zaterdag 27 februari 2010

Januari ¤¤¤¤ January

En hups, het is alweer weekend. Ik ga beginnen met het minst leuke, namelijk mijn huis eens grondig onder handen nemen en schoonmaken. Daarna kan ik de rest gebruiken om nog wat boeken te lezen, dia's in te scannen en wat te scrappen. Ik heb gisterenavond nog wat gescrapt en ik heb iets leuks op de scraptafel liggen.
Ondertussen is het bijna maart (waar vliegt die tijd toch naartoe?) en ik heb nog altijd de kalender niet getoond die ik voor mijn ma had gemaakt als nieuwjaarskadootje. Hieronder alvast de eerste pagina, voor januari ...
Ondertussen hebben we gisteren voor de eerste keer in 3 maanden plusgraden op de thermometer zijn verschijnen, en al was het maar +2, direkt begon er een heel stuk sneeuw weg te smelten. Positief voor die zware pakken sneeuw op het dak. Maar het is nog niet voorbij hoor, de komende dagen verwachten we natuurlijk nog een heel deel nieuwe sneeuw ;-))

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
And hups, it's weekend again !! I will start the weekend with the less amusing of all, namely cleaning my house. After this I have the rest of the weekend time for reading some books, the scanning of slides, and doing some scrapbooking. I have started a new scrapbooking page yesterday evening, and I think it will be something nice.
In the meantime it's almost March (where is time going?), and I still didn't show the calender that I made for my mum as a newyears present. On the picture you see the first page for January.
In the meantime, yesterday, we have seen the first +-degrees since 3 months, and even if it was only +2 degrees, the snow started to melt directly very fast. Very positive for the big piles of snow on the roofs. But it's not over yet, the next coming day, we are expecting of course quit a lot of new snow ;-))

donderdag 25 februari 2010

Verjaardag Caroline

Vorige maand verjaarde mijn nicht en voor haar maakte ik deze kaart. Een beetje anders dan de stijl die ik normaal heb, maar ik vond het eigenlijk wel leuk. En ik vind die muisjes toch zo schattig !!!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Last month my niece had her birthday and I made her this card. A little different from the style I normally have, but actually I quit liked it. And I still adore those little mice !!

zondag 21 februari 2010

This was January 2010

Sinds een paar dagen hebben we hier in Zweden een sneeuwstorm, waarbij de wind rond het huis huilde en de sneeuw alle kanten opvloog. Toen ik gisteren buitenging, en me een weg probeerde banen naar de garage, zakte ik tot aan mijn poep in de sneeuw !! Dit is toch de meeste sneeuw die ik hier ooit gezien heb, sinds dat ik in Zweden woon.
In het begin van het jaar heb ik mij het voornemen genomen dat ik elke maand een layout zou maken over de voorbije maand. Ik vind dat er zoveel kleine dingen gebeuren die we zo snel vergeten, en daarom wou ik ze blijvend herinneren door te scrappen. Da's toch uiteindelijk ook de bedoeling van scrappen he, het dagelijks leven noteren en onthouden. Alvast hieronder mijn eerste opgetekende maand. Ik vind het leuk dat ik nu deze herinnering heb van afgelopen maand, en ben er zeker van dat ik dit de volgende maanden ook ga doen ...¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Since a couple of days, we have a real snowstorm here in Sweden where I live, and the wind was howling around the house, and the snow was flying to all possible directions. Going out yesterday, and trying to get to the garage, I went into the snow up onto my bottom. This must be the heighest level of snow I have seen here in Sweden, since I live here !!
In het beginning of the year, I had made a promise to myself that I would make a layout every month of the month that had just passed. I find that there are happening so many different small things that we often forget so fast, and that's why I wanted to scrapbook them as a lasting memory. I think that that is the real meaning of scrapbooking, note down the small things of live to be remembered forever. On the pictures you see the result of the first month's work. I really like to have a memory now of the month that has just passed, and I'm sure I will be doing this also the next months to come ...

woensdag 17 februari 2010

Schaapjes tellen ¤¤¤¤ Counting sheep

Ik naai graag hele grote werken, maar mijn ma daarentegen, maakt liever kleinere werkjes die sneller klaar zijn. Natuurlijk kan je ze niet blijven ophangen, want wat moet je er op de duur allemaal mee aanvangen? Maar de laatste tijd hebben we er wat op gevonden ...
Ongeveer een jaar geleden heb ik eens een handwerkje verwerkt op een scrapbook layout. Het gaf een heel leuk resultaat, en van sindsdien voelt mijn ma zich geroepen om allerlei kleine lapjes voor mij te naaien die ooit eens zullen gescrapt worden. Dit was er eentje dat ze een aantal weken geleden afhad. Zijn de schaapjes niet ongelooflijk lief?¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
I really like to stitch big projects, but my mum on the other hand prefers to make smaller works, that can be finished faster. Of course, you can't keep hanging them on the wall, and what do you need to do with all of them in the end? But the latest time, we have found a solution ...
About a year ago I have used a little stitching work on a scrapbooking layout. It was a really nice result and since that time my mum is making all kind of smaller pieces that will be scrapbooked in the end. This was a project that she finished some weeks ago. Don't you think the sheep are the cutest?

