dinsdag 31 maart 2009

Huishoudboekje december 2009 ¤¤¤¤ Housekeeping book December 2009


En voila, de allerlaatste pagina van mijn huishoudboekje is af, helemaal in kerstsfeer. En ondertussen heb ik het boekje ook ingebonden, en ik ben best tevreden met het resultaat. Nu nog een weekje wachten vooraleer ik dit kadootje kan afgeven. Ik ben benieuwd of mijn ma het leuk zal vinden, maar eigenlijk ben ik daar nu al van overtuigd. Ze vindt het namelijk altijd leuk om zelfgemaakte kadootjes van haar dochter te krijgen ;-))
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

And so the last page of my housekeeping book is now finished, totally in X-mas atmosphere. And in the meantime, I have already binded in the little book and I'm actually happy with the result. And now I have to wait another week before I can give the present. I'm curious to know if my mum will like it, but actually I already know that she will. She always likes to receive homemade presents from her daughter ;-))

zaterdag 28 maart 2009

Earth hour


Op dit eigenste ogenblik wanneer ik dit schrijf, is Earth Hour aan de gang in onze tijdszone. En eerlijk gezegd, naast het feit dat het voor het goede doel is, geniet ik er ook echt van. Ik zit in de zetel met mijn laptop op schoot - weliswaar is die nu aan het werken op de batterijen en niet op het electriciteitsnetwerk - luisterend naar de radio, ook weer vanop de laptop, en een paar kaarsjes op mijn salontafel. Ik vind het zo gezellig. Alhoewel ik vind dat ik persoonlijk al heel veel voor het milieu doe, en geen verkwister ben, ga ik nu en dan toch nog eens een persoonlijk Earth Hour organiseren, gewoon omdat het zo heerlijk rustig is eigenlijk ...

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

At this very fine moment, when I'm writing this post, Earth Hour is ongoing in our timezone. And to be honoust, besides the fact that this is for a good cause, I really am enjoying myself. I'm sitting in my soffa with my laptop in my lap - of course my laptop is now working on the batteries and is not plugged into the electricity - I'm listening to some music also coming from the laptop, and I have some candles burning on my coffeetable. I find it so cosy. Although I find that I personally already do a lot for the environment, and I'm not a big spender, I'm planning on doing my own personal Earth Hour every now and then, just because I find it so fantastic that it's so peaceful and relaxing now ...

Update van mijn HAED ¤¤¤¤ Update of my HAEDOhohoh, ik ben ongelooflijk verslaafd aan mijn HAED handwerk, en dit heeft geresulteerd in heel laat gaan slapen deze week. Gisteren was ik dan eigenlijk ook pompaf, omdat ik te weinig had geslapen deze week ;-))
Dit is wat ik tot vorige week had genaaid ...

En dit is het werkje, een week en 2200 steken later ... Ik vind het zooooooo leuk om te doen, alhoewel ik er nu wel naar verlang om nog eens wat blauwe lucht te naaien, dan al die confettisteken die van links naar rechts en averechts springen ;-))
En hebben jullie een leuk weekend voor de boeg? Ik heb net gedaan met mijn huis te poetsen, dus nu heb ik alle tijd om nog vanalles af te werken. Het laatste weekend hier in Zweden vooraleer ik donderdag voor anderhalve week verlof naar België vertrek. Ik kijk er naar uit ...
Denk eraan om vanavond tussen 8u30 en 9u30 jullie lichten en electrische apparaten af te zetten ... Jullie doen toch ook mee met Earth hour?
Prettig weekend voor iedereen !!!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Ohohoh, I'm so addicted on my HAED stitching work, and the result was that I went in my bed very late every day last week. So yesterday I was actually really really tired, because I slept not enough this week ;-))
On the first picture you see what I had been stitching up until last week. And the second picture is that work, one week and 2200 stitches later ... I find it soooooooooooooo fun to do, although I really feel for stitching some more blue sky instead of all those confetti stitches that go from left to right and all around ;-))
And will you be having a nice weekend? I just finished cleaning my house, so now I have lots of time the rest of the weekend to finish some things. The last weekend in Sweden before I will be flying to Belgium on Thursday for 1 and a half week of holidays. I'm looking forward to it ...
Remember to switch off all your lights and electrical devices tonight between 8.30 and 9.30 pm ... I hope you will all be supporting Earth Hour !!
Have a nice weekend, all of you ...

