veel goeds, want vaak ik dat de voorbode van de electriciteit die hier een paar uur gaat wegvallen. We zien wel, maar van mij mag de storm gaan liggen hoor.
Deze ochtend heb ik moeten slalommen met de auto om Familie Wezel (of was het Familie Fret, ik ben niet goed thuis in al die knaagdiertjes en al zeker niet als ik ze voorbij sjees met de auto) niet naar het hiernamaals te helpen. Ik reed naar mijn werk en opeens zag ik een eindje voor mij op de weg 3 donkere worstjes op het asfalt voorbij slieren. En toen gebeurde er iets, dat nog het meest leek als een scène in een tekenfilmpje. De 3 kopjes gingen naar boven, ze stonden even rond te kijken, en besloten dan collectief rechtsomkeer te maken. Allemaal goed en wel maar ik kwam wel juist met mijn auto af !!!! Ik kon niet anders dan slalommen om ze te proberen tussen mijn wielen nemen, want als ik rechtdoor was gereden, was het finaal wezelmoes geweest. Toen ik in de achteruitkijkspiegel keek, zag ik 2 stuks die terug in de berm liepen. De derde zag ik niet meer, maar ik zag ook geen moes op het asfalt liggen, dus volgens mij was dat gewoon de rapste van de 3. Gelukkig waren er ook geen auto's achter mij (ja, Zweden he ... ;-)) waardoor iedereen en alles dit incidentje toch veilig is doorgekomen. Als ik eens een eland ga tegenkomen, zal het moeilijker zijn om die tussen mijn wielen te nemen !! ;-))

Vorige week schreef ik dat ik een kaartje had gemaakt voor een jarige van het forum, en vandaag mag ik het laten zien, want het is deze ochtend op zijn bestemming toegekomen in de Antwerpse Kempen (en nee, dat is nog niet "de Limburg"). Een beetje kleur in dit grijze trieste weer dat we momenteel hebben !!

zondag 3 augustus 2008

Skating girls

Gisteren heb ik nog een layout gemaakt, en eerlijk gezegd ... ik ben niet tevreden met het resultaat !!

Moest ik nu nog kunnen zeggen waaraan het ligt, maar ik weet het niet. Misschien vind ik hem wel een beetje te eenvoudig? Het voelt niet echt goed als het te rap gaat, en als ik niet een hele tijd aan 1 klein detail kan fröbelen.

Of misschien zijn het wel de kleuren die me niet echt passen? Maar ik wou verder gaan op de kleuren die in onze kleren zaten ... Of misschien zijn het wel de bloemetjes, aangezien ik niet echt een bloemetjesmens ben ...

Bon, ik weet het niet ... in elk geval ... op naar de volgende en beter !!

zaterdag 2 augustus 2008

Kommekeer bij Michèleke, kom !!

Gisteren heb ik nog een layout afgewerkt, ik heb speciaal tot vandaag gewacht op beter licht om hem te fotograferen, maar het lukt gewoon niet om hem goed van kleuren te krijgen. Hij was veel te flets, en ik heb hem wat proberen bijwerken met Photoshop, maar krijg nog bijlange niet het resultaat van de echte layout, die mooie olijfgroene kadertjes heeft, met een lichtolijfgroene cardstock. Ik vraag dus een beetje verbeeldingskracht van jullie mensen om er toch iets moois van kleuren in te zien.

Toen ik klein was, mocht ik gelijk wanneer een beestje zien, dan liep ik erop af met uitgestrekte hand, als om te doen alsof ik daar een lekker broodje in had verstopt, en dan riep ik : "Kommekeer bij Michèleke, kom !!" Op deze foto's was ik met mijn mama op zoek naar eendjes in het park om te voederen.

Hiernaast krijg je nog een detailbeeld van het bloemetje dat ik proberen naaien heb ... Want ja, ik kon het toch weer niet laten, om mijn naald te nemen en weer te laten op mijn layout. Dit gaat binnenkort nog obligatoir worden op mijn layouts, heb ik de indruk ;-))