zaterdag 31 mei 2008

Koekoe !!

Hallo,
Oeps, ik durf het haast niet bekennen, maar eindelijk is het ervan gekomen, mijn eigenste beste blog is geboren.
Al jaren zat het in mijn hoofd om een soort dagboek bij te houden op de pc, omdat ik vind dat er zoveel gebeurt in een mensenleven, maar dat we ook oh zo veel weer vergeten. Veel goede bedoelingen steeds, maar het is er uiteindelijk nog nooit van gekomen om daadwerkelijk dat dagboek bij te houden.
De laatste tijd zag ik nogal veel nieuwe blogs opduiken, en omdat iedereen vertelde dat het niet moeilijk was om aan te maken, heb ik me er dan vandaag ook maar aan gewaagd.
Ik wil dus in eerste instantie de gebeurtenissen uit mijn leven ergens voor mezelf bewaren, maar terzelfdertijd laat ik jullie allemaal meegenieten, als jullie dat willen natuurlijk.
Even een woordje over mijzelf misschien? Ik ben een 37-jarige belg (ik moet altijd eens denken hoeveel het nu juist is, de tijd en de jaren vliegen voorbij) en woon sinds 6 en 1/2 jaar in Zweden. Ik ben een heel bezige bij, en heb heel veel verschillende hobbies, zoals scrapbooking, kaartjes maken, kruissteekwerkjes naaien, knutselen allerhande, lezen, (proberen) piano spelen, me bezig houden met muziek, taal, tuinieren, werken (mag ik dit ook onder hobbies rekenen?), lekker gaan eten, fotografie, genieten van de stilte, reizen... te veel om op te noemen. Als jullie nu en dan eens komen kijken, ben ik er zeker van dat jullie nog heel veel over al die hobbies teweten zullen komen, ik zal graag vanalles met jullie delen.
Ik hoop regelmatig hier berichtjes te plaatsen, dan kunnen jullie mijn belevenissen en mijn gedachten, idee├źn en hersenkronkels hier volgen. Hopelijk komen jullie snel weer langs?
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Hi,

I hardly dare to confess this, but finally it happened, my own blog is born.

During years already I had it in my mind to keep a sort of a diary on my computer, because I find that so much is happening during a lifetime but we also forget oh so much. A lot of good intentions the whole time, but in the end the diary never became a fact.

Recently I saw lots of new blogs turn up and because everybody was telling me that it was not difficult to make one, I have now also dared to make one.

First of all I would like to store the events of my life somewhere in a place for myself, but on the other hand I would like you all to enjoy it with me, if you want this of course.

Perhaps a little word about myself? I’m a 37 years young Belgian woman (I always have to think how old I am, as time is just flying away) and I live since 6 and ½ years in Sweden. I’m always very busy, and have lots of different hobbies, like scrapbooking, making cards, cross-stitch needlework, all kinds of art crafting, reading, (trying to) play the piano, keeping busy with music, languages, gardening, working (can this also count as a hobby?), going out for a lovely meal, photography, enjoying the silence, travelling, … too much to name everything over here. If you come and visit my blog every now and then, I’m sure that you will learn lots more about all these different hobbies, it will be my pleasure to share it all with you. I hope to post lots over here, then you can follow my experiences and thoughts, ideas and my spin of the mind. I hope to see you here soon again?