zondag 12 juli 2009

Koekje delen? ¤¤¤¤ Shall we share a cookie?

Wat vliegt de tijd toch snel !! Deze week had ik mijn laatste bezoek op het werk, voor de stillere verlofperiode echt aanbreekt. Ik ben 2 dagen op stap geweest met een Indisch-Engelse Australiër, heb hem 3 van onze fabrieken getoond, ben superleuk op stap geweest met hem 's avonds en de volgende dag hebben we 5 installaties gaan bekijken met onze kantoormeubelen. Al bij al 2 supergeslaagde dagen. Nu is het even stil met bezoek tot eind augustus. En de komende 2 weken zijn onze fabrieken gesloten, maar ik geef niet op en ben één van de weinigen met permanentie. Mijn verlof komt later in september.
Zaterdag komen mijn ouders ook naar Zweden en we gaan eerst 5 dagen de West-kust gaan verkennen (dus toch 3 verlofdagjes ;-)) en daarna blijven ze nog anderhalve week bij mij waar ze zich weer eens ten volle kunnen uitleven in mijn grote tuin.
Onlangs stond er weer een uitdaging op de blog van Grodan, en dit was de schets die we dienden te gebruiken.
En dit is het resultaat, een foto van mij toen ik ongeveer anderhalf jaar oud was. Mijn scanner is precies wel een beetje kleurenblind want die fletse druppel waarop ik met bruin heb genaaid, is in het echt kanariegeel maar om de één of andere duistere reden ziet mijn scanner dat blijkbaar niet zo. Dus ik vraag een beetje inlevingsvermogen van jullie ;-))

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Time is just flying away !!! This week I had the last visit at work, before the more quiet summerperiod really starts. I was away during 2 days with a British-Indian Australian guy, showed him 3 of our factories, had a great night out with him, and then the next day we went to see 5 installations with our own office furniture. 2 very good days, if I may say so myself. Now I don't have any visits any more until the end of August. And the coming 2 weeks, our factories are closed, but I don't give up and I'm one of the people working on. My holidays will be later in September.
Next Saturday my parents will come to Sweden also, and first we will take 5 days to visit the Westcoast of Sweden (3 days of holiday anyway ;-)) and then they stay one and a half week at my place where they can have the time of their live in my big garden.
Some time ago there was again a challenge on the blog of Grodan, and here up you see the sketch that we needed to use. And the result is me, when I was at the age of about one and a half. But I think that my scanner is kind of colourblind because the pale drop you see where I sewed on with a brown colour, is actually canary yellow, but for one or another suspicious reason, my scanner doesn't see it that way. So I need to ask a bit of empathy from you ;-))

4 opmerkingen:

Anne's Cards zei

Mooie Lo,leuke foto ook!
Geniet alvast van je 3 dagen verlof!

THEA zei

Ja lekker.....doe maar een hapje !!

Heel veel plezier samen met je ouders. Maak er een gezellige tijd van.

Groetjes Thea

Inger zei

Ohh how sweet is this Mich!!!!
Lovely and cute LO!

Have a nice day!

Inger :)

Wendy zei

Dit is wel een heel mooie lay-out geworden hoor!! Leuk om met schetsen te werken hé.

Nog een leuke vakantie samen met je ouders. dit zal zeker leuk worden.