vrijdag 12 februari 2010

4e leerjaar A ¤¤¤¤ 4th grade A

Joehoe, en het is alweer weekend, weer een week die vliegensvlug is voorbijgevlogen, ondanks het feit dat ik de ganse week toch wel in Zweden was, zij het wel op verschillende plaatsen. Ik heb me voorgenomen om er deze avond eens een luie avond van te maken, maar er morgen en overmorgen eens lekker in te vliegen, zodat ik zondagavond fier op mijzelf kan zijn dat ik ook wel degelijk iets gedaan heb ;-))
Hieronder een dubbele layout die ik tijdens de kerstvakantie maakte. Een layout van mijn klasje toen ik 9 jaar was, langvervlogen tijd alweer.
Geniet allemaal van een prettig weekend !

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Jippi, it's weekend already again. Another week that passed by really fast, although I was in Sweden the whole week, but on different places. I decided to make this Friday evening, a lazy Friday, but tomorrow and on Sunday I will really fly into it, so I can be proud about myself on Sunday night for really having done something usefull during the weekend ;-))
On the picture a double layout that I made during X-mas period. A layout of my class when I was at the age of 9, already long gone times ...
I hope you will all enjoy a really great weekend !

dinsdag 9 februari 2010

Afghan

De laatste weken heb ik redelijk wat genaaid aan deze afghan, en het is zoooooooooooooooo leuk. Het volgende blok is een vogeltje dat een draadje hangt te zwieren, en dit weekend zal ik dat blok ook wel afhebben. Het is zo verslavend dat ik iedere keer weer verder wil naaien !!!


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤4
The last couple of weeks, I have been working quit a lot on this afghan, and it's soooooooooooo nice to do. The next block is a bird that is swinging a rope, and I will have finished that block probably also this week. It's so addicting that I want to work further on this every time !!!

zondag 7 februari 2010

Kerstmis ... alweer ;-)) ¤¤¤¤ Christmas ... again ;-))

Mijn "Engelse week" is voorbij gevlogen. Het geeft altijd veel voldoening, als je je welkom voelt en ziet dat je verschillende mensen kan helpen bij hun projecten. Momenteel zit ik in de taxi op weg naar mijn eigen bedje, om morgen aan een "Zweedse week" te beginnen. Donderdag ben ik zelfs even een dagje in Stockholm, dat gebeurt meestal maar eens per jaar.
Zagen jullie de titel al van dit berichtje ... Ja, inderdaad, ik durf het aan om jullie nog iets te tonen, dat ik met kerstmis maakte ... Deze letters had ik vorig jaar al gekocht, en toen stonden ze "naakt" op de kast, maar dit jaar had ik tijd om ze ook te versieren ...
Nog een prettig begin van een nieuwe week ... Geniet ervan !!!!¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤4¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
My "English week" went really fast. It always gives a lot of pleasure when you feel welcome and when you notice that you can help a lot of people with their projects. At this moment, I'm in the taxi, on the way to my own bed, to start a "Swedish week" tomorrow. On Thursday I'm even a day in Stockholm, something that normally only happens once per year.
Did you notice the title of this post? ... Yes indeed, I dare to show you another something that I made during Christmas time. These letters, I had already bought last year, and then they were standing "naked" on the cabinet, but this year, I even had the time to dress them ...
Have a lovely beginning of the new week ... Enjoy it !!!

woensdag 3 februari 2010

Schootje zitten bij mama ¤¤¤¤ Being at mother's lap

Goeieavond vanuit London, of meer precies Windsor, op 100 meter van de Queen vandaan die waarschijnlijk al lekker ligt te slapen in haar Windsor Castle ...
Ik kom snel even binnenwippen om jullie deze layout te laten zien, die ik tijdens de kerstvakantie maakte, van mijn ma met een snoezig klein bolleke op haar schoot ... namelijk ... ik ;-))