donderdag 26 maart 2009

Huishoudboekje november 2009 ¤¤¤¤ Housekeeping book November 2009Ik kwam thuis van het werk daarstraks en voelde dat ik zin had in scrappen, dus heb ik zonet de voorlaatste pagina van mijn huishoudboekje in elkaar geflanst.

Nu nog juist een kerstlayout en ik kan het boekje in elkaar steken. Joehoe !!!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


I came home from work this evening and felt that I wanted to do some scrapbooking, so I finished the next last page of the the housekeeping book.
So now just one Christmas layout that I need to make, and then I can bind in everything. Joehoe !!

maandag 23 maart 2009

Sneeuw !!! ¤¤¤¤ Snow !!!

De eerste vraag die al mijn collega's me de laatste dagen vragen als ze me opbellen vanuit UK, Zwitserland, Frankrijk, Belgïe en Duitsland is : "Is het bij jullie ook zo mooi lenteweer? Het is 15 graden, de zon schijnt zo mooi en overal steken de eerste bloemen hun kopjes boven". En weten jullie wat? Gisterenavond is het hier opnieuw beginnen sneeuwen !!!!! Ik ben het nu toch wel moe, ik wil ook bloemetjes in mijn tuin. Maar ach, ik denk dat ik nog een beetje geduld zal moeten hebben ...Gisteren heb ik nog een beetje gescrapt, en maakte ik de oktoberpagina voor mijn huishoudboekje. Helemaal in Halloween-stijl natuurlijk.
Nog 2 pagina's te gaan, en dan kan ik het inbinden.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
The first question all my colleagues from UK, Switzerland, France, Belgium and Germany ask me when they have been calling me the last couple of days, is : "Do you also have such nice spring weather? It's 15 degrees Celcius, the sun is really shining so beautiful and everywhere the first flowers are coming up". And you know what? Yesterday evening it started snowing over here again !!!! Now I'm really tired of it, I want also flowers in my garden. But well, I think I will need some more patience ...


Yesterday I did some more scrapbooking, and I made the October page of my housekeeping book. Totally in Halloween style of course.
2 more pages to go and then I can bind it in ...

zaterdag 21 maart 2009

Weer een naaiweek achter de rug ¤¤¤¤ Another stitching week has passed by


Vorige week, nadat ik ongeveer dit had genaaid op de 1ste foto, ging mijn naairing stuk ... ohoh, wat heb ik gevloekt !!! Het was zondag en dus was de winkel gesloten, en op maandag zou ik de ganse dag weg zijn voor het werk, dus ik kon ook geen nieuwe halen.
Dinsdagavond na het werk wist ik dan ook direkt waar naartoe, en sindsdien kon ik eindelijk weer naaien.

En dit is dan het resultaat na een korte week naaien. Langzaam maar zeker groeit de kerstenboom op mijn lapje stof.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Last week, after having stitched about what you can see on the first picture, my stitching frame broke ... ohoh, what I did curse !!! It was Sunday and then shops are closed over here, and on Monday I was away for work all day, so I couldn't get a new one.
So Tuesday evening after work, I knew directly where to go to and since I can stitch again.
And this is the result after a short week of stitching. Slowly the X-mas tree is appearing on my piece of fabric.

