zondag 25 april 2010

Afghan

Het was alweer eventjes geleden dat ik een update toonde van de vogelhuisjesafghan die ik aan het naaien ben. Het is zo leuk om deze te maken, echt genieten ...


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
It had been a time since I last showed my update of my birdcage afghan that I'm making. It's such a pleasure to make this one, I really enjoy it ...

zaterdag 24 april 2010

Hush Puppies

Hahaha, nog een geluk dat ik nog eens de vlieguren check van mij ma, wanneer ze donderdag toekomt, want ... ze komt niet donderdag toe, maar al woensdag ;-)) Nog een geluk dat ik eventjes check of ze ging daar mooi staan schilderen op de luchthaven, wachtend naar haar dochter die maar niet zou afkomen !!
Op de layout zie je ook mijn ma en mij, maar dan ettelijke jaartjes jonger ;-))¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Hahaha, what a luck that I verified my mother's flight hours one extra time, to see when she will arrive on Thursday, because ... she doesn't come on Thursday but already on Wednesday ;-)) What a luck that I checked again, otherwise she would have stand their at the airport, waiting on a daughter that would not come !!
On the layout, you also see myself, but some years ago ;-))

vrijdag 23 april 2010

Oktober ¤¤¤¤ October

En voor mij is zonet het weekend begonnen. Een druk weekend waarin ik nog veel moet doen, want vanaf volgende week donderdag is mijn ma hier op verlof in Zweden, dus ik moet eerst nog een aantal dingen in orde maken, vooraleer het zover is. Laat ons hopen dat de vulkaan de komende week weer geen kuren meer krijgt, en dat ze vlot naar hier kan komen.
Ondertussen de oktober pagina van mijn kalender 2010. Jullie hebben ondertussen bijna alle pagina's gezien. Nog 2 te gaan ...


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
And for me, the weekend has just started. A busy weekend, where I still have to do lots of things, because as from next Thursday, my mother will be on holidays with me here in Sweden, and so I have to organize some stuff before she comes. Fingers crossed that the vulcano will behave the coming days, so my mother can come over without any problems.
In the meantime you see my October page of the calender 2010. In the meantime, you have almost seen all pages. 2 more to go ...

zondag 18 april 2010

Just married


Deze week kreeg ik een award van Chantal, A Belgian scrapper in Holland. Ik ben altijd blij met een award maar meestal zet ik ze niet op mijn blog omdat ik dat soms nogal een "gedoe" vind, maar bij deze moest je 10 dingen over jezelf vertellen en ik vond het een goede aanleiding om nog eens een post te plaatsen ...
Daar gaat hij dan ... 10 dingen over mezelf ...
1) Ik woon al meer dan 8 jaar in Zweden, woon hier supergraag, maar voel me nog altijd Belg in hart en nieren ...
2) Op het eind van het jaar verandert het eerste cijfertje in het getal van mijn leeftijd, en dat vind ik nu al vervelend ...
3) Al van sinds ik 15 ben, wil ik mijn eigen huis bouwen, en het ziet er naar uit dat het er binnen het jaar toch eindelijk van gaat komen !!
4) Het moet nu al ongeveer 18 jaar zijn dat ik vegetariër ben, en elke dag ben ik meer en meer overtuigd van mijn keuze ... omdat ik het niet lekker vind, omdat het zielig is voor de dieren, omdat ik me er goed bij voel en de laatste tijd ook omdat ik vind dat het de enige "juiste" manier is voor onze planeet en al dat ander volk dat er op rondloopt ...
5) Ik werk heel veel maar omdat ik er zoveel plezier in heb, vind ik mezelf geen workaholic maar lijkt het alleen maar een leuke hobby.
6) Door het reizen voor het werk, kan ik dat vaak combineren met een weekendje in België, wat heel fijn is. Ongeveer de helft van het jaar slaap ik daardoor niet in mijn eigen bed ...
7) Al van kindsafaan ben ik creatief geweest, en er gaat geen dag voorbij zonder wat te scrappen, naaien, of creatieve inspiratie op te doen.
8) Ik vind dat we in een ongelooflijk fijn tijdperk leven waarin we ongelooflijk verwend zijn met MP3's, podcast waarbij je je opgelopen achterstand toch nog kan inlopen, laptop's die een groot deel van het leven uitmaken, om vanalles en nog wat op terug te vinden. Wat deed een mens vroeger als hij iets niet wist? ;-))
9) Ik ben verslaafd aan het lezen van blogs. Ik volg er maar liefst 566 en daar komen er elke week weer nieuwe bij !!
10) En ook het krijgen van berichtjes op mijn eigen blog, vind ik altijd heel fijn. Het is altijd weer even een klein momentje van genieten ...
11) Ik zou nog heel wat meer kunnen vertellen over mijzelf ... maar dat mag niet meer zeker? Ik mocht maar tot 10 !!!!
Nu moet ik deze award ook doorgeven aan een aantal mensen, en dat is niet moeilijk. Er zijn een aantal mensen die direct in mijn hoofd opkomen, omdat ik zoveel plezier heb met hun blog.
De eerste persoon die ik een award wil geven, is Erna (http://scotlandandstitching.blogspot.com/), een lieve dame uit Nederland die een sterke band heeft met Schotland, en me altijd veel leesplezier bezorgt op haar blog met haar fijne verhalen, en mooie merklappen die ze laat zien.
De tweede award geef ik graag aan Rein (http://stampingrika.blogspot.com/ en http://knutselen-frutselen.blogspot.com/), een Belgische dame die in Duitsland woont, en heel mooie kaartjes en ATC's maakt, maar vooral met haar tweede blog bij mij heel veel nostalgie naar boven haalt, als ze weer eens één of ander voorwerp "uit de oude doos" naar boven haalt, die ook voor mij veel herinneringen oproept ...
Een derde award geef ik aan Robin (http://www.photosbyrobin.com/blog) omdat ik graag naar mooie foto's kijk en fotografie, en bij haar blog kan ik echt heerlijk genieten.
En de laatste geef ik graag aan een Franse dame (http://symiote.over-blog.com/), die vaak hele leuke handwerkjes maakt, en ook nu en dan eens een patroon weggeeft op haar blog, waarvan ik er al een paar heb gemaakt om dan te verwerken op mijn scrapbooking layouts.
Ik zou met gemak nog een heel aantal awards kunnen weggeven, maar deze 4 personen sprongen spontaan in mijn hoofd, en ga ik altijd met veel plezier bezoeken. Ik hoop dat het ze kan aanzetten op hun beurt weer een aantal mensen in de bloemetjes te zetten.
Op de layout hieronder zie je mijn ouders op hun trouwdag. Het blauwe lint dat ik op de layout heb verwerkt, is het lint dat mijn ma op haar trouwkleed droeg, en dat ze altijd heeft bewaard en dat ze me onlangs heeft gegeven om te verwerken bij het scrapbooken.


