donderdag 28 januari 2010

Wat had ik nu weer voor ¤¤¤¤ I did it again

Deze avond was ik met klanten in één van onze showrooms, en de laatste collega die er was en op het punt stond om door te gaan, zei mij dat we gewoon de deur achter ons konden sluiten, als we naar buiten gingen.

We wandelenden een uurtje in de showroom, dronken een kop koffie, en besloten dan door te gaan. Zo gezegd, zo gedaan, we gaan buiten uit de showroom, in de hal, sluiten de deur van de showroom, en willen door de buitendeur naar de parkeerplaats lopen, maar ... we krijgen de buitendeur niet open. Blijkbaar had de laatste persoon in het gebouw de deur met een sleutel op slot gedaan. Daar sta je dan met je klanten, opgesloten in een hal.

Ik liep gauw alle verdiepingen af om te zien of er nog mensen in de andere bedrijven aan het werk waren, maar om half 6 nog volk vinden op het werk, kan in Zweden moeilijk zijn. We bleken nog de enigen in het gebouw te zijn !!!

Wat moet je dan !! Gelukkig had ik het GSM nr van onze receptioniste, de enige aan wie ik kon denken die eventueel een telefoonnr. moest hebben, van de mensen die in deze showroom werken. En ze nam gelukkig ook haar telefoon op en ging proberen de verantwoordelijke van onze gebouwen op te roepen.

Na een half uur kwam er opeens één van onze firmawagens op de parking gereden. Ik was nog nooit zo blij één van die auto's te zien. Bleek dat het een collega was, die toevallig nog wat ging ophalen op het werk, en zij had geen idee wat wij daar in die hall stonden te doen ;-))

In elk geval, we waren heel blij haar te zien en zonder het te weten, was zij onze held van de dag !!!! Wanneer mijn klanten naar Engeland terugkeren, zullen ze toch een leuke story overhouden om te vertellen ;-))

Op de foto een layout die ik in de kerstperiode maakte. Mijn ma, toen ze nog een jong meisje van 23 was ...


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
This evening, I was with 5 of our customers in one of our showrooms, and the last colleague that was there and was intending to go home, told me we could just close the door behind us when we left the building.
We walked in the showroom for an hour, we drank a coffee and then decided that it was time to go to the hotel. We go out of the showroom, in the hall, close the door of the showroom behind us, and want to go out of the outerdoor to the parkinglot, but ... we couldn't open the outerdoor !!! Apparently the last person in the building had closed the door with a key. And there you stand with your customers, locked up in a hall !!!
I quickly went up the stairs to see if there were still people left working in the other offices of that building, but finding people at work at 5.30 pm in Sweden, can be a difficult thing !!! We seemed to be the only once left in the building !!!!
So what do you do at such a moment !!! Fortunately I had the mobil phone number of our receptionist, the only person I could think of that might have one or another telephone number, of one of the people working in that showroom. Luckely she picked up her phone and promised to get hold of the responsible for all our buildings.
After half an hour, all of a sudden one of our company cars came driving onto the parking lot. I have never been more happy to see one of these cars. It was a colleague, that was intenting to get something at the office, and she didn't have a clue what we were doing there in that hall ;-))
Anyway, we were very happy to see her, and without she knowing it, she was our hero of the day !!!! When my customers fly home to England, they will at least remember a great story about Sweden ;-))
On the picture a layout that I made during the christmas period. My mum, when she was still a young girl at the age of 23 ...

2 opmerkingen:

THEA zei

Ojee, daar sta je dan!!!

Goed dat je niet alleen was, en tegenwoordig iedereen wel een gsm bij zich heeft!

Maar goed...het liep gelukkig goed af en duurde niet tot de volgende dag.
Die mensen hebben zeker een leuk verhaal om thuis te vertellen!
Enne.....je titel doet vermoeden dat je het al eerder meemaakte???

Leuk kaart, mooie zachte kleuren en de foto van je moeder is voor mij heel herkenbaar.Zo liepen wij er bij in die dagen!!!

Fijn weekend, en laat je niet opsluiten!!

Wendy zei

Oei Mich!! Je hebt dat nog eens voorgehad hé, zoiets gelijkaardigs ;) Goed dat het weer goed afgelopen is hé.

Hele mooie lay-out en de foto's zijn wel heel leuk om te zien.