zondag 31 januari 2010

Kerstmis ??? ¤¤¤¤ Christmas ???

Nu denk je, waar komt zij nog mee af? Kerstmis?
Ach, ik loop een beetje achter in mijn leven ... Ik ben 2 weken geleden pas thuisgekomen na mijn verlof in België, en heb pas dit weekend tijd gehad om de foto's te bekijken die ik toen had genomen.
En omdat mijn ma dit jaar zelf haar kerstboomversiering had gemaakt, en ik die zo leuk vond, vond ik dat ik die toch nog maar moest tonen, zelfs al is het ondertussen al de laatste dag van januari. Juist op de valreep, zeg maar ...
En wat vinden jullie ervan, was de versiering niet schattig?¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
I hear you thinking ... Christmas ???
Well, I'm a bit behind on my own life, it seems ... I came home just 2 weeks ago from my holidays in Belgium and only this weekend I had time to watch my pictures that I had taken at that period.
And because my mum had made her own christmas decoration this year, and because I like it very much, I thought that I still had to show it to you, even it's already the last day of January. Just at the edge ...
And what do you think, isn''t it just the cutest decoration?

donderdag 28 januari 2010

Wat had ik nu weer voor ¤¤¤¤ I did it again

Deze avond was ik met klanten in één van onze showrooms, en de laatste collega die er was en op het punt stond om door te gaan, zei mij dat we gewoon de deur achter ons konden sluiten, als we naar buiten gingen.

We wandelenden een uurtje in de showroom, dronken een kop koffie, en besloten dan door te gaan. Zo gezegd, zo gedaan, we gaan buiten uit de showroom, in de hal, sluiten de deur van de showroom, en willen door de buitendeur naar de parkeerplaats lopen, maar ... we krijgen de buitendeur niet open. Blijkbaar had de laatste persoon in het gebouw de deur met een sleutel op slot gedaan. Daar sta je dan met je klanten, opgesloten in een hal.

Ik liep gauw alle verdiepingen af om te zien of er nog mensen in de andere bedrijven aan het werk waren, maar om half 6 nog volk vinden op het werk, kan in Zweden moeilijk zijn. We bleken nog de enigen in het gebouw te zijn !!!

Wat moet je dan !! Gelukkig had ik het GSM nr van onze receptioniste, de enige aan wie ik kon denken die eventueel een telefoonnr. moest hebben, van de mensen die in deze showroom werken. En ze nam gelukkig ook haar telefoon op en ging proberen de verantwoordelijke van onze gebouwen op te roepen.

Na een half uur kwam er opeens één van onze firmawagens op de parking gereden. Ik was nog nooit zo blij één van die auto's te zien. Bleek dat het een collega was, die toevallig nog wat ging ophalen op het werk, en zij had geen idee wat wij daar in die hall stonden te doen ;-))

In elk geval, we waren heel blij haar te zien en zonder het te weten, was zij onze held van de dag !!!! Wanneer mijn klanten naar Engeland terugkeren, zullen ze toch een leuke story overhouden om te vertellen ;-))

Op de foto een layout die ik in de kerstperiode maakte. Mijn ma, toen ze nog een jong meisje van 23 was ...


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
This evening, I was with 5 of our customers in one of our showrooms, and the last colleague that was there and was intending to go home, told me we could just close the door behind us when we left the building.
We walked in the showroom for an hour, we drank a coffee and then decided that it was time to go to the hotel. We go out of the showroom, in the hall, close the door of the showroom behind us, and want to go out of the outerdoor to the parkinglot, but ... we couldn't open the outerdoor !!! Apparently the last person in the building had closed the door with a key. And there you stand with your customers, locked up in a hall !!!
I quickly went up the stairs to see if there were still people left working in the other offices of that building, but finding people at work at 5.30 pm in Sweden, can be a difficult thing !!! We seemed to be the only once left in the building !!!!
So what do you do at such a moment !!! Fortunately I had the mobil phone number of our receptionist, the only person I could think of that might have one or another telephone number, of one of the people working in that showroom. Luckely she picked up her phone and promised to get hold of the responsible for all our buildings.
After half an hour, all of a sudden one of our company cars came driving onto the parking lot. I have never been more happy to see one of these cars. It was a colleague, that was intenting to get something at the office, and she didn't have a clue what we were doing there in that hall ;-))
Anyway, we were very happy to see her, and without she knowing it, she was our hero of the day !!!! When my customers fly home to England, they will at least remember a great story about Sweden ;-))
On the picture a layout that I made during the christmas period. My mum, when she was still a young girl at the age of 23 ...