vrijdag 20 maart 2009

Vandaag is Saskia jarig ¤¤¤¤ Today it's Saskia's birthday

Sorry, het was alweer eventjes geleden dat ik iets op mijn blog plaatste, en de laatste tijd was het ook moeilijk om al jullie fijne blogs bij te houden en te lezen, wegens heel veel werk. Nog 2 weekjes hard werken en dan heb ik een weekje verlof en ga ik weer eens naar België, ik kijk er al naar uit.Vandaag is Saskia jarig, die zich ook, net zoals ik, heeft ingeschreven op de verjaardagslijst van In2hobby.
De kaart die ik voor haar maakte, is misschien niet helemaal de stijl die jullie van mij gewend zijn, maar als iemand jarig is, vind ik het altijd belangrijk dat ik iets maak in de stijl of met een thema dat de jarige fijn vindt. En ik weet dat Saskia van vintage houdt, en daarom wou ik een iets klassiekere kaart proberen maken. Al moet ik wel toegeven dat het me best moeilijk viel om er iets van te maken. Ik hoop dat ze ze toch geslaagd vindt ...
En vliegensvlug is het ook alweer weekend geworden. Ik heb besloten dit weekend alleen maar fijne dingen te plannen. Ik ga nog wat verder werken aan mijn huishoudboekje voor mijn ma. Ik ben tot het inzicht gekomen dat het wegens tijdsgebrek niet meer gaat mogelijk zijn om een boekje te maken voor 2 jaar, dus ik leg me nu maar neer bij het feit dat het voor 1 jaar zal zijn. Dus nog 3 pagina's en dan is het af. Dat neemt toch op de één of andere manier de druk wat weg.
Verder ga ik ook nog een paaskadootje voor mijn pa in elkaar proberen steken. Ik verklap nog niet wat dat zal worden. En dan ga ik duchtig verder met het redigeren van foto's, en moet ik ook nog een reisboek van Corsica uitlezen dat binnen 2 weken terug naar de bib moet.
Prettig weekend voor iedereen !! Geniet ervan ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Sorry, it has been quit some days again since I had put something on my blog, and the latest time it has also been difficult to keep up with all your nice blogs and all of this due to too much work. 2 more weeks of hard working and then I will have a weeks holiday and I will be going to Belgium again, I'm already looking forward to it.
Today it's Saskia's birthday and she has, just like I, subscribed to the birthday list of In2hobby.
This birthday card that I made for her is perhaps not the style that you are used to see from me, but when I make birthday cards, I always find it important that I make something in the style or a theme that the birthday person likes. And I know that Saskia loves vintage, and that's why I wanted to try to make a more classical card. Although I have to admit that I found it rather difficult to make something good of it. I hope that she likes it anyway ...
And now it's weekend again, time is just flying. I decided to only plan fun things this weekend. I will work further on the housekeeping book for my mum. I have understood that I will not be able anymore to make a book for 2 years, due to lack of time, so I have kind of accepted that it will only be for 1 year. So 3 more pages to go and then it's finished. So in a way, that takes away quit a lot of pressure.
Furthermore I will try to make an Easter present for my dad. But I'm not going to tell you yet what that will be. And I will continue again to adjust my pictures, and I also have to read a travel guide about Corsica that needs to go back to the library in 2 weeks.
Have a nice weekend, all of you !!! Enjoy it ...

maandag 16 maart 2009

Huishoudboekje september 2009 ¤¤¤¤ Housekeeping book September 2009Gisterenochtend heb ik me geamuseerd met het maken van de volgende pagina in mijn huishoudboekje. Ik ben best blij met het resultaat, want ik ben helemaal wild van deze guitige figuurtjes !!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Yester morning I amused myself with making the next page of my housekeeping book. I'm rather happy with the result because I'm totally crazy about these funny creatures ;-))

zaterdag 14 maart 2009

Mijn vorderingen van mijn naaiwerk ¤¤¤¤ My progress on my stitching2 weken geleden ben ik begonnen aan het naaien van een HAED. Wat een plezier, ik kan er niet mee ophouden !!!
Op de eerste foto zien jullie wat ik na 1 week genaaid had, en op de tweede foto zien jullie de vorderingen tot op heden na 2 weken. Het is superleuk om te doen, en als jullie nog even twijfelen, dan zou ik zeggen ... niet doen, en neem gauw ook een HAED in de handen !!