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
This week, I got an award from Chantal, A Belgian scrapper in Holland. I'm always happy with an award but mostly I don't put them on my blog but with this award, you had to tell 10 things about yourself, and I thought this was a good way of starting a new post again.
So here we go ... 10 things about myself ...
1) It's more then 8 years now that I live in Sweden, and I love living here, but I'm still that all Belgian girl ...
2) At the end of the year, the first digit in my age will change, and I already find it annoying now ...
3) Ever since I was 15, I wanted to build my own house, and it looks like that within a year, this dream will come true.
4) It must be more than 18 years now, I'm a vegetarian, and every day, I'm more and more convinced about this ... because I don't like the taste of meat, because I pity the animals, because I feel much more healthy this way, and the last period also more and more because I find it's the only "correct" way to help our planet and all people walking on that planet.
5) I work a lot but because I like it so much I don't see myself as a workaholic but I see it as a hobby.
6) By traveling for work, I can often combine this with a weekend in Belgium which is very nice. By this, I'm not sleeping in my own bed for about half of the year.
7) Ever since I have been a child, I have always been creative. There will not pass a day without me doing some scrapbooking, some cross stitching, or finding creative inspiration somewhere.
8) I find we live in an incredible period where we are spoiled with MP3's, podcasts where you can still listen to everything that you didn't have time for before, and laptops that contain a big part of my life, where you can find all kinds of information. What did we do before, when we didn't know something?
9) I'm addicted to reading blogs. I follow 566 once, and every week there are new once coming along.
10) And also receiving a message on my own blog, I really enjoy very much. It is every time a little moment of enjoyment.
11) I still could tell much more about myself, but I think I'm not allowed anymore. I think I had to stop at 10 !!!!
Now I have to give this award at some other people and that's not difficult. There are a couple of people that spontanuous come up in my head, because their blogs give me so much joy.
The first person I want to give an award is Erna (http://scotlandandstitching.blogspot.com/), a very nice lady in Holland who is a big fan of Scotland, and always give me a lot of pleasure on her blog with nice stories, and shows us a lot of nice samplers.
The second award I like to give to Rein (http://stampingrika.blogspot.com/ en http://knutselen-frutselen.blogspot.com/), a Belgian lady who lives in Germany, and makes beautiful cards and ATC's but certainly with her second blog brings up a lot of nostalgy when she finds one of another item "from old times" that bring out a lot of memories for me.
A third award goes to Robin (http://www.photosbyrobin.com/blog) because I like to watch beautiful pictures and photography, and her blog really makes me enjoy my time.
The last award I like to give to a French lady (http://symiote.over-blog.com/), who makes really nice cross stitching works, and also gives away some nice patterns on her blog, of which I have made some so I can then use them on my scrapbooking.
I could with ease give away many more awards but these 4 persons came up automatically into my mind and I always like to visit their blog. I hope they will take this opportunity so they in their turn will give a little flower to some other people.
On the layout, you see my parents at the day of their marriage. The blue ribbon that I used on the layout, is the ribbon that my mother wore on her wedding dress, and that she always kept, and recently gave to me to use with my scrapbooking.

