dinsdag 29 september 2009

De Corsicareis zit er alweer op ¤¤¤¤ The Corsica trip has come to an end

Ziezo, sinds gisterenavond weer veilig geland in Lille ... Nu heb ik nog 2 weken verlof in België vooraleer ik aan een superdrukke herfst begin op het werk. Maar daar denk ik nog even niet aan. Om Corsica af te sluiten, nog enkele sfeerbeelden van de voorbije 2 dagen ...
Hieronder een zicht op Bonifacio, één van de mooiste stadjes in Corsica dat op de krijtrotsen rust ... Tevens de meest zuidelijke stad van Frankrijk. Op slechts 16 km afstand ligt Sardinië ...
In elk stadje waren er volop van die gezellige Franse winkeltjes met de specialiteiten van het eiland ...


Een 2-chevaux in allerlei kleuren ... Is dat niet typisch Frans ? ;-))Gisterenmiddag per ongeluk nog één van onze mooiste baaitjes ontdekt, waar we genoten van een superlekkere pastasalade, en natuurlijk ook het mooie uitzicht ... Een prachtige afsluiter van een mooie reis ...

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Yesterday evening, we landed safely in Lille (France) ... Now I have 2 more weeks of holiday in Belgium before I start on a very busy autumn at work. But for the moment, I will not think about this. To conclude the trip to Corsica, some more pictures of the last 2 days ...

Picture 1 : A view of Bonifacio, one of the most beautiful cities of Corsica, that is situated on the white clifs ... And it's the most southern city of France, at only 16 km distance is Sardinia lying ...

Picture 2 : In every little village, you could find those typical French shops with the specialities of Corse ...

Picture 3 : A "2-chevaux" in all different colours. Isn't that typical French ? ;-))

Picture 4 : Yesterday we discovered one of the most beautiful bayes of our trip, where we enjoyed the most fantastic pasta salad and of course the splendid view ... A beautiful way to end a fantastic trip ...

woensdag 23 september 2009

Bastia

Deze ochtend waren we in Bastia, en ik denk dat ik daar de leukste foto van mijn verlof genomen heb ... Hebben jullie ooit al zo een leuke boot gezien? ;-))

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
This morning we were in Bastia and I think I have taken the funniest picture of my vacation ... Did you ever see a more funny boat? ;-))

zondag 20 september 2009

Les Calanches

Vandaag hebben we in de Calanches gewandeld ... prachtig, en het staat niet voor niets op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO.

Veel uitleg is er dus niet nodig bij dit beeld ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Today we have walked in the Calanches ... beautiful and it's not for nothing that this is on the World Heritage list of the UNESCO.
So I don't have much to tell you with this picture ...

zaterdag 19 september 2009

Dag 2 in het paradijs ¤¤¤¤ Day 2 in the paradise

Vandaag weer een schitterende dag achter de rug. Deze ochtend zijn we naar Ajaccio geweest, de hoofdstad van Corsica, en tevens de geboorteplaats van Napoleon, waar we het huis gezien hebben waar hij geboren is.
We hebben daar de ochtend rondgewandeld en lekker Marokaans gegeten, maar deze middag zijn we weer de bergen ingetrokken.
We hebben een bergpad gevolgd dat ons naar een skioord bracht. Tijdens die tocht waarbij de temperatuur zienderoge daalde van 31 graden naar 11 graden op slechts een half uur tijd, kwamen we ook een hele dierentuin aan beesten tegen, gewoon op de weg.
De streek is gekend voor zijn charcuterie, en overal liep het vol van de wilde zwijnen. Vegetariërs als we beide zijn, zagen we ze natuurlijk liever hier over de weg lopen, dan in een saucijsje te eindigen !!
Ook geiten lagen er midden op de weg ...


En ook wilde koeien liepen her en der over de weg ... Een echte beestenboel dus ,-))

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Today we spent another beautiful day. This morning we went to Ajaccio, the capital of Corsica, and also the place where Napoleon was born and we've seen the house where he was born long ago.
We spent the morning over there, and then eated very good Maroccan food, but in the afternoon we went to the mountains again.
We followed a trail that let to a ski resort. On this road, where the temperature got down from 31 degrees untill only 11 degrees on just half an hour, we have also seen a whole zoo of animals.
This area is known for it's meat and everywhere there were wild pigs on the road. Vegetarians we are, we like them more walking over the road then seeing them ended in a sausage !!!
Also goats were lying in the middle of the road ...
And also cows were just eating at the middle of the road. A real animal farm thus ;-))

vrijdag 18 september 2009

Corsica

Deze nacht zijn mijn vriendin en ik om half 4 opgestaan om naar Corsica te vertrekken. Na 2 vluchten stonden we om 10 uur deze ochtend al ter plaatse. En al direct bij het landen wist ik, dat dit een prachtige reis ging worden.

Voor al wie nog nooit in Corsica was, kan ik maar 1 ding zeggen : Spring op dat vliegtuig en kom hierheen, want dit is de prachtigste natuur die Europa rijk is !!!! Een heel groen eiland met bergen en niets anders dan kronkelwegen. Ik vind het een beetje een kruising tussen Zuid-Afrika en Californië, en hoe mooi ik Amerika ook vind, dit hier is ook PRACHTIG.


Vandaag zijn we een stukje gaan eten in Ajaccio, en daarna hebben we een wandeling gemaakt, waar ik helemaal verliefd werd op dit kleine poesje, dat even ging bergbeklimmen op mijn rug.

Voor het eerst in mijn leven zagen mijn vriendin en ik een kurkboom. Ik had geen idee hoe dit groeide ...

Vanavond en morgenavond slapen we op de enigste escargotkwekerij van Corsica.
Wist je dat een escargot :

* 3 tot 4 jaar oud wordt
* hermafrodiet is en als ze paren 80 tot 100 kindjes tegelijk krijgen
* leeft op bladeren van kruiden en kalk om hun schelpje sterk te maken
* op 6 weken uitgroeit van een baby-escargot tot een volwassen beestje
* zijn kooien beschermd moeten worden voor vooral bosmuizen en merels, want dat er dan zelfs nog 58% van de volledige oogst wordt opgegeten

Morgenochtend gaan we opnieuw naar Ajaccio om een stadswandeling te maken, en tijdens de namiddag gaan we op aanraden van de mensen van de escargotkwekerij, een wandeling maken in de bergen. We slapen nu op 400 meter hoogte, maar morgen stijgen we tot 2000 meter om er te gaan wandelen ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

This night my friend and I woke up at 3.30 am to go to Corsica. After 2 flights, we were already over here at 10 am. And already on arrival, I knew that this would be a splendid trip.

For those who have never been in Corsica, I can only say one thing : Jump on that plane and come to Corsica, because this is the nicest nature you can find in Europe !!! A very green island with nothing else than mountains and narrow curving roads. I find it to be marriage between South-Africa and California, and how beautiful I find USA to be, Corsica is also DAZZLING ...

Today we went to eat a bit of food in Ajaccio and after this we made a walk in the mountains where I instantly fell in love with this little kitten that tried to do some mountain climbing on my back.

For the first time in our lives, my friend and I saw a cork tree. I didn’t have a clue how this growed …

Tonight and tomorrow night we sleep on the only snail farm that Corsica has. Did you know that a snail :

* lives 3 to 4 years
* is a hermaphrodite and when they get babies, thet get 80 to 100 at a time
* is living on the leaves of certain herbs and calcium to make their shell hard enough
* needs 6 weeks to grow from a baby to a grown up
* needs to be put in cages to be protected from wood mice and blackbirds and that even then, 58% of the gain gets eaten

Tomorrow morning we go to Ajaccio again to make a city walk and in the afternoon, we will go in the mountains, on the indication of the people of the snail farm to make a walk. We are now sleeping at a height of 400 meter, but tomorrow we go up to 2000 meter to go and make a walk …

donderdag 17 september 2009

Verjaardagskaartje voor mijn mamie ¤¤¤¤ Birthdaycard for my mum

Gisteren was mijn ma jarig, en kreeg ze van mij dit kaartje ...


Vandaag nog een halve dag werken van thuis, en dan heb ik VERLOF !!!! De laatste dagen keek ik er echt wel naar uit want ik heb heel hard moeten werken, de laatste maanden, dus er even tussenuit zal deugd doen.