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Goodevening from London, or more precisely Windsor, at about 100 meters from the Queen who is probably already sleeping in her Windsor Castle ...
I just hop in really fast to show you this layout, that I made during X-mas period, from my mum with a sweet cutypie in her lap ... namely ... me ;-))

dinsdag 2 februari 2010

Wandeling bij - 24 graden Celsius ¤¤¤¤ A walk at -11 degrees Fahrenheit

Dit weekend was het berekoud in Zweden, maar ondanks de -24 graden Celcius die de thermometer aanwees, had ik zin om een wandeling te maken in het prachtige landschap. Ik had mijn camera mee, want zo een mooi sneeuwlandschap zien we niet alle dagen !!! Gekleed in verschillende laagjes, trok ik de koude tegemoet. Ik was goed beschermd, en had helemaal geen kou, alleen de eerste 10 minuten deed het verschrikkelijk pijn aan mijn kaken, mond, neus en luchtwegen vooraleer die een beetje aangepast waren aan de bijtende kou. Daarna was er geen enkel probleem meer, op het rare gevoel na dat de haartjes in mijn neus constant bevroren waren ;-))
Ik ben 2u gaan wandelen en in de hele tijd kwam ik maar 1 auto tegen, waarvan de chauffeur uitstapte om een praatje te maken, 4 andere dappere wandelaars die samen de hond uitlieten, een eenzame boer op zijn tractor, 5 reeën, en een stuk of 20 schapen en langharige koeien. Verder was het overal peis en vree ...
Bij elke meter die ik nam, kon ik wel een andere mooie foto nemen, en het was dan ook geen moeite om de 80 foto's te nemen die ik tijdens die wandeling had getrokken. Hieronder wil ik jullie graag laten meegenieten van een aantal mooie landschappen ... Veel bibberplezier ;-))
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Last weekend it was really freezing cold in Sweden, and even when the thermometer was showing -11 degrees Fahrenheit, I really felt for a long walk in this nice environment. I took my camera along, because you don't see such a nice landscape every day !!! All dressed up in several layers, I went into the cold. I was well protected, so I really wasn't cold at all, except for my jaws, mouth, nose and airways, that really hurt the 10 first minutes, because they had to get used to the cold. After this there was no problem at all anymore, except for the funny feeling of the little hair in my nose that were freezing the whole time ;-))
I went walking during 2 hours, and the whole time, I just met 1 car, with a friendly man hopping out of his car to do a little chat, 4 other brave hickers that were out with their dog, a lonely farmer on this tractor, 5 roedeer, and around 20 sheep and long-haired cows. Other than this, it was just so quiet ...
Every meter I was going, I could take another beautiful picture, so it was not difficult to take 80 pictures during this walk. Here under I would like to enjoy some of the beautiful landscapes that I have crossed ... Lots of trembling and shivering ...
Zo ziet het er uit bij mij, als ik de hoek van mijn straat omga ...
This is how it looks like, when I just go around the corner of my house ...

Al na 5 minuten zag ik de eerste reeën wegspringen. Tegen dat ik mijn handschoenen had uitgegooid, en mijn camera had aangedaan en scherpgezet, waren ze al bijna verdwenen, maar je ziet ze nog net op het nippertje in de bossen lopen, als je goed kijkt ;-))
Already after 5 minutes, I saw the first roedeer jumping around. By the time I had taken off my gloves, put on my camera and pointed it at the right direction, they were almost gone again, but you still see them running into the forest, if you look really closely ;-))

Ooit al paarden met een wit baardje gezien ??? ;-))
Did you ever see horses with a white beard ??? ;-))

Het werd alleen maar mooier toen de zon erdoor kwam ...
It just became more and more beautiful, when the sun arrived ...

Ik ben er zeker van dat jullie je dit voorstellen, bij de gedachte aan een Zweeds landschap ...
I'm sure you imagine Sweden to be like this, when you think of it in winter time ...

Een bende langharige koeien aan de einder ...
A couple of long-hairy cows at the horizon ...En hier staat die Beatle-koe iets dichter samen met een bende schapen ...
And here a close-up of the Beatle-cow together with some sheep ...


Sneeuw, sneeuw en meer sneeuw ...
Snow, snow, and lots more snow ...


Ik vond het contrast zo mooi van dit witte landschap met dat bruine hooi er middenin.
I really liked the contrast of the white landscape with the brown hay in the middle.

Een eenzame boer op weg naar zijn dieren misschien ?
A lonely farmer, on the way to his animals perhaps ?

Wat zijn die bomen mooi, als ze helemaal wit bevroren zijn ...
Look how beautiful these trees are when they are totally frozen ...
Op slechts 200 meter van mijn huis, ligt deze Viking onder zijn runesteen te rusten. Zou hij koude voeten hebben met dit weer ?
At just 200 meters from my house, this Viking is resting under his rune stone. Do you think he has cold feet, this time of year ?

En zo eindigt de zondaagse wandeling, met een blik op mijn jeneverstruik, die me tijdens de zomer lekkere jeneverbessen geeft, maar in de winter ook niet te versmaden is met die sneeuw erop ...
And so this trip ends, with a view on my juniper bush that always gives me tastfull juniper berries during summer, but really is beautiful also this time of year, when there's lots of snow on it ...