zaterdag 17 april 2010

A sunny day in the park

Vinden jullie dat ook zo zalig ... Die vroege zaterdagmorgen, waarbij je nog zo een laaaaaaaaaaaang weekend voor je hebt, en zoveel plannen voor zaken die je de komende 2 dagen wilt gaan doen?
Vandaag krijg ik een vriend over de vloer, dus er moet een beetje gekookt worden. En de rest van het weekend ga ik vooral creatief bezig zijn ... wat scrappen, naaien, en natuurlijk zoals altijd ... veel genieten !!!
Op de layout, mijn mama als jong meisje in het park van Gent toen het hard gesneeuwd had ...


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Do you also like that feeling? ... That early Saturday morning, where you still have a looooooooooooooong weekend in front of you and so many ideas how to spend the next 2 days?
Today a friend will be over for dinner, so I have to cook a bit today. And the rest of the weekend, I will be creative ... some scrapbooking, cross stitching, and of course ... enjoying what I'm doing !
On the layout, my mum as a young girl in the park when it had snowed a lot ...

vrijdag 16 april 2010

September

Wow, wat vliegt de week toch alweer voorbij. Deze week was ik de ganse week op bureau in Zweden, maar toch ging het in razende vaart voorbij. Vandaag werk ik van thuis, maar ik stop rond een uur of 12. Dan ga ik als een wervelwind mijn huis schoonmaken, en dan ... genieten van een heerlijk weekend. Ik kijk er al naar uit !!
Op de foto nog maar eens een stukje van mijn Kalender 2010 ... de septembermaand. Zelf één van mijn favorieten van de kalender.
Prettig weekend !!¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Wow, what is the week going fast !! This week I was at the office in Sweden the whole week, but even then the week was over in a flash. Today I will work from home, but I will stop at 12 o'clock. Then I will go through my house as a tornado to clean it, and then ... I will be enjoying a lovely weekend. I'm looking forward to it !!
On the photo another page of my Calender 2010, the September page. It's one of my favorit pages.
Enjoy a lovely weekend !!

zondag 11 april 2010

Dream big dreams

En zo zit de vakantie er weer bijna op ... ik ben zonet van Brussel naar Göteborg gevlogen, en zit in de taxi op weg naar mijn huis.
Normaalgezien kijk ik na een vakantie altijd uit om weer te beginnen werken, maar nu heb ik er precies niet al te veel zin in. Ik heb zo genoten van het "gewoon-doen-waar-ik-zin-in-heb-als-ik-er-zin-in-heb" dat ik dat graag nog eventjes had verdergedaan ... Maar ja, morgen vliegen we er terug in en dan ben ik het vakantiegevoel wel weer snel kwijt.
Ondertussen is alle sneeuw hier weg, maar ik zie wel nog het laatste ijs op de meren liggen. Ook nog geen bloemen en blaadjes op de bomen, maar de lente kan hier nu toch niet ver weg meer zijn. De temperaturen zijn ondertussen wel al best aangenaam ...
Op de layout zie je mij ook in het zonnetje liggen, toen ik dat precies nog liever deed dan nu ... Nu ben ik absoluut geen zonneklopper meer. Niet dat ik het daar op de foto wel was, als mijn ma mij in het zonnetje zette om een foto te nemen, dan had ik op die leeftijd nog niet te protesteren he ;-))


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
And so my holidays are almost over ... I just flew from Brussels to Gothenburg and I'm now in the taxi on the way to my house.
Normally after a holiday, I'm always looking forward to starting to work again, but I have the feeling that I don't feel for that so much this time. I so much enjoyed the "do-what-you-feel-like-doing-whenever-you-feel-like-doing-it", that I really would have liked to do this even a little more ... Well, well, tomorrow we will start to work again as usual, and soon I will have forgotten about this vacation feeling.
In the meantime all snow is gone over here, but I still see the last ice on the lakes. And on the trees no leaves or flowers yet, but spring cannot be far away now. Temperatures are really nice for the moment ...
On the layout, you see me lying in the sun, when I still liked it better. Now I'm not a real sunlover anymore. Not that I was one at the time, but when my mum put me in the sun for a nice picture, I couldn't complain too much at the time, could I? ...