Vanavond vlieg ik naar Brussel, en morgenochtend heel vroeg, neem ik 2 vluchten in Frankrijk om uiteindelijk vrijdagochtend om 10 uur al in Corsica te landen. Samen met mijn beste vriendin gaan we daar 11 dagen het eiland verkennen.
Daarna ben ik nog 14 dagen thuis in België, even lekker op adem komen, vrienden ontmoeten, nieuwe restaurantjes ontdekken ... vooraleer ik een superzware herfst tegemoet ga op het werk. Mijn hele kalender tot kerstmis staat al propvol geboekt met meetings en reizen ... Maar daar ga ik voorlopig maar even niet aan denken, eerst genieten van 3 deugddoende weken vakantie !! ;-))
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Yesterday, it was my mother's birthday and she got this card from me ...
Today I will be working half a day from home, and then I have HOLIDAYS !!! The last couple of days, I really have been looking forward to some vacation because I have really worked very hard the last couple of months, so it will be great to be able to turn the switch for a while and just relax.
Tonight I will fly to Brussels, and tomorrow morning really early, I will take 2 flights in France, so I eventually already land in Corsica at 10 am on Fridaymorning. Together with my best friend, we will be exploring the island.
After this I will still be 14 days in Belgium, just relaxing, meeting friends, exploring some new restaurants ... before I start with a really heavy autumn period at work. Untill X-mas, my whole calender is already fully booked with meetings and travels ... But I'm not going to think about that now, first I will enjoy 3 weeks of holidays ... ;-))

zondag 13 september 2009

Een verhaaltje over tomaten en pruimen ¤¤¤¤ A story about tomatoes and prunes

De zomer is in Zweden dit jaar niet de beste geweest voor mijn tuin. Er is redelijk weinig dat echt goed groeide, door te weinig echt warme dagen en veel te veel regen.
Daarom was ik gisteren dan ook zo blij toen ik mijn eerste tomaat zag die rood aan het worden was, weliswaar in mijn serre. Ik vind de vorm van deze tomaten ook fantastisch ... grote, grillige bonken !!!

Wat er wel heel hard groeide, dit jaar, waren de pruimen aan mijn 4 pruimenbomen. De takken zijn zo zwaar dat ze tot op de grond doorhangen. Het is een echt gordijn van pruimen ... Mmmmm, lekker !!!


Ieder jaar weer, zitten er veel gaatjes in de bladeren, door één of ander insect gemaakt, maakt de pruimen zelf worden nooit geraakt, die zijn echt heel lekker.

Rarara, wat ga ik deze namiddag maken? Juist ja ... een pruimentaart ;-))

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

This summer has not been the best for my garden, here in Sweden. There are not so much things that have been growing good, due to not enough really warm days and lots of rain.

Therefor I was so happy yesterday, when I noticed my first tomatoe that was on the way to be red, although this one was hanging in the greenhouse. I really like the shape of these tomatoes also ... big, very strange shaped huge tomatoes !!!

What was growing very good this year anyway, were the prunes on my 4 prune trees. The branches are so heavy loaded that they are hanging onto the ground. It's really a curtain of prunes ... Mmmm, so sweet !!!

Every year again, there are many little holes in the leaves, made by one or another insect, but they never touch the prunes themselves, they remain very good.

Guess what I will be making this afternoon? Yes, indeed, ... a prune-tart ;-))

dinsdag 8 september 2009

Babysit


Een tijdje geleden maakte ik deze layout, in babykleurtjes, die normaal niet echt mijn favoriete kleurtjes zijn, maar ik heb me gebaseerd op de kleur van de bloemen in de foto.

Wederom een oude foto zoals jullie ondertussen al wel gewend zijn van mij ;-)) Een foto dus van 1969 van mijn ma die babysit op mijn nichtje. Van mij was op dat moment nog geen sprake ;-))¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

A while ago, I made this layout in typical babycolours, that are normally not my favorit colours, but I based the colours on the flowers in the picture.
Again an old photo, which you might be used to by now ;-)) A picture of 1969 where my mum is babysitting on my little niece. At that time, I didn't exist yet ;-))

vrijdag 4 september 2009

Idyllhours blog award


Van Wendy en Bruno van In2hobby kreeg ik deze lieve blog award. Opdracht is dat je 7 dingen over jezelf vertelt ... Even denken ... Eens zien of ik iets over mezelf kan verzinnen !!


