zaterdag 28 maart 2009

Earth hour


Op dit eigenste ogenblik wanneer ik dit schrijf, is Earth Hour aan de gang in onze tijdszone. En eerlijk gezegd, naast het feit dat het voor het goede doel is, geniet ik er ook echt van. Ik zit in de zetel met mijn laptop op schoot - weliswaar is die nu aan het werken op de batterijen en niet op het electriciteitsnetwerk - luisterend naar de radio, ook weer vanop de laptop, en een paar kaarsjes op mijn salontafel. Ik vind het zo gezellig. Alhoewel ik vind dat ik persoonlijk al heel veel voor het milieu doe, en geen verkwister ben, ga ik nu en dan toch nog eens een persoonlijk Earth Hour organiseren, gewoon omdat het zo heerlijk rustig is eigenlijk ...

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

At this very fine moment, when I'm writing this post, Earth Hour is ongoing in our timezone. And to be honoust, besides the fact that this is for a good cause, I really am enjoying myself. I'm sitting in my soffa with my laptop in my lap - of course my laptop is now working on the batteries and is not plugged into the electricity - I'm listening to some music also coming from the laptop, and I have some candles burning on my coffeetable. I find it so cosy. Although I find that I personally already do a lot for the environment, and I'm not a big spender, I'm planning on doing my own personal Earth Hour every now and then, just because I find it so fantastic that it's so peaceful and relaxing now ...

Geen opmerkingen: