maandag 28 juni 2010

Sweetie

Hebben jullie ook zo van het weekend genoten als ik? Het was prachtig weer, zelfs iets te warm, maar dat maakt wel dat er momenteel prachtige lange avonden te verdelen vallen ;-))

Vrijdag was het midsommar, en al was ik niet in Zweden, ik wou het toch vieren. Dus heb ik een picnic voorbereid, en toen zijn mijn vriendin en ik die gaan verorberen in De Haan, één van de mooiste badplaatsen aan de Belgische kust. Er was, desondanks de prachtige avond, heel weinig volk, dus het was zalig rustig op het strand. Tot half 11 hebben we er genoten van zelfgemaakte sangria, lekkere pastasalade met toebehoren en natuurlijk ook een overheerlijk dessert.

Zaterdag heb ik me een nieuwe bril gekocht. Normaal blijf ik altijd in de klassieke modellen omdat ik niet anders durf, maar deze keer heb ik me toch aan een flashier model gewaagd. Morgen mag ik hem ophalen ... ik ben toch al benieuwd eigenlijk !!

Gisteren hebben we 's morgens al een lange wandeling gemaakt, om de warmte voor te zijn, en in de namiddag hebben we ons aan de rand van een rivier in de schaduw gezet, met handwerk in de aanslag om een aantal uren verder te werken aan mijn kruissteekwerkje. Het mag al eens vooruit gaan als je aan een HAED werkt.

Ik wou ook nog een layout met jullie delen ... Het was een foto van heel slechte kwaliteit ... ja, dat gebeurd als de foto's bijna 40 jaar oud zijn, en daarom heb ik ervoor gekozen hem heel klein te verknippen. Maar ik ben wel blij met het resultaat, en vooral ook met de vrolijke kleurtjes ...


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Have you also been enjoying the weekend as much as I did? It was beautiful weather, even a little too hot, but it makes that currently there are beautiful long evenings to share ;-))
Friday it was “midsommar”, and although I was not in Sweden, I still wanted to celebrate this. So I prepared a picnic, and then my girlfriend and I were planning on eating it in De Haan, one of the finest places on the Belgian coast. There was, nevertheless a beautiful night, very few people so it was blissfully quiet at the beach. Until 10:30PM we have enjoyed homemade Sangria, delicious pasta salad with accessories and of course a gorgeous dessert.
Saturday, I bought a new pair of glasses. Normally I always stay within the more classical models because I don’t dare, but this time I have chosen a more flashier model. Tomorrow, I pick it up ... I'm already really curious!
Yesterday morning we had a long walk, before the real heat came up, and in the afternoon we sat at the edge of a river, in the shade with the attempt to craft a few hours to continue work on my cross stitch design. It may go forward a little if you have a big work like a HAED pattern.
I also wanted to share a layout with you ... It was a very poor picture quality ... Yes, that can happen when the photos are almost 40 years old, and so I chose to cut it up very small. But I am pleased with the outcome, and especially with the bright colours ...

donderdag 24 juni 2010

Bompa ¤¤¤¤ Grandfather

Joepie de poepie !! Zonet heb ik mijn boeken dichtgeklapt en besloten dat mijn verlof mag beginnen. Ik ben 10 dagen in België en ga ervan genieten !! Het weer is alvast van de partij.

Ik ben van plan van veel te scrappen, veel te wandelen en buiten te zijn, veel te naaien aan mijn HAED en vooral mij goed te amuseren ;-))

Op de foto misschien een vreemd onderwerp om te scrappen, het graf van mijn grootvader, die ik nooit gekend heb. Maar scrapbooking gaat over de dingen des levens, en dit is er ook een onderdeel van ...¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Jihhauw !!! I just closed my books and decided that my holidays could start !! I'm in Belgium during the next 10 days and I'm going to enjoy it !!! The weather is already on my side at least !!
I'm planning to do lots of scrapbooking, hiking and being outside, I want to do lots of stitches on my HAED and most of all, have fun !!!
On the picture perhaps something strange to scrapbook, the grave of my grandfather, who I have never knewn. But scrapbooking is about the things of life, and this is also part of life ...

zondag 20 juni 2010

Een afscheidsfeestje en Summer of 69 ¤¤¤¤ A fairwell party and Summer of 69

Afgelopen woensdag hielden we een afscheidsfeestje voor een collega die beslist heeft op vervroegd pensioen te gaan. Ze is enkele jaren mijn baas geweest, en een supercollega, dus ik ga haar zeker missen.

We gingen met een groep van een 35-tal collega’s varen op Vättern, het tweede grootste meer van Zweden. En het weer was ons ook gunstig geschikt, een zalige 25 graden, prachtige zon … het kon niet beter zijn.


Het was een kleine gezellige boot, waar we heerlijk hebben gegeten. Op de foto zie je me klinken met enkele van mijn buitenlandse collega’s, en al woon ik al 8 jaar in Zweden, ik voel me toch nog altijd het fijnst tussen de andere Europese collega’s van mijn groep.Tegen dat we na 3 uur terug aan wal kwamen, was de zon net aan het ondergaan … een prachtig zicht over het meer …

Ik wou ook nog een layout met jullie delen. Een ongelooflijk saaie foto die ik moest scrappen, dus het was even een uitdaging. Maar je kent me ondertussen wel he, alles moet gescrapt worden, ook de saaie foto’s. Dat vind ik de charme van scrapbooking, dat ook minder geslaagde foto’s toch een leuk scrapresultaat kunnen geven …


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Last Wednesday we held a farewell party for a colleague who has decided on early retirement. She's been my boss for several years, and a superb colleague, so I'll definitely miss her.
We went with a group of some 35 colleagues on a boat on Vättern, the second largest lake in Sweden. And the weather was great ... a delightful 25 degrees, with a beautiful sun ... it could not be better.
It was a nice little boat, where we ate delicious. The second picture shows me with some of my foreign export colleagues, and even if I have been 8 living in Sweden for 8 years, I still feel the best among the other European members of my group.
After 3 hours after we came back to shore, while the sun was going down ... just a beautiful view over the lake ...
I also wanted to show you a layout. An incredibly boring photo I had to scrap, so it was a bit of a challenge. But hey, you know me by now, everything should be scrapbooked, even the dull photos. I find the charm of scrapbooking, that even less perfect pictures, still can give a beautiful result after having scrapbooked it ...

donderdag 17 juni 2010

Doel

Vorige week zondag maakten mijn ouders en ik een fietstocht net aan de grens met België en Nederland, nabij het Verdronken Land van Saeftinghe en daarna bezochten we Doel. Voor wie Doel niet kent, dat is één van de plaatsen in België waar Electrabel, een Belgische electriciteitsmaatschappij, zijn kerncentrales heeft staan. Het ligt vlak aan de haven van Antwerpen en omdat die moet uitbreiden, moest Doel wijken. Iets meer dan 30 jaar geleden had Doel nog 1300 inwoners, maar vandaag is het een vervallen, verloederde gemeente of eerder wat ooit een gemeente was ...

Nadat Doel werd onteigend, kwamen er krakers in de plaats, alsook buitenlanders en zigeuners die zich allemaal een gratis slaapplaats toe-eigenden ... Een deel van de huizen is ondertussen afgebroken, en op de huizen die nog overeind staan, is het volgeschilderd met graffiti ... Maar hier en daar is er nog een stijfkop aanwezig die het dorp nog niet heeft verlaten, en 84 mensen blijven voorlopig waar ze zitten.
Als je in de buurt bent van Antwerpen, ga eens een kijkje nemen in Doel, nu het er nog is ... Het is best een speciaal gevoel om daar rond te lopen !
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Last Sunday, my parents and I made a bicycle ride at the border between Belgium and the Netherlands, near the "Drowned Land of Saeftinghe" and then we visited Doel. For those who don't know Doel, that's one of the places in Belgium, where Electrabel, a Belgian electricity company, has listed its nuclear power plants. It's right at the border of the harbour of Antwerp, and since this had to expand, Doel had to go. Slightly more than 30 years ago, Doel has 1300 inhabitants, but today is a dilapidated, run-down town, or rather what was once a town ...
After the people of Doel had been expropriated, there came squatters in the village, followed by foreigners and gypsies, all looking at a free space to sleep ... Part of the houses are now demolished, and the houses still standing, are fully painted with graffiti ... But here and there is still a stubborn presence of a person or family, that still has not left the village and 84 people remain where they are at this moment.

If you're in the area of Antwerp, go take a look at Doel, now it is still there ... It's a pretty special feeling to walk around over there!

maandag 7 juni 2010

December

December als titel van deze post ... Kan je verder van december afzitten, dan daar in juni over spreken? Nee, eigenlijk niet ;-)) Maar ik moest nog altijd mijn laatste pagina laten zien van mijn kalender 2010 die ik voor mijn ma had gemaakt. Ondertussen hangt hij natuurlijk al wel een half jaar te hangen aan haar kast !!


Zondag zijn het verkiezingen in België en als Belg in het buitenland zat mijn kiesbrief vandaag in de bus. Ik heb hem net propertjes ingekleurd met een rood bolletje en morgenochtend gaat hij snel op de post om op tijd toe te komen tegen zondag. En nu maar hopen dat we op de goeien hebben gestemd ;-)) Eigenlijk had ik net zo goed in België kunnen stemmen, want dit weekend ben ik daar zelf hihi !!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

December as the title of this post ... Is it possible to be further away from December than speaking about it in June? No, I guess not ;-)) But I still had to show the last page of the calender 2010 that I made for my mom. And in the meantime he has been hanging against the wardrobe for the last half year !!!