En wat brengt jullie weekend? Een paar leuke dingen te doen?

Ik begin mijn weekend saai, met schoonmaken, want vanavond krijg ik een vriend over de vloer die komt eten, dus dan moet het er hier wel een beetje deftig uitzien nietwaar?

De rest van de middag zal ik zeker hard doorwerken aan het redigeren van mijn foto's van 2008 en nu en dan zal ik ook nog wel een stukje naaien.

Morgen niets speciaals gepland, dus dat wordt zeker weer een dagje met veel foto's, naaien en waarschijnlijk ook wel wat scrappen.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

2 weeks ago, I started to work on my first HAED. Oh, that's fun, I really can't stop with it !!

On the first picture, you see what I have been stitching during the first week, and on the 2nd photo you see what I have been stitching up to today after 2 weeks. It's so much fun to do, and if you are still doubting to start your own HAED, then I can only say ... no more doubts, and go and get that HAED pattern !!

And what will you be doing during this weekend? Will you do some nice things?

I will start my weekend in a boring way, by cleaning my house, because tonight I will have a friend over for dinner, so then my house has to look OK, isn't it?

The rest of the afternoon I will certainly work on working with my pictures from 2008 and every now and then I will also do some stitching.

Tomorrow I have not planned anything special, so it will be a day again with photos, stitching and probably also some scrapbooking.


dinsdag 10 maart 2009

Huishoudboekje augustus 2009 ¤¤¤¤ Housekeeping book August 2009Gisteren- en deze avond heb ik mij bezig gehouden met het grondig opruimen van mijn scraphoekje en mijn scrapkast, want ik vond precies niets meer terug en ik duwde alles maar gewoon boven op elkaar.

En wat is het zalig nu dat alles terug een plaatsje heeft gekregen en ik een zee van plaats heb om te scrappen. Het is precies of het in mijn hoofd ook opgekuist is als het proper ligt in mijn kasten. Een fijn gevoel.Gisteren heb ik ook nog eens verder gewerkt aan het huishoudboekje en dit is de pagina voor augustus. Nog 16 pagina's te gaan ... ik ben van plan om een boekje voor 2 jaar te maken ... dat zou ik nog moeten afkrijgen tegen pasen !

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Yesterday evening and this evening, I have been busy cleaning out my scrapbooking corner and my scrapbooking cabinet, because I couldn't find anything back anymore and I just pushed all on top of each other.

And it's a great feeling that everything has a place now again and that I have much room again to do some scrapbooking. It really feels like my head is also "clean" now that my cupboards are clean. A great feeling.

Yesterday I have been working further at my housekeeping book and this is the page for August. 16 more pages to go ... My plan is to make a book for the next 2 years ... that's what I would be able to finish by Easter !

zondag 8 maart 2009

Huishoudboekje juli 2009 ¤¤¤¤ Housekeeping book July 2009Een aantal weken geleden, vond ik dat ik nog veel tijd had om mijn huishoudboekje tegen pasen af te krijgen, maar nu begin ik te beseffen dat ik nog heel wat werk heb, om het op tijd af te krijgen.

Deze ochtend maakte ik deze pagina voor juli, en straks ga ik vlijtig verder werken.

Ondertussen is het hier opnieuw beginnen sneeuwen, dus het is echt knutselweer. De lente zit er hier nog niet in hoor !!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


A couple of weeks ago, I thought that I still had a lot of time to finish my housekeeping book by Easter, but now I start to understand that I still have quit some work, if I want to finish it by then.
This morning I made this page for July and this afternoon I will work lots more on it.
It the meantime it started snowing here again, so it's real good weather to being in the house and do some scrapbooking. Spring is still not in the air here in Sweden !!!

zaterdag 7 maart 2009

Terug van de beurs ¤¤¤¤ Back from the fair

Ik ben net terug van een superleuke maar oh zo vermoeiende scrapbeurs !!! Man, man, je kan wel zien dat scrapbooking heel erg populair is in Zweden want wat een volk zeg, op sommige stands was het bijna onmogelijk om iets te zien. Ik heb er 5 uur rondgeslenterd, en zou er eigenlijk nog langer kunnen rondgetoerd hebben, maar ik merkte dat mijn hoofd vol zat, en dat ik niet echt meer iets registreerde.