woensdag 27 januari 2010

Huishoudboekje december ¤¤¤¤ Housekeeping book December

En ik moest jullie nog 1 pagina van het huishoudboekje tonen, namelijk die van december !!
Ook de kalender voor 2010 die ik als kadootje voor mijn ma maakte, heb ik jullie nog niet laten zien. Die komt vanaf de volgende keer aan de beurt.
Geniet nog van de komende dagen, hier in Zweden is het weer hard aan het sneeuwen, en dat gaat zo door, de komende dagen ...¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
And I still had to show you 1 page of the housekeeping book, and that was this last one for December !!
Also the calender for 2010 that I made as a present for my mum, I have not shown you yet. I will start showing that one as from next post.
Enjoy the next days to come. Here in Sweden it started to snow again fairly hard now, and that will continue the next coming days ...

zondag 24 januari 2010

Wit in de Pecherstraat ¤¤¤¤ White in the Pecherstreet

Vandaag heb ik me nog eens aan het scrappen gezet. Ik heb ervan genoten. Hieronder zie je wat er uit mijn vingers gevloeid is. Op de foto is het contrast tussen wit en ecru wat moeilijk te zien, maar in het echt komt het wel goed uit ...


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Today I have been scrapbooking again. I have really enjoyed it. On the picture you see what came out of my fingers. It is somewhat difficult to see the contrast between white and beige, but in reality it looks OK ...

vrijdag 22 januari 2010

Huishoudboekje november ¤¤¤¤ Housekeeping book November

Wat gaat de tijd toch altijd snel als je een paar dagen op reis bent voor het werk !!! Even diep ademen en het is alweer vrijdag. Dinsdag ben ik naar Duitsland vertrokken omdat daar woensdag en donderdag een training doorging. Altijd heel vermoeiend. 2 hele dagen luisteren naar nieuwe informatie maar ook sociaal zijn tegen de andere 40 deelnemers die daar aanwezig zijn, van alle landen over de hele wereldbol, en zoveel mogelijk netwerken.

's Avonds zijn we met de hele groep gaan eten op de "Rheinturm" in Düsseldorf, een mediatoren van 240,5 meter hoog en op een hoogte van 172,5 meter bevindt zich een restaurant, dat ronddraait, waardoor je tijdens het eten vanuit de hoogte alle kanten van Düsseldorf kan bekijken.Omdat het nogal een zware week is geweest, werk ik vandaag gewoon lekker van thuis, in mijn eigen omgeving en lekker rustig. De beste manier om die batterijen weer op te laden. En dit weekend ga ik dan eindelijk nog eens lekker scrappen.
We zijn bijna rond met het tonen van alle pagina's van mijn huishoudboekje. Dit is alweer de voorlaatste pagina voor november.¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
What is time going fast, when you are traveling some days for work !!! You take a deep breath and it's Friday again. On Tuesday I left for Germany because there was a training ongoing on Wednesday and Thursday. Always very tiring. Listening during 2 days to absorp much new information but also being sociable to 40 other participants that are present there from all over the globe, and doing so much networking as possible.
In the evening we went eating on the "Rheinturm" in Düsseldorf (see first picture), a mediatower of 240,5 meter high, and on a height of 172,5 meter, there is a turning restaurant, so during your meal you can see the whole of Düsseldorf from above. Really beautiful ...
Because it has been a very heavy week, I will work from home today, in my own space and quietness. The best way to recharge the batteries again. And this weekend I will finally be doing some scrapbooking again.
And we are almost ready with showning you all pages of my housekeeping book. This is the next last page for November, one more to go afterwards.