On Sunday we have to vote in Belgium and as a Belgian in a foreign country, my voting letter was in the mailbox today. I have signed it with a nice red dot and tomorrow morning I will quickly post it so it will be on time by Sunday. And let's hope we voted for the right once ;-)) In fact, I could have easily voted in Belgium myself because that is where I will be this weekend hihi ...


zondag 6 juni 2010

En nu maar groeien ¤¤¤¤ And now just growing

Een terechte proficiat voor mijzelf … dat geef ik mij ;-)) Vrijdagavond heb ik nog mijn moestuin omgeploegd, en na anderhalve dag, is mijn meer dan 100 vierkante meter hemelse groentetuin volledig bezaaid en beplant met allerlei lekkers zoals verschillende soorten tomaten, meloen, quinoa, allerlei boontjes, slaatjes in alle vormen en maten, worteltjes, spinazie en nog veel meer lekkers.

En ik ben ervan overtuigd dat het een mooie zomer wordt zodat ik binnen een aantal maanden heel veel lekkers kan oogsten. Of zou dat gewoon komen omdat ik altijd en eeuwig een optimist ben ???

De tomaten op de foto zijn trouwens niet mijn eigen oogst maar kocht ik vorige maand van een man die ze kweekt in een serre en ieder jaar op 1 mei opendeurdag houdt. En dan ben ik een trouwe klant en koop een 10-tal kilo om te verwerken in de diepvries. Zijn tomaten zijn onbespoten en voor het bestuiven gebruikt hij bijen, die van bloempje naar bloempje vliegen.

En mijn lievelingsgroenten … ja, gebakken groene (lees : onrijpe) tomaten, wat een delicatesse. Dus als je zomer te kort is, en je tomaten rijpen niet genoeg af, geen nood, gewoon bakken die tomaten, wat een heerlijkheid. En heb je er te veel, dan snijd je ze gewoon in schijfjes en steekt ze in de diepvries en dan kan je het hele jaar door van die lekkere gebakken tomaten genieten. Mmmmmmmmm ….
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
A deserved congratulations to myself ... that is what I give myself ;-)) Friday evening I have plowed my garden, and after a day and a half, my more than 100 square meters totally scattered and heavenly vegetable garden has been planted with many goodies such as different types of tomatoes, melons, quinoa, various beans, salads of all shapes and sizes, carrots, spinach and more goodies.
And I am convinced that it will be a good summer so I will be abe to harvest a lot of goodies, within a few months. Or would that just be because I'm always the eternal optimist??
The tomatoes in the picture are not my own crops but I bought them last month by a man who grows them in a greenhouse. Each year at May 1, he holds open houe and I am a loyal customer and buy many kilo’s to put into the freezer. His tomatoes are unsprayed and to pollinate, he uses bees that fly from flower to flower.
And my favorite vegetable ... yes, fried green (read : unripe) tomato, which is a delicacy. So if your summer is short, and your tomatoes are not ripe enough, do not worry, just bake the tomatoes, what a glory. And do you too much to eat them at once, then you cut them into slices and put them in the freezer and then you can enjoy them all year round. Mmmmmmmmm ....

vrijdag 4 juni 2010

Voetbalstadion A.R.A.G. Gent ¤¤¤¤ Football stadium A.R.A.G. Gent

Ik had het voorspeld en zo is het ook uitgekomen ... deze week is vliegensvlug gegaan. Dinsdag en woensdag heel fijn bezoek gekregen van mensen uit Zwitserland, en daarna snel op en neer naar London gevlogen. En ook daar heel lekker weer.

Vandaag werk ik van thuis en ik heb me al helemaal geïnstalleerd op 1 van mijn terrassen buiten, gezellig. Dat voelt al een stuk minder dan werken ;-))

Dit weekend zal vooral bestaan uit heel veel werken in de tuin. Mijn frees was nog altijd niet gerepareerd en heb dan ook mijn ongenoegen geuit, maar ik mag vandaag om een reservefrees gaan die ze in de winkel hadden liggen, dus ik hoop echt dat tegen vanavond mijn moestuin zal zijn omgeploegd.

In tegenstelling tot het mooie weer nu, hieronder een bitterkoude layout waarop mijn pa te zien is, toen hij nog een jong baasje was ...¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

I had predicted it, and it came true ... This week has been flying fast. Tuesday and Wednesday I had a very nice visit from people from Switzerland, and then quickly flew back and forth to London. And there they also had very nice weather.

Today I work from home and I have already completely installed me comfortable on one of my outdoor terraces and. It already feels a lot less like working then ;-))

This weekend will mostly consist of lots of garden work. My cutter was still not repaired and I have therefore expressed my displeasure to the shopowner, but I can now go him in the shop and lean a second hand cutter, so I really hope that tonight my vegetable garden will be plowed.

Unlike the nice weather now, here under a bitterly cold layout where you can see my dad, when he was a young guy ...