1) Al vanaf ik heel klein was, ben ik altijd bezig geweest met knutselen, dus het is dan ook niet verwonderlijk dat ik nu, jaren laten, helemaal holderdebolder ben van scrappen.


2) Scrappen is een levenswerk voor mij, aangezien ik chronologisch scrap en ALLE foto's wil scrappen die ik heb. Dat zijn er momenteel 6000-7000 dus ik heb nog even te gaan ;-)) Maar ik vind het fijn om mijn leven in woord en beeld te zien groeien in mijn albums ...


3) Ik ben ook helemaal bezeten van USA, en ben er 4x geweest. Ik ben helemaal weg van de mooie natuur, en het lekkere eten, ondanks wat velen mogen vertellen over het Amerikaanse eten dat ze niet lekker vinden. Ondertussen is het wel al 14 jaar geleden dat ik er de laatste keer was, dus het kriebelt om er weer terug naartoe te gaan.


4) Mijn grootste droom is het bouwen van een eigen huis, en dat kan er nu heel gauw zitten aan te komen. Alleen moet ik eerst eens grondig de tijd nemen om alles eens goed te bekijken, alleen daar heb ik te weinig tijd voor. Maar in mijn hoofd is mijn huis al helemaal klaar ;-))


5) Het geen tijd hebben om een eigen huis te bouwen, is deels te wijten aan het feit dat ik ook heel veel werk, vaak 60 tot 80 uur per week, en dat ik ook heel veel reis voor mijn werk, voornamelijk in West- en Zuid-Europa. Maar ik doe het supergraag en zou het dan ook niet kunnen missen.


6) Door het vele werken, en het constant ontmoeten van nieuwe mensen, vind ik het in het weekend fijn om heel alleen rustig op adem te komen. En daarbij is scrappen dan weer het ideale tijdverdrijf ...


7) En last but not least, ik ben bijna altijd goedgezind en positief, en zie het leven door een roze bril. Ik heb een hekel aan mopperkonten, want je kan maar beter blij zijn in het leven en je amuseren. Het is belangrijk dat je tevreden bent met jezelf en volop geniet, dat is mijn motto !!


Ziezo, 7 puntjes over mijzelf ... Ik zou zo nog wel even kunnen doorgaan, maar nu heb ik toch al een stukje over mijzelf blootgegeven he ;-))


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


From Wendy and Bruno from In2hobby, I got this sweet blog award. The task with this award is that you need to tell 7 things about yourself ... Let's see if I can come up with some things about myself ...


1) Ever since I was very little, I have always done handycraft, so it's not strange that, many years later I'm totally in love with scrapbooking.


2) Scrapbooking is a work of life for me, as I'm scrapbooking chronological and want to scrapbook ALL pictures I'm having. For the moment, that's 6000-7000 pictures, so I'm still busy for a while ;-)) But I like it to see my own life growing in word and pictures in my albums.


3) I'm also totally in love with USA and have been there 4 times untill now. I'm totally over the moon about the beautiful nature and also about the good food, unless the preoccupations that many have about the food in USA that should not be good. In the meantime it has been 14 years ago since I last was there, so I really long to go there again.


4) My biggest dream is to build my own house, and it will now soon be happening. Only I really have to take the time first to look really carefully into everything, although I never have the time to do that. But in my head, my house is already totally finished ;-))


5) The fact that I don't have the time to build that house, has partly to do with the fact that I'm working very hard also, often between 60 and 80 hours per week, and that I'm also travelling a lot for work, meanly in South and Western Europe. But I really love it and wouldn't be able to mis it.


6) Due to the fact that I'm working so hard, and because I constantly meet new people every day of the week, I really love to be by myself during the weekends, and get a rest all alone by myself. And there comes scrapbooking around the corner again, a great hobby to relax with all by myself.


7) And last but not least, I'm almost always happy and positive, and look at life trough pink sunglasses. I really hate and avoid nagging people, you'd better be happy and have fun in your life !! It's important that you are a happy, balanced person and that you enjoy life in all it's aspects, that's my motto !!


So, that were 7 points about myself, but I feel that I could go on and on. But for now, I have informed you already quit a bit, didn't I ?