zondag 17 januari 2010

Weer thuis ¤¤¤¤ Back home again

Na een paar omzwervingen ben ik donderdagnamiddag dan toch thuisgekomen. Ook het water is ondertussen weer gerepareerd.
Iedere keer als ik wat langer weg ben van Zweden, en dan terugkom, zie ik opeens weer hoe mooi het in Zweden is. De rit van de luchthaven was fantastisch, een dik sneeuwtapijt, met daarop een stralende zon, overal schenen de kristalletjes ...
Hieronder een foto van een klein stukje van mijn voor- en zijtuin. Ik vond het licht zo mooi dat ik een foto moést nemen ...
Dit weekend had ik er graag eens op los gescrapt, maar het is ietwat saaier uitgedraaid. Ik had op mijn computer van het werk meer dan 70 CD's staan, die ik nog altijd eens moest branden. Vorige week had de IT-afdeling me verwittigd dat dat te veel ruimte in beslag nam, en dat ik dat moest verwijderen. Zodus zit ik al 2 dagen CD's te branden, maar gelukkig begin ik nu het einde te zien. Ik kijk dus eigenlijk nog altijd uit naar een heerlijk vrij weekend, maar deze nieuwe week zal ook wel heel vlug voorbij gaan, zodat dat weekend er snel zal zijn.
Morgen een dag op kantoor waarbij ik weet dat ik werk van 3 dagen in 1 dag ga moeten verzetten, dan dinsdag een meeting in één van onze filialen en diezelfde namiddag alweer naar de luchthaven op weg naar Duitsland, waar ik woensdag en donderdag een cursus volg. Ik weet nog niet of ik donderdag of vrijdag naar huis komt, dat hangt er nog een beetje van af. Maar in elk geval, met zo een druk programma, zal het al wel weer heel snel weekend zijn ;-))
Als jullie je broodbeleg beu zijn, en eens iets origineels willen, snij dan wat mango en komkommer in blokjes, en wentel dit door een paar lepels van die dikke Griekse yoghurt. Mmmmm, heerlijk, dat ga ik straks eten. En de rest gaat morgen gewoon mee in mijn lunchtrommel als sidedish bij mijn Indische curry die ik deze middag maakte. Smakelijk !!!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
After some extra trips, I finally came home on Thursday afternoon. And the water is in the meantime also repared.
Every time I'm away a little longer from Sweden, and then return, I see again how beautiful Sweden really is. The trip from the airport was really fantastic, a thick snow carpet, with a beautiful shining sun on top of it, everywhere were cristals shining ...
On the picture you see a small part of my front and side garden. The light was só beautiful that I hád to take a picture.
This weekend I felt like scrapbooking the whole time, but it turned out a little more dull. In my laptop of work I had more than 70 CD's standing, that I still had to burn down. Last week the IT department had informed me that that took too much place and that I had to take them away. So the last 2 days, I have done nothing else than burning CD's but luckely I start to see the end now. So actually I'm still longing after a nice free weekend, but this new week will be over very soon also, so soon a new weekend will be there.
Tomorrow 1 day at the office, where I will have to work hard because I have 3 days of work to do in 1 day, on Tuesday a meeting in one of the daughter companies and in the afternoon, I'm on the way to the airport again, because I will be following a course in Germany on Wednesday and Thursday. I don't know if I will be coming home on Thursday or Friday, that still depends. But anyway, with such a busy schedual, it will soon be weekend again ;-))
If you are tired of what you are eating on your bread, and you want to try something original, cut some cucumber and mango in small squares and turn them in around in some spoons of that wonderful Greek fat yoghurt. Mmmmm, lovely, that's what I will be eating tonight. And the rest will follow me to work tomorrow as a sidedish to the Indish curry I made this afternoon. Enjoy !!!

donderdag 14 januari 2010

Huishoudboekje oktober ¤¤¤¤ Housekeeping book October

Niet veel geluk met het luchtverkeer deze week. Zondag kon ik niet naar Zweden wegens ijzel. Dinsdag vloog ik dan maar van Brussel direct naar Genève voor het werk. Gisteren wilde ik de vlucht terugnemen met tussenstop in Brussel, maar mocht niet op het eerste vliegtuig dat vertraging had, en daardoor zijn connectie in Brussel ging missen. Dan maar omgeboekt via Frankfurt, maar door vertraging van dat vliegtuig en het feit dat het vliegtuig dan ook cirkeltjes moest zweven over de landingsbaan wegens een fout van de toren, en zo nog eens een extra 15 minuten vertraging opliep, was onze connectie daar ook riebedebie. Dus overnachting in Frankfurt !!! Ze maken het me moeilijk om mijn huisje in Zweden terug te zien ;-))

En gisterenavond belde dan ook een vriend die op mijn huis paste, dat mijn waterleidingen gesprongen waren !! Ja, wat wil je met zo een koud weer, als het water in de leidingen stilstaat. Hij ging vandaag bellen om te zien hoe snel dit euvel verholpen kon worden. Hopelijk kunnen ze het euvel snel repareren, en moet ik niet eerst wachten tot de kou een beetje milder wordt, want dan ziet het er nog niet echt goed uit !!!

Ondertussen was ik nog niet klaar met het tonen van het huishoudboekje dat ik voor mijn ma maakte. Hieronder zien jullie de pagina voor oktober.