Een mens kan op zo een beurs gewoon al zijn spaarcenten erdoor jagen, maar ik wou vooral veel inspiratie opdoen, en hier en daar iets origineels op de kop tikken dat je niet overal vindt.


Maar één papierserie waar ik helemaal holderdebolder verliefd op geworden ben, zijn de "3 bugs in a rug"-series, en daar heb ik toch wel een aantal blaadjes van gekocht. Zeg nu zelf, zijn deze vogeltjes niet ongelooflijk schattig ???Daarnaast merk ik ook dat mijn smaak de laatste tijd enorm aan het evolueren is. Aan de ene kant ben ik helemaal gek van die vreemde figuurtjes en creaturen die je overal ziet opduiken, maar aan de andere kant neig ik ook meer en meer naar de vintage richting.

Ik heb ondertussen al verschillende Crafty Secrets stempels die ik gewoon prachtig vind, maar ik had nog nooit de rest van hun zaken in het echt gezien. En nu was daar een Deense stand die heel veel van hen had liggen. Oh oh oh, wat een mooie dingen zag ik daar, zoals deze stickertjes ...

Iets anders van Crafty Secrets waren de "Images & Journal Notes" met prachtige vintage tekeningetjes die het geweldig gaan doen in mijn kookboek dat nog voor 2009 gepland staat. En er zijn er nog zoveel mooie ... ik zal eens moeten spreken met Wendy, of zij die ook kan bestellen, want ik wil er nog !!!
En deze Deense stand had ook heel veel zaken van "Graphics 45", ook weer allemaal vintage natuurlijk, en wat een mooie lijnen hebben die zeg !!! Ik kocht er een aantal papiertjes waaronder ook deze "botanical tags" ... Die gaan prachtig staan bij al mijn tuinfoto's die ik nog moet verwerken.
Verder heb ik de mama van Katleen ontmoet, die Belgische mevrouw die ondertussen al 26 jaar in Zweden woont. Wat een lieve en toffe vrouw, jammer dat we maar eventjes tijd hadden om met elkaar te babbelen, want ja, er moest hard gewerkt worden he, haar stand werd overspoeld.
En op het einde heb ik ook Christine ontmoet, die Nederlandse mevrouw die DT is bij een andere scrapbookwinkel. Ook hier weer te weinig tijd gehad om met elkaar te praten, maar toch was het tof om wat landgenoten - ja, ik weet het, Christine is Nederlandse, maar als je hier woont, is dat bijna hetzelfde ;-)) - te ontmoeten.
Nu ga ik nog even snuffelen in mijn nieuwe dingen die ik gekocht heb, en daarna ... ja, 3x raden, ga ik naaien natuurlijk ;-))
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
I'm just back from a fun but oh so tiring fair !!! Boy oh boy, you could see that scrapbooking is very popular in Sweden, because it was really crowded. On some stands it was almost impossible to see something. I've walked around during 5 hours, and could have done some more hours, but I felt that my head was full of impressions, and didn't registrate anymore.
If you want, you could spend all your savings at such a fair, but I went in the first place to see a lot of inspiration, and find something original here and there, that you don't find everywhere.
But one series of paper, where I become crazy in love with, is this series of "3 bugs in a rug" and I bought quit some of their papers. Don't you think that the little birdies are incredible cute???
I also notice that my taste is very much changing the latest time. On one hand I'm totally crazy about all those crazy creatures that one starts to see everywhere, but on the other hand I'm also going a lot towards the vintage look.
Meanwhile I have already quit some Crafty Secrets stamps, that I really adore, but I had never seen the rest of their stuff in real live. And there was a Danish stand where they had quit a lot of them. Oh oh oh, what a beautiful things I saw there, and also these nice stickers I bought.
Something else from Crafty Secrets were the "Images & Journal Notes" with great vintage pictures that will fit perfect in my cookery book that I will make somewhere during 2009. And they have so many more beautiful once. I will have to speak with Wendy to see if she can order them also, because I want more of them !!!
And this Danish stand had also a lot from "Graphics 45" , also totally vintage, and what a beautiful series they have !!! I bought some paper from them and also these "botanical tags" ... Those will fit perfectly with all my garden pictures that I still have to scrapbook.
Furthermore I have met the mother of Katleen, that Belgian lady that in the meantime already has been living in Sweden for 26 years. What a sweet and cool lady, just a pity that we only had a few minutes to speak with each other, but yes, she had to work hard, because her stand was crowded with people.
And at the end I also met Christine, that Dutch lady who is DT at another scrapbooking shop. Also over here not enough time to speak with each other, but is was fun to meet some fellow-countrywomen - yes, I know, Christine is from Holland, but when you live over here, that's almost the same ;-)) - over here.
Now I will have a closer look at the things I bought, and then, yes, can you guess ... I will be cross stitching of course ;-))