vrijdag 9 april 2010

Augustus ¤¤¤¤ August

Wat vliegt de tijd als je vakantie hebt en je amuseert !!! Dinsdagavond heb ik mijn klaskameraadje ontmoet van 22 jaar geleden. Echt leuk om elkaar nog eens terug te zien na al die jaren. Ik vond zelf dat we allebei niet echt veel veranderd waren. En ze had ook haar dochter mee die ondertussen al 11 geworden was !! Het was echt een geslaagde avond.
Woensdagavond heb ik mijn 2 nichten ontmoet, in het nieuwe huis van 1 van die 2 nichten. Ook alweer een heel geslaagde avond.
En gisterenavond ben ik dan met mijn beste vriendin een glaasje gaan drinken op café. 3 leuke avonden op rij ...
Vandaag staat de zon al stralend aan de hemel, dus vanmiddag gaan we er eens lekker op uit om een lange wandeling te maken. Ik heb er al zin in, nieuwe vitamientjes ontvangen van het lentezonnetje !!
Ik moet jullie ondertussen nog enkele pagina's tonen van mijn kalender 2010, dus hier is de pagina voor augustus ...


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Time is going so fast when you are having holidays and having fun !!! Tuesday night, I met my old schoolmate from 22 years ago. Real fun to see each other again after all these years. I really thought we both didn't change that much over the years. And she also had her daughter with her who was already 11 in the meantime. It was a really good evening !!
Wednesday night I met my 2 nieces, in the new house of one of them. Also a really nice evening !!
And yesterday evening, I took a drink at a bar with my best friend. 3 great evenings in a row !!
Today the sun is already shining really well, so this afternoon, we will go for a nice long walk. I'm already looking forward to it, picking up some new vitamines from the spring sun ...
Still some pages left to go from the calender 2010, so here is the August page ...

dinsdag 6 april 2010

Paaskaartje voor mijn pa ¤¤¤¤ Easter card for my dad

Pasen is alweer voorbij (tenzij er nog een derde paasdag is ???), maar ik laat nog even het kaartje zien dat ik voor mijn pa maakte.
Onlangs vond een oud schoolvriendinnetje van laaaaaaaaaaaaang geleden me via Facebook, en vanavond gaan we samen iets eten. We hebben elkaar in 22 jaar niet gezien !!!! Als ik eraan denk dat het al zo lang geleden is, dat we zijn afgestudeerd van het humaniora, ongelooflijk !!! Ik ben toch eens benieuwd om te zien wat dat zal geven na al die jaren.
Ik heb lang geweigerd om op Facebook te gaan, maar ik moet zeggen, ik heb ondertussen mijn mening wel wat gewijzigd. Zeker als je zo ver woont als ik, is het wel leuk om te zien waar vrienden ondertussen mee bezig zijn. En natuurlijk, zoals in dit geval is het leuk om iemand terug te vinden van uit lang vervlogen tijden. Ik kijk al uit naar vanavond als ik haar weer zal zien !!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Easter has passed already (or is there something like a third Easter day ???) but I still want to show you the Easter card that I made for my dad.
A while ago an old class mate from looooooooooooooooooong ago found me back through Facebook, and tonight we are going to eat out together. We have not seen each other in 22 years !!! If I think back that it is already so long ago that I graduaded from that school, unbelievable !!! I'm really curious to see what will happen tonight !!
A very long time, I didn't want to go on Facebook, but I have to say that I have reviewed my idea now. Certainly when you live so far away from home like me, it is nice to see what friends are doing in the meantime. And certainly, like in this case, it's nice to see someone back from a very long time ago. I'm really looking forward to tonight !!

vrijdag 2 april 2010

Paaskaartje voor mijn mamie ¤¤¤¤ Easter card for my mummie

Gisteren heb ik de boeken dichtgedaan voor het werk en nu kan ik meer dan een week genieten van wat verlof. Het zijn weer zware maanden geweest op het werk, dus ik keek wel uit naar een beetje rust.
Het belooft een weekje te worden van gezond eten, vrienden opzoeken, scrappen, naaien, gaan joggen, wandelen, ... kortom weeral eens gewoon doen waar ik zin in heb en genieten.
Bijna Pasen ook en daarom dat ik natuurlijk ook een paaskaartje moest maken voor mijn ma, wat je hieronder ziet. 3x raden welke soep wij op Pasen zullen eten? ;-))


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Yesterday I closed all books at work and now I can enjoy some holidays for more than a week. It had been heavy months at work so I was really looking forward to some peace and quiet.
It will be a week of eating healthy, visiting friends, scrapbooking, cross stitching, jogging, hiking, ... in one word, just doing what I feel like doing and enjoying it.
Almost Easter now and therefor I had of course to make an Easter card for my mother, which you see on the picture. I also wrote a recipe for an Easter soup, so guess what we will be eating at Easter? ;-))