Ik laat jullie weten wanneer ik thuisgeraak ;-))
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Not much luck with the air traffic this week. On Sunday I couldn't go back to Sweden due to icy roads. So then I flew directly to Geneva from Brussels on Tuesday, because of work. Yesterday I wanted to take the flight back to Sweden with a transfer in Brussels, but was not allowed to take the first plane that was delayed, because that would make me miss my connection in Brussels. So they re-booked me via Frankfurt, but due to the delay of that plane also, and the fact that the aircraft needed to turn in the air for about 15 minutes, due to a mistake of the control tower, that connection was gone also. So I had to stay the night in Frankfurt instead !!! They really make it difficult for me to see my little house in Sweden back ;-))
In the meantime I was not finished yet with showing you the housekeeping book that I made for my mum. On the picture is the page for October.
I will let you know when I get home !!! ;-))

dinsdag 12 januari 2010

Kerstkaartje voor mijn pa ¤¤¤¤ Christmas card for my dad

En zo is het gewone leven weer in gang. Ik zit nog steeds in België, wegens ijzel ben ik zondag niet naar Zweden vertrokken. Deze namiddag vlieg ik naar Genève, waar ik morgen een laboratorium zal bezoeken, en morgennacht kom ik dan, na meer dan een maand, weer thuis op mijn vertrouwde stekje in Zweden. Ik kijk er al naar uit om dit weekend eens naar hartelust te scrappen !!! Ik ga ervan genieten !!!
Hieronder zien jullie het laatste kerstkaartje van 2009, eentje dat ik voor mijn pa had gemaakt.


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
And so the normal life is ongoing again. I'm still in Belgium for the moment. Due to the bad weather conditions on Sunday, I didn't leave for Sweden. This afternoon, I will fly off to Geneva, where I will visit a laboratory, and tomorrow night, I will finally come home in Sweden to my usual place. I'm already looking forward to a scrapbooking weekend at home !!! I will enjoy it !!
On the picture you will see the last X-mas card for 2009, one I made for my dad.

vrijdag 8 januari 2010

Kerstkaartje voor mijn andere nicht ¤¤¤¤ X-mas card for my other niece

Ondertussen blijft het maar winteren in België. Voor morgen en overmorgen worden zware sneeuwproblemen verwacht. Zondag neem ik normaal het vliegtuig naar Zweden, maar er wordt rekening mee gehouden dat er vluchten zullen worden geschrapt. Als je wil, kan je je vlucht verzetten naar een latere datum. Ik zit een beetje in een dilemma, want als ik dinsdag alweer naar Genève, dus dan is het niet echt leuk om maandagavond 2 uur in de sneeuw van de luchthaven naar huis te rijden en dinsdagochtend vroeg alweer terug op te rijden. Misschien zelfs gemakkelijker om helemaal niet naar Zweden te gaan, en direct van hier naar Zwitserland te vliegen? Ik bekijk het nog allemaal een beetje, en zie wel of er morgen inderdaad sneeuw uit de lucht valt. Ik hou jullie op de hoogte waar ik ergens uithang ;-))
Op de foto nog een kaartje dat ik naar mijn tweede nicht heb gestuurd ...


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
In the meantime, winter is keep on going in Belgium. For tomorrow and Sunday, they are expecting big snowproblems. On Sunday, I will normally take a flight back to Sweden, but they are taking into account that they will have to cancel flights. If wanted, the airline is offering to postphone your flight. I don't know very well what to do for the moment, because on Tuesday I have to fly to Geneva again, and then it is not so fun to drive 2 hours in the snow from the airport to my home on Monday evening, and back already to the airport on Tuesday morning. Maybe it would be easier to not fly at home in Sweden at all and just fly directly to Geneva on Tuesday? I will check the weather forcast every now and then and see if there is really snow tomorrow. I'll keep you posted where I will be ;-))
On the picture the X-mas card that I have sent to my second niece ...

dinsdag 5 januari 2010

Kerstkaartje voor mijn nicht ¤¤¤¤ Christmas card for my niece

Al de 5de dag van het jaar, en ik heb nog niets van me laten horen op mijn blog. Dat komt omdat ik de laatste 4 dagen doorgebracht heb in Frankrijk, meerbepaald in Normandië. Het was er koud, maar niet zo berekoud als vorig jaar, of komt dat omdat ik mezelf nog beter had ingepakt?
Je hebt van mij nog een paar kerstkaartjes tegoed, want ik wou de verrassing voor de ontvanger niet verprutsen. Daarom hier nu het kaartje dat ik naar mijn nicht had gestuurd.¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Already the 5th day of the year, and I hadn't written anything on my blog. That's because I was in France the last 4 days, more specific in Normandy. It was cold over there, but not so freezing cold as last year, or perhaps that's because I wrapped myself even better than last year?
I still have to show some X-mas cards but I didn't want to spoil the fun for the receiver. That's why I show you this card only now.