vrijdag 6 maart 2009

Naaien, naaien en nog eens naaien ¤¤¤¤ Stitching, stitching and more stitchingWat heb ik deze week allemaal gedaan behalve werken? Wel, het is simpel : naaien, naaien en nog eens naaien. Zaterdag ben ik begonnen aan mijn eerste HAED, en ik heb er al zoveel plezier aan beleefd !!! Ik weet gewoon van geen ophouden, en heb er eerlijk gezegd deze week al een paar keer te laat door in mijn bed gezeten !!!
Het werk gaat 50 op 70 cm worden, en dient helemaal te worden volgenaaid. Mijn doel was om het met kerst af te hebben, maar ik denk dat ik dat ga moeten herzien, en het eerder iets zal worden voor kerst 2011 !!! Maar ach, het is fijn om te doen, en dat is het belangrijkste he.
Dit weekend loopt de scrapbookbeurs van stapel in Göteborg, en eerlijk gezegd, ik heb er ongelooflijk zin in. Die beurs gaat 2x per jaar door, en afgelopen september kon ik niet gaan. Maar nu kan ik bijna niet wachten tot het morgen is. Ik heb zoveel zin om er naartoe te gaan, niet alleen om veel inspiratie op te doen, maar ook om 2 mensen te ontmoeten die ik via scrapblogs heb ontmoet.
De ene dame is een Nederlandse die DT is bij een scrapbookwinkel in Alingsås en de andere dame is een Belgische die een scrapbookwinkel heeft in het zuidoosten van Zweden. En beiden staan ze morgen op de beurs, dus ik ga zeker naar hen op zoek. Het is de eerste keer dat ik iemand ga ontmoeten die ik via een blog heb ontmoet, dus ik ben echt wel reuzebenieuwd. Ze zullen beiden wel heel erg druk zijn op hun stand, maar ik ga ze toch even goeiedag zeggen.
Ik breng dit weekend zeker verslag uit van mijn belevenissen in Göteborg ;-))
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
What did I do this week besides working? Well, that's simple : stitching, stitching and even more stitching. Saturday I started my first HAED and I already had so much fun working on it !!! I really can't stop and to be honest, I have seen my bed a couple of times too late this week !!!
The work will be 20 x 28 inches and the whole fabric needs to be stitched full. My goal was to have it finished by Christmas, but I think I have to rethink, and probably it will be something for Christmas 2011 instead !! But well, it's so much fun to do, and that's the most important of course.
This weekend there's the scrapbooking fair in Gothenburg and to be honest, I really look forward to going over there. The fair is ongoing twice a year, and last September I didn't make it. But now I cannot wait anymore untill it will be tomorrow. I so much want to go there, not only to get inspired, but also to meet 2 persons that I got to know through some blogs.
One of the ladies is from Holland and DT at a scrapbook shop in Alingsås and the other person is a Belgian lady who has a scrapbooking shop in the southeast of Sweden. And both of them will be at the fair tomorrow, so I will go and search for them. It's the first time that I will meet someone that I got to know through a blog so I'm pretty excited. And I'm sure that both of them will be very busy at their stand, but I will go and say hi anyway.
This weekend I will come back and tell you all about my adventures in Gothenburg ;-))

woensdag 4 maart 2009

Verjaardagskaartje Nicnacske ¤¤¤¤ Birthday card Nicnacske


Het was lang geleden dat er nog eens iemand verjaarde op de verjaardagslijst van In2hobby, maar zaterdag is het weer zover.

Normaalgezien toon ik het kaartje nooit vooraleer ik er zeker van ben dat het is toegekomen, maar ik denk eigenlijk niet dat ze mijn blog leest, en ik wou het zo graag tonen, dus doe ik het toch maar !!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
It was a very long time since somebody celebrated their birthday on the birthday list from In2hobby but Saturday there is a new birthday coming along.
Normally I don't show the card over here before I'm really sure that it has arrived to the birthday girl, but I don't think that she reads my blog, and I really wanted to show it, so that's why you can already see it !!

maandag 2 maart 2009

De schone slaapster ¤¤¤¤ The sleeping beautyGisteren was ik ongelooflijk in vorm en voor de eerste keer van mijn leven ben ik erin geslaagd 2 layouts op 1 dag af te krijgen !! En dat terwijl ik normaal altijd een heel trage scrapper ben. Maar deze keer wist ik perfect wat ik wou scrappen en welke materialen ik nodig had.
Hier zie je 2 foto's van vorig jaar toen ik bij mijn ma op vakantie was. Ik was duidelijk heel hard aan vakantie toe, want toen ik eventjes wou relaxen met een boekje, duurde het niet lang vooraleer ik in dromenland was ;-))
Ik heb weer eens mijn 2 lievelingsdingen met elkaar gecombineerd, zijnde naaien op mijn layouts ... Ik denk echt dat dit mijn handelsmerk gaat worden ...
Nu moet ik er vandoor ... Ik vrees dat ik verslaafd ben aan mijn HAED die ik aan het naaien ben. Zet u schrap, vrijdag kunnen jullie de eerste update bewonderen !!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Yesterday I was in top condition and for the first time in my life I was able to finish 2 layouts on 1 day !!! While I'm normally a very slow scrapper. But this time I really know exactly what I wanted to scrapbook and which materials I needed.
Here you see 2 pictures of me from last year when I was on holidays at my mother's. I definitely needed the break, because the moment I wanted to relax with a book in my hand, it didn't take me long before I was sleeping ;-))
Again I did combine my 2 favorite things, being stitching on my layouts ... I really think you might start to recognize my work this way ...
Now I have to go ... I'm afraid that I'm already addicted at my HAED I'm making. Be prepared, on Friday I will show my first update !!!

zondag 1 maart 2009

Snow much fun in HåkantorpAangezien ik de laatste tijd heel druk ben geweest met mijn huishoudboekje dat ik graag zou afkrijgen als paaskadootje, was het alweer een hele tijd geleden dat ik eens "gewoon" gescrapt had, maar vandaag had ik er helemaal zin in.
Dit zijn foto's van vorig jaar in maart, waarin je een heel klein stukje van mijn tuin ziet, dat nog een beetje besneeuwd was ...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Because I have been pretty occupied with my housekeeping book that I would like to finish as an Easter present, it had been quit a long time since I had last been scrapbooking "the normal way", but today I really felt for it.
These are pictures from last year in March where you can see a very small part of my garden, that still was covered in a little snow ...